Informacje o tym, jak przejść na inny plan Adobe albo zmodyfikować dostępną przestrzeń dyskową lub częstotliwość rozliczeń w ramach bieżącej subskrypcji.

Instrukcje zmiany planu lub subskrypcji Adobe

Plan lub subskrypcję można zmienić na stronie swojego konta Adobe. 

   na swoje konto Adobe.
 

Zaloguj się na swoje konto Adobe

Kliknij opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan obok planu, który chcesz zmienić.

Wybierz opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan

Nie widać opcji Zarządzaj planem ani Wyświetl planSkontaktuj się z nami, aby go zmienić.

W sekcji Plan i opłata kliknij opcję Zmień plan. Można również wyświetlić szczegółowe informacje o swoim obecnym planie.

Wybierz opcję Zmień plan

 Wybierz odpowiedni plan. (Aby przewijać plany, kliknij strzałkę po prawej stronie).

Wybierz odpowiedni plan

 Wybierz pojemność przestrzeni dyskowej i częstotliwość naliczania opłat. Następnie kliknij przycisk Wybierz.

Wybierz pojemność przestrzeni dyskowej i częstotliwość naliczania opłat

Jeśli nie widać planu, na który chcesz przejść, skontaktuj się z nami.

Przejrzyj warunki na stronie potwierdzenia, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Kliknij przycisk Potwierdź

Co się stanie po zmianie planu?

Po zmianie planu:

  • Istniejący plan zostanie anulowany i otrzymasz zwrot opłat z jego tytułu.
  • Nowy plan zaczyna od razu obowiązywać i zostanie za niego pobrana opłata.
  • Zmieni się data comiesięcznej faktury — będzie to dzień, w którym zmieniono plan. 
  • W przypadku planów rocznych nowa data odnowienia będzie przypadać rok po dacie zmiany planu. Na przykład jeśli plan zmieniono 14 czerwca 2019 r., to zmodyfikowany plan zostanie odnowiony 14 czerwca 2020 r.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online