Informacje o preferencjach

W pliku Adobe Photoshop Preferences zapisane są różne ustawienia programu, między innymi ogólne opcje wyświetlania, a także opcje zapisywania plików, wydajności, kursorów, przezroczystości, tekstu, dodatków plug-in i dysków magazynujących. Większość tych opcji ustawia się w oknie dialogowym Preferencje. Ustawienia preferencji są zapisywane przy każdym wyłączaniu aplikacji.

Nieoczekiwane zachowanie programu może wskazywać na uszkodzenie preferencji. Jeśli istnieje podejrzenie co do uszkodzenia preferencji, można przywrócić ich ustawienia domyślne.

Aby ponownie utworzyć pliki preferencji programu Photoshop, uruchom aplikację, jednocześnie przytrzymując klawisze Ctrl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS). Po wyświetleniu komunikatu „Czy usunąć plik ustawień programu Adobe Photoshop?”, kliknij przycisk Tak.

Uwaga: Jeśli ta operacja nie przyniesie oczekiwanych efektów podczas używania klawiatury bezprzewodowej (Bluetooth), podłącz klawiaturę przewodową i spróbuj ponownie.

Ważne: Jeśli utworzysz ponownie preferencje, usuwając plik Ustawień programu Adobe Photoshop CS6, pamiętaj, aby usunąć tylko ten plik. Jeśli usuniesz cały folder ustawień, usuniesz również wszystkie niezapisane operacje lub ustawienia domyślne.

Ponowna instalacja programu Photoshop nie powoduje usunięcia pliku preferencji. Przed ponowną instalacją programu Photoshop utwórz ponownie preferencje.

Film wideo: Samouczek wideo Jak zresetować plik preferencji programu Photoshop CS6 (przygotowany przez Julieanne Kost) zawiera opis dwóch metod resetowania preferencji programu Photoshop. Na początku filmu wideo przedstawiono ręczną metodę usuwania pliku preferencji. Metoda, w której używa się skrótu klawiaturowego, została opisana w następującej części filmu — 5:05 do 8:18.

Mac OS

Ważne: Firma Apple ustawiła folder biblioteki użytkownika jako domyślnie ukryty od wersji Mac OS X 10.7. Jeśli musisz uzyskać dostęp do plików z ukrytego folderu biblioteki, aby rozwiązać problemy dotyczące produktów firmy Adobe, zobacz temat Jak uzyskać dostęp do ukrytych plików z biblioteki użytkownika.

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Operacje Actions palette.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Preferencje Camera Raw Preferencje Adobe Camera Raw 7.x Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/
Ścieżki Adobe Photoshop CS6 Paths Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Wtyczka Save for Web Preferencje Adobe Save For Web CS6

Preferencje Adobe Save for Web 13
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Filtry i efekty Adobe Adaptive Wide Angle CS6, Adobe Dicom CS6, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe VanishingPoint CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/
Photoshop
Profile obiektywu (utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile) Userdefined.lcs Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces

Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS6 Settings/WorkSpaces (Modified)

Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) (są różne) Folder Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[nazwa funkcji]

Windows 7 i Vista

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne

Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp (wersja 32-bitowa)

Adobe Photoshop X64 CS6 Prefs.psp (wersja 64-bitowa)

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Operacje Actions palette.psp Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Camera Raw

Klucz rejestru systemu Windows

Pliki .xmp zapisane z okna dialogowego programu Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/CameraRaw/Settings

Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Presets
Ścieżki Preferencje są zapisywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows.

(Klucz rejestru systemu Windows) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0

Wartość FilePath ustawień:

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings

Wtyczka Save for Web

Preferencje Adobe Save for Web 13.0

Plik Save for Web

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe Save For Web CS6/Photoshop

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimized Settings/filename.irs

Filtry i efekty Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs, Adobe Lens Blur CS6 Prefs, Adobe Lens Correction CS6 Prefs, Adobe Liquify CS6 Prefs, Adobe Mondo Filter CS6, Adobe Oil Paint CS6
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop
Profile obiektywu (utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile)

Userdefined.lcs

Adaptacyjne pliki profilu obiektywu: .wac

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Optimize Settings

Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Obszary robocze, które zostały zmodyfikowane

Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (Modified)
Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) Ustawienia są przechowywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Zapisano ustawienia domyślne [Zdefiniowane przez użytkownika] Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[nazwa funkcji]

Windows XP

Preferencje programu Photoshop Nazwa pliku Ścieżka
Ustawienia ogólne Adobe Photoshop CS6 Prefs.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Operacje Actions palette.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Camera Raw

Klucz rejestru systemu Windows

Pliki .xmp zapisane z okna dialogowego programu Camera Raw

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/7.0

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Ustawienia kolorów (zarządzanie kolorami) Color Settings.csf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Ustawienia opcji Własny kolor (zarządzanie kolorami) Userdefined.csf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Niestandardowe ustawienia sprawdzania (zarządzanie kolorami) Userdefined.psf Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Narzędzia do edycji i malowania Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets
Ścieżki Preferencje są zapisywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. KEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
SettingsFilePath:
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings
Wtyczka Save for Web Preferencje Adobe Save for Web CS6 Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Adobe/Plugins/Adobe Save For Web CS6/Photoshop
Filtry i efekty Adobe Effect CS6 Prefs, Adobe Filter Gallery CS6 Prefs,
Adobe Lens Correction CS6 Prefs,
Adobe Liquify CS6 Prefs,
Adobe Adaptive Wide Angle
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/[nazwa efektu lub filtra]/Photoshop
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Liquify CS6/Photoshop
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptive Wide Angle CS6
Profile obiektywu (utworzone przy użyciu oprogramowania Lens Profile) Userdefined.lcs Documents and Settings/[nazwa użytkownika]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction CS6/Photoshop
Obszary robocze

[Zdefiniowane przez użytkownika]

Przestrzenie robocze, które zostały zmodyfikowane

Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Adobe Photoshop CS6 Settings/Workspaces (Modified)
Ustawienia dodatków plug-in innych firm (np. lokalizacja folderu dodatków plug-in) Ustawienia są przechowywane jako dane wartości w nazwie wartości SettingsFilePath w rejestrze systemu Windows. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/60.0
Zapisano ustawienia domyślne Zapisano ustawienia domyślne Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS6/Presets/[nazwa funkcji]

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online