Informacje o zasadach udzielania zwrotów i najważniejszych różnicach między subskrypcją miesięczną a roczną.

Subskrypcje miesięczne

  • Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. Co miesiąc będzie naliczana kwota opłaty określona w chwili zakupu, dopóki nie anulujesz subskrypcji.
  • Miesięczne stawki mogą ulec zmianie, o czym zawsze poinformujemy z wyprzedzeniem.

Więcej informacji: Warunki subskrypcji.

W ciągu 14 dni od złożenia zamówienia

W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.

Po upływie 14 dni

Jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Co się stanie z funkcjami konta po anulowaniu subskrypcji?

Jeśli postanowisz anulować płatną subskrypcję, Twoje konto zostanie przekształcone w konto bezpłatne. Nadal będzie można logować się do programu Creative Cloud Desktop z użyciem tego samego identyfikatora Adobe ID oraz hasła oraz korzystać z funkcji wymienionych w sekcji Co obejmuje bezpłatne konto Creative Cloud?

Bezpłatne konto pozwala również zachować dostęp do plików w folderze Creative Cloud na komputerze oraz za pośrednictwem serwisu WWW Creative Cloud. Obowiązuje jednak wówczas limit 2 GB przestrzeni dyskowej.

Uwaga:

Masz 90 dni na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca w chmurze do wysokości przysługującego limitu. Po tym okresie możesz utracić dostęp do plików na serwerach Creative Cloud.

Subskrypcje roczne

  • W przypadku wszystkich planów rocznych Creative Cloud świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności.
  • Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, o czym zawsze poinformujemy z wyprzedzeniem.
  • Umowa będzie automatycznie odnawiana, dopóki jej nie anulujesz.
  • Subskrypcję można anulować, odwiedzając stronę Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Więcej informacji: Warunki subskrypcji.

W ciągu 14 dni od złożenia zamówienia

W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.

Po upływie 14 dni

Jeśli anulujesz po upływie 14 dni, zostanie naliczona opłata za zerwanie umowy. Opłata ta wynosi 50% pozostałego zobowiązania umownego. Na przykład jeśli w momencie anulowania umowy pozostało jeszcze 5 miesięcy do końca jej okresu obowiązywania, a opłata za miesiąc wynosi 20 $, to poniesiesz opłatę za zerwanie umowy w wysokości 50 $, czyli 50% pozostałej należności wynoszącej 100 $.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Co się stanie z funkcjami konta po anulowaniu subskrypcji?

Jeśli postanowisz anulować płatną subskrypcję, Twoje konto zostanie przekształcone w konto bezpłatne. Nadal będzie można logować się do programu Creative Cloud Desktop z użyciem tego samego identyfikatora Adobe ID oraz hasła oraz korzystać z funkcji wymienionych w sekcji Co obejmuje bezpłatne konto Creative Cloud?

Bezpłatne konto pozwala również zachować dostęp do plików w folderze Creative Cloud na komputerze oraz za pośrednictwem serwisu WWW Creative Cloud. Obowiązuje jednak wówczas limit 2 GB przestrzeni dyskowej.

Uwaga:

Masz 90 dni na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca w chmurze do wysokości przysługującego limitu. Po tym okresie możesz utracić dostęp do plików na serwerach Creative Cloud.

W ciągu 14 dni od złożenia zamówienia

W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.

Po upływie 14 dni

Jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, odwiedzając stronę Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Co się stanie z funkcjami konta po anulowaniu subskrypcji?

Jeśli postanowisz anulować płatną subskrypcję, Twoje konto zostanie przekształcone w konto bezpłatne. Nadal będzie można logować się do programu Creative Cloud Desktop z użyciem tego samego identyfikatora Adobe ID oraz hasła oraz korzystać z funkcji wymienionych w sekcji Co obejmuje bezpłatne konto Creative Cloud?

Bezpłatne konto pozwala również zachować dostęp do plików w folderze Creative Cloud na komputerze oraz za pośrednictwem serwisu WWW Creative Cloud. Obowiązuje jednak wówczas limit 2 GB przestrzeni dyskowej.

Uwaga:

Masz 90 dni na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca w chmurze do wysokości przysługującego limitu. Po tym okresie możesz utracić dostęp do plików na serwerach Creative Cloud.

W 12. miesiącu subskrypcji można w dowolnym momencie zrezygnować z odnawiania, przechodząc na stronę Zarządzanie kontem lub kontaktując się z regionalnym działem obsługi klienta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online