Korzystanie z czcionek w programie Adobe Muse

W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z typografii i czcionek w programie Adobe Muse.

Podczas projektowania stron internetowych w programie Adobe Muse można zastosować trzy różne typy czcionek. W przypadku publikowania lub eksportowania stron zastosowany typ czcionki decyduje o sposobie odwzorowania zawartości tekstowej. Wspomniane trzy typy czcionek mają ponadto wpływ na zachowanie witryny oraz jej wydajność, dlatego ważne jest rozumienie konsekwencji związanych z wyborem każdego z nich.

Aby dodać tekst do strony internetowej, możesz:

 • Wybrać narzędzie Tekst i za jego pomocą wpisać tekst na stronie.
 • Wybrać polecenie Plik > Umieść, a następnie wskazać plik w formacie TXT, aby umieścić zawartość tekstową na stronie.
 • Skopiować tekst z zewnętrznego źródła, a następnie wkleić go na stronie.

Po utworzeniu ramki tekstowej zawierającej tekst możesz za pomocą opcji w panelu Tekst lub panelu sterowania ustawić kolor, rozmiar, styl i wyrównanie czcionki, a także skorzystać z opcji formatowania. Za pomocą menu Czcionka możesz także wybrać czcionkę (np. Arial lub Helvetica), aby zachować spójność z projektem witryny.

W tym artykule znajdziesz omówienie trzech typów czcionek, które można zastosować za pomocą menu Czcionka. Dowiesz się o korzyściach i potencjalnych problemach związanych z każdym z typów czcionek oraz poznasz strategie umożliwiające sterowanie tekstem i redagowanie ramek tekstowych.

Różnice pomiędzy czcionkami internetowymi, czcionkami standardowymi oraz czcionkami systemowymi

Stosując czcionki, aby sformatować zawartość tekstową, masz do wyboru trzy możliwości:

 • Czcionki internetowe
 • Czcionki standardowe
 • Czcionki systemowe

Oto krótki opis każdej z nich.

Czcionki internetowe w programie Adobe Muse składają się z czcionek Typekit, czcionek internetowych Edge i automatycznie hostowanych czcionek internetowych. Witryna ta zapewnia dostęp do biblioteki zawierającej setki czcionek, które można stosować na stronach w programie Adobe Muse. Gdy stosujesz czcionki internetowe wobec zawartości tekstowej, program Adobe Muse automatycznie dodaje kod na stronie, który tworzy łącza do rodziny czcionek. Po otwarciu strony w przeglądarce program pobiera czcionki internetowe wymagane do odwzorowania strony i wyświetlenia zawartości jako tekst. Taki rozwiązanie ma szereg zalet, ponieważ pozwala tworzyć nagłówki oraz inną zawartość tekstową z zastosowaniem różnorodnych czcionek, a opublikowane lub wyeksportowane strony, będą wyświetlać tekst, który można zaznaczyć. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie stosować na jednej stronie zbyt wielu czcionek internetowych. Podobnie jak w przypadku projektów bogatych w obrazy, przeglądarka może potrzebować więcej czasu na wczytanie strony zawierającej zbyt wiele połączonych plików. Zaleca się ograniczenie liczby czcionek internetowych na stronie do trzech. Wielkość czcionek powinna być zoptymalizowana pod kątem czytelności tekstu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typekit i inne czcionki internetowe.

Czcionki standardowe (z zastępczymi) to czcionki, które są instalowane w komputerach, za których pośrednictwem witryna jest odwiedzana. Czcionki te obejmują standardowe rodziny, takie jak Arial, Georgia i Times New Roman. Możesz wybierać spośród niewielkiego zbioru najczęściej używanych czcionek standardowych, które są wyświetlane w aktywnej witrynie jako tekst. Czcionki standardowe wczytują się szybko i nie mają charakteru ozdobnego. Zaleca się ja w przypadku formatowania długich akapitów, ponieważ czcionki te są zoptymalizowane pod kątem czytelności tekstu opublikowanego w Internecie. Czcionek tych należy używać tam, gdzie to możliwe, aby witryna działała wydajnie i wczytywała się szybko.

Czcionki systemowe umożliwiają korzystanie z unikatowej typografii w oparciu o czcionki zainstalowane w komputerze przez projektanta. Jeśli projektujesz witrynę, która ma motyw przewodni i jest poświęcona np. ogrodnictwu, możesz zainstalować „kwiatową” czcionkę, która jest niedostępna w bibliotece Typekit. Oszczędne stosowanie czcionek systemowych jest dopuszczalne, jednak należy pamiętać, że są one eksportowane jako obrazy. Oznacza to, że wczytywanie strony potrwa dłużej, a osoby odwiedzające nie będą mogły zaznaczać, kopiować ani wklejać tekstu ze strony. Czcionki systemowe to dobre rozwiązanie dla krótkich fragmentów tekstu, np. nagłówków. Aby ułatwić korzystanie z witryny, unikaj stosowania czcionek systemowych wobec danych adresowych, numerów telefonów oraz zawartości, którą osoby odwiedzające mogą zechcieć skopiować i wkleić do kalendarza lub wiadomości e-mail. Pamiętaj, że niektóre osoby odwiedzające mają problemy z odczytywaniem drobnego tekstu korzystają z opcji powiększenia rozmiaru czcionki. To rozwiązanie nie ułatwi im jednak odczytania tekstu eksportowanego jako obrazy. Przypominamy, że przeglądarki internetowe indeksują i pozycjonują witryny internetowe w wynikach wyszukiwania na podstawie zawartości tekstowej. Z powyższych względów czcionki systemowe należy stosować tylko wtedy, gdy projekt strony ma być naprawdę porywający. Jeśli istnieje porównywalna czcionka internetowa lub standardowa, należy ją zastosować zamiast systemowej.

Aby zastosować każdy z wymienionych typów czcionek, zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst, a następnie wybierz żądaną opcję w menu czcionek.

Wybierz żądaną czcionkę w menu Czcionki.

Na górze menu Czcionki znajduje się lista ostatnio używanych czcionek. To ułatwia ich ponowne stosowanie podczas projektowania stron. Jeśli później zdecydujesz, że liczba czcionek jest zbyt duża, lub zechcesz wyczyścić listę ostatnio używanych czcionek, możesz dostosować ustawienia w preferencjach programu Adobe Muse.

Ustaw liczbę ostatnio używanych czcionek lub wyczyść listę w menu Czcionki.

W kolejnych sekcjach znajdziesz bardziej szczegółowy opis każdego z typów czcionek i dowiesz się, jaki wpływ ma każdy z nich na sposób odwzorowania tekstu na aktywnej witrynie internetowej.

Stosowanie czcionek wobec zaznaczonego tekstu

Aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie czcionki, wybierz taką, która jest najbardziej odpowiednia do planowanego zastosowania witryny. Stosując czcionkę wobec akapitów (dużych porcji tekstu zapisanych mniejszą czcionką), unikaj czcionek ozdobnych/dekoracyjnych, które nadają się lepiej do nagłówków wyświetlanych w większym rozmiarze.

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących tekstów w witrynach internetowych jest ich czytelność. Czcionki ozdobne nie są odwzorowywane najlepiej, ponieważ rozdzielczość internetowa nie umożliwia wyświetlenia wszystkich ich szczegółów.

Czcionka akapitowa powinna także być dostępna w podstawowych stylach (normalny, kursywa, pogrubiony i pogrubiona kursywa), które umożliwiają wyróżnienie imion i nazwisk osób, tytułów książek i filmów oraz innej zawartości akapitów. Style te nie są dostępne w przypadku większości czcionek dekoracyjnych i ozdobnych.

Czcionki można optymalizować pod kątem pewnych zastosowań. Czcionka może używać formatu konturu, który jest odwzorowywany lepiej w większym rozmiarze, lub zawierać tzw. hinting, który zapewnia optymalne odwzorowanie przy mniejszym rozmiarze na różnych platformach. Jak wspomniano wcześniej, podczas korzystania z czcionek internetowych w programie Adobe Muse ich biblioteka zapewnia funkcję filtrowania umożliwiającą wybór czcionek przeznaczonych do nagłówków i akapitów. Jeśli nie masz pewności, czy dana czcionka sprawdzi się w nagłówku lub akapicie, wybierz czcionkę w oparciu o te zalecenia. W ten sposób uzyskasz pewność, że zawartość tekstowa będzie czytelna.

Tekst zawierający czcionkę internetową można stylizować w taki sam sposób, w jaki stosuje się czcionki standardowe i systemowe. Aby stylizować tekst, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zaznacz tekst w ramce tekstowej za pomocą narzędzia Tekst.

 2. W menu Czcionka wskaż czcionkę internetową, którą chcesz zastosować, wybierając w sekcji Czcionki internetowe nazwę rodziny czcionek z listy.

  Zastosuj czcionkę internetową wobec zaznaczonej zawartości tekstowej, wybierając jej nazwę.

  Po zastosowaniu czcionki, ustaw jej rozmiar, kolor i inne atrybuty w panelu Tekst lub panelu sterowania.

  Uwaga:

  Podczas projektowania stron czcionki internetowe zachowują się tak samo, jak czcionki wszystkich pozostałych typów. Możesz sformatować tekst, a także edytować i zmieniać wielkość ramki tekstowej oraz jej położenie na stronie.

 3. Po zaprojektowaniu witryny kliknij przycisk Podgląd, aby zobaczyć ją w oknie podglądu programu Adobe Muse. Możesz także wybrać polecenie Plik > Podgląd w strony w przeglądarce, aby wyświetlić projekt w oknie przeglądarki.

  Jak wspomniano powyżej, czcionki internetowe są przydatne podczas projektowania interesujących stron, ponieważ użytkownik ich do wyboru setki, a w odróżnieniu od czcionek systemowych typografia na stronie jest eksportowana jako pliki tekstowe a nie pliki obrazów.

 4. Zwróć uwagę, że podczas podglądu strony w przeglądarce tekst zapisany czcionką internetową jest odwzorowywany jako zawartość tekstowa. Spróbuj zaznaczyć i skopiować zawartość tekstową, aby sprawdzić jej zachowanie.

  Zawartość zapisana czcionką internetową można zaznaczyć w oknie przeglądarki, ponieważ jest eksportowana jako tekst.

Zalecamy eksportowanie zawartości tekstowej jako tekst, a nie jako obrazy. Po wybraniu czcionki systemowej zawartość tekstowa jest eksportowana jako obrazy, co wydłuża wczytywanie stron.

Dzięki czcionkom internetowym osoby odwiedzające witrynę mogą kopiować tekst bezpośrednio z jej stron. Umożliwia im to zapisanie adresów, numerów telefonów i innych ważnych informacji, które można udostępnić innym lub zapisać w książce adresowej.

Odwzorowywanie czcionek internetowych w postaci tekstu ułatwia wypozycjonowanie witryny, ponieważ podczas indeksowania zawartości wyszukiwarkom internetowym dużo łatwiej jest przeanalizować tekst niż obrazy. Czcionki internetowe nie tylko zwiększają ruch w witrynie internetowej, ale także przyspieszają wczytywanie zawartości stron.

Wreszcie, zawartość tekstowa jest bardziej czytelna dla osób korzystających z czytników. Odwzorowywanie ważnych obszarów witryny, takich jak nagłówki stron, w postaci tekstu zwiększa dostępność witryny.

Praca z czcionkami standardowymi

W menu Czcionka znajduje się sekcja z listą czcionek standardowych. Czcionki te możesz swobodnie stosować podczas projektowania stron, ponieważ są one zainstalowane we wszystkich nowoczesnych komputerach. Nie musisz instalować nowych elementów w komputerze, a osoby odwiedzające zobaczą zawartość tekstową, ponieważ w ich komputerze są zainstalowane niezbędne czcionki internetowe.

Czcionki standardowe to niewielki zbiór popularnych czcionek, dzięki którym nowoczesne komputery mogą wyświetlać zawartość tekstową. Zawartość tekstowa zapisana czcionką standardową jest wyświetlana w aktywnej wersji witryny jako tekst.

Podobnie do czcionek internetowych także w przypadku ich standardowej wersji można korzystać z zalet wyświetlania zawartości tekstowej jako tekst.

 • Osoby odwiedzające mogą zaznaczać, kopiować i wklejać zawartość stron internetowych.
 • Strony z zawartością tekstową wczytują się szybciej w porównaniu ze stronami obfitującymi w obrazy.
 • Witrynę łatwiej jest wyszukać w Internecie, ponieważ wyszukiwarki łatwiej indeksują zawartość tekstową.
 • Osoby korzystające z czytników ekranu mają łatwiejszy dostęp do tekstu niż obrazów.

Minusem używania czcionek standardowych jest ich niewielka liczba, która ogranicza możliwości projektowe.

Po otwarciu menu czcionek użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej listy czcionek standardowych.

W menu czcionek przejdź do sekcji Czcionki standardowe.

Lista czcionek standardowych:

 • Arial
 • Comic Sans
 • Courier New
 • Geneva
 • Georgia
 • Helvetica
 • Lucida Sans
 • Palatino
 • Times
 • Trebuchet
 • Verdana

Zwróć uwagę, że po umieszczeniu wskaźnika na opcji zostaje wyświetlona podpowiedź z nazwami czcionek alternatywnych.

Podpowiedź ta informuje, jaką czcionką zostanie zastąpiona użyta przez ciebie czcionka, która może być niedostępna w komputerze osoby odwiedzającej. Projekt strony pozostanie niezmieniony, a brakująca czcionka zostanie dyskretnie zastąpiona alternatywną wersją. Osoba odwiedzająca nie zobaczy żadnego komunikatu o błędzie, a zawartość zostanie wczytana normalnie. Tekst zostanie wyświetlony po podstawieniu alternatywnej czcionki zainstalowanej w komputerze.

Ogólnie rzecz biorąc, czcionki standardowe nadają się najlepiej do zawartości strony, która musi być czytelna i intuicyjna w obsłudze. Jednak ich ograniczona liczba utrudnia wybór opcji zgodnej z estetyką całej witryny.

Praca z czcionkami systemowymi

Czcionki systemowe to czcionki zainstalowane w komputerze przez użytkownika. Można zainstalować je do użytku w wielu programach, w tym aplikacji do obróbki zdjęć. Po zainstalowaniu czcionki te są także dostępne w programie Adobe Muse.

Jeśli np. projektujesz stronę internetową poświęconą trzęsieniu ziemi, możesz zainstalować czcionkę o popękanym wyglądzie, aby nagłówki na stronie były spójne z motywem przewodnim. W programie Adobe Muse można użyć dowolnej zainstalowanej czcionki, dzięki czemu nie ma żadnych ograniczeń w zakresie układu stron i można je w pełni personalizować (lub wykorzystać czcionkę dostarczoną przez klienta). Czcionki systemowe obejmują szereg unikatowych czcionek, za pomocą których można zwiększyć atrakcyjność stron.

Osoby odwiedzające zobaczą zawartość zgodną z projektem autora, nawet jeśli zastosowane czcionki nie są zainstalowane w ich komputerze. Program Adobe Muse umożliwia to poprzez automatyczny eksport zawartości tekstowej przy pomocy czcionek systemowych używanych jako pliki obrazów. Proces ten odbywa się w tle. Podczas projektowania stron zawartość tekstowa zapisana czcionką systemową pozostaje edytowalna, dzięki czemu można redagować tekst.

Po przejściu do sekcji Czcionki systemowe w menu czcionek zostanie wyświetlona lista czcionek zainstalowanych w komputerze.

W sekcji Czcionki systemowe znajduje się lista czcionek zainstalowanych przez użytkownika.

Minusem używania czcionek systemowych jest odwzorowywanie tekstu w aktywnej witrynie pod postacią obrazów, których wczytanie trwa dłużej niż w przypadku zwykłej zawartości tekstowej.

Obowiązuje tutaj zasada „coś za coś”. Z jednej strony użytkownik może wykorzystać unikatową typografię w oparciu o konkretne czcionki zainstalowane w komputerze. Z drugiej strony zastosowanie takich rodzin czcionek zwiększa objętość stron, co z kolei wydłuża czas ich wczytywania. W następstwie płynność pracy witryny może się obniżyć.

Z tego względu czcionki systemowe należy stosować tylko tam, gdzie to naprawdę konieczne.

Warto też zaznaczać tekst zapisany czcionkami systemowymi, nawet jeśli nie pełni on funkcji łącza, i wprowadzić opis w polu Tytuł menu Hiperłącza.

Po uzyskaniu podglądu strony w przeglądarce zawartość wpisana w polu Tytuł jest wyświetlana jako podpowiedź po umieszczeniu wskaźnika na tekście.

Tekst z pola Tytuł wyświetlany jako podpowiedź.

Znaczniki tytułu przydają się osobom korzystającym z czytników ekranu, które za ich pomocą „słuchają” zawartości witryny. Stosowanie tytułów jest ważne także w kontekście wyszukiwarek internetowych, które podczas indeksowania zawartości odczytują tytuły obrazów i na ich podstawie kategoryzują witrynę. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy obraz zawiera ważne informacje, jak np. nagłówki stron.

Zalecamy korzystanie z czcionek standardowych o charakterystyce jak najbardziej zbliżonej do zainstalowanych czcionek systemowych.

Stosowanie i resetowanie ostatnio używanych czcionek

Po zastosowaniu czcionek wobec tekstu w programie Adobe Muse ich nazwy są wyświetlane w pierwszej sekcji listy w menu Czcionki. Ta funkcja przyspiesza ponowne stosowanie tych samych czcionek wobec innych porcji tekstu w projekcie witryny, ułatwiając ich odnalezienie. Nie musisz pamiętać, które czcionki to czcionki internetowe, czcionki standardowe lub czcionki systemowe. Jeśli zostały wcześniej zastosowane, ich nazwy znajdują się na górze listy.

Powszechną praktyką jest ograniczanie liczby czcionek używanych na stronie. Użycie na stronie maksymalnie czterech czcionek sprawia, że tekst na ekranie jest bardziej czytelny dla osób odwiedzających. W sekcji Ostatnio używane czcionki jest zazwyczaj wyświetlana niewielka liczba nazw, co ułatwia nawigację.

W swoim projekcie możesz jednak korzystać z wielu różnych czcionek. Może się również okazać, że podczas projektowania różnych sekcji witryny lista ostatnio używanych czcionek w menu Czcionki stała się bardzo długa. W takiej sytuacji wybór żądanej czcionki może być utrudniony.

Możesz sterować sposobem wyświetlania czcionek na liście ostatnio używanych czcionek. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Wybierz opcję Adobe Muse > Preferencje lub Edycja > Preferencje, aby otworzyć okno Preferencje.

 2. W sekcji Tekst wprowadź wartość liczbową lub użyj strzałek, aby zresetować opcję Liczba ostatnich czcionek.

  Ustaw liczbę ostatnio używanych czcionek do wyświetlenia.

  Kliknięcie przycisku Wyczyść ostatnie czcionki spowoduje wyczyszczenie listy ostatnio używanych czcionek.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno Preferencje.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto