Wprowadź zmiany w ustawieniach systemu operacyjnego, sprzętu i aplikacji, aby program Photoshop mógł działać na komputerze ze stabilną prędkością. Jeśli program photoshop działa na komputerze wolniej niż oczekiwano lub jeśli występują zawieszenia lub opóźnienia w czasie używania programu Photoshop, skorzystaj ze wskazówek i technik wymienionych w niniejszym dokumencie.

Uwaga:

Twój komputer musi posiadać minimalne wymagania systemowe, aby optymalnie działał program Photoshop. Używanie programu Photoshop na za słabym lub nieobsługiwanym sprzęcie – na przykład na komputerze, który ma niekompatybilny procesor grafiki (GPU) – może spowodować problemy z wydajnością. 

Podstawowe kroki w celu zwiększenia wydajności

Ogólnie rzecz biorąc, należy łączyć różne rozwiązania, aby zoptymalizować wydajność programu Photoshop według potrzeb. Korzystając z propozycji podanych w niniejszym artykule, przemyśl, które rozwiązania chcesz zastosować odnośnie swojej konfiguracji komputerowej, typów używanych plików i konkretnych obiegów pracy. Konfiguracja każdego użytkownika jest inna i wymaga innej kombinacji technik, aby uzyskać jak największą wydajność programu Photoshop.

Istnieją cztery podstawowe sposoby na poprawę wydajności w programie Photoshop:

Najprostszym, darmowym sposobem na polepszenie wydajności jest ustawienie preferencji programu Photoshop i dostrojenie jego funkcji odpowiednio do sposobu pracy i typu plików, na których zazwyczaj pracujesz.

Skrajnym rozwiązaniem mającym na celu poprawę wydajności jest inwestycja w szybszy i wydajniejszy sprzęt.

Ustawienie preferencji związanych z wydajnością

Program Photoshop zapewnia zestaw preferencji (Preferencje > Wydajność), które pomagają zoptymalizować użytkowanie zasobów komputera, np. pamięć, pamięć tymczasowa, procesor grafiki, ekrany itp. W zależności podstawowego zastosowania programu Photoshop i rodzaju dokumentów zwykle używanych do pracy, mogą mieć zastosowanie różne połączenia tych ustawień. Dodatkowe ustawienia, takie jak Dyski magazynujące dostępne w innych zakładkach okna dialogowego Preferencji, mogą mieć bezpośredni wpływ na prędkość pracy komputera.i jego stabilność.

Preferencje wydajności programu Photoshop
Preferencje wydajności w programie Photoshop

Dostosowanie pamięci przypisanej do programu Photoshop

Możesz poprawić wydajność, zwiększając ilość pamięci/REM przypisanej do programu Photoshop. W obszarze Użycie pamięci na ekranie Preferencje wydajności (Preferencje > Wydajność) podane jest, ile pamięci RAM jest dostępne dla programu Photoshop. Wyświetlony jest tam również idealny zakres przypisanej pamięci dla programu Photoshop dla danego systemu. Domyślnie program Photoshop zużywa 70% dostępnej pamięci RAM.

 1. Zwiększ ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop, zmieniając wartość w polu Program Photoshop ma używać. Ewentualnie dostosuj suwakiem Użycie pamięci.
 2. Uruchom ponownie program Photoshop, aby zastosować zmiany.

Aby znaleźć idealną alokację pamięci RAM dla Twojego systemu, zmieniaj ją stopniowo o 5% i obserwuj wydajność na wskaźniku wydajności. Zapoznaj się z tematem Monitorowanie wskaźnika wydajności.

Nie zalecamy przypisywanie więcej niż 85% pamięci komputera dla programu Photoshop. Takie postępowanie wpływa na wydajność, niepozostawiając pamięci dla innych kluczowych aplikacji systemowych.

Uwaga:

Jeżeli pojawią się błędy typu brak pamięci RAM lub brak pamięci w programie Photoshop, spróbuj zwiększyć ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop. Jednak zbyt duża ilość przypisanej pamięci RAM dla programu Photoshop (>85%) może wpływać na wydajność innych uruchomionych aplikacji, powodując niestabilność systemu. 

Najlepszym rozwiązaniem dla tego programu to dodanie pamięci RAM do komputera.

Dostosowanie poziomów bufora

Podstawy bufora

Program Photoshop używa buforowania obrazu, aby przyspieszyć odrysowywanie dokumentów o wysokiej rozdzielczości w czasie pracy z tymi programami. Możesz określić maksymalnie osiem poziomów danych buforowanego obrazu i wybrać jeden z czterech dostępnych rozmiarów kafelków pamięci podręcznej.

Podwyższenie poziomów bufora polepsza reakcję programu Photoshop podczas pracy, lecz obrazy będą dłużej wczytywane. Rozmiar kafelków pamięci podręcznej określa ilość danych, na których w danej chwili operuje program Photoshop. Większe rozmiary kafelków przyspieszają kompleksowe operacje, takie jak filtry wyostrzające. Mniejsze zmiany, takie jak pociągnięcia pędzlem, reagują szybciej, gdy używane są mniejsze rozmiary kafelków.

Ustawienia przedefiniowane bufora

W Preferencjach wydajności dostępne są trzy ustawienia domyślne buforowania. Wybierz jedne, które pasują do podstawowego zastosowania/celu programu Photoshop:

 • Projektowanie stron internetowych/Interfejsu użytkownika: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop do projektowania stron internetowych, aplikacji lub ekranów. Ta opcja nadaje się do dokumentów, które posiadają liczne warstwy z zasobami o niskiej lub średniej ilości pikseli.
 • Domyślny/Zdjęcia: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop głównie do retuszowania lub edytowania obrazów o średnim rozmiarze. Na przykład, użyj tej opcji, jeśli zwykle edytujesz zdjęcia pochodzące z telefonu komórkowego lub z aparatu cyfrowego.
 • Rozmiary o bardzo dużej ilości pikseli: Wybierz tę opcję, jeśli dużo pracujesz z dużymi dokumentami w programie Photoshop, na przykład zdjęciami panoramicznymi, matowymi obrazami itp.

Poziomy bufora

Aby mieć lepszą kontrolę, można ręcznie określić poziomy bufora; wartość domyślna to 4.

 • Jeżeli korzystasz ze względnie małych plików — około 1 megapiksela lub 1280 na 1024 pikseli — i wielu warstw (przynajmniej 50), ustaw poziom bufora na 1 lub 2. Ustawienie poziomów bufora na 1 wyłącza buforowanie obrazu; buforowany jest wyłącznie bieżący obraz na ekranie.
 • Jeżeli korzystasz z plików o większych wymiarach w pikselach — przynajmniej 50 megapikseli — ustaw poziom bufora powyżej 4. Wyższe poziomy bufora przyspieszają odrysowywanie.

Uwaga:

Przy poziomie bufora 1 niektóre funkcje programu Photoshop nie dostarczają wyników o wysokiej jakości.

Ograniczanie stanów historii

Możesz zaoszczędzić miejsce na dysku magazynującym i polepszyć wydajność poprzez ograniczenie liczby stanów historii, które program Photoshop zapisuje w panelu Historia. Ilość zaoszczędzonego miejsca różni się w zależności od liczby pikseli, przy których dochodzi do zmiany operacji. Na przykład statystyka historii na podstawie małego pociągnięcia pędzla lub operacji z zachowaniem oryginałów, takich jak tworzenie lub modyfikowanie warstwy dopasowania, zużywa mało miejsca. Z drugiej strony stosowanie filtra do całego obrazu zużywa o wiele więcej miejsca.

Program Photoshop może zaoszczędzić do 1000 stanów historii, liczbą domyślną jest 20. Aby zmniejszyć tę liczbę, przejdź do okna dialogowego Preferencje wydajności, wybierz opcje Historia i bufor > Stany historii. W menu podręcznym Stany historii przeciągnij do niższej wartości, jeśli jest to konieczne.

Ustawienia procesora graficznego (GPU)

Najlepszym sposobem na optymalizację przyspieszenia procesora GPU, który przyspiesza odrysowania ekranu, jest stałe aktualizowanie sterownika karty graficznej. Więcej informacji o przyspieszeniu procesora GPU i instrukcje dotyczące aktualizacji sterowników karty graficznej można znaleźć w temacie Najczęściej zadawane pytania dotyczące procesor GPU i karty graficznej programu Photoshop.

Włączenie technologii OpenCL, która zezwala aplikacjom na używanie procesora GPU, może polepszyć wydajność, jeżeli korzystasz z następujących funkcji programu Photoshop:

 • Panorama wideo
 • Galeria rozmycia (rozmycie przesłony, pola i nachylenia/przesunięcia)

Aby włączyć technologię OpenCL, w panelu Preferencje wydajności kliknij opcję Ustawienia zaawansowane i wybierz Użyj funkcji OpenCL.

Preferencje GPU

Program photoshop zapewnia określone ustawienia GPU zarówno w sekcji Wydajność, jak i 3D w oknie dialogowym Preferencje.

Ustawienia w sekcji Preferencje > Wydajność

Jeśli w systemie zainstalowana jest odpowiednia karta wideo, pojawi się ona w obszarze ustawień GPU sekcji Wydajność.

 • Aby włączyć przyspieszenie GPU, upewnij się, że wybrano opcję Włącz rysunek OpenGL.
 • Aby dostroić wydajność karty, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i wybierz Podstawowe, Normalne lub Zaawansowane, dopasowując opcję do swoich wymagań.
  • Podstawowe —Wykorzystuje ostatnią ilość pamięci GPU, aby obsługiwać najbardziej podstawowe funkcje OpenGL podczas dzielenie się GPU z innymi aplikacjami lub gdy występuje powolne działanie. Wybierz tę opcję, jeśli masz inne programy, które używają GPU lub jeśli zauważysz słabe odrysowywanie ekranu lub wolniejszą pracę podczas używania funkcji obsługiwanych przez GPU.
  • Normalne — To ustawienie domyślne. Wykorzystuje dużą ilość pamięci GPU do obsługi zaawansowanych funkcji OpenGL i należy ją wybrać, jeśli regularnie używasz funkcji obsługiwanych przez GPU w programie Photoshop.
  • Zaawansowane —Wykorzystuje tą samą ilość pamięci co tryb normalny, ale umożliwia więcej zaawansowanych funkcji, aby polepszyć wydajność rysowania. To ustawienie jest najlepsze podczas pracy w 3D lub gdy dużo pracujesz z funkcjami obsługiwanymi przez GPU.

Uwaga: Zmiany trybu zaczynają działać, tylko po tym, jak program Photoshop zostanie ponownie uruchomiony.

Ustawienia w sekcji Preferencje > sekcja 3D

Sekcja 3D okna dialogowego wydajności zawiera suwak VRAM, podobny do sterowania pamięcią, który znajduje się w sekcji Wydajność. Użyj suwaka, aby określić górny limit pamięci RAM wideo (VRAM) dostępnej dla silnika 3D programu Photoshop. Całkowita wartość procentowa całej dostępnej pamięci VRAM. Ustawienie 100% spowoduje zarezerwowanie całej pamięci VRAM na potrzeby systemu operacyjnego. Większa wartość wspomoże ogólną wydajność 3D, ale może konkurować z innymi aplikacjami obsługiwanymi przez GPU.

memory-usage-3D
3D: Wykorzystanie pamięci

Zarządzanie dyskami magazynującymi

Dysk magazynujący to dowolny dysk zewnętrzny lub wewnętrzny albo dowolna partycja z wolnymi zasobami pamięci. Domyślnie funkcję podstawowego dysku magazynującego pełni twardy dysk, na którym zainstalowano system operacyjny. Możesz wprowadzić zmiany w ustawieniach dysku magazynującego w sekcji Preferencje > Dyski magazynujące.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Dyski magazynujące (Mac OS).
 2. Aby włączyć lub wyłączyć dysk magazynujący, zaznacz lub usuń zaznaczenie aktywnego pola wyboru. Aby zmienić kolejność dysku magazynującego, kliknij klawisze strzałek.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Aby zastosować zmiany, ponownie uruchom program Photoshop.

Zalecenia dotyczące ustawień preferencji dysków magazynujących

 • Aby uzyskać jak najlepszą wydajność, podłącz dyski magazynujące do zgodnego portu zapewniającego najwyższą przepustowość ze wszystkich dostępnych portów. Ograniczenia przepustowości dla różnych portów są następujące:
  Thunderbolt = 10 GB/s
  eSATA = 600 MB/s
  PCIe = 500 MB/s
  USB3 = 400 MB/s
  USB2 = 35 MB/s
 • Aby poprawić wydajność, ustaw dysk magazynujący na zdefragmentowany dysk twardy, który ma mnóstwo nieużywanego miejsca i szybkie prędkości zapisu/odczytu. Jeżeli masz więcej niż jeden twardy dysk, możesz określić dodatkowe dyski magazynujące. Program Photoshop obsługuje do 64 eksabajtów miejsca na dysku magazynującym na maksymalnie czterech woluminach. (1 eksabajt równa się 1 mld GB).
 • Jeżeli dysk startowy jest twardym dyskiem — w przeciwieństwie do dysku półprzewodnikowego (ang. solid-state disk, SSD) — użyj innego dysku twardego jako podstawowego dysku magazynującego. Dysk SSD działa natomiast poprawnie zarówno jako podstawowy dysk startowy, jak i dysk magazynujący. Prawdopodobnie lepiej jest korzystać z dysku SSD zamiast używać oddzielnego dysku twardego jako głównego dysku magazynującego.
 • Dyski magazynujące powinny znajdować się na innym dysku niż największe z edytowanych plików.
 • Dyski magazynujące powinny znajdować się na innym dysku niż dysk pamięci wirtualnej systemu operacyjnego.
 • Dla dedykowanych woluminów dysków magazynujących powinno się stosować tablice dysków RAID.
 • Napędy z dyskami magazynującymi należy regularnie defragmentować.

Uwaga:

Jeśli nie można uruchomić programu Photoshop z powodu zapełnienia dysku magazynującego, przytrzymaj klawisze Command + Option (Mac OS) lub Control + Alt (Windows) przy uruchamianiu, aby ustawić nowy dysk magazynujący.

Opcje odzyskiwania i zapisywania w tle

Opcja Wydajność > Obsługa plików > Automatyczne zapisywanie informacji o odzyskiwaniu co n minut może również wpływać na wydajność. Preferencja zapisywania w tle jest domyślnie włączona. Gdy program Photoshop jest włączony, pozwala na kontynuowanie pracy podczas wykonywania poleceń Zapisz i Zapisz jako, zamiast czekania na ich ukończenie. Preferencja automatycznego zapisywania informacji o odzyskiwaniu jest włączona tylko wtedy, gdy zapisywanie w tle jest włączone. Gdy preferencja ta jest włączona, informacje o odzyskiwaniu są zapisywane dla każdego otwartego pliku w określonych odstępach czasowych. (Informacje o odzyskiwaniu są zapisywane jako zbędna kopia zapasowa; oryginalny plik nie jest modyfikowany).

Zwykle operacje zapisywania w tle nie mają istotnego wpływu na wydajność lub czas reakcji normalnych operacji w programie Photoshop. Jeżeli jednak edytowany plik jest o wiele większy niż dostępna pamięć RAM, operacja zapisywania może mieć wpływ na czas reakcji lub wydajność aż do momentu zapisania.

Jeżeli wydaje się, że program Photoshop okresowo spowalnia, można sprawdzić, czy zapisywanie w tle ma wpływ na wydajność. Wybierz opcję Postęp zapisywania w menu podręcznym stanu w lewym dolnym rogu okna obrazu.

Jeżeli zauważysz problemy z wydajnością podczas przesuwania się paska postępu zapisywania, przejdź do opcji Preferencje > Obsługa plików i zmniejsz częstotliwość preferencji automatycznego zapisywania informacji o odzyskiwaniu. Alternatywnie wyłącz preferencję.

Dopasowanie programu Photoshop

Ustawienie niższej wartości odstępu czasowego odzyskiwania pozwala skuteczniej unikać awarii. W większości przypadków zapisywanie informacji o odzyskiwaniu nie ma wpływu na wydajność ani czas reakcji programu Photoshop. Spowolnienie wydajności jest jednak prawdopodobne, gdy modyfikowane pliki są większe niż dostępna pamięć RAM.

Informacje o odzyskiwaniu są zapisywane w tych samych lokalizacjach co pliki magazynujące programu Photoshop. Jeżeli zazwyczaj podczas pracy masz otwartych kilka dużych plików, ilość miejsca może być znaczna. Jeśli podczas wykonywania poleceń innych niż Zapisz pojawiają się błędy dotyczące braku miejsca na dysku, dodaj miejsce na dysku magazynującym. Alternatywnie możesz wyłączyć preferencję automatycznego zapisywania informacji o odzyskiwaniu.

Wskaźnik wydajności

Obserwuj wskaźnik wydajności, aby monitorować wydajność podczas pracy w programie Photoshop.Kliknij menu podręczne na dole okna obrazu i wybierz opcję Wydajność z wyskakującego menu.

Jeżeli wartość wskaźnika jest poniżej 100%, program Photoshop zużył całą dostępną pamięć RAM i używa teraz dysku magazynującego, co spowalnia wydajność. Jeżeli wydajność spadła poniżej 90%, alokuj więcej pamięci RAM do programu Photoshop w preferencjach wydajności. Alternatywnie możesz zwiększyć pamięć RAM komputera.

Wskaźnik wydajności
Wskaźnik wydajności

Dopasowanie funkcji programu Photoshop do wydajności

Praca w ramach ograniczeń wielkości pliku

Bardzo duże pliki są często przyczyną problemów z wydajnością. Program Photoshop obsługuje pliki o maksymalnej wielkości 300 000 x 300 000 pikseli, poza plikami PDF, które są ograniczone do 30 000 x 30 000 pikseli i 200 x 200 cali.

Obsługiwane wielkości plików w programie Photoshop:

 • Pliki PSD: 2 GB
 • Pliki TIFF: 4 GB
 • Pliki PSB: 4 eksabajty (4096 petabajtów lub 4 miliony terabajtów)
 • Pliki PDF: 10 GB (strony są ograniczone do maksymalnej wielkości 200 cali)

Zamknij zbędne okna dokumentów

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie „Brak pamięci RAM” lub jeśli program Photoshop działa powoli, może to być spowodowane zbyt dużą liczbą otwartych obrazów. Jeżeli otwartych jest kilka okien, zamknij niektóre z nich.

Ograniczanie wzorów i końcówek pędzli w ustawieniach wstępnych

Aby ograniczyć używaną przez program Photoshop ilość miejsca na dysku magazynującym, zmniejsz liczbę wczytywanych wzorów i końcówek pędzli. Zapisz ustawienia wstępne, których obecnie nie potrzebujesz, w pliku ustawień wstępnych. Alternatywnie możesz je usunąć, jeżeli zostały wczytane z pliku ustawień wstępnych.

Uwaga:

Zapoznaj się z tematem Praca z menedżerem ustawień wstępnych, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ustawionymi wstępnie wzorami i końcówkami pędzli.

Minimalizowanie lub wyłączanie miniaturek podglądu panelu.

Przy każdej zmianie dokumentu program Photoshop aktualizuje wszystkie miniaturki widoczne w panelu warstw i kanałów. Aktualizacja może mieć wpływ na czas reakcji, gdy dokonuje się szybkiego malowania, przenoszenia lub poruszania warstw. Im więcej miniaturek jest widocznych, tym bardziej wyraźny jest ten efekt.

Aby zminimalizować lub wyłączyć podglądy miniaturek, kliknij menu panelu i wybierz Opcje panelu. Zaznacz mniejszy rozmiar miniaturki i wybierz opcję Brak, a następnie kliknij przycisk OK.

Panel Warstwy

Zmiana opcji zgodności plików

Jeżeli nie musisz pracować na plikach PSD i PSB w starszych wersjach programu Photoshop lub w aplikacjach, które nie obsługują warstw, możesz wyłączyć funkcję zgodności plików, aby przyspieszyć zapisywanie dokumentów:

 1. W panelu Preferencje > Obsługa plików, dla 16-bitowych i 32-bitowych dokumentów PSD i PSB wybierz opcję Wyłącz kompresję plików PSD i PSB.

 2. W menu Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB wybierz opcję Zapytaj lub Nigdy.

  Maksymalizacja zgodności plików PSD i PSB

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Maksymalizacja zgodności podczas zapisywania plików.

Praca w trybie obrazu 8-bitowego

Program Photoshop może wykonywać wiele operacji na obrazach 16-bitowych i 32-bitowych. Obrazy te wymagają jednak więcej pamięci, miejsca do magazynowania i czasu do przetwarzania niż obrazy 8-bitowe.

Aby przekształcić obraz do 8 bitów na kanał, wybierz opcje Obraz > Tryb > 8 bitów/kanał. Więcej informacji można znaleźć w temacie Głębia kolorów w pomocy programu Photoshop.

Uwaga:

Przekształcanie na 8 bitów na kanał usunie dane z obrazu. Zachowaj kopię oryginalnego obrazu 16-bitowego lub 32-bitowego zanim przekształcisz go na 8 bitów na kanał.

Wyłączanie podglądu czcionki WYSIWYG

Aby przyspieszyć przetwarzanie czcionek w programie Photoshop, wyłącz listę podglądu czcionki WYSIWYG, wybierając opcje Tekst > Rozmiar podglądu czcionki > Brak.

Zmniejszanie rozdzielczości obrazu

Im większa rozdzielczość obrazu, tym więcej pamięci i miejsca na dysku program Photoshop wymaga do wyświetlania, przetwarzania i wydrukowania obrazu. W zależności od ostatecznego wyniku, wyższa rozdzielczość obrazu niekoniecznie gwarantuje wyższą ostateczną jakość obrazu, lecz może spowalniać wydajność, zużywać dodatkowe miejsce na dysku magazynującym i spowalniać drukowanie. Optymalna rozdzielczość obrazu zależy od sposobu wyświetlania lub drukowania obrazów. 

W przypadku obrazów wyświetlanych na ekranie uwzględnij łączną wielkość w pikselach. Na przykład wiele obrazów w sieci nie przekracza szerokości 725 pikseli. Aby zmniejszyć wielkość dowolnego obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu. Upewnij się, że w oknie dialogowym Rozmiar obrazu wybrano opcję Ponowne próbkowanie. Podaj nową wartość szerokości i wysokości (podanie wartości dla jednej wielkości zmieni obie).

Zmniejszanie rozdzielczości obrazu

Zwiększenie rozdzielczości drukowanych obrazów powyżej około 360 DPI przyniesie co najwyżej minimalne korzyści. Jeżeli produkujesz wiele wydruków, spróbuj znaleźć rozdzielczość, która daje optymalny wynik. Aby zmniejszyć rozdzielczość dowolnego obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu. W oknie dialogowym Rozmiar obrazu zaznacz opcję Zmień próbkowanie. Zmień wartości szerokości i wysokości tak, aby odzwierciedlały fizyczny rozmiar drukowanego dokumentu. Następnie zmniejsz wartość rozdzielczości i kliknij przycisk OK.

Jeżeli zamierzasz zwiększyć rozdzielczość obrazu do drukowania zamiast ją zmniejszyć, przeprowadź tę operację jako jeden z ostatnich kroków przed wydrukowaniem obrazu. W ten sposób nie musisz przetwarzać wszystkich dodatkowych informacji we wcześniejszych krokach.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zaawansowane kadrowanie, zmienianie wielkości i próbkowania.

Czyszczenie pamięci

Możesz poprawić wydajność systemu poprzez zwolnienie nieużywanej pamięci lub miejsca na dysku magazynującym w programie Photoshop, aby udostępnić je innym programom. Aby to zrobić, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Edycja > Wyczyść > Wszystko
 • Edycja > Wyczyść > Cofnij
 • Przytrzymaj klawisz Option (Mac OS) lub Alt (Windows) i wybierz opcję Informacje o programie Photoshop CC

Jeżeli inne programy starają się aktywnie alokować lub używać pamięć, zwolnienie pamięci w programie Photoshop polepszy wydajność. Zwolnienie pamięci na dysku magazynującym będzie korzystne, jeżeli brakuje miejsca na woluminie dysku. Jeżeli zwolniono dużą ilość pamięci lub miejsca na dysku, następnym razem duże pliki programu będą się wolniej otwierać, gdy program Photoshop będzie alokował miejsce.

Jeżeli chcesz, aby program Photoshop zawsze używał mniej pamięci, wybierz opcje Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (Mac OS) i przesuń suwak użycia pamięci w lewo. Zapoznaj się z tematem Dostosowanie użycia pamięci.

Uwaga:

Zarejestrowanie zmiany przez monitory aktywności, menedżery zadań i narzędzia dysku może potrwać kilka sekund. W przypadku niektórych narzędzi należy wyraźnie zażądać aktualizacji.

Czyszczenie schowka

Zawartość schowka może zajmować dużo miejsca w przypadku kopiowania i wklejania danych w dużych dokumentach. Po wklejeniu elementy te nie są do niczego potrzebne. Aby zwolnić pamięć RAM używaną przez dane obrazu w schowku, wybierz opcje Edycja > Wyczyść > Schowek.

Uwaga:

Polecenia Wyczyść nie można cofnąć.

Używanie galerii filtrów

Galeria filtrów pozwala na przetestowanie jednego lub kilku filtrów na obrazie przed zastosowaniem efektów, co może znacznie zaoszczędzić czas i pamięć. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Przegląd galerii filtrów.

Przeciąganie pomiędzy plikami zamiast kopiowania i wklejania

Przeciąganie warstw lub plików jest bardziej wydajne niż kopiowanie i wklejanie. W trakcie przeciągania omijany jest schowek i dane są przesyłane bezpośrednio. Kopiowanie i wklejanie może potencjalnie angażować więcej transferu danych i jest mniej wydajne.

Inteligentne używanie warstw

Warstwy są istotne podczas pracy w programie Photoshop, lecz zwiększają one rozmiar plików i czas odrysowywania. Program Photoshop ponownie komponuje każdą warstwę po każdej zmianie w obrazie. Po zakończeniu wprowadzania zmian w warstwach spłaszcz (scal) je, aby zmniejszyć rozmiar plików. Wybierz warstwy w panelu Warstwy, kliknij prawy przycisk myszy (Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Scal warstwy. Aby spłaszczyć wszystkie warstwy w pliku, wybierz opcje Warstwa > Spłaszcz obraz. Ponadto usuń wszystkie puste warstwy z pliku.

Uwaga:

Program Photoshop nie pozwala na wydzielanie scalonych warstw. Możesz wybrać opcje Edycja > Cofnij lub użyć panelu Historia, aby przywrócić stan przed scaleniem.

Jeżeli nie zmieniasz regularnie niektórych warstw, rozważ przekształcenie warstw lub zestawów warstw na Obiekty inteligentne, co zaoszczędzi miejsca na dysku i poprawi wydajność. Wybierz warstwy lub zestawy warstw w panelu Warstwy, kliknij prawy przycisk myszy (Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Konwertuj na obiekt inteligentny. Zapoznaj się z tematem Praca z Obiektami inteligentnymi.

Zapisywanie plików TIFF bez warstw

Program Photoshop może zapisywać warstwy w plikach TIFF. Warstwowe pliki TIFF są jednak większe niż płaskie pliki TIFF i wymagają więcej zasobów do przetwarzania i drukowania. Jeżeli pracujesz na warstwowym pliku TIFF, zapisz oryginalny plik warstwowy jako plik programu Adobe Photoshop (.psd). Następnie, aby zapisać pliki w formacie TIFF, wybierz polecenia Plik > Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz opcje Format > TIFF, wybierz opcję Zapisz jako kopię, odznacz opcję Warstwy i kliknij przycisk Zapisz.

Aby zwiększyć prędkość podczas eksportu plików TIFF, nie wybieraj kompresji ZIP. (Dzięki kompresji ZIP tworzone są jednak pliki TIFF o najmniejszych rozmiarach).

Nie eksportuj schowka

Opcja Eksportuj schowek powoduje, że program Photoshop udostępnia zawartość schowka innym programom. Jeżeli kopiujesz dużą ilość danych w programie Photoshop, ale nie będziesz ich kopiować do innych aplikacji, zaoszczędź czas poprzez wyłączenie tej opcji:

 1. Wybierz opcje Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS) lub Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows).

 2. Odznacz opcję Eksportuj schowek.

 3. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie panelu Biblioteki

 1. Z menu rozwijanego Biblioteki wybierz polecenie Zamknij.

  Menu rozwijane Biblioteki
 2. Uruchom ponownie program Photoshop.

Wyłączanie podglądu urządzenia

 1. Z menu rozwijanego Wyłącz urządzenie wybierz polecenie Zamknij.

  Menu rozwijane Wyłącz urządzenie
 2. Uruchom ponownie program Photoshop.

Wyłączanie generatora

 1. Wybierz polecenia Edycja > Preferencje > Wtyczki.

 2. Usuń zaznaczenie opcji Włącz Generator.

 3. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie linijek

Aby wyłączyć linijki, w menu Widok usuń zaznaczenie pozycji Linijki.

Ponowne uruchamianie aplikacji Creative Cloud na komputer

Więcej informacji można znaleźć w artykule Ponowne uruchamianie aplikacji Creative Cloud na komputer.

Optymalizacja konfiguracji sprzętu dla programu Photoshop

Jeżeli chcesz zmodyfikować bieżące ustawienia sprzętowe (lub w przypadku zakupu nowego systemu), użyj następujących informacji, aby zoptymalizować je w programie Photoshop.

Używanie szybkiego procesora

Prędkość centralnej jednostki przetwarzania komputera lub procesora CPU (ang. central processing unit) ogranicza prędkość przetwarzania programu Photoshop. Program Photoshop wymaga wielordzeniowego procesora Intel (Mac OS) lub procesora o prędkości przynajmniej 2 GHz (Windows).

Program Photoshop działa zazwyczaj szybciej przy większej liczbie rdzeni procesora, mimo że niektóre funkcje bardziej korzystają z dodatkowych rdzeni niż inne. Będziesz otrzymywać jednak pomniejszoną liczbę zwrotów z wieloma rdzeniami procesora — im więcej rdzeni używasz, tym mniej masz korzyści z dodatkowego rdzenia. Ze względu na to program Photoshop nie działa cztery razy szybciej na komputerze z procesorami 16-rdzeniowymi niż na komputerze z czterema rdzeniami. W przypadku większości użytkowników wzrost wydajności poprzez zastosowanie więcej niż sześciu rdzeni nie usprawiedliwia większego kosztu.

Uwaga:

Jeżeli używasz programu Photoshop w środowisku wirtualnym, użycie procesora GPU programu Photoshop może wywołać problemy z wydajnością. Maszyny wirtualne nie mają dostępu do procesora GPU.

Dodanie pamięci RAM

Program Photoshop używa pamięci o dostępie swobodnym (RAM) do przetwarzania obrazów. Jeżeli program Photoshop nie ma wystarczającej ilości pamięci, używa miejsca na twardym dysku, znanego również jako dysk magazynujący, aby przetworzyć informacje. Uzyskiwanie dostępu do informacji w pamięci jest szybsze niż uzyskiwanie dostępu do informacji na twardym dysku. Ze względu na to program Photoshop działa najszybciej, gdy może przetworzyć wszystkie lub większość danych obrazów w pamięci RAM.

Dla najnowszej wersji programu Photoshop zalecane jest przynajmniej 8 GB pamięci RAM.

Instrukcje dotyczące dostosowywania ilości pamięci RAM alokowanej na potrzeby programu Photoshop można znaleźć w artykule Dostosowanie użycia pamięci.

Używanie szybkiego, dużego dysku twardego

Program Photoshop odczytuje i zapisuje dane obrazów na dysku, gdy system nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM, aby je pomieścić. Wskaźnik wydajności może pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy użycie szybszego dysku twardego czy dysku półprzewodnikowego spowoduje poprawę wydajności. Jeżeli poziom wydajności jest zazwyczaj powyżej 95%, zakup szybszego dysku magazynującego da małe korzyści.

Aby poprawić wydajność programu Photoshop, użyj dysku o dużej szybkości transferu danych. Na przykład użyj wewnętrznego dysku twardego lub zewnętrznego dysku podłączonego za pomocą szybkiego interfejsu, takiego jak Thunderbolt, FireWire 800, eSATA, lub USB3. Serwery sieci (dysk twardy o dostępie za pośrednictwem sieci) charakteryzują się mniejszą szybkością transferu danych.

Najnowsza wersja programu Photoshop wymaga przynajmniej 2,5 GB (Windows) lub 3,2 GB (Mac OS). Instalacja wymaga dodatkowego miejsca. Firma Adobe zaleca więcej miejsca na dysku twardym dla pamięci wirtualnej i miejsca na dysku magazynującym.

Szybkie macierze RAID 0 tworzą świetne dyski magazynujące, szczególnie jeżeli używasz macierzy wyłącznie do dysku magazynującego. Zadbaj również o regularną defragmentację macierzy i nie używaj jej jako woluminu rozruchowego.

Używanie dysku półprzewodnikowego

Aby uzyskać jak największe korzyści z dysku SSD, użyj go jako dysku magazynującego. Używanie go jako dysku magazynującego skutkuje znaczną poprawą wydajności, jeżeli masz obrazy, które są za duże na pamięć RAM. Na przykład zamiana kafelków pomiędzy pamięcią RAM a dyskiem SSD jest o wiele szybsza niż zamiana pomiędzy pamięcią RAM a twardym dyskiem.

Jeżeli na dysku SSD nie ma dużo wolnego miejsca (rozmiar pliku magazynującego przekracza dostępną ilość miejsca na dysku SSD), dodaj drugorzędny lub trzeciorzędny dysk twardy. (Dodaj go po dysku SSD). Upewnij się, że te dyski są wybrane jako dyski magazynujące w preferencjach wydajności.

Poza tym dyski SSD różnią się znacznie pod względem wydajności — o wiele bardziej niż twarde dyski. Używanie wcześniejszego, wolniejszego napędu skutkuje nieznacznym polepszeniem w porównaniu z dyskiem twardym.

Uwaga:

Dodanie pamięci RAM w celu poprawy wydajności wiąże się z mniejszymi kosztami niż zakup dysku SSD.

Jeżeli Wskaźnik wydajności jest już na wysokim poziomie, dysk SSD nie poprawi wydajności. Im niższy poziom Wskaźnika wydajności, tym większa poprawa, jaką niesie ze sobą użycie dysku SSD.

Więcej informacji o wydajności i 64-bitowej wersji programu Photoshop można znaleźć w temacie Korzyści i ograniczenia w 64-bitowym systemie operacyjnym.

optymalizacja systemu operacyjnego dla programu Photoshop.

Użyj następujących informacji, aby skonfigurować i wydajnie używać systemu operacyjnego w programie Photoshop.

Zamknij niepotrzebne aplikacje i elementy startowe

Inne otwarte aplikacje i elementy startowe zmniejszają ilość pamięci dostępnej dla programu Photoshop. Aby zwolnić dodatkową pamięć, zakończ niepotrzebne aplikacje, elementy startowe i rozszerzenia. Następnie udostępnij więcej pamięci dla programu Photoshop.

Wyłącz funkcję App Nap (Mac)

Oczyszczanie dysku (Windows)

Od czasu do czasu uruchom Oczyszczanie dysku, aby usunąć tymczasowe pliki i inne pliki, które nie są używane.

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz Oczyszczanie dysku w polu wyszukiwania i wybierz opcję Oczyszczanie dysku z listy programów.

 2. Wybierz dysk do oczyszczenia.

 3. Wybierz pliki tymczasowe oraz inne pliki, które chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk OK.

Defragmentacja dysku twardego

Program Photoshop dłużej czyta i zapisuje zdefragmentowany plik niż plik zapisany w lokalizacji ciągłej.

Instrukcje dotyczące defragmentacji twardych dysków w systemie Windows można znaleźć w następujących tematach Pomocy firmy Microsoft:

 • (Windows 7 i Vista) ”Improve performance by defragmenting your hard disk” (pl. „Ulepszanie jakości pracy poprzez defragmentację dysku twardego”)
 • (Windows 8) “Optimize your hard drive” (pl. „Optymalizacja dysku twardego”)

Uwaga:

Fragmentacja rzadko stanowi problem w systemie Mac OS, chyba że normalnie pracujesz na prawie pełnym dysku.

Dyski półprzewodnikowe nie wymagają defragmentacji, ponieważ ich wydajność nie ulega znacznemu zmniejszeniu przy normalnych poziomach fragmentacji.

Uwaga:

Nie można fragmentować macierzy RAID. Fragmentacja może stanowić problem, jeżeli używasz jednego dysku do wszystkiego. Problemem może być również, gdy stałe pliki i dysk magazynujący programu Photoshop współdzielą wolumin, szczególnie jeżeli ilość wolnego miejsca na woluminie nie jest duża. W takim przypadku defragmentacja dysku może zrobić dużą różnicę.

Włączanie automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego

Aktualizacje systemu operacyjnego Windows lub Mac OS X poprawiają jego wydajność oraz poziom zgodności z aplikacjami.

W systemie Windows włącz usługę Windows Update.

W systemie Mac OS X wybierz opcję Uaktualnienia programów.

Określanie stałej pamięci wirtualnej (Windows)

Określenie ustawień stałej pamięci wirtualnej pomaga zapobiegać sytuacji, w której pliki dysku magazynującego programu Photoshop będą konkurować o miejsce z pamięcią wirtualną (szczególnie, jeżeli ustawienia pamięci wirtualnej nie zostały dokonane na podstawowym dysku magazynującym). Należy upewnić się, że używany jest dysk z wystarczającą ilością wolnego miejsca ciągłego, aby uzyskać jak najlepszą wydajność. Przechowuj również plik stronicowania na oddzielnym, pustym, zdefragmentowanym dysku twardym.

Standardowo wskazówka, aby używać oddzielnych dysków dla pamięci wirtualnej i dysków magazynujących, nie ma zastosowania do dysków półprzewodnikowych. Zastosowanie dysku SSD jest korzystne, ponieważ można umieścić na nim wszystkie najczęściej używane pliki i nie wiąże się z prawie żadnymi karami.

Aby zmienić pamięć wirtualną, zakończ wszystkie aplikacje i wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Start > Panel sterowania i dwukrotnie kliknij opcję System.

 2. Na Liście zadań wybierz opcję Zaawansowane ustawienia systemu i kliknij kartę Zaawansowane.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia w części Wydajność.

 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie przycisk Zmień.

 5. Odznacz opcję Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków.

 6. Kliknij każdą literę dysku twardego, aby wyświetlić dostępne miejsce na tym dysku. Wybierz twardy dysk, który ma trzykrotną ilość pamięci RAM zainstalowanej na Twoim komputerze i nie zawiera dysku magazynującego.

 7. Wybierz opcję Rozmiar niestandardowy i podaj ilość posiadanej pamięci fizycznej RAM plus 300 MB w polu Rozmiar początkowy. Podaj trzykrotną ilość pamięci RAM zainstalowanej na Twoim komputerze w polu Rozmiar maksymalny.

 8. Kliknij przycisk Ustaw, a następnie OK. Klikaj przycisk OK, aby zakończyć wszystkie okna dialogowe.

 9. Uruchom ponownie komputer. Jeżeli masz otwarte aplikacje, wybierz opcję Uruchom ponownie później, zamknij aplikacje i uruchom ponownie system Windows. W przeciwnym razie kliknij opcję Uruchom ponownie teraz.

Aby zmienić pamięć wirtualną w systemie Windows 8, zakończ wszystkie aplikacje i wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Start > Panel sterowania. Jeżeli nie widzisz przycisku Start, wybierz ikonę folderów i wyszukaj na komputerze panel sterowania.

 2. Wybierz opcje System i Zabezpieczenia > System.

 3. Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, zaczynając od kroku 3.

Ustawianie opcji zasilania

 • (Mac OS) Wybierz polecenia Preferencje systemowe > Oszczędzanie energii, a następnie usuń zaznaczenie opcji Automatyczne przełączanie grafiki.
 • (Windows) Wybierz polecenia Panel sterowania > Opcje zasilania, a następnie wybierz plan Wysoka wydajność.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online