Problem

Po otwarciu programu Photoshop zostaje wyświetlony następujący błąd „Program Photoshop napotkał problem ze sterownikiem ekranu i tymczasowo wyłączył ulepszenia korzystające ze sprzętu graficznego” i funkcje wymagające sprzętu graficznego są niedostępne.

Sterownik ekranu programu Photoshop

Rozwiązanie

Aktualizuj sterownik graficzny i rozwiąż problemy ze sprzętem karty wideo.

Rozwiązania można znaleźć w następującym artykule:

Dodatkowe informacje

Aby zapobiec awariom związanym z problematycznymi kartami wideo lub sterownikami, program Photoshop używa narzędzia o nazwie GPU Sniffer.

Przy każdym uruchomieniu programu Photoshop jest uruchamiany program sprawdzający. Program sprawdzający wykonuje podstawowe testy GPU i przekazuje ich wyniki do programu Photoshop.

Jeśli szperacz ulegnie awarii lub przekaże raport o błędzie, program Photoshop wyświetli powyższy komunikat z informacją o wykryciu problemu. Program Photoshop wyłącza opcję Użyj procesora graficznego w panelu Wydajność okna dialogowego Preferencje. Ten komunikat nie będzie wyświetlany przy następnym uruchamianiu programu Photoshop.

Jeśli rozwiążesz problem przez aktualizację sterownika lub wymianę karty wideo, program sprawdzający przekaże raport o pomyślnym wykonaniu operacji przy następnym uruchamianiu i opcja Użyj procesora graficznego zostanie włączona.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online