Na wydajność aplikacji w przypadku zapisywania i otwierania plików w sieci lub na nośnikach wymiennych ma wpływ wiele zmiennych. Niektóre problemy występują zatem częściej podczas wykonywania operacji w sieci lub na nośnikach wymiennych niż na lokalnym dysku twardym. (Problemy związane z siecią obejmują uszkodzone pliki, odmowę dostępu lub małą wydajność.) W takich sytuacjach w programie Photoshop może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:

  • „Nie można zakończyć operacji, ponieważ format pliku jest nieznany.”
  • „Nie można zrealizować żądania, ponieważ plik jest zablokowany.”
  • „Nie można zapisać z powodu błędu na dysku.”

Uwaga! Problemy polegające na tym, że operacje podczas korzystania z plików programu Photoshop w sieci lub na nośnikach wymiennych mogą być przerywane lub opóźnione.

Dział pomocy technicznej firmy Adobe obsługuje tylko korzystanie z programów Photoshop i Adobe Bridge na lokalnym dysku twardym. Trudno jest odtworzyć lub dokładnie zidentyfikować problemy z siecią i konfiguracją urządzeń peryferyjnych. 

Ważne! Zewnętrzne dyski twarde powinny współpracować z programem Photoshop bez problemu, chociaż w zależności od tego, jak są podłączone, mogą być wolniejsze niż w przypadku pracy z plikami na dysku wewnętrznym. Właściwym rozwiązaniem jest przetestowanie tych dysków przez tymczasowe ich wyłączenie i pracę w trybie wyłączności na dysku wewnętrznym. Firma Adobe nie twierdzi jednak, że problemy z przechowywaniem plików i pracą na zewnętrznych dyskach twardych powinny występować regularnie. 

Problemy podczas pracy w sieciach lub na nośnikach wymiennych

Program Photoshop jest aplikacją potrzebującą wielu zasobów, która wymaga więcej pamięci RAM i przestrzeni na dysku twardym niż większość pozostałych aplikacji. Chociaż program Photoshop działa w sieciach i na nośnikach wymiennych, takie konfiguracje wpływają negatywnie na wydajność i niezawodność aplikacji. Np. program Photoshop odczytuje i zapisuje dane obrazu w trakcie pracy użytkownika nad obrazem. Im większa jest szybkość dostępu dysku zawierającego obraz lub pliki dysku zapasowego w programie Photoshop, tym szybciej program Photoshop może przetworzyć dane obrazu. Wewnętrzne dyski twarde mają większe szybkości dostępu niż serwery sieciowe (dyski twarde, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem sieci) i nośniki wymienne.

Informacje na temat optymalizacji programu Photoshop można znaleźć w temacie Optymalizacja wydajności w programie Photoshop CC

Uwaga! Program Photoshop nie obsługuje dysków sieciowych lub dysków wymiennych jako dysków magazynujących.

Dodatkowe zmienne podczas korzystania z sieci

Istnieje wiele różnych typów konfiguracji sieci (np. klient-serwer lub sieć równorzędna) lub typów sieci (np.Ethernet lub IP), które tworzy wiele różnych firm. Każda konfiguracja wymaga specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, z różną konfiguracją, różnymi preferencjami i aktualizacjami. Ta dodatkowa warstwa oprogramowania i sprzętu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędu (np. z powodu zakłóceń na linii, naruszenia częstotliwości radiowej lub kolizji pakietów).

Na transmisję danych w sieci ma wpływ wiele czynników, m.in. serwery plików, routery, mostki, karty sieciowe, oprogramowanie, kable, łączniki, kable zasilające i zasilacze. Połączenia sieciowe mogą nagle stać się niedostępne, co zwiększa ryzyko utraty danych i błędów aplikacji. Podczas transmisji i odbioru oprogramowanie sieciowe weryfikuje, czy dane zostały wysłane i odebrane. Stopień weryfikacji zależy od pakietu oprogramowania sieciowego i czasami weryfikacja nie jest dostępna dla systemu operacyjnego. Podczas próby zapisania plików w sieci może wystąpić błąd. Na przykład: „Nie można zrealizować żądania, ponieważ plik jest zablokowany” lub „Nie można zapisać z powodu błędu dysku.” Jednak sieć i system operacyjny nie mogą wysłać powiadomienia, jeśli plik obrazu programu Photoshop zawiera uszkodzone lub niepełne informacje.

Dodatkowe zmienne podczas korzystania z nośników wymiennych

Istnieje wiele rodzajów nośników wymiennych (np. przenośne zewnętrzne dyski twarde, dyski flash), które są produkowane przez wiele firm. W przypadku wszystkich system operacyjny musi rozpoznawać kable lub połączenia oraz sterowniki urządzeń. Ponadto nośniki wymienne mogą łatwiej ulec uszkodzeniu niż dyski wewnętrzne, co zwiększa ryzyko uszkodzenia danych obrazu.

Dział pomocy technicznej stanowczo zaleca, by praca w programie Photoshop odbywała się bezpośrednio na lokalnym dysku twardym. Aby uniknąć utraty danych, najpierw zapisz pliki na dysku twardym. Następnie prześlij je do sieci lub na dysk wymienny w programie Finder lub w Eksploratorze Windows. Aby pobrać pliki, skopiuj je w programie Finder lub w Eksploratorze Windows z sieci lub dysku wymiennego na dysk twardy. Następnie możesz otworzyć pliki w programie Photoshop. Ten obieg pracy umożliwia uniknięcie problemów, które występują, gdy konfiguracje systemu sieciowego lub sterowniki urządzeń nośników wymiennych są niezgodne z systemem operacyjnym lub programem Photoshop.

Propozycje rozwiązywania problemów

Problemy z wydajnością aplikacji mogą być spowodowane różnymi czynnikami, m.in. konfliktami z pamięcią pomiędzy sterownikami urządzeń, uszkodzonymi lub powodującymi konflikt plikami, problemami z oprogramowaniem lub sprzętem systemu operacyjnego. Jeśli pracujesz bezpośrednio w sieciach lub na nośnikach wymiennych i wystąpią problemy, w celu ich rozwiązania skorzystaj z propozycji poniżej.

Wyłączenie odpowiedzialności: Poniższe propozycje podano grzecznościowo. Firma Adobe Systems nie oferuje usługi pomocy technicznej dla sieci i nośników wymiennych.

  • Pamiętaj, aby używać najnowszej wersji programu Photoshop. Zaktualizuj program Photoshop przy użyciu aplikacji Creative Cloud na komputer.
  • Prześlij plik z sieci lub dysku wymiennego na lokalny dysk twardy, a następnie otwórz go w programie Photoshop.

    Uwaga! Jeśli plik ma artefakty, mogą one być na stałe częścią danych obrazu. Odtwórz obraz w nowym pliku przy użyciu lokalnego dysku twardego. Informacje umożliwiające uzyskanie dalszej pomocy w zakresie potencjalnie uszkodzonych obrazów można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z odzyskiwaniem plików.
  • Użyj innego komputera podłączonego do tej samej sieci lub nośników wymiennych tego samego typu.
  • Administrator sieci posiada informacje dotyczące znanych problemów z siecią lub zmian w konfiguracji sieci (np. zaktualizowanych sterowników lub zmian w uprawnieniach dostępu).
  • Upewnij się, że program Photoshop został zainstalowany na lokalnym dysku twardym i jest na nim uruchomiony, następnie spróbuj odtworzyć problem. Jeśli jest to możliwe, rozwiąż problem w lokalnej konfiguracji. Jeśli nie jest to możliwe, problem może być spowodowany pracą na nośnikach wymiennych lub w sieci.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online