Rozwiązywanie problemów dotyczących procesora graficznego (GPU) i sterowników graficznych w programie Photoshop

Rozwiązywanie problemów powodowanych przez wadliwy, nieobsługiwany lub niekompatybilny procesor GPU lub sterownik karty graficznej

Tematyka tego artykułu:

Test zgodności GPU

Program Photoshop 23.0 umożliwia uruchomienie testu zgodności GPU. Aby to zrobić, wybierz polecenie Pomoc > Zgodność GPU i sprawdź informacje w wyświetlonym oknie dialogowym.

Test zgodności GPU

Test zgodności GPU

Aby sprawdzić markę i model posiadanej karty graficznej, uruchom program Photoshop i wybierz opcję Pomoc > Informacje o systemie, aby wyświetlić informacje o procesorze graficznym:

Photoshop — Informacja systemowe

Sprawdzanie, czy GPU jest przyczyną problemów z programem Photoshop

Jeśli nie masz pewności, czy przyczyną problemu z programem Photoshop jest procesor graficzny lub sterownik, wyłączenie przyspieszania GPU pozwala zawęzić możliwą przyczynę problemu.

Aby to zrobić, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS) i usuń zaznaczenie pola Użyj procesora graficznego. Następnie uruchom ponownie program Photoshop.Więcej informacji o preferencjach programu Photoshop znajdziesz w artykule Dostosowywanie preferencji w programie Photoshop.

Jeśli problem nie ustąpi, wykonaj procedurę rozwiązywania problemów z procesorem GPU i sterownikami karty graficznej, aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

Kroki rozwiązywania problemów z procesorem GPU i sterownikami karty graficznej

Jeśli preferencja GPU jest wyłączona i nie można jej włączyć, upewnij się, że monitor jest podłączony do karty graficznej, a nie do wbudowanego portu komputera.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

  Aktualizacja sterownika karty graficznej umożliwia wyeliminowanie szeregu problemów, takich jak awarie, błędy renderowania obrazów i zmniejszona wydajność. Pobierz sterownik bezpośrednio od producenta karty graficznej:

  macOS: Sterowniki karty graficznej są aktualizowane przez aktualizacje systemu operacyjnego.

  Windows: W usłudze Windows Update nie zawsze znajdują się najnowsze i najlepsze sterowniki. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta posiadanej karty:

  Uwaga:
  • Upewnij się, że wybierasz prawidłowy sterownik. Sterowniki w komputerach przenośnych różnią się czasami nazwą od podobnych sterowników w komputerach stacjonarnych.
  • Jeśli występuje miganie lub niestabilność reakcji programu Photoshop i masz kartę graficzną obsługującą funkcję G-Sync, wyłącz tę funkcję dla programu Photoshop przy użyciu panelu sterowania NVIDIA.
  • Niektórzy producenci kart graficznych mają inne oprogramowanie, które należy aktualizować wraz ze sterownikiem wideo. Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące aktualizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z producentem karty graficznej.
 2. Sprawdź ustawienie Poziomy bufora.

  Jeśli ustawienie Poziomy bufora w preferencjach programu Photoshop ma wartość 1, wydajność funkcji opartych na procesorze graficznym może być zmniejszona.

  Zresetuj ustawienie Poziomy bufora do wartości domyślnej 4:

  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS).
  2. Ustaw Poziomy bufora na wartość 4.
  3. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

  Po ponownym uruchomieniu programu Photoshop powtórz kroki, które wywoływały problem.

 3. Wyzeruj preferencje.

  Wyzerowanie preferencji powoduje przywrócenie domyślnych ustawień procesora graficznego.

  Zapoznaj się z tematem Przywracanie domyślnych ustawień w plikach preferencji.

  Po zresetowaniu preferencji uruchom program Photoshop i powtórz kroki, które wywoływały problem.

 4. Zmień zaawansowane ustawienia trybu OpenCL.

  a. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS).

  b. W panelu Wydajność kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

  c. Wyłącz opcję Open CL.

  d. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

  Po każdej zmianie preferencji wydajności w celu rozwiązania problemu należy ponownie uruchomić program Photoshop. 

  Wyłączanie trybu OpenCL

  Uwaga:

  W wersji 22.5 (sierpień 2021 r.) usunięto selektor trybu rysowania zaawansowanego. We wcześniejszych wersjach ustaw tryb rysowana na podstawowy (krok c powyżej).

 5. (Opcjonalnie) Tylko w systemie Windows: Wybierz opcję Tryb starszych GPU (sprzed 2016 r.) w sekcji Preferencje > Zapowiedzi technologii, aby wymusić używanie starszego mechanizmu renderowania przez program Photoshop. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy uruchomić program ponownie. Choć ta opcja jest zalecana w przypadku używania starszych GPU, czasami poprawia stabilność również nowszych kart graficznych.

 6. Konfigurowanie komputerów z wieloma kartami graficznymi.

  Ultralekkie laptopy i tanie komputery stacjonarne często używają zintegrowanej karty graficznej, która zużywa mniej energii, aby oszczędzać baterię, i dzieli pamięć z procesorem.

  Komputery wyższej klasy często posiadają specjalną, oddzielną kartę graficzną, która korzysta z własnej pamięci (VRAM), ma większą moc obliczeniową i nie zużywa pamięci RAM.

  Laptopy z wyższej półki korzystają z dwóch kart graficznych — zintegrowanej, gdy używasz baterii, oraz oddzielnej, gdy laptop podłączony jest do zasilania.

  Jeśli Twój system posiada więcej niż jedną kartę graficzną, upewnij się, że do programu Photoshop została przypisana karta graficzna o wysokiej wydajności, a nie zintegrowana lub energooszczędna karta graficzna, aby zapewnić najlepsze działanie programu. Zmiana tych ustawień na laptopach spowoduje większe zużycie baterii.

  Windows

  NVIDIA:

  a. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz panel sterowania NVIDIA.

  b. Kliknij ustawienia opcji Zarządzaj 3D.

  c. Kliknij opcję Ustawienia programu i dodaj plik Photoshop.exe i sniffer.exe. Zmień preferowany procesor graficzny na Wysokowydajny procesor NVIDIA.

  AMD:

  a. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz narzędzie AMD Catalyst Control Center lub Configure Switchable Graphics.

  b. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz opcję Wysoka wydajność zamiast Oszczędzanie energii.

  macOS

  Wybierz polecenia Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii, a następnie usuń zaznaczenie opcji Automatyczne przełączanie grafiki.

  Automatyczne przełączanie grafiki.

 7. Wyłącz mniej wydajną kartę graficzną.

  Jeżeli opisany wyżej krok nie rozwiąże problemu podczas korzystania z kilku kart graficznych, rozważ wyłączenie jednej z nich. Przed wyłączeniem wbudowanej karty graficznej upewnij się, że wyjście wideo dedykowanej karty graficznej jest połączone z monitorem.

  Kartę graficzną można wyłączyć w konsoli Menedżer urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz pozycję Wyłącz.

  Uwaga:
  • Zachowaj jednak ostrożność i pamiętaj, że wyłączenie karty graficznej może skutkować niestabilnością systemu.
  • Uważnie przeczytaj instrukcje. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z producentem karty graficznej.
 8. Nie korzystaj z programu Photoshop na maszynie wirtualnej (VM). 

  Uruchamianie programu Photoshop na maszynach wirtualnych (VM) nie zostało dokładnie przetestowane ani nie jest oficjalnie obsługiwane ze względu na znane problemy związane z funkcjami zależnymi od procesora graficznego w środowiskach VM.

Po wykonaniu powyższych kroków można sprawdzić rezultaty przez włączenie opcji Użyj procesora graficznego w panelu Preferencje > Wydajność i ponowne wykonanie czynności, które powodowały wystąpienie problemu.

Informacje dodatkowe

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Typowe problemy

W przypadku wadliwego sprzętu, nieobsługiwanego sterownika lub niezgodnego procesora graficznego (określanego również jako karta graficzna, karta wideo lub GPU):

 • Jeśli nie zainstalowano pakietu zgodności OpenCL/OpenGL firmy Microsoft, w systemie Windows Może zostać wyświetlony komunikat „Procesor graficzny jest niezgodny”.
 • Podczas używania programu Photoshop występują awarie, problemy z wydajnością, nieprawidłowo renderowane okna lub obiekty, a także migotanie/drganie obszaru roboczego lub artefakty.
 • Program Photoshop wyłącza się lub zawiesza po uruchomieniu.
 • Obszar roboczy obrazu miga lub drga.
 • Brak paska menu programu Photoshop.

Zobacz: Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym (GPU).

Komunikaty o błędach sprzętu graficznego

Gdy po raz pierwszy uruchamiasz program Photoshop, mogą zostać wyświetlone komunikaty o błędach sprzętowych:

Zobacz: Sprzęt graficzny oficjalnie nieobsługiwany w przypadku formatów 3D.
Zobacz: Program Photoshop napotkał problem ze sterownikiem ekranu.

Problemy z wtyczką Camera Raw

Wtyczka Adobe Camera Raw używa procesora graficznego w inny sposób niż program Photoshop. Czasami podczas otwierania plików we wtyczce Camera Raw występują awarie i problemy z wydajnością, nieprawidłowo renderowane okna lub obiekty, a także problemy z ponownym rysowaniem lub artefakty.

W takich sytuacjach zapoznaj się z artykułem Procesor graficzny (GPU) we wtyczce Adobe Camera Raw — często zadawane pytania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto