Ten artykuł dotyczy planów nabytych bezpośrednio od Adobe i zawiera informacje o tym, jak przejść na inny plan albo zmodyfikować dostępną przestrzeń dyskową lub częstotliwość rozliczeń w ramach bieżącej subskrypcji.

Instrukcje zmiany planu lub subskrypcji Adobe


Jeśli plan został nabyty bezpośrednio od firmy Adobe, można go zmienić na stronie Konto Adobe. Jeśli plan został nabyty od innego sprzedawcy, należy skontaktować się z nim bezpośrednio.

  Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/plans.

Zaloguj się na swoje konto Adobe

Wybierz opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan obok planu, który chcesz zmienić.

Wybierz opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan

 W sekcji Moje plany wybierz opcję Zmień plan. Można również wyświetlić szczegółowe informacje o swoim obecnym planie.

Wybierz opcję Zmień plan

Wybierz nowy plan lub kliknij opcję Zarządzaj planem, aby zmienić opcje przestrzeni dyskowej lub płatności w obecnym planie. (Niedostępne dla wszystkich planów.)

Wybierz odpowiedni plan

Jeśli plan został nabyty bezpośrednio od firmy Adobe, można go zmienić na stronie Konto Adobe. Jeśli plan został nabyty od innego sprzedawcy, należy skontaktować się z nim bezpośrednio.

Jeśli nie widać planu, na który chcesz przejść, skontaktuj się z nami.

 Wybierz częstotliwość naliczania opłat i pojemność przestrzeni dyskowej.

Wybierz pojemność przestrzeni dyskowej i częstotliwość naliczania opłat

Przejrzyj informacje o planie, a następnie wybierz opcję Potwierdź, aby zmienić plan.

Przejrzyj dokonane wybory i wybierz opcję Potwierdź

Co się stanie po zmianie planu?

Po zmianie planu:

  • Istniejący plan zostanie anulowany i otrzymasz stosowny zwrot opłat z jego tytułu.
  • Nowy plan zacznie od razu obowiązywać i zostanie za niego pobrana opłata.
  • Zmieni się data comiesięcznej faktury — będzie to dzień, w którym zmieniono plan. 
  • W przypadku planów rocznych nowa data odnowienia będzie przypadać rok po dacie zmiany planu. Na przykład jeśli plan zmieniono 14 czerwca 2019 r., to zmodyfikowany plan zostanie odnowiony 14 czerwca 2020 r.