Informacje o zasadach udzielania zwrotów i najważniejszych różnicach między subskrypcją miesięczną a roczną.

Subskrypcje miesięczne

Nasze warunki

 • Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. Co miesiąc będzie naliczana kwota opłaty określona w chwili zakupu, dopóki nie anulujesz subskrypcji.
 • Miesięczne stawki mogą ulec zmianie, o czym zawsze poinformujemy z wyprzedzeniem.

Anulowanie subskrypcji miesięcznej

 • W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.
 • Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 • Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Subskrypcje roczne

Nasze warunki

 • W przypadku wszystkich planów rocznych Creative Cloud świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności.
 • Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, o czym zawsze poinformujemy z wyprzedzeniem.
 • Umowa będzie automatycznie odnawiana.
 • Subskrypcję Creative Cloud można zawiesić, ale w okresie takiego zawieszenia nie będzie można korzystać z zainstalowanych produktów. Aby zawiesić lub anulować subskrypcję, zaloguj się na swoje konto w serwisie Adobe.com.
 • Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Anulowanie planu rocznego z opłatą miesięczną

 • W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.
 • Natomiast jeśli anulujesz po upływie 14 dni, zostanie naliczona opłata za zerwanie umowy. Opłata ta wynosi 50% pozostałego zobowiązania umownego. Na przykład jeśli w momencie anulowania umowy pozostało jeszcze 5 miesięcy do końca jej okresu obowiązywania, a opłata za miesiąc wynosi 20 $, to poniesiesz opłatę za zerwanie umowy w wysokości 50 $, czyli 50% pozostałej należności wynoszącej 100 $.

Anulowanie planu rocznego z przedpłatą

 • W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.
 • Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania.

Rezygnacja z automatycznego odnawiania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online