Instrukcje anulowania planu lub bezpłatnej wersji próbnej.

Jak anulować wersję próbną lub subskrypcję

  Wersję próbną lub plan indywidualny można anulować na stronie konta Adobe. 

  Zaloguj się na swoje konto Adobe. 
 

Zaloguj się na konto Adobe ID.

Kliknij opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan obok planu, który chcesz anulować.

Wybierz opcję Zarządzaj planem lub Wyświetl plan

Nie widać opcji Zarządzaj planem ani Wyświetl planSkontaktuj się z nami, aby anulować subskrypcję.

W sekcji Informacje o planie kliknij opcję Anuluj plan.

Kliknij przycisk Anuluj plan

Nie widać odsyłacza Anuluj plan? Opcja ta jest niedostępna, jeśli przetwarzanie płatności jest w toku lub wystąpił problem z płatnością. Jeśli opcja Anuluj plan nie pojawi się w ciągu 24 godzin, skontaktuj się z nami.

   Podaj przyczynę anulowania, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Wybierz powód anulowania

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby anulować subskrypcję.

Anulowanie subskrypcji zespołowej

Skontaktuj się z nami, aby anulować subskrypcję.

Czy mogę uzyskać zwrot opłaty?

W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości.

Natomiast w przypadku anulowania po upływie 14 dni naliczana jest opłata za zerwanie umowy w wysokości 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Na przykład jeśli w momencie anulowania umowy pozostało jeszcze 5 miesięcy do końca jej okresu obowiązywania, a opłata za miesiąc wynosi 20 USD, to poniesiesz opłatę za zerwanie umowy w wysokości 50 USD, czyli 50% pozostałej należności wynoszącej 100 USD.

W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania.

W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania po upływie tego okresu 14 dni zwrot opłaty nie przysługuje, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w danym miesiącu.

Uwaga:

Zwrot obowiązuje tylko w przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie ma natomiast zastosowania do kolejnych okresów odnowienia.

Zapoznaj się z pełnymi warunkami planu subskrypcyjnego Creative Cloud i ich postanowieniami dotyczącymi zwrotów.

Co się stanie po anulowaniu subskrypcji Creative Cloud?

Po anulowaniu planu utracisz natomiast dostęp do aplikacji Creative Cloud oraz większości usług objętych płatną subskrypcją.

Po anulowaniu planu Creative Cloud nadal zachowasz dostęp do bezpłatnych możliwości konta.

Po anulowaniu ilość dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze zmniejszy się do 2 GB. Masz 90 dni na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca w chmurze do wysokości przysługującego limitu. Po tym okresie możesz utracić dostęp do plików na serwerach Creative Cloud. Więcej informacji: Jak sprawdzić, ile wykorzystano przestrzeni dyskowej?

Wszystkie prace zapisane na Twoim własnym komputerze również pozostaną dostępne.

Adobe będzie przechowywać oryginalne zdjęcia przez rok od daty zakończenia subskrypcji. W tym czasie można będzie nadal uruchamiać program Lightroom i pobierać oryginalne pliki z chmury.

Zachowasz dostęp do wszystkich zdjęć na własnym dysku twardym za pośrednictwem komputerowej wersji programu Lightroom. Można będzie nadal importować i organizować zdjęcia, a także zapisywać je po edycji za pomocą poleceń do eksportowania i publikowania, drukować, generować zawartość do Internetu lub tworzyć pokazy slajdów. Natomiast po zakończeniu okresu subskrypcji nie będzie już możliwy dostęp do modułów programowania i mapowania ani do aplikacji Lightroom for Mobile.