Wprowadź zmiany w ustawieniach systemu operacyjnego, sprzętu i aplikacji, aby program Photoshop mógł działać na komputerze ze stabilną prędkością. Jeśli program photoshop działa na komputerze wolniej niż oczekiwano lub jeśli występują zawieszenia lub opóźnienia w czasie używania programu Photoshop, skorzystaj ze wskazówek i technik wymienionych w niniejszym dokumencie.

Uwaga:

Twój komputer musi posiadać minimalne wymagania systemowe, aby optymalnie działał program Photoshop. Używanie programu Photoshop na za słabym lub nieobsługiwanym sprzęcie – na przykład na komputerze, który ma niekompatybilny procesor grafiki (GPU) – może spowodować problemy z wydajnością. 

Podstawowe kroki w celu zwiększenia wydajności

Ogólnie rzecz biorąc, należy łączyć różne rozwiązania, aby zoptymalizować wydajność programu Photoshop według potrzeb. Korzystając z propozycji podanych w niniejszym artykule, przemyśl, które rozwiązania chcesz zastosować odnośnie swojej konfiguracji komputerowej, typów używanych plików i konkretnych obiegów pracy. Konfiguracja każdego użytkownika jest inna i wymaga innej kombinacji technik, aby uzyskać jak największą wydajność programu Photoshop.

Istnieją cztery podstawowe sposoby na poprawę wydajności w programie Photoshop:

Najprostszym, darmowym sposobem na polepszenie wydajności jest ustawienie preferencji programu Photoshop i dostrojenie jego funkcji odpowiednio do sposobu pracy i typu plików, na których zazwyczaj pracujesz.

Skrajnym rozwiązaniem mającym na celu poprawę wydajności jest inwestycja w szybszy i wydajniejszy sprzęt.

Ustawienie preferencji związanych z wydajnością

Program Photoshop zapewnia zestaw preferencji (Preferencje > Wydajność), które pomagają zoptymalizować użytkowanie zasobów komputera, np. pamięć, pamięć tymczasowa, procesor grafiki, ekrany itp. W zależności podstawowego zastosowania programu Photoshop i rodzaju dokumentów zwykle używanych do pracy, mogą mieć zastosowanie różne połączenia tych ustawień.

Dodatkowe ustawienia, takie jak Dyski magazynujące dostępne w innych zakładkach okna dialogowego Preferencji, mogą mieć bezpośredni wpływ na prędkość pracy komputera.i jego stabilność.

Preferencje wydajności programu Photoshop
Preferencje wydajności w programie Photoshop

Dostosowanie pamięci przypisanej do programu Photoshop

Możesz poprawić wydajność, zwiększając ilość pamięci/REM przypisanej do programu Photoshop. W obszarze Użycie pamięci w oknie dialogowym preferencji Wydajności (Preferencje > Wydajność) podane jest, ile pamięci RAM jest dostępne dla programu Photoshop. Wyświetlony jest tam również idealny zakres przypisanej pamięci dla programu Photoshop dla danego systemu.

Domyślnie program Photoshop zużywa 70% dostępnej pamięci RAM.

 1. Zwiększ ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop, zmieniając wartość w polu Program Photoshop ma używać. Ewentualnie dostosuj suwakiem Użycie pamięci.
 2. Uruchom ponownie program Photoshop, aby zastosować zmiany.

Aby znaleźć idealną alokację pamięci RAM dla Twojego systemu, zmieniaj ją stopniowo o 5% i obserwuj wydajność na wskaźniku wydajności. 

Nie zalecamy przypisywanie więcej niż 85% pamięci komputera dla programu Photoshop. Takie postępowanie wpływa na wydajność, niepozostawiając pamięci dla innych kluczowych aplikacji systemowych.

Uwaga:

Jeżeli pojawią się błędy typu brak pamięci RAM lub brak pamięci w programie Photoshop, spróbuj zwiększyć ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop. Jednak zbyt duża ilość przypisanej pamięci RAM dla programu Photoshop (>85%) może wpływać na wydajność innych uruchomionych aplikacji, powodując niestabilność systemu. 

Najlepszym rozwiązaniem dla tego programu jest zwiększenie ilości pamięci RAM komputera. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać informacje na temat specyfikacji i zgodności pamięci RAM.

Dostosowanie poziomów bufora

Podstawy bufora

Program Photoshop używa buforowania obrazu, aby przyspieszyć odrysowywanie dokumentów o wysokiej rozdzielczości w czasie pracy z tymi programami. Możesz określić maksymalnie osiem poziomów danych buforowanego obrazu i wybrać jeden z czterech dostępnych rozmiarów kafelków pamięci podręcznej.

Podwyższenie poziomów bufora polepsza reakcję programu Photoshop podczas pracy, lecz obrazy będą dłużej wczytywane. Rozmiar kafelków pamięci podręcznej określa ilość danych, na których w danej chwili operuje program Photoshop. Większe rozmiary kafelków przyspieszają kompleksowe operacje, takie jak filtry wyostrzające. Mniejsze zmiany, takie jak pociągnięcia pędzlem, reagują szybciej, gdy używane są mniejsze rozmiary kafelków.

Ustawienia przedefiniowane bufora

W Preferencjach wydajności dostępne są trzy ustawienia domyślne buforowania. Wybierz jedne, które pasują do podstawowego zastosowania/celu programu Photoshop:

 • Projektowanie stron internetowych/Interfejsu użytkownika: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop do projektowania stron internetowych, aplikacji lub ekranów. Ta opcja nadaje się do dokumentów, które posiadają liczne warstwy z zasobami o niskiej lub średniej ilości pikseli.
 • Domyślny/Zdjęcia: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop głównie do retuszowania lub edytowania obrazów o średnim rozmiarze. Na przykład, użyj tej opcji, jeśli zwykle edytujesz zdjęcia pochodzące z telefonu komórkowego lub z aparatu cyfrowego.
 • Rozmiary o bardzo dużej ilości pikseli: Wybierz tę opcję, jeśli dużo pracujesz z dużymi dokumentami w programie Photoshop, na przykład zdjęciami panoramicznymi, matowymi obrazami itp.

Poziomy bufora

Aby mieć lepszą kontrolę, można ręcznie określić poziomy bufora; wartość domyślna to 4.

 • Jeżeli korzystasz ze względnie małych plików — około 1 megapiksela lub 1 280 na 1 024 pikseli — i wielu warstw (przynajmniej 50), ustaw poziom bufora na 1 lub 2. Ustawienie poziomów bufora na 1 wyłącza buforowanie obrazu; buforowany jest wyłącznie bieżący obraz na ekranie.
 • Jeżeli korzystasz z plików o większych wymiarach w pikselach — przynajmniej 50 megapikseli — ustaw poziom bufora powyżej 4. Wyższe poziomy bufora przyspieszają odrysowywanie.

Uwaga:

Przy poziomie bufora 1 niektóre funkcje programu Photoshop nie dostarczają wyników o wysokiej jakości.

Ograniczanie stanów historii

Możesz zaoszczędzić miejsce na dysku magazynującym i polepszyć wydajność poprzez ograniczenie liczby stanów historii, które program Photoshop zapisuje w panelu Historia. Ilość zaoszczędzonego miejsca różni się w zależności od liczby pikseli, przy których dochodzi do zmiany operacji. Na przykład statystyka historii na podstawie małego pociągnięcia pędzla lub operacji z zachowaniem oryginałów, takich jak tworzenie lub modyfikowanie warstwy dopasowania, zużywa mało miejsca. Z drugiej strony stosowanie filtra do całego obrazu zużywa o wiele więcej miejsca.

Program Photoshop może zaoszczędzić do 1000 stanów historii; liczbą domyślną jest 50.

Aby zmniejszyć tę liczbę, przejdź do okna dialogowego Preferencje wydajności. W sekcji Historia i bufor
ustaw liczbę stanów historii na niższą wartość.

Ustawienia procesora graficznego (GPU)

Najlepszym sposobem na optymalizację przyspieszenia procesora GPU, który przyspiesza odrysowania ekranu, jest stałe aktualizowanie sterownika karty graficznej.  Aby uzyskać instrukcje aktualizowania sterowników kart wideo

Zapoznaj się z artykułem Aktualizacja sterowników graficznych.

Aby uzyskać więcej informacji o użyciu przez program Photoshop procesora graficznego, testowanych kartach i minimalnych wymaganiach dotyczących procesora graficznego i wyświetlacza. 

Zapoznaj się z artykułem Photoshop GPU i karta graficzna — najczęściej zadawane pytania.

Preferencje GPU

Program photoshop zapewnia określone ustawienia GPU zarówno w sekcji Wydajność, jak i 3D w oknie dialogowym Preferencje.

Ustawienia w sekcji Preferencje > Wydajność

Jeśli karta graficzna zostanie wykryta w systemie, jej nazwa i model pojawią się w sekcji Wykryte procesory graficzne w obszarze Ustawienia procesora graficznego sekcji Wydajność.

Zaawansowane ustawienia procesora graficznego

Aby dostosować działanie karty, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. 

Dostosuj tryb rysowania:

 • Podstawowy: Ten tryb wykorzystuje najmniejszą ilość pamięci procesora graficznego do uruchomienia najbardziej podstawowych funkcji OpenGL. Użyj tego trybu, jeśli sądzisz, że tryby Normalny i Zaawansowany działają mniej płynnie. Może się to zdarzyć w przypadku częstego uruchamiania innych programów, które zużywają pamięć procesora graficznego. Wybierz tę opcję, jeśli podczas korzystania z funkcji przyspieszanych za pomocą procesora GPU zauważysz nieprawidłowe odświeżane ekranu lub spowolnione działanie.
 • Normalny: Ten tryb wykorzystuje dużą ilość pamięci procesora graficznego do obsługi zaawansowanych funkcji OpenGL w celu dopasowywania kolorów, odwzorowywania tonów i łączenia w szachownicę. Pozwala to procesorowi wykonywać inne zadania.
 • Zaawansowany: Ten tryb najintensywniej wykorzystuje procesor graficzny. Wykorzystuje tą samą ilość pamięci co tryb normalny, ale obsługuje więcej zaawansowanych funkcji, aby polepszyć wydajność rysowania. To ustawienie jest najlepsze podczas pracy w 3D lub gdy dużo pracujesz z funkcjami obsługiwanymi przez GPU. Jeśli sądzisz, że ten tryb działa mniej płynnie, spróbuj przełączyć się na tryb Normalny lub Podstawowy.

Uwaga:

Zmiany trybu rysowania wejdą w życie po ponownym uruchomieniu programu Photoshop.

Dodatkowe ustawienia zaawansowane:

 • Użyj procesora graficznego do przyspieszenia obliczeń: włącz tę opcję, aby poprawić interaktywne funkcje podglądów wypaczania i wypaczania marionetkowego.
 • Użyj OpenCL: Wyłącz tę opcję, jeśli galeria rozmycia, funkcja inteligentne wyostrzanie, wybór obszaru skupienia lub rozmiar obrazu z zachowaniem szczegółów nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • Linie pomocnicze i ścieżki wygładzania: Wyłącz, jeśli linie i ścieżki są zbyt grube lub zbyt szerokie
 • Wyświetlacz 30-bitowy: Włącz, aby poprawić odwzorowanie kolorów na monitorze obsługującym wyświetlanie 30-bitowe.
 • Korzystaj z natywnego przyspieszania za pomocą procesora GPU w systemie operacyjnym: Włącz, aby pozwolić na użycie mechanizmów macOS Metal i Windows DirectX 12 w razie potrzeby.

Uwaga:

Włączenie technologii OpenCL może polepszyć wydajność, jeżeli korzystasz z następujących funkcji programu Photoshop:

 • Galeria rozmycia — rozmycie pola, przesłony, nachylenia/przesunięcia, ścieżki, obrotu (przyspieszenie OpenCL)
 • Inteligentne wyostrzenie (redukcja szumu — przyspieszenie OpenCL)
 • Zaznaczanie i maskowanie (przyspieszenie OpenCL)

Ustawienia w sekcji Preferencje > sekcja 3D

Sekcja 3D okna dialogowego wydajności zawiera suwak VRAM, podobny do sterowania pamięcią, który znajduje się w sekcji Wydajność. Użyj suwaka, aby określić górny limit pamięci RAM wideo (VRAM) dostępnej dla silnika 3D programu Photoshop. Całkowita wartość procentowa całej dostępnej pamięci VRAM. Ustawienie 100% spowoduje zarezerwowanie całej pamięci VRAM na potrzeby systemu operacyjnego. Większa wartość wspomoże ogólną wydajność 3D, ale może konkurować z innymi aplikacjami obsługiwanymi przez GPU.

memory-usage-3D
3D: Wykorzystanie pamięci

Zarządzanie dyskami magazynującymi

Uwaga:

Jeśli nie można uruchomić programu Photoshop z powodu zapełnienia dysku magazynującego, przytrzymaj klawisze Command + Option (macOS) lub Control + Alt (Windows) przy uruchamianiu, aby ustawić nowy dysk magazynujący.

Dysk magazynujący to dysk twardy lub SSD funkcjonujący jako magazyn tymczasowy podczas działania programu Photoshop. Program Photoshop przechowuje w tym miejscu części dokumentów i stany panelu historii, które nie mieszczą się w pamięci RAM. Pliki na dysku magazynującym są umieszczane w niewidocznych folderach systemowych w katalogu głównym dysku, chyba że znajdują się na nierozruchowych woluminach systemu Windows. Kiedy dysk magazynujący znajduje się na dysku nierozruchowym, pliki tymczasowe są umieszczane w katalogu głównym tego dysku.

Domyślnie funkcję podstawowego dysku magazynującego pełni dysk twardy, na którym zainstalowano system operacyjny. 

Więcej informacji o zarządzaniu preferencjami dysku magazynującego, zalecanymi ustawieniami i rozwiązywaniem problemów można znaleźć w artykule Konfiguracja dysków magazynujących.

Wskaźnik wydajności

Obserwuj wskaźnik wydajności, aby monitorować wydajność podczas pracy w programie Photoshop.Kliknij menu podręczne na dole okna obrazu i wybierz opcję Wydajność z wyskakującego menu.

Jeżeli wartość wskaźnika jest poniżej 100%, program Photoshop zużył całą dostępną pamięć RAM i używa teraz dysku magazynującego, co spowalnia wydajność. Jeżeli wydajność spadła poniżej 90%, alokuj więcej pamięci RAM do programu Photoshop w preferencjach wydajności. Alternatywnie możesz zwiększyć pamięć RAM komputera.

Wskaźnik wydajności
Wskaźnik wydajności

Dopasowanie funkcji programu Photoshop do wydajności

Wyłączanie linijek i nakładek

Widoczne linijki i nakładki (takie jak siatki, kawałki lub inteligentne linie pomocnicze) mogą spowalniać niektóre operacje, takie jak malowanie, transformacje i przeciąganie warstw na obszarze roboczym.

 • Aby wyłączyć linijki, w menu Widok usuń zaznaczenie opcji Linijki.
 • Aby wyłączyć nakładki, przejdź do menu Widok > Pokaż, wybierz Żadne lub wyłącz poszczególne elementy.

Patrz: Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych.

Praca w ramach ograniczeń wielkości pliku

Bardzo duże pliki są często przyczyną problemów z wydajnością.

Program Photoshop obsługuje pliki o maksymalnej wielkości 300 000 x 300 000 pikseli, poza plikami PDF, które są ograniczone do 30 000 x 30 000 pikseli i 200 x 200 cali. Program Camera Raw obsługuje obrazy o maksymalnej szerokości lub długości 65000 pikseli i maksymalnie 512 megapikseli.

Obsługiwane wielkości plików w programie Photoshop:

 • Pliki PSD: 2 GB
 • Pliki TIFF: 4 GB
 • Pliki PSB: 4 eksabajty (4 096 petabajtów lub 4 miliony terabajtów)
 • Pliki PDF: 10 GB (strony są ograniczone do maksymalnej wielkości 200 cali)

Zamknij zbędne okna dokumentów

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie „Brak pamięci RAM” lub jeśli program Photoshop działa powoli, może to być spowodowane zbyt dużą liczbą otwartych obrazów. Jeżeli otwartych jest kilka okien, zamknij niektóre z nich.

Zmniejszanie liczby ustawień wstępnych

Aby ograniczyć używaną przez program Photoshop ilość miejsca na dysku magazynującym, zmniejsz liczbę wczytywanych ustawień wstępnych. Wzory i końcówki pędzli należą do największych ustawień wstępnych. Zapisz ustawienia wstępne, których obecnie nie potrzebujesz, w pliku ustawień wstępnych, a następnie usuń je i wczytuj tylko wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

Więcej informacji na temat zarządzeniem ustawieniami domyślnymi można znaleźć w temacie Ustawienia domyślne.

Minimalizowanie lub wyłączanie miniaturek podglądu panelu.

Przy każdej zmianie dokumentu program Photoshop aktualizuje wszystkie miniaturki widoczne w panelu warstw i kanałów. Aktualizacja może mieć wpływ na czas reakcji, gdy dokonuje się szybkiego malowania, przenoszenia lub poruszania warstw. Im więcej miniaturek jest widocznych, tym bardziej wyraźny jest ten efekt.

Aby zminimalizować lub wyłączyć podglądy miniaturek, kliknij menu panelu i wybierz Opcje panelu. Zaznacz mniejszy rozmiar miniaturki i wybierz opcję Brak, a następnie kliknij przycisk OK.

Panel Warstwy

Zmiana opcji zgodności plików

Jeżeli nie musisz pracować na plikach PSD i PSB w starszych wersjach programu Photoshop lub w aplikacjach, które nie obsługują warstw, możesz wyłączyć funkcję zgodności plików, aby przyspieszyć zapisywanie dokumentów:

 1. W panelu Preferencje > Obsługa plików, dla 16-bitowych i 32-bitowych dokumentów PSD i PSB wybierz opcję Wyłącz kompresję plików PSD i PSB.

 2. W menu Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB wybierz opcję Zapytaj lub Nigdy.

  Maksymalizacja zgodności plików PSD i PSB

Praca w trybie obrazu 8-bitowego

Program Photoshop może wykonywać wiele operacji na obrazach 16-bitowych i 32-bitowych. Obrazy te wymagają jednak więcej pamięci, miejsca do magazynowania i czasu do przetwarzania niż obrazy 8-bitowe.

Aby przekształcić obraz do 8 bitów na kanał, wybierz opcje Obraz > Tryb > 8 bitów/kanał.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Głębia bitowa i preferencje.

Uwaga:

Przekształcanie na 8 bitów na kanał usunie dane z obrazu. Zachowaj kopię oryginalnego obrazu 16-bitowego lub 32-bitowego zanim przekształcisz go na 8 bitów na kanał.

Wyłączanie podglądu czcionki

Aby przyspieszyć przetwarzanie czcionek w programie Photoshop, wyłącz listę podglądu czcionki, wybierając opcje Tekst > Rozmiar podglądu czcionki > Brak.

Zmniejszanie rozdzielczości obrazu

Im większa rozdzielczość obrazu, tym więcej pamięci i miejsca na dysku program Photoshop wymaga do wyświetlania, przetwarzania i wydrukowania obrazu. W zależności od ostatecznego wyniku, wyższa rozdzielczość obrazu niekoniecznie gwarantuje wyższą ostateczną jakość obrazu, lecz może spowalniać wydajność, zużywać dodatkowe miejsce na dysku magazynującym i spowalniać drukowanie. Optymalna rozdzielczość obrazu zależy od sposobu wyświetlania lub drukowania obrazów. 

W przypadku obrazów wyświetlanych na ekranie uwzględnij łączną wielkość w pikselach. Aby zmniejszyć wielkość dowolnego obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu. Upewnij się, że w oknie dialogowym Rozmiar obrazu wybrano opcję Ponowne próbkowanie. Podaj nową wartość szerokości i wysokości (podanie wartości dla jednej wielkości zmieni obie).

Zmniejszanie rozdzielczości obrazu

Zwiększenie rozdzielczości drukowanych obrazów powyżej około 360 DPI przyniesie co najwyżej minimalne korzyści. Jeżeli produkujesz wiele wydruków, spróbuj znaleźć rozdzielczość, która daje optymalny wynik. Aby zmniejszyć rozdzielczość dowolnego obrazu, wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu. W oknie dialogowym Rozmiar obrazu zaznacz opcję Zmień próbkowanie. Zmień wartości szerokości i wysokości tak, aby odzwierciedlały fizyczny rozmiar drukowanego dokumentu. Następnie zmniejsz wartość rozdzielczości i kliknij przycisk OK.

Jeżeli zamierzasz zwiększyć rozdzielczość obrazu do drukowania zamiast ją zmniejszyć, przeprowadź tę operację jako jeden z ostatnich kroków przed wydrukowaniem obrazu. W ten sposób nie musisz przetwarzać wszystkich dodatkowych informacji we wcześniejszych krokach.

Czyszczenie pamięci

Możesz poprawić wydajność systemu poprzez zwolnienie nieużywanej pamięci lub miejsca na dysku magazynującym w programie Photoshop, aby udostępnić je innym programom. Aby to zrobić, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Edycja > Wyczyść > Wszystko
 • Edycja > Wyczyść > Cofnij
 • Przytrzymaj klawisz Option (macOS) lub Alt (Windows) i wybierz opcję Informacje o programie Photoshop

Jeżeli inne programy starają się aktywnie alokować lub używać pamięć, zwolnienie pamięci w programie Photoshop polepszy wydajność. Zwolnienie pamięci na dysku magazynującym będzie korzystne, jeżeli brakuje miejsca na woluminie dysku. Jeżeli zwolniono dużą ilość pamięci lub miejsca na dysku, następnym razem duże pliki programu będą się wolniej otwierać, gdy program Photoshop będzie alokował miejsce.

Jeżeli chcesz, aby program Photoshop zawsze używał mniej pamięci, wybierz opcje Edycja > Preferencje > Wydajność (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Wydajność (macOS) i przesuń suwak użycia pamięci w lewo.

Zapoznaj się z tematem Dostosowanie użycia pamięci.

Uwaga:

Zarejestrowanie zmiany przez monitory aktywności, menedżery zadań i narzędzia dysku może potrwać kilka sekund. W przypadku niektórych narzędzi należy wyraźnie zażądać aktualizacji.

Czyszczenie schowka

Zawartość schowka może zajmować dużo miejsca w przypadku kopiowania i wklejania danych w dużych dokumentach. Po wklejeniu elementy te nie są do niczego potrzebne. Aby zwolnić pamięć RAM używaną przez dane obrazu w schowku, wybierz opcje Edycja > Wyczyść > Schowek.

Uwaga:

Polecenia Wyczyść nie można cofnąć.

Używanie galerii filtrów

Galeria filtrów pozwala na przetestowanie jednego lub kilku filtrów na obrazie przed zastosowaniem efektów, co może znacznie zaoszczędzić czas i pamięć.

Patrz: Przegląd galerii filtrów.

Przeciąganie pomiędzy plikami zamiast kopiowania i wklejania

Przeciąganie warstw lub plików jest bardziej wydajne niż kopiowanie i wklejanie. W trakcie przeciągania omijany jest schowek i dane są przesyłane bezpośrednio. Kopiowanie i wklejanie może potencjalnie angażować więcej transferu danych i jest mniej wydajne.

Zapisywanie plików TIFF bez kompresji do formatu ZIP

Aby zwiększyć prędkość podczas eksportu plików TIFF, nie wybieraj kompresji ZIP. (Dzięki kompresji ZIP tworzone są jednak pliki TIFF o najmniejszych rozmiarach).

Nie eksportuj schowka

Opcja Eksportuj schowek powoduje, że program Photoshop udostępnia zawartość schowka innym programom. Jeżeli kopiujesz dużą ilość danych w programie Photoshop, ale nie będziesz ich kopiować do innych aplikacji, zaoszczędź czas poprzez wyłączenie tej opcji:

 1. Wybierz opcje Photoshop > Preferencje > Ogólne (macOS) lub Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows).

 2. Odznacz opcję Eksportuj schowek.

 3. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie panelu Biblioteki

 1. Z menu rozwijanego Biblioteki wybierz polecenie Zamknij.

  Menu rozwijane Biblioteki
 2. Uruchom ponownie program Photoshop.

Wyłączanie generatora

 1. Wybierz polecenia Edycja > Preferencje > Wtyczki.

 2. Usuń zaznaczenie opcji Włącz Generator.

 3. Kliknij przycisk OK.

Optymalizacja konfiguracji sprzętu dla programu Photoshop

Jeżeli chcesz zmodyfikować bieżące ustawienia sprzętowe (lub w przypadku zakupu nowego systemu), użyj następujących informacji, aby zoptymalizować je w programie Photoshop.

Używanie szybkiego procesora

Prędkość centralnej jednostki przetwarzania komputera lub procesora CPU (ang. central processing unit) ogranicza prędkość przetwarzania programu Photoshop.

Program Photoshop działa zazwyczaj szybciej przy większej liczbie rdzeni procesora, mimo że niektóre funkcje bardziej korzystają z dodatkowych rdzeni niż inne. Będziesz otrzymywać jednak pomniejszoną liczbę zwrotów z wieloma rdzeniami procesora — im więcej rdzeni używasz, tym mniej masz korzyści z dodatkowego rdzenia. Ze względu na to program Photoshop nie działa cztery razy szybciej na komputerze z procesorami 16-rdzeniowymi niż na komputerze z czterema rdzeniami. W przypadku większości użytkowników wzrost wydajności poprzez zastosowanie więcej niż sześciu rdzeni nie usprawiedliwia większego kosztu.

Uwaga:

Jeżeli używasz programu Photoshop w środowisku wirtualnym, użycie procesora GPU programu Photoshop może wywołać problemy z wydajnością. Maszyny wirtualne nie mają dostępu do procesora GPU.

Dodanie pamięci RAM

Program Photoshop używa pamięci o dostępie swobodnym (RAM) do przetwarzania obrazów. Jeżeli program Photoshop nie ma wystarczającej ilości pamięci, używa miejsca na twardym dysku, znanego również jako dysk magazynujący, aby przetworzyć informacje. Uzyskiwanie dostępu do informacji w pamięci jest szybsze niż uzyskiwanie dostępu do informacji na twardym dysku. Ze względu na to program Photoshop działa najszybciej, gdy może przetworzyć wszystkie lub większość danych obrazów w pamięci RAM.

Dla najnowszej wersji programu Photoshop zalecane jest przynajmniej 8 GB pamięci RAM.

Instrukcje dotyczące dostosowywania ilości pamięci RAM alokowanej na potrzeby programu Photoshop można znaleźć w artykule Dostosowanie użycia pamięci.

Korzystanie z osobnej karty graficznej

Specjalna, oddzielna karta graficzną korzysta z własnej pamięci (VRAM), ma większą moc obliczeniową i nie zużywa pamięci RAM

Ultralekkie laptopy i tanie komputery stacjonarne często używają zintegrowanej karty graficznej, która zużywa mniej energii, aby oszczędzać baterię, i dzieli pamięć z procesorem.

Używaj szybkiego, pojemnego dysku

Program Photoshop odczytuje i zapisuje dane obrazów na dysku, gdy system nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM, aby je pomieścić. Wskaźnik wydajności może pomóc w podjęciu decyzji o tym, czy użycie szybszego dysku twardego czy dysku półprzewodnikowego spowoduje poprawę wydajności. Jeżeli poziom wydajności jest zazwyczaj powyżej 95%, zakup szybszego dysku magazynującego da małe korzyści.

Aby poprawić wydajność programu Photoshop, użyj dysku o dużej szybkości transferu danych. Możesz na przykład użyć wewnętrznego dysku twardego lub zewnętrznego dysku podłączonego do komputera.

Uwaga:

Serwery sieciowe (dysk twardy o dostępie za pośrednictwem sieci) charakteryzują się mniejszą szybkością transferu danych i nie zaleca się korzystania z nich do pracy w programie Photoshop.

Używanie dysku półprzewodnikowego

Aby uzyskać jak największe korzyści z dysku SSD, użyj go jako dysku magazynującego. Używanie go jako dysku magazynującego skutkuje znaczną poprawą wydajności, jeżeli masz obrazy, które są za duże na pamięć RAM. Na przykład zamiana kafelków pomiędzy pamięcią RAM a dyskiem SSD jest o wiele szybsza niż zamiana pomiędzy pamięcią RAM a twardym dyskiem.

Jeżeli na dysku SSD nie ma dużo wolnego miejsca (rozmiar pliku magazynującego przekracza dostępną ilość miejsca na dysku SSD), dodaj drugorzędny lub trzeciorzędny dysk twardy. (Dodaj go po dysku SSD). Upewnij się, że te dyski są wybrane jako dyski magazynujące w preferencjach wydajności.

Poza tym dyski SSD różnią się znacznie pod względem wydajności — o wiele bardziej niż twarde dyski. Używanie wcześniejszego, wolniejszego napędu skutkuje nieznacznym polepszeniem w porównaniu z dyskiem twardym.

Uwaga:

Dodanie pamięci RAM w celu poprawy wydajności zazwyczaj wiąże się z mniejszymi kosztami niż zakup dysku SSD.

Jeżeli Wskaźnik wydajności jest już na wysokim poziomie, dysk SSD nie poprawi wydajności. Im niższy poziom Wskaźnika wydajności, tym większa poprawa, jaką niesie ze sobą użycie dysku SSD.

Szybkie macierze RAID 0 także tworzą świetne dyski magazynujące, szczególnie jeżeli używasz macierzy wyłącznie do dysku magazynującego.

Zmniejszenie rozdzielczości monitora

optymalizacja systemu operacyjnego dla programu Photoshop

Użyj następujących informacji, aby skonfigurować i wydajnie używać systemu operacyjnego w programie Photoshop.

Zamknij niepotrzebne aplikacje i elementy startowe

Inne otwarte aplikacje i elementy startowe zmniejszają ilość pamięci dostępnej dla programu Photoshop. Aby zwolnić dodatkową pamięć, zakończ niepotrzebne aplikacje, elementy startowe i rozszerzenia.

Zapoznaj się z artykułem Udostępnij więcej pamięci dla programu Photoshop.

Oczyszczanie dysku (Windows)

Od czasu do czasu uruchom Oczyszczanie dysku, aby usunąć tymczasowe pliki i inne pliki, które nie są używane.

Zapoznaj się z artykułem Oczyszczanie dysku w systemie Windows 10.

Defragmentacja dysku twardego

Program Photoshop dłużej czyta i zapisuje zdefragmentowany plik niż plik zapisany w lokalizacji ciągłej.

Zapoznaj się z artykułem Defragmentacja komputera z systemem Windows 10.

Uwaga:

Dyski półprzewodnikowe nie wymagają defragmentacji, ponieważ ich wydajność nie ulega znacznemu zmniejszeniu przy normalnych poziomach fragmentacji.

Fragmentacja rzadko stanowi problem w systemie macOS, chyba że normalnie pracujesz na prawie pełnym dysku.

Włączanie automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego

Aktualizacje systemu Windows lub macOS poprawiają wydajność oraz poziom zgodności z aplikacjami.

Windows:

macOS:

Ustawianie opcji zasilania

Upewnij się, że program Photoshop używa karty graficznej o wysokiej wydajności zamiast słabszej zintegrowanej karty graficznej, jeśli komputer ma dwie karty.

Zapoznaj się z artykułem Konfigurowanie komputerów z wieloma kartami graficznymi.

Uwaga:

Zmiana tych ustawień spowoduje szybsze zużycie baterii.