Funkcje plików preferencji, nazwy, lokalizacje | Photoshop

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Lokalizacje preferencji w systemie macOS

Uwaga:

Folder Biblioteka użytkownika jest domyślnie ukryty w systemie macOS.

Patrz Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

Większość preferencji jest zapisywana po zamknięciu programu Photoshop.
* Preferencje, które usunięto za pomocą skrótu klawiaturowego i opcji Resetuj preferencje w metodach zamykania programu.
† Utworzone/zapisane podczas każdego uruchomienia programu Photoshop.

Nazwa i opis Nazwa pliku Ścieżka
Preferencje ustawień ogólnych — zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje. * Adobe Photoshop [wersja] Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Operacje – zawiera listę wszystkich operacji wczytanych w panelu Operacje. Actions palette.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Pędzle – zawiera listę wszystkich pędzli wczytanych w panelu Pędzle.
Brushes.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje modułu Camera Raw – zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje modułu Camera Raw.
Preferencje modułu Adobe Camera Raw

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences

Instrukcje resetowania preferencji programu Camera Raw można znaleźć w temacie Wyzeruj ustawienia programu Camera Raw.

Ustawienia kolorów – (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje konturów – zawiera listę wszystkich konturów zdefiniowanych przez użytkownika utworzonych w oknie dialogowym Styl warstwy.
Contours.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia opcji Własny kolor – (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania – (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Kształty własne – zawiera listę wszystkich kształtów wczytanych w panelu Kształty.
CustomShapes.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Domyślne style tekstu –  Default Type Styles.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Nie pokazuj ponownie – zawiera listę przejrzanych okien dialogowych, w których zaznaczono opcję „Nie pokazuj ponownie”. dnsa.json Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje efektów – zawiera ustawienia używane w oknie dialogowym Styl warstwy. Effect Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia opcji Eksportuj jako – zawiera ustawienia ostatnio używane w oknie dialogowym Eksportuj jako. export-as-settings.json Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Filtry i efekty – zawiera ostatnio używane ustawienia w oknie dialogowym filtru.

Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp

FaceExpressionPresets.psp

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje gradientu – zawiera listę wszystkich gradientów wczytanych w panelu Gradienty.
Gradients.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje skrótów klawiaturowych – zawiera ustawienia zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe. (Uwaga: pola wyboru Użyj starszego formatu są przechowywane w Preferencjach ustawień ogólnych).
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Flaga czasu uruchamiania – przechowuje dane dotyczące czasu uruchamiania programu Photoshop. LaunchEndFlag.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Profile obiektywu – utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile.

[Nazwa pliku].lcs

Adaptacyjne pliki profilu obiektywu: [Nazwa pliku].wac

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Preferencje komputera – zawiera podzbiór preferencji określonego sprzętu, takich jak procesor graficzny, rozmiar kafelków pamięci podręcznej itp.
* MachinePrefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje dostosowywania menu – zawiera ustawienia zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Menu.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane rozmiary nowych dokumentów – zawiera listę ostatnio używanych rozmiarów dokumentów w oknie dialogowym Nowy dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane pędzle – zawiera listę ostatnio używanych pędzli w panelu Pędzle. MRUBrushes.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane gradienty – zawiera listę ostatnio używanych gradientów w panelu Gradienty.
MRUGradients.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane wzory – 
Wczytane wzory zajmują dużo pamięci. Obecnie ostatnio używane wzory nie są przechowywane pomiędzy sesjami.  
Ostatnio używane style – 
Wczytane style zajmują dużo pamięci. Obecnie ostatnio używane wzory nie są przechowywane pomiędzy sesjami.
 
Ostatnio używane próbki – zawiera listę ostatnio używanych próbek w panelu Próbki.
MRUSwatches.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Nowe rozmiary dokumentów – zawiera listę ustawień predefiniowanych dla nowych dokumentów wczytanych przez użytkownika. New Doc Sizes.json Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje formatu OpenEXR – zawiera ostatnio używane ustawienia w oknie dialogowym OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Zoptymalizowane kolory – zawiera listę ustawień predefiniowanych Tablicy kolorów utworzonych przez użytkownika w menu Zapisz dla Internetu.
[Nazwa pliku].act Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/Optimized Colors
Zoptymalizowane ustawienia danych wyjściowych – zawiera listę predefiniowanych zoptymalizowanych ustawień danych wyjściowych utworzonych przez użytkownika w menu Zapisz dla Internetu.
[Nazwa pliku].iros
Użytkownicy/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/Optimized Output Settings
Zoptymalizowane ustawienia – zawiera listę predefiniowanych ustawień zoptymalizowanych formatów plików utworzonych przez użytkownika w menu Zapisz dla Internetu.
[Nazwa pliku].irs
Użytkownicy/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/Optimized Settings
Ścieżki – zawiera ścieżkę do folderu aplikacji Photoshop i wtyczek dla określonej wersji. † Ścieżki Adobe Photoshop [wersja] Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Wzory – zawiera listę wszystkich wzorów wczytanych w panelu Wzory.
Patterns.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Pamięć podręczna wtyczki PluginCache.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
PSErrorLog – zawiera dane rejestrowania w przypadku wystąpienia błędu programu Photoshop. PSErrorLog.txt Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Flaga czasu zamykania – przechowuje dane dotyczące czasu zamykania programu Photoshop.
QuitEndFlag.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane optymalizacje – zawiera listę zoptymalizowanych ustawień danych wyjściowych ostatnio używanych w menu Zapisz dla Internetu.
Recently Used Optimizations.irs
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia predefiniowane kształtu Repoussé – zawiera listę ustawień predefiniowanych kształtu Repoussé utworzonych przez użytkownika.
RepoussePresets.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje opcji Zapisz dla Internetu – zawiera wszystkie ustawienia skonfigurowane w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu.
Save For Web Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Program sprawdzający – zawiera informacje o kartach graficznych systemu, a także o zainstalowanych sterownikach graficznych. † sniffer-out.txt
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Style – zawiera listę wszystkich stylów wczytanych w panelu Style.
Styles.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Próbki – zawiera listę wszystkich próbek wczytanych w panelu Próbki.
Swatches.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia wtyczek innych firm – 
(różne)

(różne)

Aby poznać lokalizacje folderów wtyczek, patrz Odnajdowanie lokalizacji folderów.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą wtyczek innych firm, zapoznaj się z tematem Wtyczki innych firm do programu Adobe Photoshop.

Preferencje dostosowywania paska narzędzi – zawiera ustawienia zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Pasek narzędzi.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienie predefiniowane narzędzia – zawiera predefiniowane ustawienia narzędzi zdefiniowane przez użytkownika.
ToolPresets.psp
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje interfejsu użytkownika – zawiera preferencje związane z ustawieniami interfejsu, jasnością, jednostkami itp. * UIPrefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Pamięć podręczna sieci Web – zawiera ustawienia używane przez ekran główny oraz panele Wyszukiwanie i Nauka.
* (Folder) Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/web-cache-temp
Preferencje przestrzeni roboczej – zawiera listę wczytywanych lub modyfikowanych przestrzeni roboczych (plików PSW). * Workspace Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Przestrzenie robocze – zawiera wszystkie zapisane niestandardowe przestrzenie robocze.
[Nazwa przestrzeni roboczej].psw Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/WorkSpaces
Przestrzenie robocze (zmodyfikowane) – zawiera wszelkie zmiany wprowadzone w domyślnych lub niestandardowych przestrzeniach roboczych.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Nazwa przestrzeni roboczej].psw

 

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/WorkSpaces (Modified)

Lokalizacje ustawień predefiniowanych w systemie macOS

Uwaga:

Zapisywanie samodzielnie utworzonych ustawień predefiniowanych w folderze domyślnych ustawień predefiniowanych i skryptów wewnątrz folderu aplikacji Photoshop nie jest zalecane.

Nazwa ustawienia predefiniowanego

Nazwa pliku

Ścieżka

Domyślne ustawienia predefiniowane i skrypty – lokalizacja, w której znajdują się domyślne ustawienia predefiniowane dostarczane z programem Photoshop. Obejmują one ustawienia wczytywane przez program Photoshop domyślnie, a także dodatkowe ustawienia predefiniowane wybierane przez użytkownika.

Drukarki 3D
3DLUTs
Operacje
Czarno-białe
Pędzle
Mieszanie kanałów
Książki kolorów
Próbki kolorów
Kontury
Krzywe
Dekoracje
Dwukolorowe
Ekspozycja
Podręczniki
Tonacja HDR
Odcień i nasycenie
Rozmiar obrazu
Poziomy
Efekty świetlne
Światła
Materiały
Dostosowanie menu
Siatki
Zoptymalizowane kolory
Zoptymalizowane ustawienia danych wyjściowych
Zoptymalizowane ustawienia
Wzory
Ustawienia renderowania
Repoussé
Skrypty
Style
Narzędzia
Wideo
Woluminy
Widżety Zoomify

Applications/Adobe Photoshop [wersja]/Presets/[nazwa folderu ustawień predefiniowanych]

Zapisane ustawienia predefiniowane użytkownika – domyślna lokalizacja docelowa polecenia Zapisz ustawienia predefiniowane.

Drukarki 3D
Pędzel do szkicowania 3D
Operacje
Czarno-białe
Pędzle
Mieszanie kanałów
Zakres kolorów
Próbki kolorów
Kontury
Krzywe
Dekoracje
Dwukolorowe
Ekspozycja
Podręczniki
Tonacja HDR
Odcień i nasycenie
Rozmiar obrazu
Poziomy
Efekty świetlne
Światła
Materiały
Dostosowanie menu
Siatki
Zoptymalizowane kolory
Zoptymalizowane ustawienia danych wyjściowych
Zoptymalizowane ustawienia
Wzory
Ustawienia renderowania
Repoussé
Skrypty
Style
Narzędzia
Wideo
Woluminy

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Presets/[nazwa funkcji]

Lokalizacje preferencji w systemie Windows

Uwaga:

Folder AppData użytkownika jest domyślnie ukryty w systemie Windows. Aby uzyskać dostęp do plików w ukrytym folderze AppData użytkownika, zapoznaj się z sekcją Wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows.

Większość preferencji jest zapisywana po zamknięciu programu Photoshop.
* Preferencje, które usunięto za pomocą skrótu klawiaturowego i opcji Resetuj preferencje w metodach zamykania programu.
† Utworzone/zapisane podczas każdego uruchomienia programu Photoshop.

Nazwa i opis Nazwa pliku Ścieżka
Preferencje ustawień ogólnych — zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje. * Adobe Photoshop [wersja] Prefs.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Operacje – zawiera listę wszystkich operacji wczytanych w panelu Operacje. Actions palette.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Pędzle – zawiera listę wszystkich pędzli wczytanych w panelu Pędzle.
Brushes.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje modułu Camera Raw – zawiera wszystkie ustawienia określone w oknie dialogowym Preferencje modułu Camera Raw.
Preferencje modułu Adobe Camera Raw

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\CameraRaw\Setting

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Camera Raw\[wersja]

Instrukcje resetowania preferencji programu Camera Raw można znaleźć w temacie Wyzeruj ustawienia programu Camera Raw.

Ustawienia kolorów – (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje konturów – zawiera listę wszystkich konturów zdefiniowanych przez użytkownika utworzonych w oknie dialogowym Styl warstwy.
Contours.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia opcji Własny kolor – (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania – (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings
Kształty własne – zawiera listę wszystkich kształtów wczytanych w panelu Kształty.
CustomShapes.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Domyślne style tekstu –  Default Type Styles.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Nie pokazuj ponownie – zawiera listę przejrzanych okien dialogowych, w których zaznaczono opcję „Nie pokazuj ponownie”. dnsa.json Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje efektów – zawiera ustawienia używane w oknie dialogowym Styl warstwy. Effect Prefs.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia opcji Eksportuj jako – zawiera ustawienia ostatnio używane w oknie dialogowym Eksportuj jako. export-as-settings.json Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Filtry i efekty – zawiera ostatnio używane ustawienia w oknie dialogowym filtru.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje gradientu – zawiera listę wszystkich gradientów wczytanych w panelu Gradienty.
Gradients.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje skrótów klawiaturowych – zawiera ustawienia zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe. (Uwaga: pola wyboru Użyj starszego formatu są przechowywane w Preferencjach ustawień ogólnych).
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Flaga czasu uruchamiania – przechowuje dane dotyczące czasu uruchamiania programu Photoshop. LaunchEndFlag.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Profile obiektywu – utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile.

[Nazwa pliku].lcs

Adaptacyjne pliki profilu obiektywu: [Nazwa pliku].wac

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\
LensCorrection\1.0\Settings
Preferencje komputera – zawiera podzbiór preferencji określonego sprzętu, takich jak procesor graficzny, rozmiar kafelków pamięci podręcznej itp. * MachinePrefs.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje dostosowywania menu – zawiera ustawienia zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Menu.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane rozmiary nowych dokumentów – zawiera listę ostatnio używanych rozmiarów dokumentów w oknie dialogowym Nowy dokument.
* MRU New Doc Sizes.json
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane pędzle – zawiera listę ostatnio używanych pędzli w panelu Pędzle. MRUBrushes.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roamin\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane gradienty – zawiera listę ostatnio używanych gradientów w panelu Gradienty.
MRUGradients.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane wzory – 
Wczytane wzory zajmują dużo pamięci. Obecnie ostatnio używane wzory nie są przechowywane pomiędzy sesjami.  
Ostatnio używane style – 
Wczytane style zajmują dużo pamięci. Obecnie ostatnio używane wzory nie są przechowywane pomiędzy sesjami.
 
Ostatnio używane próbki – zawiera listę ostatnio używanych próbek w panelu Próbki.
MRUSwatches.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Nowe rozmiary dokumentów – zawiera listę ustawień predefiniowanych dla nowych dokumentów wczytanych przez użytkownika. New Doc Sizes.json Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje formatu OpenEXR – zawiera ostatnio używane ustawienia w oknie dialogowym OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Zoptymalizowane kolory – zawiera listę ustawień predefiniowanych Tablicy kolorów utworzonych przez użytkownika w menu Zapisz dla Internetu.
[Nazwa pliku].act Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings\Optimized Colors
Zoptymalizowane ustawienia danych wyjściowych – zawiera listę predefiniowanych zoptymalizowanych ustawień danych wyjściowych utworzonych przez użytkownika w menu Zapisz dla Internetu.
[Nazwa pliku].iros
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings\Optimized Output Settings
Zoptymalizowane ustawienia – zawiera listę predefiniowanych ustawień zoptymalizowanych formatów plików utworzonych przez użytkownika w menu Zapisz dla Internetu.
[Nazwa pliku].irs
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings\Optimized Settings
Ścieżki – zawiera ścieżkę do folderu aplikacji Photoshop i wtyczek dla określonej wersji. † Ścieżki Adobe Photoshop [wersja]

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\

(Klucz rejestru systemu Windows) HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop\[wersja]

Wzory – zawiera listę wszystkich wzorów wczytanych w panelu Wzory.
Patterns.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Pamięć podręczna wtyczki PluginCache.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
PSErrorLog – zawiera dane rejestrowania w przypadku wystąpienia błędu programu Photoshop. PSErrorLog.txt Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Flaga czasu zamykania – przechowuje dane dotyczące czasu zamykania programu Photoshop.
QuitEndFlag.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ostatnio używane optymalizacje – zawiera listę zoptymalizowanych ustawień danych wyjściowych ostatnio używanych w menu Zapisz dla Internetu.
Recently Used Optimizations.irs
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia predefiniowane kształtu Repoussé – zawiera listę ustawień predefiniowanych kształtu Repoussé utworzonych przez użytkownika.
RepoussePresets.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje opcji Zapisz dla Internetu – zawiera wszystkie ustawienia skonfigurowane w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu.
Save For Web Prefs.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Program sprawdzający – zawiera informacje o kartach graficznych systemu, a także o zainstalowanych sterownikach graficznych. † sniffer-out.txt
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Style – zawiera listę wszystkich stylów wczytanych w panelu Style.
Styles.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Próbki – zawiera listę wszystkich próbek wczytanych w panelu Próbki.
Swatches.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia wtyczek innych firm – 
(różne)

(różne)

Aby poznać lokalizacje folderów wtyczek, patrz Odnajdowanie lokalizacji folderów.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą wtyczek innych firm, zapoznaj się z tematem Wtyczki innych firm do programu Adobe Photoshop.

Preferencje dostosowywania paska narzędzi – zawiera ustawienia zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Pasek narzędzi.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienie predefiniowane narzędzia – zawiera predefiniowane ustawienia narzędzi zdefiniowane przez użytkownika.
ToolPresets.psp
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje interfejsu użytkownika – zawiera preferencje związane z ustawieniami interfejsu, jasnością, jednostkami itp.
* UIPrefs.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Pamięć podręczna sieci Web – zawiera ustawienia używane przez ekran główny oraz panele Wyszukiwanie i Nauka. * (Folder) Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings\web-cache-temp
Preferencje przestrzeni roboczej – zawiera listę wczytywanych lub modyfikowanych przestrzeni roboczych (plików PSW). * Workspace Prefs.psp Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings
Przestrzenie robocze – zawiera wszystkie zapisane niestandardowe przestrzenie robocze.
[Nazwa przestrzeni roboczej].psw Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings\WorkSpaces
Przestrzenie robocze (zmodyfikowane) – zawiera wszelkie zmiany wprowadzone w domyślnych lub niestandardowych przestrzeniach roboczych.

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Nazwa przestrzeni roboczej].psw

 

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Adobe Photoshop [wersja] Settings\WorkSpaces (Zmodyfikowane)

Lokalizacje ustawień predefiniowanych w systemie Windows

Uwaga:

Zapisywanie samodzielnie utworzonych ustawień predefiniowanych w folderze domyślnych ustawień predefiniowanych i skryptów wewnątrz folderu aplikacji Photoshop nie jest zalecane.

Nazwa ustawienia predefiniowanego

Nazwa pliku

Ścieżka

Domyślne ustawienia predefiniowane i skrypty – lokalizacja, w której znajdują się domyślne ustawienia predefiniowane dostarczane z programem Photoshop. Obejmują one ustawienia wczytywane przez program Photoshop domyślnie, a także dodatkowe ustawienia predefiniowane wybierane przez użytkownika.

Drukarki 3D
3DLUTs
Operacje
Czarno-białe
Pędzle
Mieszanie kanałów
Książki kolorów
Próbki kolorów
Kontury
Krzywe
Dekoracje
Dwukolorowe
Ekspozycja
Podręczniki
Tonacja HDR
Odcień i nasycenie
Rozmiar obrazu
Poziomy
Efekty świetlne
Światła
Materiały
Dostosowanie menu
Siatki
Zoptymalizowane kolory
Zoptymalizowane ustawienia danych wyjściowych
Zoptymalizowane ustawienia
Wzory
Ustawienia renderowania
Repoussé
Skrypty
Style
Narzędzia
Wideo
Woluminy
Widżety Zoomify

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Settings

Zapisane ustawienia predefiniowane użytkownika – domyślna lokalizacja docelowa polecenia Zapisz ustawienia predefiniowane.

Drukarki 3D
Pędzel do szkicowania 3D
Operacje
Czarno-białe
Pędzle
Mieszanie kanałów
Zakres kolorów
Próbki kolorów
Kontury
Krzywe
Dekoracje
Dwukolorowe
Ekspozycja
Podręczniki
Tonacja HDR
Odcień i nasycenie
Rozmiar obrazu
Poziomy
Efekty świetlne
Światła
Materiały
Dostosowanie menu
Siatki
Zoptymalizowane kolory
Zoptymalizowane ustawienia danych wyjściowych
Zoptymalizowane ustawienia
Wzory
Ustawienia renderowania
Repoussé
Skrypty
Style
Narzędzia
Wideo
Woluminy

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [wersja]\Presets\[nazwa funkcji]

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online