capture_app_RGB_128px

Aplikacja Adobe Capture umożliwia tworzenie gotowych do użytku motywów kolorystycznych, wzorków, kształtów wektorowych, materiałów 3D, czcionek i własnych pędzli na podstawie zdjęcia. Tak w studio, jak i w podróży możesz czerpać inspirację z otaczającego Cię świata i przenosić zarejestrowane zasoby do bibliotek, aby korzystać z nich w ulubionych aplikacjach Adobe na komputerach i urządzeniach mobilnych.


Adobe Capture — informacje

Aplikację Adobe Capture na telefony z systemami iOS i Android można bezpłatnie pobrać ze sklepu iTunes oraz Google Play.

Aplikacja ta jest dostępna w języku angielskim, norweskim, czeskim, duńskim, holenderskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim, chińskim tradycyjnym oraz tureckim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie aplikacji Adobe Capture w sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

Potrzebne jest bezpłatne konto albo płatna subskrypcja Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud.

iPhone, iPad, iPad Pro, telefony i tablety z systemem Android oraz urządzenia Chromebook.

Dodatkowe informacje na temat aplikacji Capture można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Korzystanie z aplikacji Adobe Capture

Zasoby to podstawowe elementy projektów tworzonych w aplikacjach Creative Cloud. Program Capture umożliwia tworzenie siedmiu typów zasobów: kolorów, wzorków, kształtów, motywów Look, materiałów, czcionek i pędzli.

Zasoby są dostępne w panelu Biblioteki w zgodnych aplikacjach Adobe na komputer i urządzenia mobilne, w zależności od typu zasobu. Lista aplikacji obsługujących zasoby Capture znajduje się na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Aby rejestrować i tworzyć zasoby, potrzebujesz jedynie obsługiwanego urządzenia i odpowiedniego obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.
 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie. 
 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać typ zasobu. 
 4. Użyj dwóch palców, aby powiększać lub przesuwać obraz. Dotknij ekranu, jeśli chcesz zablokować obraz.
 5. Dotknij ikon u góry ekranu, aby ustawić opcje oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne.
 6. Dotknij ikony X w lewym dolnym rogu ekranu, aby zresetować wszystkie opcje aparatu. Dotknij dwukrotnie ikony X, aby zamknąć aparat.
 7. Skorzystaj z pozostałych ikon u dołu ekranu, aby włączyć latarkę, odwrócić aparat lub wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud
 8. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku. 

 1. Uruchom aplikację Adobe Capture.
 2. Dotknij ikony profilu użytkownika w lewym górnym rogu ekranu Galeria i wybierz pozycję Preferencje z wyświetlonego menu.
 3. Wyłącz opcję Uruchom tryb aparatu. 

Aplikacja Capture zawiera dwa zestawy filtrów do opracowywania zasobów.

Dopasowania fotograficzne, takie jak kontrast, nasycenie i ekspozycja, ułatwiają odpowiednie zarejestrowanie zasobu.

Efekty, takie jak pikselacja, komiks i posteryzacja, nadają przechwytywanym zasobom niepowtarzalny wygląd.

W aparacie dotknij ikony filtru w prawym górnym rogu telefonu lub w prawym dolnym rogu tabletu.  Dopasowania znajdują się w pierwszej kolekcji taśm filmowych, a efekty — w drugiej. Wybierz opcję, którą chcesz zastosować, i użyj suwaka w celu dopracowania ujęcia. Do ujęcia można zastosować wiele filtrów.

Efekty nie są obsługiwane w systemie Android. Dopasowania są obsługiwane na urządzeniach Android z technologią Camera2, sprzętem zapewniającym odpowiednią wydajność i pakietem SDK w wersji 24 lub wyższej.

Wykorzystaj aparat urządzenia jako kalejdoskop, za pomocą którego wygenerujesz niepowtarzalne wzorki. Aplikacja Capture może generować różne efekty kalejdoskopowe na podstawie obrazów. Rozmyj krawędzie, aby uzyskać płynnie powtarzające się kafelki. Zapisz wzorki jako rastry lub wygeneruj ze swojego obrazu wektory, które można skalować. Następnie wyślij te wzorki do programu Photoshop lub Illustrator, aby je dopracować lub użyć ich jako wypełnień, tekstur itd.

Aby uchwycić i utworzyć motywy kolorystyczne, potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture. 

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Wzorki.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby wybrać typ wzorku (raster lub wektor) oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Za pomocą opcji kadrowania w panelu Edycja dopracuj uzyskany wzorek.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

Wzorków można używać w programach Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Wzorki można znaleźć na panelu Biblioteki — w bibliotece, w której je zapisano za pomocą aplikacji Capture.

Niech otaczający Cię świat stanie się Twoją paletą barw. Obróć obiektyw wokół siebie i pozwól mechanizmowi harmonizacji kolorów w aplikacji Capture znaleźć zgodne palety w Twoim otoczeniu. Zapisz swoje próbki do natychmiastowego użycia w niemal dowolnej aplikacji. Palety można ponadto dostosowywać i udostępniać za pomocą usługi Adobe Color.

Aby uchwycić i utworzyć motywy kolorystyczne, potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Kolory.

 4. Aplikacja automatycznie wybiera i pokazuje pięć harmonizujących ze sobą kolorów z danej sceny.

 5. Dotknij ikony filtru u góry obrazu, aby zastosować dopasowania fotograficzne w celu dopracowania ujęcia.

 6. Dotknij ekranu, aby zablokować obraz, i przeciągnij wskaźniki, aby wybrać nowe kolory.

 7. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 8. Wybierz tryb kolorów w prawym dolnym rogu. Użyj opcji Edytuj, aby zmodyfikować motywy kolorystyczne, używając suwaków albo koła kolorów lub bezpośrednio edytując obraz źródłowy.

 9. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu. 

Kolorów można używać w programach Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Animate, Adobe Illustrator Draw, Adobe Photoshop Sketch oraz Adobe Comp.

Aby skorzystać z motywów kolorów w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj motyw w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Aby skorzystać z motywów kolorystycznych w aplikacji mobilnej, wybierz kartę Biblioteka w próbniku kolorów, a następnie odszukaj bibliotekę w której motyw został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Uwaga:

Motywy opublikowane w usłudze Adobe Color nie są usuwane, gdy motyw kolorystyczny zostanie usunięty w aplikacji Capture. Motywy te należy usunąć ręcznie, korzystając z konta w serwisie color.adobe.com/

Gradienty to typ elementu barwnego, w którym kolory płynnie przechodzą między sobą. Można je wykorzystać do tworzenia różnych efektów w projektach graficznych, ilustracjach, a także zadaniach fotoedycyjnych i wideoedycyjnych. Każdy gradient składa się z serii próbek kolorów, pomiędzy którymi umieszczone są punkty określające odległość między kolorami. W zależności od pożądanego efektu, gradient można generować na kilka sposobów, na przykład liniowo lub promieniście.  Wszystkie gradienty utworzone w programie Adobe Capture są zapisywane jako gradienty liniowe. Więcej informacji o tworzeniu i edycji gradientów: Gradienty Adobe Capture.

Od odręcznych rysunków po zdjęcia o wysokim kontraście — możesz przekształcić dowolny obraz w precyzyjny kształt wektorowy. Użyj narzędzi dopracowywania, aby usunąć zbędne fragmenty, oczyścić tła lub wygładzić linie. Kształty można wysyłać bezpośrednio do programu Photoshop lub Illustrator oraz otworzyć je z panelu Biblioteki w dowolnej obsługiwanej aplikacji.

Do uchwycenia i tworzenia kształtów potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Kształty.

 4. W aplikacji pojawią się prowadnice. Użyj suwaka, aby dostosować kształt i uzyskać optymalne rezultaty.

 5. Dotknij ikon u góry ekranu, aby odwrócić kształt, zastosować funkcję automatycznego czyszczenia oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 6. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 7. Zmodyfikuj kształt, używając opcji z karty Edycja, takich jak kadrowanie, dopracowywanie lub wygładzanie.

 8. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 9. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece. 

Jak korzysta się z kształtów?

Kształty można wykorzystywać w programach Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, Illustrator Draw oraz Comp.

Aby skorzystać z kształtów w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj kształt w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Aby skorzystać z kształtów w aplikacji mobilnej, wybierz kartę Biblioteka w próbniku kolorów, a następnie odszukaj bibliotekę w której kształt został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Więcej informacji ma temat kształtów można znaleźć w tym samouczku.

Świat jest Twoim pędzlem — i to dosłownie. Twórz wysokiej jakości niestandardowe pędzle bezpośrednio ze zdjęć.  Wybierz styl pędzla, jego kierunek, przepływ i zachowanie. Przekształcaj tekstury w pędzle strukturyzujące i twórz pędzle o płynnym zachowaniu wstęgi. Używaj ich do malowania w programach Animate, Illustrator, Photoshop i Photoshop Sketch.

Do uchwycenia i tworzenia pędzli potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Pędzle.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby usunąć określony kolor z wybranych kolorów oraz zastosować dopasowania fotograficzne i/lub efekty.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Zmodyfikuj pędzel, używając opcji z karty Edycja, takich jak kadrowanie, style, ustawienia domyślne lub dopracowywanie.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece.

Pędzli można używać w programach Photoshop, Illustrator, Animate i Photoshop Sketch.

Aby skorzystać z pędzli w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj pędzel w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.  W programach Illustrator i Animate można używać wyłącznie pędzli w formacie zdefiniowanym dla programu Illustrator W programie Photoshop można używać wyłącznie pędzli w formacie zdefiniowanym dla tego programu.

Aby użyć pędzli w programie Photoshop Sketch, naciśnij i przytrzymaj pędzel, który chcesz zastąpić, a następnie wróć do kolekcji pędzli i wybierz bibliotekę, w której zapisano pędzel za pomocą w aplikacji Capture. W programie Photoshop Sketch można używać wszystkich typów pędzli.

Więcej informacji ma temat pędzli można znaleźć w tym samouczku.

Zrób zdjęcie inspirującej Cię czcionki. Aplikacja Capture używa technologii Adobe Sensei do analizy kształtów tekstu, sugerując podobne kroje pisma, które można zapisywać jako style znaków. Po zapisaniu kroju w aplikacji Capture jest on automatycznie aktywowany w usłudze Adobe Fonts. Czcionki są natychmiast dostępne za pośrednictwem narzędzi tekstowych w programach Photoshop, InDesign, Illustrator i XD.

Do uchwycenia i tworzenia kształtów potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

Utwórz za pomocą kilku kliknięć style znaków z obrazów tekstowych.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Czcionka.

 4. Wyrównaj tekst w obwiedni.

 5. Naciśnij spust migawki, aby zablokować obraz, i dotknij, aby wybrać czcionki. Naciśnij spust migawki ponownie, aby przejść do następnego kroku.

 6. Wybierz jeden ze znalezionych wyników i w razie potrzeby zmodyfikuj opcje stylu w panelu Edycja.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz zasób w bibliotece.

Czcionek można używać w programach InDesign, Illustrator, Photoshop, Comp i Adobe XD.

Aby skorzystać z czcionki w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj czcionkę w bibliotece, w której została zapisana za pomocą aplikacji Capture. Kliknij ikonę chmury, aby aktywować daną czcionkę w bieżącej aplikacji. Wybierz tekst, który chcesz zmienić w swoim projekcie. Kliknij czcionkę na panelu Biblioteka, aby zastosować ten krój pisma.

Aby skorzystać z czcionek w aplikacji mobilnej, wybierz menu Czcionka, a następnie odszukaj bibliotekę w której zapisano czcionkę za pomocą aplikacji Capture. Dotknij ikony chmury, aby zsynchronizować czcionkę z bieżącą aplikacją, a następnie dotknij kroju pisma, którego chcesz użyć. Pojawi się nowe pole tekstowe, w którym możesz dodać swój tekst.

Uwaga:

Czcionki aktywowane w usłudze Adobe Fonts nie zostaną zdezaktywowane po usunięciu czcionki w aplikacji Capture. Czcionki te należy zdezaktywować ręcznie, używając konta w serwisie fonts.adobe.com.

Otaczający Cię świat jest pełen tekstur. Dzięki aplikacji Capture uchwycisz najlepsze z nich do dalszej obróbki. Wykorzystaj telefon jako generator tekstur, aby kilkoma kliknięciami tworzyć wysokiej jakości materiały do renderingu opartego na fizyce.  Błyskawicznie wyświetlaj podgląd przechwyconych materiałów, nakładając je bezpośrednio na rozmaite renderowane kształty. Materiałów 3D z aplikacji Capture można używać bezpośrednio w programie Adobe Dimension lub wyeksportować je w formacie MDL do innych zastosowań.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Materiały.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby usunąć lub zmienić przykładowy kształt oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Zmodyfikuj pędzel, używając opcji z karty Edycja, takich jak dopracowywanie lub kadrowanie.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece.

Materiałów można używać w programie Adobe Dimension.

Otwórz panel Biblioteki i odszukaj materiał w bibliotece, w której zapisano go za pomocą aplikacji Capture. Przeciągnij materiał na model, który chcesz zaprojektować.

Rejestrując oświetlenie i kolory za pomocą aparatu lub na podstawie importowanych obrazów, można wygenerować spójne profile kolorów do wykorzystania przy tworzeniu własnych obrazów i filmów w aplikacjach Adobe.

Aby uchwycić i utworzyć motywy Look, potrzebujesz jedynie urządzenia z systemem iOS lub Android.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Looks.

 4. Dotknij ikony u góry ekranu, aby zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Wybierz motyw Look, aby wyświetlić jego podgląd.

 7. Przesuń palcem w prawo, aby zmienić próbkę podglądu lub przesłać własną.

 8. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 9. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece.

Motywy Look można stosować do obrazów lub filmów w programach Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro lub Adobe After Effects. Otwórz panel Biblioteki i wybierz bibliotekę, w której zapisano motyw za pomocą aplikacji Capture. Aby zastosować motyw Look do materiału wideo, przeciągnij go na klip, w którym chcesz wprowadzić gradację kolorów. W programie Adobe Photoshop kliknij motyw Look dwukrotnie, aby go zastosować jako warstwę dopasowania Wyszukiwanie kolorów, dodawaną nad obecnie zaznaczoną warstwą.

Zasoby są automatycznie zapisywane w bibliotekach Creative Cloud. Biblioteka, w której w danej chwili pracujesz i zapisujesz pracę, jest widoczna u góry ekranu w widoku Galeria. Aby zmienić bibliotekę, w której pracujesz, dotknij jej nazwy. Spowoduje to rozwinięcie menu Moja biblioteka. Poszczególne zasoby można zapisywać w istniejącej bibliotece lub utworzyć nową.

Zasoby można przenosić między bibliotekami, dotykając menu obok dowolnego zasobu w widoku Galeria i wybierając opcję Przenieś do...

Aby edytować zasób w programie Capture, wybierz ikonę ołówka. Aby ponownie miksować obraz źródłowy, przekształcając go w nowy zasób, wybierz ikonę remiksowania. Obie te ikony są dostępne w sekcji szczegółów zasobu. Można również przenieść zasób bezpośrednio do obsługującej go aplikacji stacjonarnej lub mobilnej, aby kontynuować edycję.

 1. Dotknij zasobu w galerii, aby go otworzyć w widoku pojedynczym.

 2. Wybierz ikonę ołówka w prawym dolnym rogu zasobu, aby go edytować.

 1. Zaznacz zasób, który chcesz usunąć.

 2. Dotknij menu ... (trzy kropki).

 3. Dotknij opcji Usuń w menu Więcej opcji, aby trwale usunąć zasób z urządzenia i usługi Creative Cloud.

  Uwaga:

  Czcionki aktywowane w usłudze Adobe Fonts nie zostaną usunięte. Czcionki te należy zdezaktywować ręcznie, używając konta w serwisie fonts.adobe.com.

  Motywy opublikowane w usłudze Adobe Color nie będą usuwane, gdy motyw kolorystyczny zostanie usunięty w aplikacji Capture. Motywy te należy usunąć ręcznie, korzystając z konta w serwisie color.adobe.com

Aby powielić zasób, wybierz go, dotknij menu ... i wybierz opcję Powiel. Aby zmienić nazwę zasobu, wybierz opcję Zmień nazwę.

Aby zarządzać bibliotekami oraz udostępniać je innym osobom, zaloguj się na konto Creative Cloud w przeglądarce i wybierz opcję Moje zasoby > Biblioteki.

Aby udostępnić swoje zasoby, wybierz ikonę udostępniania w lewym dolnym rogu ekranu podczas przeglądania zasobu. Zasoby można udostępniać jako obraz miniatury lub jako łącze do usługi Creative Cloud. Można również wyeksportować zasób w postaci obrazu lub w różnych użytecznych formatach, uzależnionych od typu zasobu.

Zapisując zasób w programie Capture, umieszczasz go w bibliotece Creative Cloud. Biblioteki te są automatycznie synchronizowane, gdy urządzenie jest połączone z siecią WiFi, dzięki czemu zasoby są dostępne w obsługujących je aplikacjach Adobe na komputery i urządzenia mobilne. Można je znaleźć na panelu Biblioteki.

Po utworzeniu arsenału motywów kolorystycznych, kształtów wektorowych i własnych pędzli możesz je wykorzystać w docelowej pracy graficznej w aplikacji na komputerze lub odkrywać dalsze koncepcje w innych aplikacjach mobilnych. Upewnij się, że zasoby zapisano w bibliotece Creative Cloud za pomocą aplikacji Capture.

W aplikacjach na komputerze otwórz panel Biblioteki i wybierz bibliotekę, w której zostały zapisane zasoby. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć odpowiedni zasób do obszaru roboczego dokumentu.

Zgodne zasoby Capture można znaleźć w menu Pędzle w programie Photoshop Sketch i w menu Kształty w programie Illustrator Draw. W mobilnych aplikacjach palety Kolor są dostępne na karcie Biblioteka w menu próbnika kolorów, a czcionki w menu Czcionka na karcie Biblioteka.

Lista aplikacji Adobe obsługujących zasoby Capture znajduje się na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Aby edytować zasób w programie Capture, wybierz ikonę ołówka. Aby ponownie miksować obraz źródłowy, przekształcając go w nowy zasób, wybierz ikonę remiksowania. Obie te ikony są dostępne w sekcji szczegółów zasobu. Można również przenieść zasób bezpośrednio do obsługującej go aplikacji stacjonarnej lub mobilnej, aby kontynuować edycję.

Ustawienia dostępu systemu operacyjnego do aplikacji Adobe Capture, takie jak dostęp do aparatu lub galerii, można określić w aplikacji Ustawienia na urządzeniu Chromebook, urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Uzyskaj pomoc i prześlij opinię o aplikacji Adobe Capture do zespołu produktowego.

 1. Uruchom aplikację Adobe Capture. 

 2. Dotknij ikony swojego profilu w lewym górnym rogu.

 3. Dotknij opcji Wyślij opinię.

Ustawienia dostępu systemu operacyjnego do aplikacji Adobe Capture, takie jak dostęp do aparatu lub galerii, można określić w aplikacji Ustawienia na urządzeniu Chromebook, urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe

Możliwość wykorzystania zasobu Capture w aplikacjach stacjonarnych i mobilnych zależy od typu tego zasobu.Poniższa tabela zawiera podsumowanie informacji na temat aplikacji, w których można używać zasobów Capture:

Zasób Capture Aplikacje Adobe
Motywy kolorystyczne Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Dreamweaver, Muse, Animate, Illustrator Draw, Photoshop Sketch, Comp
Kształty Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, Illustrator Draw, Photoshop Sketch, Comp
Pędzle Photoshop, Illustrator, Animate, Photoshop Sketch
Czcionki InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe XD
Materiały 3D  Dimension
Wzorki Photoshop, Illustrator
Look Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online