Rozwiązywanie problemów powodowanych przez wadliwy, nieobsługiwany lub niekompatybilny GPU lub sterownik karty graficznej.

Przegląd problemów powodowanych przez wadliwy, nieobsługiwany lub niekompatybilny procesor graficzny lub sterownik karty graficznej

Problemy z renderowaniem obrazów, niska wydajność i awarie mogą być spowodowane wadliwym, nieobsługiwanym lub niekompatybilnym procesorem graficznym (zwanym również kartą graficzną lub GPU) bądź sterownikiem karty graficznej. W szczególności dokument ten może pomóc rozwiązać następujące problemy:

Uwaga:

Testowane karty GPU mogą nie odpowiadać minimalnemu paskowi w przypadku korzystania z wszystkich funkcji GPU. Oprócz funkcjonalności podstawowej, niektóre funkcje programu Photoshop, zwłaszcza używające takich interfejsów API jak OpenCL, wymagają większej przepustowości, pamięci lub zasobów obliczeniowych, niż inne funkcje tego programu. Te wymagania mogą stanowić duże wyzwanie w przypadku zamontowania kart w starszych komputerach, na przykład wyposażonych w niskonapięciowe płyty główne lub używających jednego modułu pamięci DIMM, co efektywnie obniża o połowę przepustowość między pamięcią systemową a pamięcią GPU.

Co więcej, stosowne testy są przeprowadzane po uruchomieniu programu Photoshop. Na komputerach z trudem spełniających wymagania inne uruchomione oprogramowanie może przyczynić się do tego, że test karty zakończy się niepowodzeniem. Czasami aktualizacje systemu operacyjnego, poprawki i aktualizacje sterowników mogą spowodować problemy z kartami, które dotychczas działały bez zarzutu.

Zalecamy używanie najnowszej wersji systemu i sprzętu GPU, co pozwoli maksymalnie wykorzystać funkcje GPU w programie Photoshop.

Wyłączanie procesora graficznego w celu szybkiego zidentyfikowania przyczyny problemu

Aby szybko sprawdzić, czy problem jest związany z procesorem graficznym lub sterownikiem, wykonaj poniższe kroki:

 1. Uruchom program Photoshop.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS).
 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj procesora graficznego.
 4. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

Jeśli problem ustąpił, prawdopodobnie był spowodowany procesorem graficznym lub sterownikiem. Więcej kroków rozwiązywania problemów znajduje się w temacie Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym (GPU).

Jeśli problem nadal występuje, procesor graficzny nie jest przyczyną. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie:

Kroki rozwiązywania problemów z GPU i sterownikami karty graficznej

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu Photoshop.

  Aby zaktualizować program Photoshop, zapoznaj się z artykułem Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

 2. Upewnij się, że karta graficzna jest kompatybilna z programem Photoshop.Aby sprawdzić markę i model posiadanej karty graficznej, uruchom program Photoshop i wybierz opcje Pomoc > Informacje o systemie, aby wyświetlić informacje o procesorze graficznym:

  Wyświetlanie informacji o systemie

  W przypadku kart graficznych wyprodukowanych przed majem 2013 r. należy sprawdzić listę przetestowanych kart i minimalne wymagania dotyczące procesora graficznego i wyświetlania.

  W przypadku kart graficznych wyprodukowanych po maju 2013 r. można założyć, że będą współpracować z programem Photoshop. Wykonaj następujące czynności.

 3. Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

  Aktualizacja sterownika karty graficznej umożliwia wyeliminowanie szeregu problemów, takich jak awarie, błędy renderowania obrazów i zmniejszona wydajność. Pobierz sterownik bezpośrednio od producenta karty graficznej:

  Windows

  Dokładne instrukcje na temat instalacji zaktualizowanego sterownika znajdują się w temacie Aktualizacja sterownika graficznego.

  Mac OS

  • Sterowniki karty graficznej są aktualizowane poprzez aktualizacje systemu operacyjnego. Upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego Mac OS, wybierając opcję Uaktualnienia programów w menu Apple lub Uaktualnienia w sklepie App Store.

  Po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchom program Photoshop. Włącz opcję Użyj procesora graficznego, wybierając polecenia Preferencje> Wydajność> Użyj procesora graficznego i ponownie wykonaj kroki, które powodowały problem.

  Uwaga:

  • W usłudze Windows Update nie zawsze znajdują się najnowsze i najlepsze sterowniki.Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta posiadanej karty.
  • Upewnij się, że wybierasz prawidłowy sterownik. Sterowniki w komputerach przenośnych różnią się czasami nazwą od podobnych sterowników w komputerach stacjonarnych.
  • Niektórzy producenci kart graficznych mają inne oprogramowanie, które należy aktualizować wraz ze sterownikiem wideo. Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące aktualizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z producentem karty graficznej.

 4. Sprawdź ustawienie Poziomy bufora.

  Jeśli ustawienie Poziomy bufora w preferencjach programu Photoshop ma wartość 1, wydajność funkcji opartych na procesorze graficznym może być zmniejszona.

  Zresetuj ustawienie Poziomy bufora do wartości domyślnej 4:

  a. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje (Mac OS).

  b. Ustaw Poziomy bufora na wartość 4.

  c. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

  Po ponownym uruchomieniu programu Photoshop powtórz kroki, które wywoływały problem.

 5. Wyzeruj preferencje.

  Wyzerowanie preferencji powoduje przywrócenie domyślnych ustawień procesora graficznego. Więcej informacji znajduje się w temacie Przywracanie domyślnych ustawień w plikach preferencji.

  Po zresetowaniu preferencji powtórz kroki, które wywoływały problem.

 6. Zmień zaawansowane ustawienia trybu rysowania na podstawowe.

  Ustawienie podstawowego trybu rysowania powoduje używanie najmniejszej ilości pamięci VRAM i włączenie podstawowych funkcji procesora graficznego:

  a. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS).

  b. W panelu Wydajność kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

  c. Wybierz opcje Tryb rysowania > Podstawowy.

  d. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

  Jeśli problem został rozwiązany, przełącz tryb rysowania na normalny. Uruchom ponownie program Photoshop i sprawdź, czy problem powróci. Jeśli problem wystąpi, przywróć tryb podstawowy.

  Więcej informacji na temat preferencji ustawień procesora graficznego i sposobu ich optymalizacji na potrzeby obiegu pracy znajduje się w temacie Procesor graficzny (GPU) programu Photoshop — najczęściej zadawane pytania.

  Uwaga:

  Po każdej zmianie preferencji wydajności w celu rozwiązania problemu należy ponownie uruchomić program Photoshop.

 7. Używanie kilku kart graficznych z powodującymi konflikt sterownikami może powodować problemy z funkcjami programu Photoshop, używającymi procesora GPU do działania lub przyspieszania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tej samej karty graficznej należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.

  Jeśli musisz użyć więcej niż jednej karty graficznej, wyjmij lub wyłącz mniej wydajne karty. Załóżmy na przykład, że masz dwie różne karty korzystające z dwóch różnych sterowników — kartę graficzną NVIDIA i kartę graficzną AMD. W takim przypadku upewnij się, że do programu Photoshop została przypisana karta graficzna o wysokiej wydajności, a nie karta graficzna grafiki zintegrowanej lub energooszczędna karta graficzna.

  NVIDIA:

  a. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz panel sterowania NVIDIA.

  b. Kliknij ustawienia opcji Zarządzaj 3D.

  c. Kliknij opcję Ustawienia programu i dodaj plik Photoshop.exe i sniffer.exe. Zmień preferowany procesor graficzny na Wysokowydajny procesor NVIDIA.

  Ustaw procesor graficzny na Wysokowydajny procesor NVIDIA

  AMD:

  a. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz narzędzie AMD Catalyst Control Center lub Configure Switchable Graphics.

  b. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz opcję Wysoka wydajność zamiast Oszczędzanie energii.

  Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz opcję Wysoka wydajność

  Uwaga:

  Obecnie program Photoshop nie może używać więcej niż jednego procesora graficznego. Używanie dwóch kart graficznych nie zwiększa wydajności programu Photoshop. Używanie kilku kart graficznych z powodującymi konflikt sterownikami może powodować problemy z funkcjami używającymi procesora graficznego do przyspieszania w programie Photoshop.

  Aby poznać szczegóły, zobacz temat Karta procesora graficznego programu Photoshop (GPU) — Najczęściej zadawane pytania.

 8. (Niezalecane) Jeżeli krok 7 nie rozwiąże problemu, rozważ wyłączenie kart graficznych. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie karty graficznej może skutkować niestabilnością systemu.

  Kartę graficzną można wyłączyć w konsoli Menedżer urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz opcję Wyłącz.

  Wyłączanie karty graficznej w Menedżerze systemu
 9. Nie korzystaj z programu Photoshop na maszynie wirtualnej (VM).

  Uruchamianie programu Photoshop na maszynach wirtualnych (VM) nie zostało dokładnie przetestowane ani nie jest oficjalnie obsługiwane ze względu na znane problemy związane z funkcjami zależnymi od procesora graficznego w środowiskach VM.

 10. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest skuteczne, ostatnią opcją jest zakup kompatybilnej karty graficznej lub całkowite wyłączenie procesora graficznego poprzez wykonanie następujących kroków:

  a. Uruchom program Photoshop.

  b. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS).

  c. Usuń zaznaczenie opcji Użyj procesora graficznego.

  d. Zamknij i ponownie uruchom program Photoshop.

Po wykonaniu powyższych kroków można sprawdzić rezultaty poprzez włączenie opcji Użyj sprzętu graficznego w panelu Preferencje > Wydajność.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online