draw_appicon_128

W aplikacji Adobe Illustrator Draw można swobodnie tworzyć piękne ilustracje wektorowe na telefonie, tablecie lub Chromebooku. Aplikacja Draw udostępnia pięć piór wektorowych, gumkę i do dziesięciu warstw rysunkowych, zapewniając użytkownikowi bogatą kanwę do wyrażania kreatywności. Współdziała również z aplikacją Adobe Capture, pozwalając wykorzystać motywy kolorystyczne i kształty wektorowe, które można edytować w aplikacji Adobe Illustrator na komputerze.


Ogólne informacje

W jaki sposób mogę uzyskać aplikację Adobe Illustrator Draw?

Aplikację Draw na telefony, tablety i komputery Chromebook można pobrać bezpłatnie ze sklepu iTunes oraz sklepu Google Play.

Aplikacja ta jest obecnie dostępna w językach angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, koreańskim, portugalskim (Brazylia), polskim, czeskim, szwedzkim, duńskim, holenderskim, fińskim, chińskim tradycyjnym, norweskim i tureckim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie Adobe Illustrator Draw w sklepie iTunes lub Google Play.

Czy do korzystania z aplikacji Draw są potrzebne produkty Ink i Adobe Slide?

Nie. Aplikacja Draw została zaprojektowana z myślą o współpracy z produktami Adobe Ink i Slide, ale sprzęt ten nie jest wymagany do korzystania z aplikacji. W Adobe Draw można rysować palcem lub dowolnym rysikiem i posługiwać się wbudowaną linijką cyfrową.

Czy Draw obsługuje inne pióra wykrywające siłę nacisku?

Tak. Draw obsługuje następujące pióra wykrywające siłę nacisku: Adonit Jot Touch 4, Adonit Jot Touch with Pixel Point, Wacom Intuos Creative Styluses, Pencil by FiftyThree, Apple Pencil.

Uwaga: Urządzenie Apple Pencil jest obsługiwane tylko na urządzeniach iPad Pro.

Program Draw obsługuje także funkcję dezaktywacji nacisku dłoni (palm rejection) oferowaną przez pióro Adonit Jot Script.

Czy muszę mieć konto Creative Cloud, aby korzystać z aplikacji Draw?

Potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto w usłudze Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud. Jeśli korzystasz z komputera Google Chromebook, utwórz Adobe ID (jeśli go jeszcze nie masz), a potem zaloguj się.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat aplikacji Draw?

Skorzystaj z następujących stron internetowych, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aplikacji Draw:

Gdzie mogę uzyskać pomoc techniczną i informacje na temat aplikacji Draw?

Obejrzyj samouczek, przeczytaj często zadawane pytania lub odwiedź forum pomocy technicznej.

Korzystanie z aplikacji Adobe Illustrator Draw

Jak zapoznać się z obsługą programu Adobe Illustrator Draw?

Obejrzyj samouczek, by dowiedzieć się Jak rozpocząć pracę w Draw.

W jaki sposób mogę dodawać lub edytować projekty?

Rysunki można grupować w projekty. W danym projekcie można zmieniać kolejność rysunków i zmienić nazwę projektu.

 • Aby dodać nowy projekt, dotknij ikony + znajdującej się na pasku po lewej stronie.  
Aby edytować projekt, dotknij ikony Edytuj znajdującej się na górze paska projektu.
 • Aby zmienić nazwę projektu, dotknij jego nazwy.
 • Przeciągnij kursory, aby zmienić kolejność rysunków w projekcie.

Jak skopiować i wkleić moje rysunki w programie Adobe Illustrator Draw?

W programie Adobe Draw można kopiować i wklejać warstwy z zawartością tego samego projektu lub innego projektu.

 1. W projekcie, dotknij warstwy, którą chcesz skopiować.
 2. Przeciągnij warstwę na środek obszaru roboczego. Trzymaj tę warstwę, nie usuwaj palca.
 3. (Opcjonalnie) Aby skopiować więcej warstw, dotknij ich, przytrzymując wybraną warstwę.
 4. Za pomocą innego palca dotknij opcji Zamknij w lewym górnym rogu ekranu.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby skopiować rysunek w tym samym projekcie, upuść na niego warstwę.
 • Aby skopiować rysunek w innym projekcie, dotknij opcji Zamknij w prawym górnym rogu ekranu. Otwórz żądany projekt i upuść na niego warstwę.

Uwaga:  Ta funkcja nie jest obecnie dostępna dla systemu Android.

W jaki sposób mogę usunąć rysunki z projektu?

 1. Dotknij ikony Edytuj w projekcie.
 2. Dotknij wybranego szkicu. Możesz zaznaczyć kilka szkiców.
 3. Dotknij ikony Usuń.

W jaki sposób mogę udostępnić projekt w serwisie Behance?

 1. Dotknij ikony Udostępnij znajdującej się na pasku projektu.
 2. Aby udostępnić, dotknij opcji Kontynuuj. Wyświetlą się rysunki z bieżącego projektu.
 3. Aby dodać lub usunąć rysunki, dotknij opcji Edytuj. Możesz również dodać inne pliki z usługi Creative Cloud, Z Aparatu, a nawet zrobić zdjęcie aparatem. Dotknij opcji Kontynuuj.
 4. Wybierz obraz okładki i dotknij opcji Kontynuuj.
 5. Wprowadź informacje i dotknij opcji Publikuj.

W jaki sposób mogę dodać motywy kolorystyczne z bibliotek Creative Cloud?

W celu określenia kolorów poszczególnych narzędzi do rysowania można wykorzystać motywy kolorystyczne stworzone w aplikacji Adobe Capture.

 1. Dotknij wybranego narzędzia do rysowania.
 2. Aby otworzyć panel Barwne motywy, dotknij opcji Kolor.
 3. Dotknij ikony + i Dodaj barwne motywy.
 4. Dotknij opcji Mój kolor, a następnie wybierz motywy kolorystyczne.
 5. Dotknij opcji Akceptuj, aby dodać wybrane motywy.

W jaki sposób mogę dodać kształty z bibliotek Creative Cloud?

Za pomocą aplikacji Adobe Capture można dodawać kształty do bibliotek Creative Cloud.

 1. Na rysunku dotknij ikony Kształty, znajdującej się na pasku u góry. Otworzy się panel Kształty.
 2. Dotknij opcji Moja biblioteka. Aby wybrać inną bibliotekę, dotknij opcji Zmień bibliotekę.
 3. Za pomocą narzędzia Touch Slide możesz przełączać kształty w bibliotece i umieszczać je na obszarze roboczym.
  Uwaga: Interfejs Touch Slide nie jest obecnie dostępny dla urządzeń iPhone ani urządzeń z systemem Android.
 4. Dotknij dwukrotnie, aby dodać kształt.

W jaki sposób mogę dodać zasoby z usługi Creative Cloud Market?

Możesz pobrać zasób z usługi Creative Cloud Market, dodać go do biblioteki i umieścić na rysunku.

 1. Dotknij ikony Dodaj warstwę.
 2. Dotknij opcji Warstwa zdjęcia, a następnie wybierz opcję Zasoby Market.
  Uwaga: Usługa Market nie jest obecnie dostępna dla systemu Android.
 3. Zlokalizuj zasób, a następnie dotknij opcji Pobierz.
 4. Wybierz bibliotekę Creative Cloud. Można również utworzyć nową bibliotekę.
 5. Dotknij opcji Otwórz. Zasób zostaje umieszczony na rysunku.
Za pomocą suwaków znajdujących się na warstwach możesz dostosować krycie warstwy.

Jakie są różnice pomiędzy aplikacją Draw w urządzeniach iPad, iPhone i urządzeniach z systemem Android?

Występują następujące różnice:

 • Obsługa rysika nie jest dostępna w aplikacji Draw na smartfonie iPhone oraz urządzeniach z systemem Android.
 • Aplikacja na tablecie iPad Pro została zoptymalizowana do obsługi wyłącznie rysika Apple Pencil for Draw.
 • Usługa Market nie jest obecnie dostępna dla systemu Android.

Jakie formaty plików obsługuje program Adobe Illustrator Draw do zapisywania projektów?

(iOS)

Dostępne są trzy formaty plików: PDF, PSD i PNG, do których można zapisywać rysunki. W razie potrzeby można wysłać rysunek do dalszej edycji lub dopracowania w programie Photoshop lub Illustrator.

(Android)

Możesz zapisać swoje rysunki w formacie PNG. W razie potrzeby możesz wysłać projekt do dalszej edycji lub ukończenia w programie Photoshop lub Illustrator.

Jak sprawić, aby tło obrazu PNG było przezroczyste?

(iOS)

Aby tło było przezroczyste, dotknij dwukrotnie warstwy tła. Adobe Draw wyświetla  ikonę dla przezroczystego tła.

(Android)

W projekcie kliknij ikonę Udostępnij w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Kopiuj obraz do galerii. Następnie wybierz opcję Zapisz rysunek z przezroczystym tłem z menu rozwijanego.

W jaki sposób mogę przesłać rysunek na komputer?

Rysunek można w razie potrzeby wysłać do programu Photoshop lub Illustrator, aby kontynuować edycję lub dopracować go.

 1. Dotknij opcji Udostępnij.
 2. Dotknij opcji Wyślij do programu Photoshop lub opcji Wyślij do programu Illustrator.
Rysunek otworzy się w programie Photoshop lub Illustrator. Konieczna jest rejestracja w aplikacji komputerowej Creative Cloud i należy mieć zainstalowaną na komputerze odpowiednią aplikację.

Czy istnieją funkcje nieobsługiwane w systemie Android?

Aplikacja Draw aktualnie nie obsługuje następujących funkcji w systemie Android:

 • Najnowsze pióra marek Wacom i Pencil by 53
 • Prowadnice i siatki

W jaki sposób można uzyskać dostęp do serwisu Adobe Stock?

Wykonaj następujące kroki, aby uzyskać dostęp do serwisu Adobe Stock z poziomu aplikacji Adobe Illustrator Draw:

 1. Dotknij ikony Warstwy w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz opcję Warstwa zdjęcia. Spowoduje to uruchomienie menu Zdjęcia.
 3. Wybierz opcję „Z serwisu Stock” w menu Zdjęcia.

Jak można uzyskać dostęp do siatek perspektywy i siatek wykresów w aplikacji Draw?

Aby uzyskać dostęp do siatek w aplikacji Adobe Illustrator Draw:

 1. Dotknij ikony siatki w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Przesuń przycisk w prawo, aby włączyć siatki. Przesuń go w lewo, aby je wyłączyć.
 3. Dotknij przycisku Dostosuj, aby zmienić rozstawienie siatki.
 4. Aby uzyskać dostęp do opcji siatki perspektywy dwupunktowej lub wykresów, dotknij opcji „Inne siatki”.

Przejście z aplikacji Adobe Ideas do aplikacji Adobe Illustrator Draw

Dlaczego firma Adobe zastąpiła program Ideas aplikacją Illustrator Draw?

Aplikacja Adobe Ideas była jedną z pierwszych aplikacji firmy Adobe dostępnych na urządzenie iPhone po jego premierze w maju 2010 r. Od tego czasu projekty i moce obliczeniowe aplikacji mobilnych stały się jeszcze bardziej zaawansowane. Zainwestowaliśmy więc w nowe wzorce i możliwości projektowe, wprowadzając między innymi takie aplikacje, jak Photoshop Sketch, Illustrator Line i Photoshop Mix. Naszym celem było połączenie podstawowych narzędzi do rysowania dostępnych w aplikacji Adobe Ideas z nowymi możliwościami i dostarczenie ich w formie spójnej z innymi mobilnymi aplikacjami do rysowania. Aplikacja Draw to wszystkie ulubione narzędzia i funkcje rysowania wektorowego dostępne w znajomym, nowoczesnym interfejsie. Aplikacja obejmuje również obsługę bibliotek Creative Cloud, dzięki czemu każdy pomysł lub inspirację można przemienić we wspaniały projekt, a następnie dopracować go na urządzeniu przenośnym lub komputerze. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktowej Adobe Illustrator Draw.

Jakie nowe funkcje są dostępne w aplikacji Illustrator Draw?

Aplikacja Draw oferuje główne elementy rysowania oraz ulubione narzędzia i możliwości sterowania znane z aplikacji Ideas, jednak zawiera również szereg nowych, dodatkowych funkcji. Obejmują one obsługę bibliotek Creative Cloud i możliwość rysowania idealnie prostych linii, okręgów, elips, kwadratów, prostokątów i trójkątów oraz innych kształtów. Dodatkowo za pomocą aplikacji Adobe Capture użytkownicy aplikacji Draw mogą odwzorowywać napotkane w otaczającym ich świecie kształty w formie wektorów, a następnie wykorzystywać je do tworzenia ilustracji w aplikacji Draw. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktowej Adobe Illustrator Draw.

W jaki sposób mogę migrować istniejące obiekty graficzne w aplikacji Ideas do aplikacji Draw?

Dnia 1 grudnia 2014 roku automatyczna synchronizacja plików aplikacji Ideas do usługi Creative Cloud została wyłączona. Jeśli istnieją pliki zsynchronizowane przed 1 grudnia, można pobrać aplikację Illustrator Draw, otworzyć ją i przejść do opcji Ustawienia > Importuj pliki Ideas > Pobierz wszystkie pliki. Spowoduje to zaimportowanie zsynchronizowanych plików aplikacji Ideas z folderu zasobów Creative Cloud do aplikacji Draw.

Jeżeli na urządzeniu iPad znajdują się pliki programu Ideas, które nie zostały jeszcze przesłane do usługi Creative Cloud, możesz je przesłać w prosty sposób. Uruchom aplikację Adobe Ideas i dotknij ikony usługi Cloud w prawym górnym rogu ekranu. Następnie można wybrać jeden lub więcej plików programu Ideas i przesłać je do usługi Creative Cloud. Po przesłaniu plików do usługi Creative Cloud można zaimportować je do programu Draw poprzez uruchomienie go i skorzystanie z opcji Ustawienia> Importuj pliki Ideas.

Czy mogę nadal korzystać z aplikacji Adobe Ideas?

Firma Adobe nie będzie już aktualizować i wspierać aplikacji Adobe Ideas w nowych wersjach systemu iOS. Użytkownicy aplikacji Adobe Ideas mogą zainstalować aplikację i używać jej, ale nowi użytkownicy nie będą mogli przeprowadzić instalacji. Aplikacja Adobe Illustrator Draw to wszystkie ulubione narzędzia i funkcje rysowania wektorowego dostępne w znajomym, nowoczesnym interfejsie. Więcej porad dotyczących przejścia z aplikacji Ideas na aplikację Draw można znaleźć na blogu usługi Creative Cloud: http://blogs.adobe.com/creativecloud/from-ideas-to-draw-making-the-switch/.

Czy użytkownicy wcześniej korzystający z aplikacji Adobe Ideas będą nadal mogli zainstalować ją po usunięciu jej ze sklepu?

Tak, jeśli aplikacja Adobe Ideas była wcześniej zainstalowana na urządzeniu, po usunięciu jej ze sklepu nadal będzie można ją zainstalować. W sklepie aplikacji przejdź do pozycji Purchased (Kupione) i zaznacz opcję Not on this iPad/iPhone (Nie na tym urządzeniu iPad/iPhone). Aplikacja Adobe Ideas zostanie wyświetlona na liście i będzie można ją zainstalować.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online