capture_app_RGB_128px

Aplikacja Adobe Capture CC umożliwia tworzenie gotowych do użytku motywów kolorystycznych, wzorków, kształtów wektorowych, materiałów 3D, czcionek i własnych pędzli na podstawie zdjęcia. Tak w studio, jak i w podróży możesz czerpać inspirację z otaczającego Cię świata i przenosić zarejestrowane zasoby do bibliotek CC, aby korzystać z nich w ulubionych aplikacjach Adobe na komputerach i urządzeniach mobilnych.


Adobe Capture CC — informacje

Jak można pobrać aplikację Adobe Capture CC?

Aplikację Adobe Capture CC dla telefonów z systemami iOS i Android można bezpłatnie pobrać ze sklepu iTunes oraz Google Play.

Aplikacja ta jest dostępna w językach angielskim, norweskim, czeskim, duńskim, holenderskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim, chińskim tradycyjnym oraz tureckim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie aplikacji Adobe Capture CC w sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

Czy muszę mieć konto w usłudze Creative Cloud, aby korzystać z aplikacji Adobe Capture CC?

Potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto w usłudze Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud. Jeśli korzystasz z komputera Google Chromebook, utwórz identyfikator Adobe ID (jeśli go jeszcze nie masz), a potem zaloguj się.

Jakie urządzenia współpracują z aplikacją Adobe Capture CC?

iPhone, iPad, iPad Pro, telefony i tablety z systemem Android oraz urządzenia Chromebook.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat aplikacji Adobe Capture CC?

Dodatkowe informacje na temat aplikacji Capture można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną i informacje na temat aplikacji Adobe Capture CC?

Korzystanie z aplikacji Adobe Capture CC

Co oznaczają „zasoby”?

Zasoby to podstawowe elementy projektów tworzonych w aplikacjach Creative Cloud. Program Capture umożliwia tworzenie sześciu typów zasobów: kolorów, wzorków, kształtów, materiałów, czcionek i pędzli.

Zasoby są dostępne w panelu Biblioteki w zgodnych aplikacjach Adobe CC na komputer i urządzenia mobilne, w zależności od typu zasobu. Lista aplikacji obsługujących zasoby Capture znajduje się na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Jak używać wspólnego aparatu?

Aby uchwycić i utworzyć motywy kolorystyczne, potrzebujesz jedynie obsługiwanego urządzenia i odpowiedniego obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture CC.
 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie. 
 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać typ zasobu. 
 4. Użyj dwóch palców, aby powiększać lub przesuwać obraz. Dotknij ekranu, jeśli chcesz zablokować obraz.
 5. Dotknij ikony u góry ekranu, aby ustawić opcje oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne.
 6. Dotknij ikony X w lewym dolnym rogu ekranu, aby zresetować wszystkie opcje aparatu. Dotknij dwukrotnie ikony X, aby zamknąć aparat.
 7. Skorzystaj z pozostałych ikon u dołu ekranu, aby włączyć latarkę, odwrócić aparat lub wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud
 8. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku. 

 

Jak wyłączyć obsługę z poziomu aparatu?

 1.   Uruchom aplikację Adobe Capture CC.
 2.   Dotknij ikony koła zębatego w lewym górnym ekranu Galeria i wybierz pozycję Preferencje z wyświetlonego menu.
 3.   Wyłącz opcję obsługi z poziomu aparatu. 

 

Jak zastosować dopasowania i efekty?

Aplikacja Capture zawiera dwa zestawy filtrów do opracowywania zasobów.

Dopasowania fotograficzne, takie jak barwa, nasycenie i ekspozycja, ułatwiają odpowiednie zarejestrowanie zasobu.

Efekty, takie jak pikselacja, komiks i posteryzacja, nadają przechwytywanym zasobom niepowtarzalny wygląd.

W aparacie dotknij ikony filtru w prawym górnym rogu telefonu lub w prawym dolnym rogu tabletu.  Dopasowania znajdują się w pierwszej kolekcji taśm filmowych, a efekty — w drugiej. Wybierz opcję, którą chcesz zastosować, i użyj suwaka w celu dopracowania ujęcia. Do ujęcia można zastosować wiele filtrów.

Co to są wzorki?

Wykorzystaj aparat urządzenia jako kalejdoskop, za pomocą którego wygenerujesz niepowtarzalne wzorki. Aplikacja Capture może generować różne efekty kalejdoskopowe na podstawie obrazów. Rozmyj krawędzie, aby uzyskać płynnie powtarzające się kafelki. Zapisz wzorki jako rastry lub wygeneruj ze swojego obrazu wektory, które można skalować.  Następnie wyślij wzorki do programu Photoshop lub Illustrator, aby je dopracować lub użyć ich jako wypełnień.

Jak mogę utworzyć wzorek?

Aby uchwycić i utworzyć motywy kolorystyczne, potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture. 

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Wzorki.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby wybrać typ wzorku (raster lub wektor) oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Za pomocą opcji kadrowania w panelu Edycja dopracuj uzyskany wzorek.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

Jak używać wzorków?

Wzorków można używać w programach Adobe Illustrator CC i Adobe Photoshop CC. Wzorki można znaleźć na panelu Biblioteki — w bibliotece, w której je zapisano za pomocą aplikacji Capture.

Co to są kolory?

Niech otaczający Cię świat stanie się Twoją paletą barw. Obróć obiektyw wokół siebie i pozwól mechanizmowi harmonizacji kolorów w aplikacji Capture znaleźć zgodne palety w Twoim otoczeniu. Zapisz swoje próbki do natychmiastowego użycia w niemal dowolnej aplikacji. Palety możesz dodatkowo dostosowywać i udostępniać za pomocą usługi Adobe Color.

Jak mogę utworzyć, edytować lub usunąć motyw kolorystyczny?

Aby uchwycić i utworzyć motywy kolorystyczne, potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub Android i obrazu.

Tworzenie motywów kolorystycznych

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture CC.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Kolory.

 4. Aplikacja automatycznie wybiera i pokazuje pięć harmonizujących ze sobą kolorów z danej sceny.

 5. Dotknij ikony filtru u góry obrazu, aby zastosować dopasowania fotograficzne w celu dopracowania ujęcia.

 6. Dotknij ekranu, aby zablokować obraz, i przeciągnij wskaźniki, aby wybrać nowe kolory.

 7. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 8. Wybierz tryb kolorów w prawym dolnym rogu. Zmodyfikuj motywy kolorystyczne, używając suwaków albo palety kolorów lub bezpośrednio edytując obraz źródłowy.

 9. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu. 

Edytowanie motywów kolorystycznych

 1. Dotknij polecenia ..., aby otworzyć menu motywu kolorystycznego.

 2. Dotknij opcji Edytuj, aby otworzyć motyw kolorystyczny w edytowalnej palecie kolorów lub modyfikować wartości RGB.

Usuwanie motywów kolorystycznych

 1. Dotknij polecenia ..., aby otworzyć menu.

 2. Dotknij opcji Usuń w menu Więcej opcji.

Jak używać kolorów?

Kolorów można używać w programach Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, After Effects CC, Dreamweaver CC, Muse CC, Animate CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch i Comp CC.

Aby skorzystać z motywów kolorów w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj motyw w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Aby skorzystać z motywów kolorów w aplikacji mobilnej, wybierz kartę Biblioteka w próbniku kolorów, a następnie odszukaj bibliotekę w której motyw został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Uwaga:

Motywy opublikowane w usłudze Adobe Color nie są usuwane, gdy motyw kolorystyczny zostanie usunięty w aplikacji Capture. Motywy te należy usunąć ręcznie, korzystając z konta w serwisie color.adobe.com/

Co to są kształty?

Od ręcznie rysowanych kształtów po zdjęcia o wysokim kontraście — możesz przekształcić dowolny obraz w czysty kształt wektorowy. Użyj narzędzi dopracowywania, aby usunąć bałagan, oczyścić tła lub wygładzić linie. Wyślij kształty bezpośrednio do programu Photoshop lub Illustrator albo znajdź je w panelu Biblioteki w dowolnej obsługiwanej aplikacji.

Jak mogę utworzyć, edytować lub usunąć kształt?

Do uchwycenia i tworzenia kształtów potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

Tworzenie plików Kształty

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture CC.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Kształty.

 4. W aplikacji pojawią się prowadnice. Użyj suwaka, aby dostosować kształt i uzyskać optymalne rezultaty.

 5. Dotknij ikon u góry ekranu, aby odwrócić kształt, zastosować funkcję automatycznego czyszczenia oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 6. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 7. Zmodyfikuj kształt, używając opcji z karty Edycja, takich jak kadrowanie, dopracowywanie lub wygładzanie.

 8. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 9. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece CC. 

Edytowanie kształtów

Dotknij kształtu, aby go edytować.

Usuwanie kształtów

 1. Dotknij kształtu i otwórz go. 

 2. Dotknij opcji Usuń w menu Więcej opcji.

  Kształt zostanie usunięty ze wszystkich urządzeń i usługi Creative Cloud.

Więcej informacji ma temat kształtów można znaleźć w tym samouczku.

Co to są pędzle?

Pędzle

Świat jest Twoim pędzlem — i to dosłownie. Twórz wysokiej jakości niestandardowe pędzle bezpośrednio ze zdjęć.  Wybierz styl pędzla, jego kierunek, przepływ i zachowanie. Przekształcaj tekstury w pędzle strukturyzujące i twórz pędzle o płynnym zachowaniu wstęgi.  Używaj ich do malowania w programach Animate, Illustrator, Photoshop i Photoshop Sketch.

Jak mogę utworzyć, edytować lub usunąć własny pędzel?

Do uchwycenia i tworzenia pędzli potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

Tworzenie pędzli

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture CC.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Pędzle.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby usunąć określony kolor z wybranych kolorów oraz zastosować dopasowania fotograficzne i/lub efekty.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Zmodyfikuj pędzel, używając opcji z karty Edycja, takich jak kadrowanie, style, ustawienia domyślne lub dopracowywanie.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece CC.

Edytowanie pędzli

Dotknij pędzla, aby go edytować.

Usuwanie pędzli

 1. Dotknij pędzla, aby go otworzyć.

 2. Dotknij opcji Usuń w menu Więcej opcji.

Więcej informacji ma temat pędzli można znaleźć w tym samouczku.

Jak używać pędzli?

Pędzli można używać w programach Photoshop CC, Illustrator CC, Animate CC i Photoshop Sketch.

Aby skorzystać z pędzli w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj pędzel w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.  W programach Illustrator CC i Animate CC można używać wyłącznie pędzli w formacie zdefiniowanym dla programu Illustrator CC. W programie Photoshop CC można używać wyłącznie pędzli w formacie zdefiniowanym dla tego programu.

Aby użyć pędzli w programie Photoshop Sketch, naciśnij i przytrzymaj pędzel, który chcesz zastąpić, a następnie wróć do kolekcji pędzli i wybierz bibliotekę, w której zapisano pędzel za pomocą w aplikacji Capture. W programie Photoshop Sketch można używać wszystkich typów pędzli.

Więcej informacji ma temat pędzli można znaleźć w tym samouczku.

Co to są czcionki?

Zrób zdjęcie inspirującej Cię czcionki. Aplikacja Capture używa technologii Adobe Sensei do analizy kształtów tekstu, sugerując podobne kroje pisma, które można zapisywać jako style znaków. Po zapisaniu kroju w aplikacji Capture jest on automatycznie aktywowany w usłudze Adobe Fonts. Czcionki są natychmiast dostępne za pośrednictwem narzędzi tekstowych w programach Photoshop, InDesign, Illustrator i XD.

W jaki sposób tworzy się czcionki?

Do uchwycenia i tworzenia kształtów potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

Utwórz za pomocą kilku kliknięć style znaków z obrazów tekstowych.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Czcionka.

 4. Wyrównaj tekst w obwiedni.

 5. Naciśnij spust migawki, aby zablokować obraz, i dotknij, aby wybrać czcionki. Naciśnij spust migawki ponownie, aby przejść do następnego kroku.

 6. Wybierz jeden ze znalezionych wyników i w razie potrzeby zmodyfikuj opcje stylu w panelu Edycja.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece CC.

Jak używa się tych czcionek?

Czcionek można używać w programach InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, Comp CC i Adobe XD.

Aby skorzystać z czcionki w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj czcionkę w bibliotece, w której została zapisana za pomocą aplikacji Capture. Kliknij ikonę chmury, aby aktywować daną czcionkę w bieżącej aplikacji. Wybierz tekst, który chcesz zmienić w swoim projekcie. Kliknij czcionkę na panelu Biblioteka, aby zastosować ten krój pisma.

Aby skorzystać z czcionek w aplikacji mobilnej, wybierz menu Czcionka, a następnie odszukaj bibliotekę w której zapisano czcionkę za pomocą aplikacji Capture. Dotknij ikony chmury, aby zsynchronizować czcionkę z bieżącą aplikacją, a następnie dotknij kroju pisma, którego chcesz użyć. Pojawi się nowe pole tekstowe, w którym możesz dodać swój tekst.

 

Uwaga:

Czcionki aktywowane w usłudze Adobe Fonts nie zostaną zdezaktywowane po usunięciu czcionki w aplikacji Capture. Czcionki te należy zdezaktywować ręcznie, używając konta w serwisie fonts.adobe.com.

Co to są materiały?

Otaczający Cię świat jest pełen tekstur. Dzięki aplikacji Capture uchwycisz najlepsze z nich do dalszej obróbki. Wykorzystaj telefon jako generator tekstur, aby kilkoma kliknięciami tworzyć wysokiej jakości materiały do renderingu opartego na fizyce.  Błyskawicznie wyświetlaj podgląd przechwyconych materiałów, nakładając je bezpośrednio na rozmaite renderowane kształty. Materiałów 3D z aplikacji Capture można używać bezpośrednio w programie Adobe Dimension lub wyeksportować je w formacie MDL do innych zastosowań.

Jak utworzyć materiał 3D?

Materiały 3D z aplikacji Capture mogą być używane bezpośrednio w programie Adobe Dimension. Wystarczy obraz.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatukatalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Materiały.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby usunąć lub zmienić przykładowy kształt oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Zmodyfikuj pędzel, używając opcji z karty Edycja, takich jak dopracowywanie lub kadrowanie.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece CC.

Jak używać materiałów?

Materiałów można używać w programie Dimension CC.

Otwórz panel Biblioteki i odszukaj materiał w bibliotece, w której zapisano go za pomocą aplikacji Capture. Przeciągnij materiał na model, który chcesz zaprojektować.

 

Jak zapisywać zasoby Capture?

Zasoby są automatycznie zapisywane w bibliotekach Creative Cloud. Biblioteka, w której w danej chwili pracujesz i zapisujesz pracę, jest widoczna u góry ekranu w widoku Galeria. Aby zmienić bibliotekę, w której pracujesz, dotknij jej nazwy. Spowoduje to rozwinięcie menu Moja biblioteka. Poszczególne zasoby można zapisywać w istniejącej bibliotece lub utworzyć nową.

Zasoby można przenosić między bibliotekami, dotykając menu obok dowolnego zasobu w widoku Galeria i wybierając opcję Przenieś do...

Jak usuwać zasoby Capture?

 1. Zaznacz zasób, który chcesz usunąć.

 2. Dotknij menu ... (trzy kropki).

 3. Dotknij opcji Usuń w menu Więcej opcji, aby trwale usunąć zasób z urządzenia i usługi Creative Cloud.

  Uwaga:

  Czcionki aktywowane w usłudze Adobe Fonts nie zostaną usunięte. Czcionki te należy zdezaktywować ręcznie, używając konta w serwisie fonts.adobe.com.

  Motywy opublikowane w usłudze Adobe Color nie zostaną usunięte. Motywy te należy usunąć ręcznie, korzystając z konta w serwisie color.adobe.com

Jak zarządzać zasobami Capture?

Aby powielić zasób, wybierz go, dotknij menu ... i wybierz opcję Powiel. Aby zmienić nazwę zasobu, wybierz opcję Zmień nazwę.

Aby zarządzać bibliotekami oraz udostępniać je innym osobom, zaloguj się na konto Creative Cloud w przeglądarce i wybierz opcję Moje zasoby > Biblioteki.

Aby udostępnić swoje zasoby, wybierz ikonę udostępniania w lewym dolnym rogu ekranu podczas przeglądania zasobu. Zasoby można udostępniać jako obraz miniatury lub jako łącze do usługi Creative Cloud. Można również wyeksportować zasób w postaci obrazu lub w różnych użytecznych formatach, uzależnionych od typu zasobu.

W jaki sposób można zsynchronizować zasoby z Creative Cloud, aby korzystać z nich w innych aplikacjach?

Zapisując zasób w programie Capture, umieszczasz go w bibliotece Creative Cloud. Biblioteki te są automatycznie synchronizowane, gdy urządzenie jest połączone z siecią WiFi, dzięki czemu zasoby są dostępne w obsługujących je aplikacjach Adobe na komputery i urządzenia mobilne. Można je znaleźć na panelu Biblioteki CC.

W jaki sposób używa się zasobów z Capture w aplikacjach komputerowych lub mobilnych?

Po utworzeniu arsenału motywów kolorystycznych, kształtów wektorowych i własnych pędzli możesz je wykorzystać w docelowej pracy graficznej w aplikacji na komputerze lub odkrywać dalsze koncepcje w innych aplikacjach mobilnych. Upewnij się, że zasoby zapisano w bibliotece Creative Cloud za pomocą aplikacji Capture.

W aplikacjach CC na komputerze otwórz panel Biblioteki i wybierz bibliotekę, w której zostały zapisane zasoby. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć odpowiedni zasób do obszaru roboczego dokumentu.

Zgodne zasoby Capture można znaleźć w menu Pędzle w programie Photoshop Sketch i w menu Kształty w programie Illustrator Draw. W mobilnych aplikacjach CC palety Kolor są dostępne na karcie Biblioteka w menu próbnika kolorów, a czcionki w menu Czcionka na karcie Biblioteka.

Lista aplikacji Adobe obsługujących zasoby Capture znajduje się na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Jak korzystać z zasobów utworzonych za pomocą aplikacji Capture w innych aplikacjach?

Po utworzeniu arsenału motywów kolorystycznych, kształtów wektorowych i własnych pędzli możesz je wykorzystać w docelowej pracy graficznej w aplikacji na komputerze lub odkrywać dalsze koncepcje w innych aplikacjach mobilnych. Upewnij się, że zasoby w aplikacji Capture zapisano w bibliotece Creative Cloud. W innych obsługiwanych aplikacjach wystarczy przejść do bibliotek Creative Cloud, odszukać bibliotekę, w której zapisano zasób, i wybrać ten zasób.

Lista aplikacji obsługujących zasoby Capture znajduje się na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Jak można edytować zasoby zarejestrowane w programie Capture?

Aby edytować zasób w programie Capture, wybierz ikonę ołówka. Aby ponownie miksować obraz źródłowy, przekształcając go w nowy zasób, wybierz ikonę remiksowania. Obie te ikony są dostępne w sekcji szczegółów zasobu. Można również przenieść zasób bezpośrednio do obsługującej go aplikacji stacjonarnej lub mobilnej, aby kontynuować edycję.

Jak zmienić ustawienia dostępu systemu operacyjnego?

Ustawienia dostępu systemu operacyjnego do aplikacji Adobe Capture CC, takie jak dostęp do aparatu lub galerii, można określić w aplikacji Ustawienia na urządzeniu Chromebook, urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Jak uzyskać dostęp do opinii i pomocy w aplikacji Capture?

Uzyskaj pomoc i prześlij opinię o aplikacji Adobe Capture do zespołu produktowego.

 1. Uruchom aplikację Adobe Capture CC. 

 2. Dotknij ikony swojego profilu w lewym górnym rogu.

 3. Dotknij opcji Wyślij opinię.

Jak zmienić ustawienia dostępu aplikacji?

Ustawienia dostępu systemu operacyjnego do aplikacji Adobe Capture CC, takie jak dostęp do aparatu lub galerii, można określić w aplikacji Ustawienia na urządzeniu Chromebook, urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe

Możliwość wykorzystania zasobu Capture w aplikacjach stacjonarnych i mobilnych zależy od typu tego zasobu.Poniższa tabela zawiera podsumowanie informacji na temat aplikacji, w których można używać zasobów Capture:

Zasób Capture Aplikacje Adobe
Motywy kolorystyczne Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, After Effects CC, Dreamweaver CC, Muse CC, Animate CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch i Comp CC
Kształty Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, After Effects CC, Animate CC, Illustrator Draw, Photoshop Sketch i Comp CC
Pędzle Photoshop CC, Illustrator CC, Animate CC i Photoshop Sketch
Czcionki InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC i Adobe XD
Materiały 3D  Dimension CC
Wzorki Photoshop CC, Illustrator CC

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online