Częste problemy z uaktualnianiem katalogów | Organizer | Elements w wersji 6 lub nowszej

Konwertowanie bazy katalogowej

Moduł Elements Organizer pozwala na konwertowanie katalogów z programu Photoshop Album lub starszej wersji modułu Elements Organizer do formatu zgodnego z nowszymi wersjami modułu Elements Organizer. Na przykład program Elements 8 Organizator może skonwertować katalog w formacie Elements 6 Organizer do formatu programu Elements 8.

Uwaga: Program Elements 9 Organizer dla systemu macOS nie konwertuje katalogów z poprzednich wersji.

Jeśli używano poprzedniej wersji programu Photoshop Album lub Elements Organizer, a następnie zainstalowano nowszą wersję, pojawi się monit o przekonwertowanie katalogu z wcześniejszej wersji. Gdy go zobaczysz, kliknij przycisk Tak. Rozpocznie się proces konwersji. Możesz także wybrać opcję Nie i skonwertować katalog później.

Konwersję katalogu można także zainicjować za pomocą Menedżera katalogu. Więcej informacji zawierają tematy Konwertowanie bazy katalogowejw pomocy modułu Elements Organizer.

Uwaga: Jeśli katalog jest przechowywany w lokalizacji innej niż domyślna, nie pojawi się on domyślne w oknie dialogowym Konwersja katalogu. Aby wyświetlić katalogi przechowywane w lokalizacjach niestandardowych, wybierz opcję Znajdź więcej katalogów i przejdź do lokalizacji katalogu.

Uwaga: Katalogi, które zostały wcześniej skonwertowane, w tym poprzednie wersje katalogów modułu Elements Organizer, nie pojawiają się w oknie Convert katalog domyślnie. Aby wyświetlić wcześniej skonwertowane katalogi, wybierz opcję Pokaż wcześniej skonwertowane katalogi.

Informacje o konwersji katalogów

Gdy moduł Elements Organizer konwertuje katalog, informacje z katalogu oryginalnego są kopiowane do nowego. Oryginalny katalog nie ulega zmianie. Poprzednie wersje modułu Elements Organizer nie mogą używać katalogu, który został skonwertowany do formatu nowszej wersji tego modułu. Na przykład nie można używać katalogu Elements 8 w module Elements 6 Organizer. Ponieważ oryginalny katalog nie jest zmieniany, jego można nadal używać w starszych wersjach. Jednak wprowadzone w niej zmiany nie zostaną odzwierciedlone w nowszej wersji katalogu.

Jeśli katalog został utworzony w programie Photoshop Album Elements 3 Organizer i nie został skonwertowany do wersji 4 lub 5, pamięć podręczna miniatur nie zostanie skonwertowana. Moduł Elements Organizer automatycznie ją jednak odtworzy po zakończeniu konwersji. Dla dużych katalogów proces ten może zająć dużo czasu. W trakcie tworzenia pamięci podręcznej miniatur można kontynuować pracę w programie Elements Organizer. Jednak aplikacja może działać wolniej. Do momentu jej zakończenia nie zobaczysz także podglądu miniatur dla niektórych zdjęć i innych mediów.

Podczas konwersji katalogu nie są zachowane dane podobieństwa wizualnego używane do znajdowania zdjęć według podobieństwa wizualnego. Po konwersji katalogu te dane zostaną odbudowane.

Po skonwertowaniu katalogu Elements 8 do formatu Elements 9 lub nowszego moduł Organizer spróbuje także skonwertować dane twarzy. W razie problemów z konwersją tych danych pojawi się błąd. Po konwersji katalogu te dane zostaną ponownie utworzone.

W katalogu Elements konwertowanym z wersji Elements Organizer 3, 4 lub 5 albo dowolnej wersji programu Photoshop Album wprowadzane są następujące zmiany:

 • Znacznik Ulubione są zmienione na oceny gwiazdkami. Numerowane znaczniki Ulubione są konwertowane na ich odpowiednik gwiazdkowy (np. element ulubiony 1 gwiazdka zostanie zamieniony na ocenę z 1 gwiazdką). Nieponumerowane znaczniki Ulubione zostaną zamienione na 5 gwiazdek.

Kreacje zdjęć nie zostaną uwzględnione w skonwertowanym katalogu, jeśli format konwersji jest niezgodny z używaną wersją modułu Elements Organizer. (Jeśli kreację zapisano jako plik PDF i uwzględniono w poprzednim katalogu, plik ten zostanie włączony do konwersji). W skonwertowanym katalogu uwzględniane są następujące kreacje:

 • Elements Organizer, wersje 5, 6, 7 i 8: wszystkie.
 • Elements 4 Organizer: tylko pokazy slajdów.
 • Elementy 3 Organizer i każda wersja programu Photoshop Album: brak.

Informacje o Menedżerze katalogów

Jeśli zapisano katalog do folderu, który nie jest domyślną lokalizacją, Menedżer katalogów nie wyświetli automatycznie danego katalogu. Aby z Menedżera katalogów uzyskać dostęp do katalogu w lokalizacji innej niż domyślna, wybierz opcję Lokalizacja niestandardowa. Następnie naciśnij polecenie Przeglądaj i przejdź do lokalizacji katalogu.

Więcej informacji zawierają tematy Zarządzanie katalogamiw pomocy modułu Elements Organizer.

Przenoszenie katalogu z systemu Windows do systemu Mac OS

W przypadku korzystania uprzednio z programu Photoshop Album lub z wcześniejszej wersji modułu Elements Organizer w systemie Windows, możesz przenieść multimedia do modułu Elements Organizer w wersji 9 lub nowszej w systemie Mac OS.

Przed rozpoczęciem tego procesu wykonaj wszystkie następujące czynności:

 • Upewnij się, że masz dostęp do komputera z systemem Windows, na którym znajduje się Twój katalog i zdjęcia.
 • Sprawdź, czy w systemie Windows nadal jest zainstalowany program Photoshop Album lub wcześniejsza wersja modułu Elements Organizer.
 • Zainstaluj na komputerze z systemem Windows tę samą wersję programu Photoshop lub Adobe Premiere Elements, z jakiej korzystasz w systemie Mac. Możesz pobrać 30-dniową wersję próbną najnowszej wersji programu Photoshop Elements dla systemu Windows ze strony Adobe.com/downloads.
 • Zainstaluj program Photoshop lub Adobe Premiere Elements na komputerze Macintosh.
 • Upewnij się, że zewnętrzny dysk twardy jest dostępny. Na dysku musi być wystarczająca ilość wolnego miejsca, niezbędna do zapisania wszystkich zdjęć i innym plików w istniejącym katalogu. Sprawdź również, czy system plików dysku jest kompatybilny zarówno z systemem plików Windows, jak również z systemem plików Mac OD (na przykład FAT/FAT32).

Po dokonaniu powyższych przygotowań wykonaj poniższe kroki, aby przenieść zdjęcia i wideo z komputera z systemem Windows do komputera Macintosh:

 1. Na komputerze z systemem Windows otwórz moduł Elements Organizer.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kiedy wyświetli się monit o przekonwertowanie katalogu z poprzedniej wersji, kliknij przycisk Tak.
  • W przypadku gdy chcesz przekonwertować inny katalog, kliknij przycisk Nie. Kiedy moduł Elements Organizer otworzy się, Wybierz polecenie Plik > Katalog, a następnie kliknij opcję Konwertuj. W oknie Konwertowanie katalogu zlokalizuj i wskaż katalog, który ma zostać przekonwertowany, a następnie kliknij opcję Konwertuj.
 3. Po zakończeniu procesu konwertowania katalogu kliknij przycisk OK.
 4. Utwórz kopię zapasową katalogu na zewnętrznym dysku twardym. Dokładne instrukcje znajdują się w sekcji Tworzenie kopii zapasowej katalogu na płycie CD, DVD lub na dysku twardym w pomocy modułu Elements Organizer.
  Uwaga: W systemie Windows możesz utworzyć kopię zapasową katalogu na płycie CD lub DVD. Jednakże na komputerze Macintosh nie można przywrócić katalogu bezpośrednio z płyty CD/DVD.

 5. Po utworzeniu kopii zapasowej bezpiecznie odłącz zewnętrzny dysk twardy od komputera z systemem Windows.
 6. Podłącz zewnętrzny dysk twardy do komputera Macintosh.
 7. Na komputerze Macintosh otwórz moduł Elements Organizer.
 8. Przywróć katalog z zewnętrznego dysku twardego. Dokładne instrukcje znajdują się na stronie Przywracanie katalogu do poprzedniej zapisanej wersji w pomocy modułu Elements Organizer.

Różnice katalogowe między wersjami

Istnieją pewne różnice pomiędzy różnymi wersjami modułu Elements Organizer i programu Photoshop Album. Obejmują one lokalizację katalogów, format bazy danych i nazwy plików.

Elements Organizer, wersja 6 i nowsze

Domyślna lokalizacja katalogu

Uwaga: W Menedżerze katalogów można zapisywać i pobierać różne lokalizacje plików katalogowych Wybierz katalogi dostępne dla wszystkich użytkowników (domyślne w systemie Windows), katalogi dostępne dla bieżącego użytkownika (domyślne w systemie macOS) lub własną lokalizację.

Mac OS
Bieżący użytkownik: /Users/[nazwa_użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/Catalogs/[nazwa_katalogu]\

Windows 7 i Windows Vista
Wszyscy użytkownicy: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[nazwa_katalogu]\

Bieżący użytkownik: C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[nazwa_katalogu]\

Windows XP
Wszyscy użytkownicy: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[nazwa_katalogu]\

Bieżący użytkownik: C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[nazwa_katalogu]\

Pliki dodatkowe
Przechowywane w tym samym folderze, co plik catalog.pse[numer wersji]db.

Format katalogu
baza danych SQLite przechowywana w pliku catalog.pse[numer wersji]db.

Uwaga: Moduł Elements Organizer w wersji 7 i późniejszej zawiera numer wersji w rozszerzeniu nazwy pliku z katalogiem. Na przykład nazwa pliku w katalogu i rozszerzenia dla programu Elements 9 to catalog.pse9db.

Photoshop Elements Organizer, wersje 3, 4 i 5

Domyślna lokalizacja katalogu
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs\

Pliki dodatkowe
Przechowywane w oddzielnym folderze: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalog Folders\[nazwa_katalogu]\

Format katalogu
Baza danych Microsoft Access przechowywana w pliku o nazwie [Nazwa katalogu].psa.

Photoshop Album 1 i 2 oraz Photoshop Album Starter Edition 3

Domyślna lokalizacja katalogu

Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Pliki dodatkowe
Przechowywane w oddzielnym folderze:

Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[nazwa katalogu]\

Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[nazwa_katalogu]\

Format katalogu
Baza danych Microsoft Access przechowywana w pliku o nazwie [Nazwa katalogu].psa.

Dodatkowe informacje

Moduł Elements Organizer jest elementem programów Adobe Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements w wersji 9 lub nowszej dla systemu macOS.

Moduł Elements Organizer nazywał się w wersjach 3, 4, 5, 6 i 7 modułem Photoshop Elements Organizer. W wersji 8 i późniejszych zmieniono jego nazwę na Elements Organizer ze względu na integrację z programem Adobe Premiere Elements.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online