Problem

Program Photoshop Elements ulega czasem awarii przy wykonywaniu jednego z poniższych działań:

 • Używania narzędzia Kadrowania.
 • Używania funkcji kolażu.

Przyczyna

Program Photoshop Elements zainstalowano w niestandardowej lokalizacji zawierającej w ścieżce znaki dwubajtowe.  

Sposób obejścia problemu

 1. Odinstaluj program Photoshop Elements z niestandardowej lokalizacji zawierającej znaki dwubajtowe.

  Uwaga:

  Więcej informacji ma temat dezinstalacji programu Photoshop Elements można znaleźć w artykule Dezinstalacja programu Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements.

 2. Zainstaluj program Photoshop Elements ponownie w domyślnej lokalizacji lub w lokalizacji niezawierającej w nazwie znaków dwubajtowych.

  Uwaga:

  Więcej informacji ma temat instalacji programu Photoshop Elements można znaleźć w artykule Instalacja programu Photoshop Elements.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online