Adobe Capture — często zadawane pytania

Aplikacja Adobe Capture umożliwia tworzenie gotowych do użytku motywów kolorystycznych, wzorków, kształtów wektorowych, materiałów 3D, czcionek i własnych pędzli na podstawie zdjęcia. Tak w studio, jak i w podróży możesz czerpać inspirację z otaczającego Cię świata i przenosić zarejestrowane zasoby do bibliotek, aby korzystać z nich w ulubionych aplikacjach Adobe na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Uwaga:

Upewnij się, że Twój system jest aktywowany za pomocą opcji Preferencje

Adobe Capture — informacje

Aplikację Adobe Capture na telefony z systemami iOS i Android można bezpłatnie pobrać ze sklepu iTunes oraz Google Play.

Aplikacja ta jest dostępna w języku angielskim, norweskim, czeskim, duńskim, holenderskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim, chińskim tradycyjnym oraz tureckim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie aplikacji Adobe Capture w sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

Potrzebne jest bezpłatne konto albo płatna subskrypcja Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud.

Tak. Aplikacja Capture na urządzenia iPad Pro obsługuje rysik Apple Pencil.

iPhone, iPad, iPad Pro, telefony i tablety z systemem Android oraz urządzenia Chromebook.

Dodatkowe informacje na temat aplikacji Capture można znaleźć na następujących stronach internetowych:

W aplikacji Adobe Capture jest podana lista szkoleniowych zasobów wideo, dostępna w sekcji Nauka.

 1. Wybierz kartę Materiały do nauki z dolnego menu aplikacji Capture.

 2. Przewiń, aby odszukać wideo, które chcesz obejrzeć.

 3. Kliknij przycisk odtwarzania.

  Materiały wideo do nauki
  Materiały wideo do nauki

Materiały wideo do nauki można oglądać także na innych urządzeniach, korzystając z listy odtwarzania YouTube. Oferta materiałów do nauki jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Android. Zawartość sekcji Materiały do nauki jest udostępniana z serwisu YouTube. Używając tej funkcji aplikacji Adobe Capture, użytkownicy zobowiązują się przestrzegać regulaminu usługi YouTube oraz zasad ochrony prywatności Google.

Korzystanie z aplikacji Adobe Capture

Zasoby to podstawowe elementy projektów tworzonych w aplikacjach Creative Cloud. Program Capture umożliwia tworzenie siedmiu typów zasobów: kolorów, wzorków, kształtów, motywów Look, materiałów, czcionek i pędzli.

Zasoby te są dostępne na panelu Biblioteki w obsługujących je aplikacjach komputerowych i mobilnych Adobe (dostępność zależy od typu zasobu). Lista aplikacji obsługujących zasoby Capture znajduje się na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Aby rejestrować i tworzyć zasoby, potrzebujesz jedynie obsługiwanego urządzenia i odpowiedniego obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.
 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie. 
 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać typ zasobu. 
 4. Użyj dwóch palców, aby powiększać lub przesuwać obraz. Dotknij ekranu, jeśli chcesz zablokować obraz.
 5. Dotknij ikon u góry ekranu, aby ustawić opcje oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne.
 6. Dotknij ikony X w lewym dolnym rogu ekranu, aby zresetować wszystkie opcje aparatu. Dotknij dwukrotnie ikony X, aby zamknąć aparat.
 7. Skorzystaj z pozostałych ikon u dołu ekranu, aby włączyć latarkę, odwrócić aparat lub wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud
 8. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku. 
 1. Uruchom aplikację Adobe Capture.
 2. Dotknij ikony profilu użytkownika w lewym górnym rogu ekranu Galeria i wybierz pozycję Preferencje z wyświetlonego menu.
 3. Wyłącz opcję Uruchom tryb aparatu. 

Aplikacja Capture zawiera dwa zestawy filtrów do opracowywania zasobów.

Dopasowania fotograficzne, takie jak kontrast, nasycenie i ekspozycja, ułatwiają odpowiednie zarejestrowanie zasobu.

Efekty, takie jak pikselacja, komiks i posteryzacja, nadają przechwytywanym zasobom niepowtarzalny wygląd.

W aparacie dotknij ikony filtru w prawym górnym rogu telefonu lub w prawym dolnym rogu tabletu.Dopasowania znajdują się w pierwszej kolekcji taśm filmowych, a efekty — w drugiej. Wybierz opcję, którą chcesz zastosować, i użyj suwaka w celu dopracowania ujęcia. Do ujęcia można zastosować wiele filtrów.

Efekty nie są obsługiwane w systemie Android. Dopasowania są obsługiwane na urządzeniach Android z technologią Camera2, sprzętem zapewniającym odpowiednią wydajność i pakietem SDK w wersji 24 lub wyższej.

Przekształć tło inspirującej fotografii, aby wykorzystać ją w swoich projektach. Tło zamaskowanego obrazu można usunąć, rozmyć lub wypełnić jednolitym kolorem. Grafikę można wykorzystać w aplikacjach Creative Cloud, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects i Adobe Express, wybierając ją z biblioteki. 

 1. Funkcję Grafika można otworzyć z aparatu lub podczas importowania własnych obrazów. 

 2. Użyj suwaka modułu u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Grafika.

 3. Wybierz ikony u góry ekranu, aby zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 4. Edytuj grafikę za pomocą opcji na karcie Popraw, takich jak usuwanie, rozmycie lub zmiana koloru tła. Aby wybrać nowy kolor, dotknij pola koloru.

 5. Wybierz opcję Zapisz w prawym górnym rogu.

 6. Wpisz nazwę i zapisz grafikę w bibliotece. 

Grafikę można wykorzystać w programach Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, Premiere Pro, Adobe Fresco, Illustrator na iPadzie, Photoshop na iPadzie oraz Adobe Express.

Aby skorzystać z grafiki w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj grafikę w bibliotece, w której została zapisana za pomocą aplikacji Capture.

Aby skorzystać z kształtów w aplikacji mobilnej, wybierz narzędzie Umieść obraz, a następnie opcję Biblioteki CC. Potem odszukaj bibliotekę w której kształt został zapisany za pomocą aplikacji Capture. 

Wykorzystaj aparat urządzenia jako kalejdoskop, za pomocą którego wygenerujesz niepowtarzalne wzorki. Aplikacja Capture może generować różne efekty kalejdoskopowe na podstawie obrazów. Rozmyj krawędzie, aby uzyskać płynnie powtarzające się kafelki. Zapisz wzorki jako rastry lub wygeneruj ze swojego obrazu wektory, które można skalować. Następnie wyślij te wzorki do programu Photoshop lub Illustrator, aby je dopracować lub użyć ich jako wypełnień, tekstur itd.

Aby rejestrować i tworzyć wzorki, potrzeba jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture. 

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Wzorki.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby wybrać typ wzorku (raster lub wektor) oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Za pomocą opcji kadrowania na panelu Edycja dopracuj uzyskany wzorek.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

Wzorków można używać w programach Illustrator, Photoshop i Fresco. Można je znaleźć na panelu Biblioteki — w bibliotece, w której je zapisano za pomocą aplikacji Capture.

Własne wzorki są obecnie dostępne dla systemów iOS (iPhone i iPad) i Android. 

Możesz udostępnić swoją grafikę z programu Fresco bezpośrednio w aplikacji Capture i zamienić ją we wzorek. 

 1. Otwórz grafikę w programie Fresco, dotknij opcji Publikuj i eksportuj, a następnie Wzorek Capture. Spowoduje to utworzenie prewki SVG, która będzie się otwierać bezpośrednio w programie Capture jako wzór.

 2. Wybierz warstwy, które chcesz uwzględnić we wzorku, a następnie dopracuj go za pomocą narzędzi Kształty i Kolor w programie Capture. Dotknij opcji Zapisz.

Niech otaczający Cię świat stanie się Twoją paletą barw. Obróć obiektyw wokół siebie i pozwól mechanizmowi harmonizacji kolorów w aplikacji Capture znaleźć zgodne palety w Twoim otoczeniu. Zapisz swoje próbki do natychmiastowego użycia w niemal dowolnej aplikacji. Palety można ponadto dostosowywać i udostępniać za pomocą usługi Adobe Color.

Aby rejestrować i tworzyć motywy kolorystyczne, potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Kolory.

 4. Aplikacja automatycznie wybiera i pokazuje pięć harmonizujących ze sobą kolorów z danej sceny.

 5. Dotknij ikony filtru u góry obrazu, aby zastosować dopasowania fotograficzne w celu dopracowania ujęcia.

 6. Dotknij ekranu, aby zablokować obraz, i przeciągnij wskaźniki, aby wybrać nowe kolory.

 7. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 8. Wybierz tryb kolorów w prawym dolnym rogu. Użyj opcji Edytuj, aby zmodyfikować motywy kolorystyczne, używając suwaków albo koła kolorów lub bezpośrednio edytując obraz źródłowy.

 9. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu. 

Kolorów można używać w programach Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Animate, Adobe Illustrator Draw oraz Adobe Photoshop Sketch.

Aby skorzystać z motywów kolorów w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj motyw w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Aby skorzystać z motywów kolorystycznych w aplikacji mobilnej, wybierz kartę Biblioteka w próbniku kolorów, a następnie odszukaj bibliotekę w której motyw został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Uwaga:

Motywy opublikowane w usłudze Adobe Color nie są usuwane, gdy motyw kolorystyczny zostanie usunięty w aplikacji Capture. Motywy te należy usunąć ręcznie, korzystając z konta w serwisie color.adobe.com/

Gradienty to typ elementu barwnego, w którym kolory płynnie przechodzą między sobą. Można je wykorzystać do tworzenia różnych efektów w projektach graficznych, ilustracjach, a także zadaniach fotoedycyjnych i wideoedycyjnych. Każdy gradient składa się z serii próbek kolorów, pomiędzy którymi umieszczone są punkty określające odległość między kolorami. W zależności od pożądanego efektu, gradient można generować na kilka sposobów, na przykład liniowo lub promieniście.  Wszystkie gradienty utworzone w programie Adobe Capture są zapisywane jako gradienty liniowe. Więcej informacji o tworzeniu i edycji gradientów: Gradienty Adobe Capture.

Od odręcznych rysunków po zdjęcia o wysokim kontraście — możesz przekształcić dowolny obraz w precyzyjny kształt wektorowy. Użyj narzędzi dopracowywania, aby usunąć zbędne fragmenty, oczyścić tła lub wygładzić linie. Kształty można wysyłać bezpośrednio do programu Photoshop lub Illustrator oraz otwierać je za pomocą panelu Biblioteki w dowolnej obsługującej je aplikacji.

Do rejestrowania i tworzenia kształtów potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Kształty.

 4. W aplikacji pojawią się prowadnice. Użyj suwaka, aby dostosować kształt i uzyskać optymalne rezultaty.

 5. Dotknij ikon u góry ekranu, aby odwrócić kształt, zastosować funkcję automatycznego czyszczenia oraz efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 6. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 7. Zmodyfikuj kształt, używając opcji z karty Edycja, takich jak kadrowanie, dopracowywanie lub wygładzanie.

 8. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 9. Wpisz nazwę i zapisz kształt w bibliotece. 

Jak korzysta się z kształtów?

Kształty można wykorzystywać w programach Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate oraz Illustrator Draw.

Aby skorzystać z kształtów w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj kształt w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Aby skorzystać z kształtów w aplikacji mobilnej, wybierz kartę Biblioteka w próbniku kolorów, a następnie odszukaj bibliotekę w której kształt został zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Więcej informacji ma temat kształtów można znaleźć w tym samouczku.

Aplikacja Capture oferuje w panelu Kształty tryb kolorów, za pomocą którego można przekształcić zdjęcia w kolorowe wektory.Kolorowe kształty są obecnie dostępne dla urządzeń iPad i Android.

 1. Na panelu Kształty w aplikacji Capture dotknij czarno-białej ikony w lewym górnym rogu aplikacji, a następnie ikony palety kolorów , aby przełączyć się z trybu czarno-białego na tryb kolorów.

 2. Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie. Obraz zamieni się w kolorowy wektor. Za pomocą panelu Edycja wykadruj, wymazuj, rysuj i wypełniaj obszary oraz redukuj liczbę kolorów w kształcie.

 3. Dotknij opcji Zapisz. Te zasoby możesz przenieść do innych aplikacji komputerowych i mobilnych Adobe Creative Cloud, w tym do Adobe Photoshop, Illustrator, Fresco, Dimension, XD i Photoshop Sketch.

Świat jest Twoim pędzlem — i to dosłownie. Twórz wysokiej jakości niestandardowe pędzle bezpośrednio ze zdjęć.  Wybierz styl pędzla, jego kierunek, przepływ i zachowanie. Przekształcaj tekstury w pędzle strukturyzujące i twórz pędzle o płynnym zachowaniu wstęgi. Używaj ich do malowania w programach Animate, Illustrator, Photoshop i Photoshop Sketch.

Do rejestrowania i tworzenia pędzli potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Pędzle.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby usunąć określony kolor z wybranych kolorów oraz zastosować dopasowania fotograficzne i/lub efekty.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Zmodyfikuj pędzel, używając opcji z karty Edycja, takich jak kadrowanie, style, ustawienia domyślne lub dopracowywanie.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz wzorek w bibliotece.

Pędzli można używać w programach Photoshop, Illustrator, Animate i Photoshop Sketch.

Aby skorzystać z pędzli w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj pędzel w bibliotece, w której został zapisany za pomocą aplikacji Capture.  W programach Illustrator i Animate można używać wyłącznie pędzli w formacie programu Illustrator. W programie Photoshop można używać wyłącznie pędzli w formacie tego programu.

Aby użyć pędzli w programie Photoshop Sketch, naciśnij i przytrzymaj pędzel, który chcesz zastąpić, a następnie wróć do kolekcji pędzli i wybierz bibliotekę, w której zapisano pędzel za pomocą w aplikacji Capture. W programie Photoshop Sketch można używać wszystkich typów pędzli.

Więcej informacji na temat pędzli można znaleźć w tym samouczku.

Zrób zdjęcie inspirującej Cię czcionki. Aplikacja Capture używa technologii Adobe Sensei do analizy kształtów tekstu, sugerując podobne kroje pisma, które można zapisywać jako style znaków. Po zapisaniu kroju w aplikacji Capture jest on automatycznie aktywowany w usłudze Adobe Fonts. Czcionki są natychmiast dostępne za pośrednictwem narzędzi tekstowych w programach Photoshop, InDesign, Illustrator i XD.

Do uchwycenia i tworzenia kształtów potrzebujesz jedynie urządzenia iPhone, iPad lub telefonu Android i obrazu.

Wystarczy kilka kliknięć, aby utworzyć style znaków ze zdjęć tekstu.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Czcionka.

 4. Wyrównaj tekst w obwiedni.

 5. Naciśnij spust migawki, aby zablokować obraz, i dotknij, aby wybrać czcionki. Naciśnij spust migawki ponownie, aby przejść do następnego kroku.

 6. Wybierz jeden ze znalezionych wyników i w razie potrzeby zmodyfikuj opcje stylu w panelu Edycja.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz zasób w bibliotece.

Czcionek można używać w programach InDesign, Illustrator, Photoshop i Adobe XD.

Aby skorzystać z czcionki w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj czcionkę w bibliotece, w której została zapisana za pomocą aplikacji Capture. Kliknij ikonę chmury, aby aktywować daną czcionkę w bieżącej aplikacji. Wybierz tekst, który chcesz zmienić w swoim projekcie. Kliknij czcionkę na panelu Biblioteka, aby zastosować ten krój pisma.

Aby skorzystać z czcionek w aplikacji mobilnej, wybierz menu Czcionka, a następnie odszukaj bibliotekę w której zapisano czcionkę za pomocą aplikacji Capture. Dotknij ikony chmury, aby zsynchronizować czcionkę z bieżącą aplikacją, a następnie dotknij kroju pisma, którego chcesz użyć. Zostanie wyświetlone nowe pole tekstowe, w którym można będzie wpisać tekst.

Uwaga:

Czcionki aktywowane w usłudze Adobe Fonts nie zostaną zdezaktywowane po usunięciu czcionki w aplikacji Capture. Czcionki te należy zdezaktywować ręcznie, używając konta w serwisie fonts.adobe.com.

Otaczający Cię świat jest pełen tekstur. Dzięki aplikacji Capture uchwycisz najlepsze z nich do dalszej obróbki. Wykorzystaj telefon jako generator tekstur, aby kilkoma kliknięciami tworzyć wysokiej jakości materiały do renderingu opartego na fizyce.Błyskawicznie wyświetlaj podgląd przechwyconych materiałów, nakładając je bezpośrednio na rozmaite renderowane kształty. Materiałów 3D z aplikacji Capture można używać bezpośrednio w programie Adobe Dimension lub wyeksportować je w formacie MDL do innych zastosowań.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Materiały.

 4. Dotknij ikon u góry ekranu, aby usunąć lub zmienić przykładowy kształt oraz zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Zmodyfikuj pędzel, używając opcji z karty Edycja, takich jak dopracowywanie lub kadrowanie.

 7. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 8. Wpisz nazwę i zapisz zasób w bibliotece.

Materiałów można używać w programie Adobe Dimension.

Otwórz panel Biblioteki i odszukaj materiał w bibliotece, w której zapisano go za pomocą aplikacji Capture. Przeciągnij materiał na model, który chcesz zaprojektować.

Otaczający Cię świat jest pełen tekstur. Dzięki aplikacji Capture uchwycisz najlepsze z nich do dalszej obróbki. Wykorzystaj aparat jako generator tekstur, aby kilkoma kliknięciami tworzyć wysokiej jakości materiały 3D do renderingu opartego na fizyce.Błyskawicznie wyświetlaj podgląd przechwyconych materiałów, nakładając je bezpośrednio na rozmaite renderowane kształty. Użytkownicy mający subskrypcję Adobe 3D mogą wykorzystywać funkcje sztucznej inteligencji, aby poprawiać materiały pod kątem efektów przemieszczenia. Materiały 3D z aplikacji Capture można wykorzystać bezpośrednio w programach Adobe Dimension i Substance 3D Stager.

Użytkownicy mający subskrypcję Adobe Substance 3D mogą wykorzystywać funkcje sztucznej inteligencji, aby poprawiać materiały pod kątem tekstury powierzchni i efektów przemieszczenia.

 1.  Gdy już zarejestrujesz zdjęcie materiału, przejdź do ekranu Edytuj

 2. Przełącz opcję Pokrycie, aby przetworzyć materiał za pomocą funkcji sztucznej inteligencji. Do korzystania ze sztucznej inteligencji konieczne jest połączenie z Internetem.

 3. Po wyrenderowaniu materiału można zmienić ustawienia, aby uzyskać efekty różnych powierzchni.

 4. Jeśli wykadrujesz obraz, możesz kliknąć przycisk Uaktualnij, aby ponownie wyrenderować materiał.

Adobe Dimension i Substance 3D Stager

Otwórz panel Biblioteki i odszukaj materiał w bibliotece, w której zapisano go za pomocą aplikacji Capture. Przeciągnij materiał na model, którego styl chcesz nadać, lub kliknij go dwukrotnie, gdy model jest już zaznaczony.

Substance 3D Sampler

 1. Przejdź do galerii bibliotek w aplikacji Capture i dotknij elementu, z którym chcesz pracować. 

 2. Wybierz opcję Otwórz w i kliknij pozycję Substance 3D Sampler. Materiał zostanie otwarty w programie Sampler na komputerze

Inne aplikacje Substance 3D 

Elementy można eksportować w formacie SBSAR lub MDL do wykorzystania w innych aplikacjach. 

 1. Przejdź do galerii bibliotek w aplikacji Capture i dotknij elementu, z którym chcesz pracować. 

 2. Wybierz menu > Eksportuj jako…, a następnie opcję Materiał

Uchwyć inspirację z otaczającego Cię świata dzięki dźwiękom, które słyszysz każdego dnia, lub nagraj swój głos do najnowszego filmu. Adobe Capture umożliwia nagrywanie efektów dźwiękowych i klipów głosowych do wykorzystania w projektach. Nagrania głosowe można dopracować, korzystając z funkcji Korekta nagrania głosowego. Takie pliki audio można dodawać do projektów wideo w programach Premiere Pro i After Effects lub importować do takich aplikacji, jak Premiere Rush i Adobe Express. 

Aby uruchomić funkcję rejestrowania audio:

 • Na karcie Biblioteki lub w dowolnej bibliotece — wybierz ikonę mikrofonu.
 • W inny module aparatu — przewiń do opcji Audio. 
 • Na karcie Utwórz— wybierz przycisk na karcie Audio.

W widoku rejestrowania dotknij czerwonego przycisku, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku. 

Materiał audio można wykorzystać w programach After Effects, Premiere i Premire Rush.

Aby skorzystać z materiału audio w aplikacji na komputerze, otwórz panel Biblioteki i odszukaj nagranie w bibliotece, w której zostało zapisany za pomocą aplikacji Capture.

Aby użyć kształtów w aplikacji mobilnej, wyeksportuj klip audio na urządzeniu, a następnie zaimportuj go za pomocą menu Dodaj multimedia.

Rejestrując oświetlenie i kolory za pomocą aparatu lub na podstawie importowanych obrazów, można wygenerować spójne profile kolorów do wykorzystania przy tworzeniu własnych obrazów i filmów w aplikacjach Adobe.

Aby rejestrować i tworzyć motywy Look, potrzebujesz jedynie urządzenia z systemem iOS lub Android.

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture.

 2. Jeśli aparat nie uruchomi się automatycznie, dotknij ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie, lub ikony obrazu, aby wybrać istniejący obraz z folderu Z aparatu, katalogu Lightroom albo usługi Adobe Stock lub Creative Cloud.

 3. Użyj suwaka Moduł u dołu ekranu, aby wybrać pozycję Looks.

 4. Dotknij ikony u góry ekranu, aby zastosować efekty i dopasowania fotograficzne, wybierając jedną lub więcej opcji.

 5. Naciśnij spust migawki, aby przejść do następnego kroku.

 6. Wybierz motyw Look, aby wyświetlić jego podgląd.

 7. Przesuń palcem w prawo, aby zmienić próbkę podglądu lub przesłać własną.

 8. Dotknij opcji Zapisz (->) w prawym górnym rogu.

 9. Wpisz nazwę i zapisz zasób w bibliotece.

Motywy Look można stosować do obrazów lub filmów w programach Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro lub Adobe After Effects. Otwórz panel Biblioteki i wybierz bibliotekę, w której zapisano motyw za pomocą aplikacji Capture. Aby zastosować motyw Look do materiału wideo, przeciągnij go na klip, w którym chcesz wprowadzić gradację kolorów. W programie Adobe Photoshop kliknij motyw Look dwukrotnie, aby go zastosować jako warstwę dopasowania Wyszukiwanie kolorów, dodawaną nad obecnie zaznaczoną warstwą.

Zasoby są automatycznie zapisywane w bibliotekach Creative Cloud. Biblioteka, w której w danej chwili pracujesz i zapisujesz pracę, jest widoczna u góry ekranu w widoku Galeria. Aby zmienić bibliotekę, w której pracujesz, dotknij jej nazwy. Spowoduje to rozwinięcie menu Moja biblioteka. Poszczególne zasoby można zapisywać w istniejącej bibliotece lub utworzyć nową.

Zasoby można przenosić między bibliotekami, dotykając menu obok dowolnego zasobu w widoku Galeria i wybierając opcję Przenieś do...

Aby edytować zasób w programie Capture, wybierz ikonę ołówka. Aby ponownie miksować obraz źródłowy, przekształcając go w nowy zasób, wybierz ikonę remiksowania. Obie te ikony są dostępne w sekcji szczegółów zasobu. Można również przenieść zasób bezpośrednio do obsługującej go aplikacji stacjonarnej lub mobilnej, aby kontynuować edycję.

 1. Dotknij zasobu w galerii, aby go otworzyć w widoku pojedynczym.

 2. Wybierz ikonę ołówka w prawym dolnym rogu zasobu, aby go edytować.

 1. Zaznacz zasób, który chcesz usunąć.

 2. Dotknij menu ... (trzy kropki).

 3. Dotknij opcji Usuń w menu Opcje, aby trwale usunąć zasób z urządzenia i usługi Creative Cloud.

Aby powielić zasób, wybierz go, dotknij menu ... i wybierz opcję Powiel. Aby zmienić nazwę zasobu, wybierz opcję Zmień nazwę.

Aby zarządzać bibliotekami oraz udostępniać je innym osobom, zaloguj się na konto Creative Cloud w przeglądarce i wybierz opcję Moje zasoby > Biblioteki.

Aby udostępnić swoje zasoby, wybierz ikonę udostępniania w lewym dolnym rogu ekranu podczas przeglądania zasobu. Zasoby można udostępniać jako obraz miniatury lub jako łącze do usługi Creative Cloud. Można również wyeksportować zasób w postaci obrazu lub w różnych użytecznych formatach, uzależnionych od typu zasobu.

Zapisując zasób w programie Capture, umieszczasz go w bibliotece Creative Cloud. Biblioteki te są automatycznie synchronizowane, gdy urządzenie jest połączone z siecią WiFi, dzięki czemu zasoby są dostępne w obsługujących je aplikacjach Adobe na komputery i urządzenia mobilne. Można je znaleźć na panelu Biblioteki.

W aplikacji Capture można uzyskać dostęp do wszystkich zasobów utworzonych za pomocą tych aplikacji i zapisanych w bibliotekach Creative Cloud. Po otwarciu aplikacji Capture i wybraniu opcji Kolory, Pędzle lub Kształty powiązane zasoby przechowywane w bibliotece zostaną wyświetlone na ekranie. Wybierz odpowiednie zasoby, aby rozpocząć ich edycję w aplikacji Capture.

Domyślnie aplikacja Capture wyświetla zasoby przechowywane w bibliotece o nazwie Moja biblioteka. Jeśli chcesz zmienić bibliotekę, wybierz opcję Moja biblioteka, a następnie żądaną bibliotekę.

Po utworzeniu arsenału motywów kolorystycznych, kształtów wektorowych i własnych pędzli możesz je wykorzystać w docelowej pracy graficznej w aplikacji na komputerze lub odkrywać dalsze koncepcje w innych aplikacjach mobilnych. Upewnij się, że w aplikacji Capture zapisano zasoby w bibliotece Creative Cloud.

W aplikacjach na komputerze otwórz panel Biblioteki i wybierz bibliotekę, w której zostały zapisane zasoby. Przeciągnij zasób, którego chcesz użyć, do obszaru kompozycji lub roboczego.

Zgodne zasoby Capture można znaleźć w menu Pędzle w programie Photoshop Sketch i w menu Kształty w programie Illustrator Draw. W aplikacjach mobilnych palety kolorów są dostępne na karcie Biblioteka w menu próbnika kolorów, a kroje pisma w menu Czcionka na karcie Biblioteka.

Listę aplikacji obsługujących zasoby Capture podano na stronie Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe.

Po utworzeniu arsenału motywów kolorystycznych, kształtów wektorowych i własnych pędzli możesz je wykorzystać w docelowej pracy graficznej w aplikacji na komputerze lub odkrywać dalsze koncepcje w innych aplikacjach mobilnych. Upewnij się, że zasoby w aplikacji Capture zapisano w bibliotece Creative Cloud. W przypadku innych obsługiwanych aplikacji wystarczy przejść do bibliotek Creative Cloud, wybrać bibliotekę, w której zapisano zasób, a następnie wybrać ten zasób.

Aby edytować zasób w programie Capture, wybierz ikonę ołówka. Aby ponownie miksować obraz źródłowy, przekształcając go w nowy zasób, wybierz ikonę remiksowania. Obie te ikony są dostępne w sekcji szczegółów zasobu. Można również przenieść zasób bezpośrednio do obsługującej go aplikacji stacjonarnej lub mobilnej, aby kontynuować edycję.

Ustawienia dostępu systemu operacyjnego do aplikacji Adobe Capture, takie jak dostęp do aparatu lub galerii, można określić na ekranie Ustawienia na urządzeniu Chromebook, urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Uzyskaj pomoc i prześlij opinię o aplikacji Adobe Capture do zespołu produktowego.

 1. Uruchom aplikację Adobe Capture. 

 2. Dotknij ikony swojego profilu w lewym górnym rogu.

 3. Dotknij opcji Wyślij opinię.

Ustawienia dostępu systemu operacyjnego do aplikacji Adobe Capture, takie jak dostęp do aparatu lub galerii, można określić na ekranie Ustawienia na urządzeniu Chromebook, urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Obsługa zasobów Capture w innych aplikacjach Adobe

Zasoby z aplikacji Capture można dodawać do następujących aplikacji firmy Adobe. Usługa Creative Cloud zsynchronizuje wszystkie ilustracje, które będą dostępne w sieci na stronie assets.adobe.com.

Komputer

Aplikacje mobilne

Internet

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Dreamweaver

Animate

Aplikacje Substance 3D

Adobe Fresco

Photoshop na iPadzie

Illustrator na iPadzie

Premiere Rush 

Adobe Express

 

 

 

 

 

Możliwość wykorzystania zasobu Capture w aplikacjach stacjonarnych i mobilnych zależy od typu tego zasobu.Poniższa tabela zawiera podsumowanie informacji na temat aplikacji, w których można używać zasobów Capture:

Zasób Capture

Aplikacje Adobe

Grafika

Photoshop, Photoshop na iPadzie, Illustrator, Illustrator na iPadzie, InDesign, After Effects, Animate, Premiere Pro, Xd, Fresco, Express

Motywy kolorystyczne

Photoshop, Photoshop na iPadzie, Illustrator, Illustrator na iPadzie, InDesign, After Effects, Dreamweaver, Muse, Animate, Fresco

Gradienty kolorów

Illustrator, XD, Photoshop (przez import)

Kształty

Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, Premiere Pro, Fresco, Express

Pędzle

Photoshop, Photoshop na iPadzie, Illustrator, Fresco

Czcionki

InDesign, Illustrator, Photoshop, Xd

Materiały 3D 

Dimension, aplikacje Substance 3D

Wzorki

Photoshop, Illustrator

Dźwięk

After Effects, Premiere, Premiere Rush

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto