Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Adobe Photoshop Sketch.
sketch_appicon_128

Aplikacja Adobe Photoshop Sketch łączy pomysły, rysunki i kreatywną społeczność w jednym miejscu — na urządzeniu iPad, iPad Pro, iPhone, urządzeniu z systemem Android lub Chromebooku. Zmień swoje pomysły w szkice i udostępniaj je w serwisie Behance, aby uzyskać opinie społeczności. Sketch daje swobodę poszukiwania inspiracji, poznawania nowych idei i zasięgania opinii zaufanych użytkowników w każdym miejscu.


Ogólne informacje

Aplikację Sketch na urządzenia iPad, iPad Pro, iPhone, Android oraz Chromebook można bezpłatnie pobrać ze sklepu iTunes oraz sklepu Google Play.

Aplikacja ta jest obecnie dostępna w językach angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, koreańskim, portugalskim (Brazylia) i polskim.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć na stronie Sketch w sklepie iTunes lub Google Play.

Nie. Aplikacja Sketch została zaprojektowana z myślą o współpracy z produktami Adobe Ink i Slide, ale sprzęt ten nie jest wymagany do korzystania z aplikacji. W Sketch można rysować palcem lub dowolnym rysikiem i posługiwać się wbudowaną cyfrową linijką.

Tak. Oprócz obsługi pióra Ink, Sketch obsługuje także najnowsze pióra Wacom, Pencil by FiftyThree i Apple Pencil z wykrywaniem siły nacisku.

Apple Pencil to jedyny rysik obsługiwany przez aplikację Sketch na urządzeniach iPad Pro.

Potrzebne jest bezpłatne albo płatne konto w usłudze Creative Cloud. Jeśli go jeszcze nie masz, załóż bezpłatne konto Creative Cloud.Jeśli korzystasz z komputera Google Chromebook, utwórz Adobe ID (jeśli go jeszcze nie masz), a potem zaloguj się.

Dodatkowe informacje na temat aplikacji Sketch można znaleźć na następujących stronach:

Skorzystaj z następujących zasobów:

 1. Zaloguj się do programu Sketch.

 2. Wybierz ikonę w lewym górnym rogu ekranu.

 3. Wybierz opcję Wyświetl samouczki.

  Screenshot_tutorials

Można także wysyłać opinie i pytania bezpośrednio z aplikacji mobilnej:

 1. Zaloguj się do programu Sketch.

 2. Kliknij ikonę w lewej górnej części ekranu.

 3. Wybierz opcję Wyślij opinię.

  send feedback

Korzystanie z aplikacji Adobe Photoshop Sketch

Tak. Wszystkie rysunki stworzone w aplikacji Illustrator Line są dostępne w aplikacji Sketch. Aby je zaimportować, dotknij opcji Ustawienia > Importuj projekty.

Szkice można grupować w projekty. Można zmieniać kolejność szkiców w projekcie oraz zmienić jego nazwę.

 • Aby dodać nowy projekt, dotknij ikony + znajdującej się na pasku po lewej stronie. Nowy projekt z pięcioma pustymi miejscami 
Aby edytować projekt, dotknij ikony Edytuj znajdującej się na górze paska projektu.
 • Aby zmienić nazwę projektu, dotknij jego nazwy.
 • Przeciągnij kursory, aby zmienić kolejność rysunków w projekcie.

Pędzle akwarelowe są dostępne na następujących urządzeniach:

 • iPad Pro
 • iPad Mini 2
 • iPad Mini 3
 • iPad Mini 4
 • iPad Air
 • iPad Air 2

Pędzle akwarelowe nie są dostępne w aplikacji Sketch na urządzeniach iPad 2, iPad 3 i iPad 4.

 1. Dotknij ikony Edytuj w projekcie.

 2. Dotknij wybranego szkicu. Możesz zaznaczyć kilka szkiców.

 3. Kliknij ikonę Usuń.

 1. Kliknij ikonę Udostępnij znajdującej się na pasku projektu.

 2. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby udostępnić, aby wyświetlić rysunki z bieżącego projektu.

 3. Aby dodać lub usunąć rysunki, dotknij opcji Edytuj. Możesz również dodać inne pliki z usługi Creative Cloud, Z Aparatu, a nawet zrobić zdjęcie aparatem. Dotknij opcji Kontynuuj.

 4. Wybierz obraz okładki i dotknij opcji Kontynuuj.

 5. Wprowadź informacje i dotknij opcji Publikuj.

W aplikacji Sketch można teraz używać siatek perspektywy i siatek wykresów z aplikacji Line.

 1. Dotknij ikony kształtów w prawym górnym rogu ekranu.

 2. Wybierz ikonę Ustawienia poprzez dotknięcie ikony klucza francuskiego.

 3. W menu Ustawienia dotknij opcji Włącz siatki.

 4. Dotknij grafiki strzałki w lewo, aby zamknąć menu Ustawienia.

 5. Dotknij w dolnym miejscu ekranu, aby zamknąć menu Kształt.

 6. Dotknij kratkowanego kwadratu w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz opcję Perspektywa dwupunktowa lub Siatki wykresu.

Określając kolory każdego narzędzia do rysowania, możesz wykorzystać motywy kolorystyczne stworzone w aplikacji Adobe Color.

 1. Dotknij pędzla na pasku narzędzi.

 2. Kliknij kółko Kolor, aby otworzyć panel Barwne motywy.

 3. Wybierz opcję Moja biblioteka, aby wyświetlić barwne motywy utworzone i zapisane w bibliotekach Creative Cloud.

 4. Dotknij opcji Zmień bilbliotekę, aby wybrać określoną bibliotekę Creative Cloud.

Możesz dodawać pędzle z programu Photoshop do bibliotek usługi Creative Cloud lub tworzyć nowe pędzle, korzystając z aplikacji Adobe Capture CC na urządzenia mobilne. Tych pędzli możesz następnie używać w programie Adobe Photoshop Sketch.

 1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny pędzel na pasku narzędzi, aby uruchomić listę pędzli dostępnych w aplikacji Sketch.

 2. Wybierz opcję Moja biblioteka spośród opcji menu, aby wyświetlić listę niestandardowych pędzli utworzonych i zapisanych w bibliotekach Creative Cloud.

 3. Kliknij opcję Zmień bibliotekę, aby wybrać inną bibliotekę Creative Cloud.

 4. Po odnalezieniu pędzla, którego chcesz używać, kliknij go, aby umieścić go na pasku narzędzi.

Pędzle z programu Photoshop w programie Sketch są obsługiwane na następujących urządzeniach: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 i iPad Pro.

Możesz pobrać zasób z usługi Creative Cloud Market, dodać go do biblioteki i umieścić na rysunku.

 1. Dotknij ikony Dodaj obraz.

 2. Wybierz opcję Market.

 3. Zlokalizuj zasób, a następnie kliknij opcję Pobierz.

 4. Wybierz bibliotekę Creative Cloud. Można również utworzyć nową bibliotekę.

 5. Kliknij opcję Otwórz. Zasób zostaje umieszczony na rysunku.

Za pomocą suwaków znajdujących się na warstwach możesz dostosować krycie warstwy.

Aby przesłać projekt/rysunek do usługi Creative Cloud:

 1. Kliknij ikonę Udostępnij widoczną w górnej części ekranu.

 2. Kliknij opcję Wyślij do Creative Cloud.

Plik zostaje przesłany do bibliotek Creative Cloud.

W razie potrzeby możesz wysłać rysunek do dalszej edycji lub ukończenia w programie Photoshop CC lub Illustrator CC.

 1. Kliknij Udostępnij.

 2. Dotknij opcji Wyślij do programu Photoshop lub Wyślij do programu Illustrator.

Rysunek otworzy się w programie Photoshop lub Illustrator. Konieczna jest rejestracja w aplikacji komputerowej Creative Cloud i należy mieć zainstalowaną na komputerze odpowiednią aplikację.

 1. Kliknij ikonę Sketch w lewym górnym rogu ekranu i uruchom menu Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Ustawienia > Preferencje.

 3. W menu Preferencje wybierz położenie paska narzędzi — z lewej lub z prawej strony — aby ustawić położenie paska narzędzi do rysowania.

 1. Dotknij ikony Sketch w lewym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Wyświetl samouczki.

Aby wybrać, przenieść lub zmienić rozmiar obiektu w systemie iOS lub Android:

 1. Wybierz warstwę zawierającą obiekt, który chcesz obrócić, przesunąć lub zmienić rozmiar.

 2. Po zaznaczeniu niebieskim kolorem dotknij go ponownie, aby otworzyć menu Warstwy.

 3. Kliknij przycisk Przekształć, a następnie obróć, przesuń, odwróć lub przeskaluj obiekt w tej warstwie.

 4. Po przekształceniu wykonaj następujące czynności:

  • (w systemie iOS) Kliknij przycisk Gotowe.
  • (w systemie Android) Kliknij ikonę znacznika wyboru.

Aby dodać zdjęcie do kompozycji w programie Sketch:

 1. Otwórz szkic i dotknij ikony + po prawej stronie ekranu. Następnie można wyświetlić opcjęWarstwa szkicui Warstwa obrazu.

 2. Wybierz opcję Warstwa obrazu i wybierz jedną z następujących opcji importowania:

  • Na urządzeniu iPad
  • Zrób zdjęcie
  • Moje pliki CC
  • Z zasobów Market
  • Z zasobów Adobe Stock
  • Wklej obraz

  Uwaga:

  Opcje importowania różnią się w aplikacji Sketch for Android.

 3. Po zaimportowaniu zdjęcia dotknij ponownie ikony + i utwórz Warstwę szkicu na Warstwie obrazu. Aby zmienić kolejność warstw, przytrzymaj i przytrzymaj warstwę, którą chcesz przenieść.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online