Istnieje wiele możliwych przyczyn uszkodzenia plików:

 • Awaria podczas zapisywania pliku, szczególnie na dyskach sieciowych lub zewnętrznych; nagłe awarie zasilania
 • Uszkodzone kable
 • Problemy z transmisją sieciową
 • Usterki oprogramowania
 • Problemy z dyskami twardymi lub modułami pamięci RAM

Uszkodzenie plików występuje jednak rzadko. Jeśli ustalisz, że co najmniej jeden plik jest uszkodzony, ustal przyczynę, aby zapobiec problemom w przyszłości, oraz spróbuj odzyskać plik.

Ustalanie przyczyny

Najpierw należy ustalić, czy uszkodzenie ogranicza się do jednego pliku, czy dotyczy wielu plików, co pozwoli ograniczyć możliwe uszkodzenia. 

Jeśli dotyczy jednego pliku, przyczyną może być usterka powiązana z komputerem, która nie została zauważona, lub co do którego wydawało się, że nie był podłączony.

Jeśli dotyczy więcej niż jednego pliku, zwróć uwagę na schematy:

 • Czy uszkodzenie wystąpiło w plikach, które znajdują się w tej samej lokalizacji (w folderze, na dysku twardym, w sieci lub na dysku wymiennym)?
 • Czy zostały utworzone lub zmodyfikowane mniej więcej w tym samym czasie?
 • Czy zaszły jakieś zmiany na komputerze lub w związku z komputerem mniej więcej w czasie, gdy ostatnio edytowano pliki?
 • Czy uszkodzenie jest widoczne na obrazach zarówno podczas ich drukowania, jak i wyświetlania ich na ekranie?

Jeśli można znaleźć schemat, który wskazuje na to, że pliki występowały na tym samym sprzęcie, sprawdź kable, spróbuj użyć innego portu, użyj innego dysku twardego lub użyj dysku twardego zamiast dysku sieciowego. 

Jeśli pliki zostały uszkodzone niedawno i nie mają ograniczenia czasowego, być może moduł pamięci RAM nie działa prawidłowo. 

Jeśli obrazy zostały uszkodzone mniej więcej w czasie, gdy do komputera zostało dodane nowe oprogramowanie, być może wystąpił błąd z tą aplikacją lub aktualizacją. Sprawdź, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania, lub ustal, czy używane aplikacje były ostatnio aktualizowane, bądź wyłącz aplikację. Chociaż takie zjawisko występuje rzadko, oprogramowanie antywirusowe, do wykonywania kopii zapasowych oraz do zarządzania czcionkami może próbować zapisywać dane w plikach, zanim zostanie użyta opcja zapisywania, powodując uszkodzenie. 

Jeśli obrazy są uszkodzone tylko na ekranie (uszkodzenie nie jest widoczne na wydruku), zaktualizuj sterownik wideo. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z producentem kart wideo.

W systemie Windows instrukcje dotyczące usuwania plików tymczasowych i wyłączania wszystkich usług i elementów startowych systemu operacyjnego można znaleźć w podręczniku Ogólne rozwiązywanie problemów w systemie Windows. Opisano tu również, jak wyłączać wtyczki plug-in innych firm w programie Photoshop, przytrzymując klawisz Shift od razu po uruchomieniu programu Photoshop. 

W systemie Mac OS instrukcje dotyczące naprawy uprawnień do dysku oraz wyłączania elementów startowych systemu operacyjnego można znaleźć w podręczniku Ogólne rozwiązywanie problemów w systemie Mac OS. Opisano tu również, jak wyłączać wtyczki plug-in innych firm w programie Photoshop, przytrzymując klawisz Shift od razu po uruchomieniu programu Photoshop. 

Odzyskiwanie pliku

Jeśli plik zostanie uszkodzony, można go czasami odzyskać razem z warstwami lub w formie kompozytu (kompozyt to spłaszczony plik). Wygląd pliku zostanie zachowany, ale warstwy zostaną usunięte. Plik może również zostać nieodwracalnie uszkodzony. Regularne wykonywanie kopii zapasowych pozwala na uratowanie wersji pliku, która została zapisana przed jego uszkodzeniem. 

Uwaga: Nie można uzyskać z pliku kompozytowego, gdy opcja maksymalizacji zgodności plików PSD i PSB jest wyłączona w preferencjach programu Photoshop. Aby upewnić się, że pliki są zawsze zapisywane z kompozytem, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Photoshop > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS) lub Edytuj > Preferencje > Obsługa plików (Windows).
 2. W menu podręcznym obok pozycji Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB wybierz opcję Zawsze. 
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Preferencje.

Wypróbuj dowolne z tych opcji lub wszystkie, aby odzyskać plik:

 • Użyj opcji Zapisz jako, aby zapisać plik pod nową nazwą w innej lokalizacji. (Np. użyj wewnętrznego dysku twardego lub dysku, który nie jest dyskiem wymiennym lub sieciowym).
 • Otwórz dowolne kopie zapasowe obrazu, aby ustalić, czy obraz został zapisany, zanim nastąpiło uszkodzenie.
 • Jeśli został wyświetlony jeden z tych komunikatów o błędach, być może rozszerzenie nazwy pliku nie pasuje do formatu pliku:
  • Nie można wykonać polecenia, ponieważ nie jest to prawidłowy dokument programu Photoshop.
  • Nie można wykonać polecenia, ponieważ odnaleziono nieznany lub nieprawidłowy typ znacznika JPEG.
  • Nie można wykonać polecenia, ponieważ moduł formatów plików nie może przeprowadzić analizy pliku.
  • To nie jest poprawny dokument Portable Document File (PDF) i nie można go otworzyć.

Rozwiązanie można znaleźć w temacie Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG.

 • Aby otworzyć obraz zawierający uszkodzone dane warstwy razem z kompozytem, naciśnij klawisze Shift+Option (Mac OS) lub Shift+Alt (Windows) w trakcie otwierania pliku. To rozwiązanie nie działa w przypadku wszystkich plików. 
 • Te narzędzia do odzyskiwania zostały zaproponowane przez klientów. Firma Adobe nie udostępnia do nich pomocy technicznej ani ich nie testowała. Mamy jednak nadzieję, że ułatwią one odzyskanie pliku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online