Optymalizacja wydajności programu Photoshop

Jeśli program Photoshop działa na komputerze wolniej niż jest to oczekiwane, wypróbuj porady i techniki opisane w tym dokumencie

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Ogólna procedura zwiększania wydajności

Konfiguracja każdego użytkownika jest inna i wymaga innej kombinacji technik, aby uzyskać jak największą wydajność programu Photoshop. Korzystając z propozycji podanych w niniejszym artykule, przemyśl, które rozwiązania chcesz zastosować odnośnie swojej konfiguracji komputerowej, typów używanych plików i konkretnych obiegów pracy. Istnieją cztery podstawowe sposoby wpływające na wydajność programu Photoshop — optymalizacja konfiguracjioptymalizacja systemu operacyjnego do współpracy z programem Photoshopustawianie preferencji związanych z wydajnością oraz dostrajanie funkcji programu Photoshop.

Najprostszym, darmowym sposobem na polepszenie wydajności jest ustawienie preferencji programu Photoshop i dostrojenie jego funkcji odpowiednio do swojej pracy i typu plików, na których zazwyczaj pracujesz.

Skrajnym rozwiązaniem mającym na celu poprawę wydajności jest inwestycja w szybszy i wydajniejszy sprzęt.Komputer musi spełniać minimalne wymagania systemowe, aby program Photoshop działał na nim optymalnie. Używanie programu Photoshop na za słabym lub nieobsługiwanym sprzęcie — na przykład na komputerze z niezgodnym GPU — może spowodować problemy z wydajnością. 

Ustawianie preferencji związanych z wydajnością

Obejrzyj to krótkie wideo, aby dowiedzieć się, jak szybko zoptymalizować preferencje związane z wydajnością w programie Photoshop.

Program Photoshop udostępnia zestaw preferencji (Preferencje > Wydajność), które pomagają zoptymalizować użytkowanie zasobów komputera, np. pamięci, pamięci tymczasowej, procesora grafiki, monitorów itp. W zależności podstawowego zastosowania programu Photoshop i rodzaju dokumentów zwykle używanych do pracy, mogą mieć zastosowanie różne połączenia tych ustawień.

Dodatkowe ustawienia, takie jak Dyski magazynujące dostępne w innych zakładkach okna dialogowego Preferencji, mogą mieć bezpośredni wpływ na szybkość pracy komputera i jego stabilność.

Preferencje wydajności programu Photoshop

Dopasowywanie przydzielania pamięci przez program Photoshop

Możesz poprawić wydajność, zwiększając ilość pamięci/REM przypisanej do programu Photoshop. W obszarze Użycie pamięci w oknie dialogowym preferencji Wydajności (Preferencje > Wydajność) podane jest, ile pamięci RAM jest dostępne dla programu Photoshop. Wyświetlony jest tam również idealny zakres przypisanej pamięci dla programu Photoshop dla danego systemu.

Domyślnie program Photoshop zużywa 70% dostępnej pamięci RAM.

 1. Zwiększ ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop, zmieniając wartość w polu Program Photoshop ma używać. Ewentualnie dostosuj suwakiem Użycie pamięci.
 2. Uruchom ponownie program Photoshop, aby zastosować zmiany.

Aby znaleźć idealną alokację pamięci RAM dla Twojego systemu, zmieniaj ją stopniowo o 5% i obserwuj wydajność na wskaźniku wydajności. 

Nie zalecamy przypisywanie więcej niż 85% pamięci komputera dla programu Photoshop. Takie postępowanie wpływa na wydajność, nie pozostawiając pamięci dla innych kluczowych aplikacji systemowych.

Uwaga:

Jeżeli pojawią się błędy typu brak pamięci RAM lub brak pamięci w programie Photoshop, spróbuj zwiększyć ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop. Jednak zbyt duża ilość przypisanej pamięci RAM dla programu Photoshop (>85%) może wpływać na wydajność innych uruchomionych aplikacji, powodując niestabilność systemu. 

Najlepszym rozwiązaniem dla tego programu jest zwiększenie ilości pamięci RAM komputera. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać informacje na temat specyfikacji i zgodności pamięci RAM.

Dopasowywanie poziomów buforowania

Podstawy bufora

Program Photoshop używa buforowania obrazu, aby przyspieszyć odrysowywanie dokumentów o wysokiej rozdzielczości w czasie pracy z tymi programami. Możesz określić maksymalnie osiem poziomów danych buforowanego obrazu i wybrać jeden z czterech dostępnych rozmiarów kafelków pamięci podręcznej.

Podwyższenie poziomów bufora polepsza reakcję programu Photoshop podczas pracy, lecz obrazy będą dłużej wczytywane. Rozmiar kafelków pamięci podręcznej określa ilość danych, na których w danej chwili operuje program Photoshop. Większe rozmiary kafelków przyspieszają kompleksowe operacje, takie jak filtry wyostrzające. Mniejsze zmiany, takie jak pociągnięcia pędzlem, reagują szybciej, gdy używane są mniejsze rozmiary kafelków.

Ustawienia przedefiniowane bufora

W Preferencjach wydajności dostępne są trzy ustawienia domyślne buforowania. Wybierz jedne, które pasują do podstawowego zastosowania/celu programu Photoshop:

 • Projektowanie stron internetowych/Interfejsu użytkownika: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop do projektowania stron internetowych, aplikacji lub ekranów. Ta opcja nadaje się do dokumentów, które posiadają liczne warstwy z zasobami o niskiej lub średniej ilości pikseli.
 • Domyślny/Zdjęcia: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop głównie do retuszowania lub edytowania obrazów o średnim rozmiarze. Na przykład, użyj tej opcji, jeśli zwykle edytujesz zdjęcia pochodzące z telefonu komórkowego lub z aparatu cyfrowego.
 • Rozmiary o bardzo dużej ilości pikseli: Wybierz tę opcję, jeśli dużo pracujesz z dużymi dokumentami w programie Photoshop, na przykład zdjęciami panoramicznymi, matowymi obrazami itp.

Poziomy bufora

Aby mieć lepszą kontrolę, można ręcznie określić poziomy bufora; wartość domyślna to 4.

 • Jeżeli korzystasz ze względnie małych plików — około 1 megapiksela lub 1 280 na 1 024 pikseli — i wielu warstw (przynajmniej 50), ustaw poziom bufora na 1 lub 2. Ustawienie poziomów bufora na 1 wyłącza buforowanie obrazu; buforowany jest wyłącznie bieżący obraz na ekranie.
 • Jeżeli korzystasz z plików o większych wymiarach w pikselach — przynajmniej 50 megapikseli — ustaw poziom bufora powyżej 4. Wyższe poziomy bufora przyspieszają odrysowywanie.
Uwaga:

Przy poziomie bufora 1 niektóre funkcje programu Photoshop nie dostarczają wyników o wysokiej jakości.

Ograniczanie stanów historii

Możesz zaoszczędzić miejsce na dysku magazynującym i polepszyć wydajność poprzez ograniczenie liczby stanów historii, które program Photoshop zapisuje w panelu Historia. Ilość zaoszczędzonego miejsca różni się w zależności od liczby pikseli, przy których dochodzi do zmiany operacji. Na przykład statystyka historii na podstawie małego pociągnięcia pędzla lub operacji z zachowaniem oryginałów, takich jak tworzenie lub modyfikowanie warstwy dopasowania, zużywa mało miejsca. Z drugiej strony stosowanie filtra do całego obrazu zużywa o wiele więcej miejsca.

Program Photoshop może zaoszczędzić do 1000 stanów historii; liczbą domyślną jest 50.

Aby zmniejszyć tę liczbę, przejdź do okna dialogowego Preferencje wydajności.W sekcji Historia i bufor
ustaw liczbę stanów historii na niższą wartość.

Określanie ustawień procesora graficznego (GPU)

Najlepszym sposobem na optymalizację przyspieszenia procesora GPU, który przyspiesza odrysowania ekranu, jest stałe aktualizowanie sterownika karty graficznej.  Aby uzyskać instrukcje aktualizowania sterowników kart wideo

Zapoznaj się z artykułem Aktualizacja sterowników graficznych.

Aby uzyskać więcej informacji o użyciu przez program Photoshop procesora graficznego, testowanych kartach i minimalnych wymaganiach dotyczących procesora graficznego i wyświetlacza. 

Zapoznaj się z artykułem Photoshop GPU i karta graficzna — najczęściej zadawane pytania.

Preferencje GPU

Program Photoshop udostępnia określone ustawienia GPU zarówno w sekcji Wydajność, jak i 3D w oknie dialogowym Preferencje.

Ustawienia w sekcji Preferencje > Wydajność

Jeśli karta graficzna zostanie wykryta w systemie, jej nazwa i model pojawią się w sekcji Wykryte procesory graficzne w obszarze Ustawienia procesora graficznego sekcji Wydajność.

Dodatkowe ustawienia zaawansowane:

 • Użyj funkcji OpenCL: Wyłącz tę opcję, jeśli funkcje Galeria rozmyć, Inteligentne wyostrzenie, Wybierz obszar ogniskowej lub Rozmiar obrazu z ustawieniem Zachowaj szczegóły nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • Linie pomocnicze i ścieżki wygładzania: Wyłącz, jeśli linie i ścieżki są zbyt grube lub zbyt szerokie
 • Wyświetlacz 30-bitowy: Włącz, aby poprawić odwzorowanie kolorów na monitorze obsługującym wyświetlanie 30-bitowe.
Wyłączanie trybu OpenCL

Uwaga:

Włączenie technologii OpenCL może polepszyć wydajność, jeżeli korzystasz z następujących funkcji programu Photoshop:

 • Galeria rozmycia — rozmycie pola, przesłony, nachylenia/przesunięcia, ścieżki, obrotu (przyspieszenie OpenCL)
 • Inteligentne wyostrzenie (redukcja szumu — przyspieszenie OpenCL)
 • Zaznaczanie i maskowanie (przyspieszenie OpenCL)

Ustawienia w sekcji Preferencje > 3D

Sekcja 3D okna dialogowego wydajności zawiera suwak VRAM, podobny do sterowania pamięcią, który znajduje się w sekcji Wydajność. Użyj suwaka, aby określić górny limit pamięci RAM wideo (VRAM) dostępnej dla silnika 3D programu Photoshop. Całkowita wartość procentowa całej dostępnej pamięci VRAM. Ustawienie 100% spowoduje zarezerwowanie całej pamięci VRAM na potrzeby systemu operacyjnego. Większa wartość wspomoże ogólną wydajność 3D, ale może konkurować z innymi aplikacjami obsługiwanymi przez GPU.

Użycie pamięci w kontekście grafiki 3D

Zarządzanie dyskami magazynującymi

Uwaga:

Jeśli nie można uruchomić programu Photoshop z powodu zapełnienia dysku magazynującego, przytrzymaj klawisze Command + Option (macOS) lub Control + Alt (Windows) przy uruchamianiu, aby ustawić nowy dysk magazynujący.

Dysk magazynujący to dysk twardy lub SSD funkcjonujący jako magazyn tymczasowy podczas działania programu Photoshop. Program Photoshop przechowuje w tym miejscu części dokumentów i stany panelu historii, które nie mieszczą się w pamięci RAM Twojego komputera. 

Więcej informacji o zarządzaniu preferencjami dysków magazynujących i ich zalecanych ustawieniach znajdziesz w artykule Konfigurowanie dysków magazynujących.

Więcej informacji o błędach w przypadku dysków magazynujących znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z dyskiem magazynującym w programie Photoshop.

Wskaźnik wydajności

Obserwuj wskaźnik wydajności, aby monitorować wydajność podczas pracy w programie Photoshop.Kliknij menu podręczne na dole okna obrazu i wybierz opcję Wydajność z wyskakującego menu.

Jeżeli wartość wskaźnika jest poniżej 100%, program Photoshop zużył całą dostępną pamięć RAM i używa teraz dysku magazynującego, co spowalnia wydajność. Jeżeli wydajność spadła poniżej 90%, alokuj więcej pamięci RAM do programu Photoshop w preferencjach wydajności. Alternatywnie możesz zwiększyć pamięć RAM komputera.

Wskaźnik wydajności

Dopasowanie funkcji programu Photoshop do wydajności

Wyłączanie linijek i nakładek

Widoczne linijki i nakładki (takie jak siatki, kawałki lub inteligentne linie pomocnicze) mogą spowalniać niektóre operacje, takie jak malowanie, transformacje i przeciąganie warstw na obszarze roboczym.

 • Aby wyłączyć linijki, w menu Widok usuń zaznaczenie opcji Linijki.
 • Aby wyłączyć nakładki, przejdź do menu Widok > Pokaż, wybierz Żadne lub wyłącz poszczególne elementy.

Patrz: Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych.

Praca w ramach ograniczeń wielkości pliku

Bardzo duże pliki są często przyczyną problemów z wydajnością.

Program Photoshop obsługuje pliki o maksymalnej wielkości 300 000 x 300 000 pikseli, poza plikami PDF, które są ograniczone do 30 000 x 30 000 pikseli i 200 x 200 cali. Program Camera Raw obsługuje obrazy o maksymalnej szerokości lub długości 65 000 pikseli i maksymalnie 512 megapikseli.

Obsługiwane wielkości plików w programie Photoshop:

 • Pliki PSD: 2 GB
 • Pliki TIFF: 4 GB
 • Pliki PSB: 4 eksabajty (4 096 petabajtów lub 4 miliony terabajtów)
 • Pliki PDF: 10 GB (strony są ograniczone do maksymalnej wielkości 200 cali)

Zamknij zbędne okna dokumentów

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie „Brak pamięci RAM” lub jeśli program Photoshop działa powoli, może to być spowodowane zbyt dużą liczbą otwartych obrazów. Jeżeli otwartych jest kilka okien, zamknij niektóre z nich.

Zmniejszanie liczby ustawień wstępnych

Aby ograniczyć używaną przez program Photoshop ilość miejsca na dysku magazynującym, zmniejsz liczbę wczytywanych ustawień wstępnych. Wzory i końcówki pędzli należą do największych ustawień wstępnych. Zapisz ustawienia wstępne, których obecnie nie potrzebujesz, w pliku ustawień wstępnych, a następnie usuń je i wczytuj tylko wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

Więcej informacji na temat zarządzeniem ustawieniami domyślnymi znajdziesz w artykule Ustawienia predefiniowane.

Minimalizowanie lub wyłączanie miniaturek podglądu panelu.

Przy każdej zmianie dokumentu program Photoshop aktualizuje wszystkie miniaturki widoczne w panelu warstw i kanałów. Aktualizacja może mieć wpływ na czas reakcji, gdy dokonuje się szybkiego malowania, przenoszenia lub poruszania warstw. Im więcej miniaturek jest widocznych, tym bardziej wyraźny jest ten efekt.

Aby zminimalizować lub wyłączyć podglądy miniaturek, kliknij menu panelu i wybierz Opcje panelu. Zaznacz mniejszy rozmiar miniaturki i wybierz opcję Brak, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana opcji zgodności plików

Jeżeli nie musisz pracować na plikach PSD i PSB w starszych wersjach programu Photoshop lub w aplikacjach, które nie obsługują warstw, możesz wyłączyć funkcję zgodności plików, aby przyspieszyć zapisywanie dokumentów:

 1. W panelu Preferencje > Obsługa plików, dla 16-bitowych i 32-bitowych dokumentów PSD i PSB wybierz opcję Wyłącz kompresję plików PSD i PSB.

 2. W menu Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB wybierz opcję Zapytaj lub Nigdy.

Praca w trybie obrazu 8-bitowego

Program Photoshop może wykonywać wiele operacji na obrazach 16-bitowych i 32-bitowych. Obrazy te wymagają jednak więcej pamięci, miejsca do magazynowania i czasu do przetwarzania niż obrazy 8-bitowe.

Aby przekształcić obraz do 8 bitów na kanał, wybierz opcje Obraz > Tryb > 8 bitów/kanał.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Głębia bitowa i preferencje.

Uwaga:

Przekształcanie na 8 bitów na kanał usunie dane z obrazu. Zachowaj kopię oryginalnego obrazu 16-bitowego lub 32-bitowego zanim przekształcisz go na 8 bitów na kanał.

Wyłączanie podglądu czcionki

Aby przyspieszyć przetwarzanie czcionek w programie Photoshop, wyłącz listę podglądu czcionki, wybierając opcje Tekst > Rozmiar podglądu czcionki > Brak.

Zmniejszanie rozdzielczości obrazu

Im większa rozdzielczość obrazu, tym więcej pamięci i miejsca na dysku program Photoshop wymaga do wyświetlania, przetwarzania i wydrukowania obrazu. W zależności od ostatecznego wyniku, wyższa rozdzielczość obrazu niekoniecznie gwarantuje wyższą ostateczną jakość obrazu, lecz może spowalniać wydajność, zużywać dodatkowe miejsce na dysku magazynującym i spowalniać drukowanie. Optymalna rozdzielczość obrazu zależy od sposobu wyświetlania lub drukowania obrazów. 

W przypadku obrazów wyświetlanych na ekranie uwzględnij łączną wielkość w pikselach. Aby zmniejszyć wielkość dowolnego obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu. Upewnij się, że w oknie dialogowym Rozmiar obrazu wybrano opcję Ponowne próbkowanie. Podaj nową wartość szerokości i wysokości (podanie wartości dla jednej wielkości zmieni obie).

Zwiększenie rozdzielczości drukowanych obrazów powyżej około 360 DPI przyniesie co najwyżej minimalne korzyści. Jeżeli produkujesz wiele wydruków, spróbuj znaleźć rozdzielczość, która daje optymalny wynik. Aby zmniejszyć rozdzielczość dowolnego obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu. W oknie dialogowym Rozmiar obrazu zaznacz opcję Zmień próbkowanie. Zmień wartości szerokości i wysokości tak, aby odzwierciedlały fizyczny rozmiar drukowanego dokumentu. Następnie zmniejsz wartość rozdzielczości i kliknij przycisk OK.

Jeżeli zamierzasz zwiększyć rozdzielczość obrazu do drukowania zamiast ją zmniejszyć, przeprowadź tę operację jako jeden z ostatnich kroków przed wydrukowaniem obrazu. W ten sposób nie musisz przetwarzać wszystkich dodatkowych informacji we wcześniejszych krokach.

Czyszczenie pamięci

Możesz poprawić wydajność systemu poprzez zwolnienie nieużywanej pamięci lub miejsca na dysku magazynującym w programie Photoshop, aby udostępnić je innym programom. Aby to zrobić, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Edycja > Wyczyść > Wszystko
 • Edycja > Wyczyść > Cofnij
 • Przytrzymaj klawisz Option (macOS) lub Alt (Windows) i wybierz opcję Informacje o programie Photoshop

Jeżeli inne programy starają się aktywnie alokować lub używać pamięć, zwolnienie pamięci w programie Photoshop polepszy wydajność. Zwolnienie pamięci na dysku magazynującym będzie korzystne, jeżeli brakuje miejsca na woluminie dysku. Jeżeli zwolniono dużą ilość pamięci lub miejsca na dysku, następnym razem duże pliki programu będą się wolniej otwierać, gdy program Photoshop będzie alokował miejsce.

Jeżeli chcesz, aby program Photoshop zawsze używał mniej pamięci, wybierz opcje Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS) i przesuń suwak użycia pamięci w lewo.

Zapoznaj się z tematem Dostosowanie użycia pamięci.

Uwaga:

Zarejestrowanie zmiany przez monitory aktywności, menedżery zadań i narzędzia dysku może potrwać kilka sekund. W przypadku niektórych narzędzi należy wyraźnie zażądać aktualizacji.

Czyszczenie schowka

Zawartość schowka może zajmować dużo miejsca w przypadku kopiowania i wklejania danych w dużych dokumentach. Po wklejeniu elementy te nie są do niczego potrzebne. Aby zwolnić pamięć RAM używaną przez dane obrazu w schowku, wybierz opcje Edycja > Wyczyść > Schowek.

Uwaga:

Polecenia Wyczyść nie można cofnąć.

Korzystanie z galerii filtrów

Galeria filtrów pozwala na przetestowanie jednego lub kilku filtrów na obrazie przed zastosowaniem efektów, co może znacznie zaoszczędzić czas i pamięć.

Zobacz Omówienie galerii filtrów.

Przeciąganie pomiędzy plikami zamiast kopiowania i wklejania

Przeciąganie warstw lub plików jest bardziej wydajne niż kopiowanie i wklejanie. W trakcie przeciągania omijany jest schowek i dane są przesyłane bezpośrednio. Kopiowanie i wklejanie może potencjalnie angażować więcej transferu danych i jest mniej wydajne.

Zapisywanie plików TIFF bez kompresji do formatu ZIP

Aby zwiększyć prędkość podczas eksportu plików TIFF, nie wybieraj kompresji ZIP. (Dzięki kompresji ZIP tworzone są jednak pliki TIFF o najmniejszych rozmiarach).

Nie eksportuj schowka

Opcja Eksportuj schowek powoduje, że program Photoshop udostępnia zawartość schowka innym programom. Jeżeli kopiujesz dużą ilość danych w programie Photoshop, ale nie będziesz ich kopiować do innych aplikacji, zaoszczędź czas poprzez wyłączenie tej opcji:

 1. Wybierz opcje Photoshop > Preferencje > Ogólne (macOS) lub Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows).

 2. Odznacz opcję Eksportuj schowek.

 3. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie panelu Biblioteki

 1. Z menu rozwijanego Biblioteki wybierz polecenie Zamknij.

 2. Uruchom ponownie program Photoshop.

Wyłączanie Generatora

 1. Wybierz polecenia Edycja > Preferencje > Wtyczki.

 2. Usuń zaznaczenie opcji Włącz Generator.

 3. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie kompozycji w programie Photoshop

Komponowanie (tworzenie kompozycji) to proces łączenia wielu elementów wizualnych w pojedynczą ramkę reprezentującą dokument. Wewnętrzny mechanizm komponowania programu Photoshop oblicza swoje dane tysiące razy podczas używania programu i nieustannie wyświetla wszystkie zmiany wprowadzone na obrazie jako pojedynczą kompozycję.

Komponowanie wielowątkowe

W wersji programu Photoshop 22.3 (kwiecień 2022 r.) można aktywować komponowanie wielowątkowe, wybierając opcję Preferencje > Wydajność i zaznaczając pole wyboru Komponowanie wielowątkowe. Aby ta zmiana zaczęła obowiązywać, nie trzeba uruchamiać ponownie programu Photoshop.

Komponowanie wielowątkowe

Wszelkie warstwy dopasowania, maski warstw, tryby mieszania, filtry, style i efekty wymagają dodatkowego przetwarzania dokumentu, co stopniowo spowalnia działanie programu Photoshop. Czasami po dodaniu wielu warstw i efektów można zauważyć, że zawartość ekranu wolniej reaguje na przeciąganie suwaków. Komponowanie wielowątkowe to mechanizm usprawniający zadania związane z tworzeniem kompozycji wymagające CPU i GPU. Obliczenia są dzielone na mniejsze części, które mogą być wykonywane równolegle. Często skraca to czas obliczeń w porównaniu do stosowania jednego wątku (wykonywania obliczeń po kolei).

Wolne reagowanie programu Photoshop podczas obróbki dokumentów może mieć wiele przyczyn, jednak przyspieszenie komponowania dzięki mechanizmowi wielowątkowemu (o 100–250%) bardzo pozytywnie wpływa na płynność działania środowiska.

Jeśli zauważysz błędy rysowania zawartości, które mogą wiązać się z komponowaniem wielowątkowym, możesz włączyć tę funkcję w kategorii Preferencje > Wydajność. Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem dotyczącym tego ustawienia, daj nam znać w społeczności użytkowników programu Adobe Photoshop. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Uwaga:

Funkcja komponowania wielowątkowego zastępuje wyświetlane dawniej ostrzeżenie o mechanizmie komponowania starszego typu. To ostrzeżenie nie jest już potrzebne, dlatego zostało usunięte.

Komponowanie z przyspieszaniem GPU

W programie Photoshop 22.3 (kwiecień 2022 r.) dodano mechanizm komponowania oparty na GPU. Poprawia on płynność działania niektórych operacji na warstwach dokumentów. Komponowanie przy użyciu GPU jest dostępne tylko pod warunkiem, że program Photoshop prawidłowo wykrywa GPU przy uruchamianiu. Aby to sprawdzić, przejdź do kategorii Preferencje > Wydajność i upewnij się, że GPU widnieje w sekcji Ustawienia procesora graficznego i jest zaznaczona opcja Używaj procesora graficznego.

Aby wyświetlić pole wyboru przełączania komponowania przy użyciu GPU, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

Komponowanie przy użyciu GPU

W przypadku mniej złożonych dokumentów, które zawierają niewiele warstw i dopasowań na warstwach (np. trybów mieszania czy warstwy dopasowania) przełączanie trybów mieszania czy widoczności warstw może nie wpływać zauważalnie na wydajność. W miarę wzrostu złożoności dokumentów mechanizm komponowania programu Photoshop musi przetwarzać więcej danych w tym samym czasie, przez co wyświetlanie wyników zmian na ekranie może być opóźnione. Bardzo złożone dokumenty mogą powodować zauważalne opóźnienia między użyciem funkcji a przesunięciem zawartości warstw czy zmianą krycia na ekranie. Komponowanie przy użyciu GPU pozwala programowi Photoshop szybciej przetwarzać kompozycje, co zapewnia jego płynniejsze działanie.

Jeśli podczas edytowania przy użyciu warstw wystąpią nieoczekiwane wyniki, możesz wyłączyć komponowanie przy użyciu GPU, aby potencjalnie wyeliminować problem. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto