Informacje o preferencjach

W pliku Adobe Photoshop Preferences zapisane są różne ustawienia programu, między innymi ogólne opcje wyświetlania, a także opcje zapisywania plików, wydajności, kursorów, przezroczystości, tekstu, dodatków plug-in i dysków magazynujących. Większość tych opcji ustawia się w oknie dialogowym Preferencje. Ustawienia preferencji są zapisywane przy każdym wyłączaniu aplikacji.

Nieoczekiwane zachowanie programu może wskazywać na uszkodzenie preferencji. Jeśli istnieje podejrzenie co do uszkodzenia preferencji, można przywrócić ich ustawienia domyślne.

Aby ponownie utworzyć pliki preferencji programu Photoshop, uruchom aplikację, jednocześnie przytrzymując klawisze Ctrl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS). Po wyświetleniu komunikatu „Czy usunąć plik ustawień programu Adobe Photoshop?”, kliknij przycisk Tak.

Uwaga: Jeśli ta operacja nie przyniesie oczekiwanych efektów podczas używania klawiatury bezprzewodowej (Bluetooth), podłącz klawiaturę przewodową i spróbuj ponownie.

Ważne! Jeśli ponownie tworzysz preferencje przez usunięcie pliku ustawień programu Adobe Photoshop, pamiętaj, aby usunąć tylko ten plik. Jeśli usuniesz cały folder ustawień, usuniesz również wszystkie niezapisane operacje lub ustawienia domyślne.

Ponowna instalacja programu Photoshop nie powoduje usunięcia pliku preferencji. Przed ponowną instalacją programu Photoshop utwórz ponownie preferencje.

Mac OS

Ważne: Firma Apple ustawiła folder biblioteki użytkownika jako domyślnie ukryty od wersji Mac OS X 10.7. Jeśli musisz uzyskać dostęp do plików z ukrytego folderu biblioteki, aby rozwiązać problemy dotyczące produktów firmy Adobe, zobacz temat Jak uzyskać dostęp do ukrytych plików z biblioteki użytkownika.

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne Adobe Photoshop [wersja] Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Operacje Actions palette.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Preferencje Camera Raw Adobe Camera Raw [wersja] Prefs Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/
Ścieżki Ścieżki Adobe Photoshop [wersja] Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Wtyczka Save for Web

Preferencje Adobe Save for Web CS6Preferencje Adobe Save for Web [wersja]

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Filtry i efekty Adobe Adaptive Wide Angle [wersja], Adobe Dicom [wersja], Preferencje Adobe Filter Gallery [wersja], Preferencje Adobe Lens Blur [wersja], Preferencje Adobe Lens Correction [wersja], Preferencje Adobe Liquify [wersja], Adobe VanishingPoint [wersja], Adobe Oil Paint [wersja]
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/
Photoshop
Profile obiektywu (utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile) Userdefined.lcs Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/WorkSpaces

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [wersja] Settings/WorkSpaces (Modified)

Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) (jest różne) Folder Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Presets/[nazwa funkcji]

Windows 7 i Vista

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne

Adobe Photoshop [wersja] Prefs.psp (wersja 32-bitowa)

Adobe Photoshop X64 [wersja] Prefs.psp (wersja 64-bitowa)

Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>\Adobe Photoshop <wersja> Settings
Operacje Actions palette.psp Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>\Adobe Photoshop <wersja> Settings
Camera Raw

Klucz rejestru systemu Windows

Pliki .xmp zapisane z okna dialogowego programu Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[wersja]

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/CameraRaw/Settings

Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>\Adobe Photoshop <wersja> Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Settings/Presets
Ścieżki Preferencje są zapisywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows.

(Klucz rejestru systemu Windows) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[wersja]

Wartość FilePath ustawień:

Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>\Adobe Photoshop <wersja> Settings

Wtyczka Save for Web

Preferencje Adobe Save for Web 13.0

Plik Save for Web

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe Save For Web [wersja]/Photoshop

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Optimized Settings/filename.irs

Filtry i efekty Preferencje Adobe Effect [wersja], Adobe Filter Gallery [wersja], Preferencje Adobe Lens Blur [wersja], Preferencje Adobe Lens Correction [wersja], Preferencje Adobe Liquify [wersja], Adobe Mondo Filter [wersja], Adobe Oil Paint [wersja]
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop
Profile obiektywu (utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile)

Userdefined.lcs

Adaptacyjne pliki profilu obiektywu: .wac

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Optimize Settings

Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Settings/Workspaces
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Settings/Workspaces (Modified)
Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) Ustawienia są przechowywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[wersja]
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Presets/[nazwa funkcji]

Windows XP

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne Adobe Photoshop [wersja] Prefs.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Ustawienia
Operacje Actions palette.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Ustawienia
Camera Raw

Klucz rejestru systemu Windows

Pliki .xmp zapisane z okna dialogowego programu Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[wersja]

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Ustawienia
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Ustawienia wstępne
Ścieżki Preferencje są zapisywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows.

KEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[wersja]

SettingsFilePath:
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Settings

Wtyczka Save for Web Preferencje Adobe Save for Web [wersja] Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Adobe/Plugins/Adobe Save For Web [wersja]/Photoshop
Filtry i efekty Preferencje Adobe Effect [wersja], Preferencje Adobe Filter Gallery [wersja],
Preferencje Adobe Lens Corrrection [wersja],
Preferencje Adobe Liquify [wersja]
, Preferencje Adobe Adaptive Wide Angle

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction [wersja]/Photoshop

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Liquify [wersja]/Photoshop

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptive Wide Angle [wersja]

Profile obiektywu (utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile) Userdefined.lcs Documents and Settings/[nazwa użytkownika]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction [wersja]/Photoshop
Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Przestrzenie robocze, które zostały zmodyfikowane

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Settings/Workspaces

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Adobe Photoshop [wersja] Settings/Workspaces (Modified)

Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) Ustawienia są przechowywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[wersja]
Zapisano ustawienia domyślne Zapisano ustawienia domyślne Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [wersja]/Presets/[nazwa funkcji]

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online