Rozwiązywanie problemów z odzyskaniem plików

Istnieje wiele możliwych przyczyn uszkodzenia plików:

 • Nagłe przerwy w zasilaniu
 • Awaria komputera podczas zapisywania pliku
 • Program Photoshop zawiesza się lub ulega awarii podczas zapisywania pliku
 • Problemy z połączeniem sieciowym
 • Problemy ze sprzętem, w tym uszkodzone przewody oraz ulegające awarii dyski twarde lub moduły pamięci RAM
 • Wyzwolenie aktualizacji systemu operacyjnego na komputerze

Uszkodzenie plików występuje jednak rzadko. Jeśli ustalisz, że co najmniej jeden plik jest uszkodzony, określ przyczynę, aby zapobiec problemom w przyszłości, oraz spróbuj odzyskać plik.

Rozwiązywanie problemów z brakującymi lub uszkodzonymi plikami zapisanymi na komputerze lub w sieci

Jeśli plik wygląda na ekranie na uszkodzony, a uszkodzenia nie widać w wyeksportowanym pliku ani na wydruku, przyczyną jest prawdopodobnie karta graficzna lub sterownik.

Patrz sekcja Rozwiązywanie problemów dotyczących procesora graficznego (GPU) i sterowników graficznych w programie Photoshop.

Ustalanie przyczyny

Najpierw należy ustalić, czy uszkodzenie ogranicza się do jednego pliku, czy dotyczy wielu plików, co pozwoli ograniczyć możliwe uszkodzenia. 

Jeśli dotyczy jednego pliku, przyczyną może być usterka powiązana z komputerem, która nie została zauważona, lub co do którego wydawało się, że nie był podłączony.

Jeśli dotyczy więcej niż jednego pliku, zwróć uwagę na schematy:

 • Czy uszkodzenie wystąpiło w plikach, które znajdują się w tej samej lokalizacji (w folderze, na dysku twardym, w sieci lub na dysku wymiennym)?
 • Czy zostały utworzone lub zmodyfikowane mniej więcej w tym samym czasie?
 • Czy zaszły jakieś zmiany na komputerze lub w związku z komputerem mniej więcej w czasie, gdy ostatnio edytowano pliki?
 • Czy użyto wtyczki, która spowodowała uszkodzenie pliku?

Jeśli można ustalić, że problem występował na tym samym sprzęcie, sprawdź kable, spróbuj użyć innego portu, użyj innego dysku twardego lub użyj dysku twardego zamiast dysku sieciowego.

Jeśli wszystkie pliki utworzono na tym samym komputerze, przeprowadź diagnostykę sprzętu pod kątem wadliwej pamięci RAM i innych problemów. Takie sytuacje są nietypowe, ale mogą doprowadzić do uszkodzenia pliku. 

Jeśli obrazy zostały uszkodzone mniej więcej w czasie, gdy do komputera zostało dodane nowe oprogramowanie, być może wystąpił błąd z tą aplikacją lub aktualizacją. Sprawdź, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania. Ustal, czy używane aplikacje były ostatnio aktualizowane. Możesz też wyłączyć aplikację.

Chociaż takie zjawisko występuje rzadko, oprogramowanie antywirusowe, program do wykonywania kopii zapasowych oraz narzędzie do zarządzania czcionkami może próbować uzyskać dostęp do plików w trakcie ich zapisywania, co skutkuje ich uszkodzeniem.

Zobacz temat Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów.

Odzyskiwanie uszkodzonego pliku

Wypróbuj dowolne z tych opcji lub wszystkie, aby odzyskać plik.

Otwieranie kopii zapasowej

Otwórz dowolne kopie zapasowe obrazu, aby ustalić, czy obraz został zapisany, zanim doszło do uszkodzenia.

 • Użyj opcji Plik > Zapisz jako, aby zapisać plik pod nową nazwą w innej lokalizacji. (Np. użyj wewnętrznego dysku twardego lub dysku, który nie jest dyskiem wymiennym ani sieciowym). 

Upewnij się, że rozszerzenie nazwy pliku rzeczywiście pasuje do typu pliku

Jeśli został wyświetlony jeden z tych komunikatów o błędach, być może rozszerzenie nazwy pliku nie pasuje do formatu pliku:

 • Nie można wykonać polecenia, ponieważ nie jest to prawidłowy dokument programu Photoshop.
 • Nie można wykonać polecenia, ponieważ odnaleziono nieznany lub nieprawidłowy typ znacznika JPEG.
 • Nie można wykonać polecenia, ponieważ moduł formatów plików nie może przeprowadzić analizy pliku.
 • To nie jest poprawny dokument Portable Document File (PDF) i nie można go otworzyć.

Zobacz Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów.

Zobacz Określanie typu pliku dokumentu.

Inne błędy podczas otwierania plików

Podczas otwierania obrazu w programie Photoshop występuje jeden z następujących błędów:

 • Nie można otworzyć dokumentu nazwapliku.psd. Program Photoshop nie może otworzyć plików w formacie plików programu Adobe Photoshop.
 • Program Photoshop nie może otworzyć plików w formacie plików JPEG programu Adobe Photoshop.
 • Program Photoshop nie może otworzyć plików w formacie [inny format plików, które powinien otwierać program Photoshop].

Zobacz Błąd: „Nie można otworzyć dokumentu [nazwapliku].psd”. | Otwieranie obrazów | macOS.

 

Podczas otwieranie pliku występuje błąd:

 • „Nie można wykonać żądania, ponieważ wystąpił błąd programu”.

Zapoznaj się z powiązanym artykułem pomocy Błąd programu podczas otwierania plików PSD.

Zapoznaj się z powiązaną dyskusją w społeczności Program Error Diagnostic Plugin feedback (Informacje o wtyczce diagnostycznej w przypadku błędu programu).

Otwieranie pliku za pomocą kompozycji

Jeśli plik został uszkodzony, czasem można go odzyskać jako kompozycję. Wygląd pliku zostanie zachowany, ale warstwy zostaną usunięte.

Aby otworzyć obraz zawierający uszkodzoną warstwę za pomocą jego kompozycji:

 • Przytrzymaj naciśnięte klawisze shift + opt (macOS) lub shift + alt (Windows) podczas otwierania pliku.
Uwaga:

Pliku kompozycji nie można odzyskać z pliku, gdy opcja maksymalizacji zgodności plików PSD i PSB jest wyłączona w preferencjach programu Photoshop. 

Zobacz Uzyskiwanie maksymalnej zgodności plików PSD i PSB.

Użycie narzędzia do odzyskiwania innej firmy

Te narzędzia do odzyskiwania zostały zaproponowane przez klientów. Firma Adobe nie wspiera ich ani ich nie testowała. Mamy jednak nadzieję, że ułatwią one odzyskanie pliku.

Strategie zapobiegania utracie danych

Zapasowe zasilanie bateryjne i ochrona przed przepięciami

Zapobiegaj nieprzewidzianym przerwom w zasilaniu i problemom z zasilaniem, używając zapasowego zasilania bateryjnego i ochrony przed przepięciami dla komputerów i innej elektroniki.

Wykonywanie kopii zapasowych plików za pomocą systemu operacyjnego

Regularne wykonywanie kopii zapasowych pozwala na uratowanie wersji pliku, która została zapisana przed jego uszkodzeniem.

Zobacz Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych w systemie Windows.

Zobacz Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac.

Włączanie odzyskiwania plików w programie Photoshop

Włącz odzyskiwanie plików w preferencjach programu Photoshop. W przypadku awarii program Photoshop odzyskuje efekty pracy po ponownym uruchomieniu.

Zobacz Ustawianie preferencji zapisywania plików.

Automatycznie zapisuj informacje odzyskiwania

Program Photoshop automatycznie przechowuje informacje umożliwiające odzyskanie po awarii w odstępach czasu określonych przez użytkownika. W przypadku awarii program Photoshop odzyskuje efekty pracy po ponownym uruchomieniu. Aby częściej zachowywać kopię zapasową danych, możesz ustawić ten czas na 5 minut (domyślnie jest to 10 min).

Zapisywanie w najbezpieczniejszych lokalizacjach

Do zapisywania plików najbezpieczniejsze są te miejsca:

 • Usługa Adobe Creative Cloud, która automatycznie zapisuje wiele kopii zapasowych dokumentów, umożliwiając odzyskanie ich wcześniejszych wersji.
 • Dysk wewnętrzny lub podłączany lokalnie sformatowany przy użyciu systemu plików APFS lub HFS+ (w przypadku produktów firmy Apple) albo NTFS (Windows). Są to domyślne formaty dysków wewnętrznych.

Unikaj zapisywania plików bezpośrednio w tych lokalizacjach:

 • Serwery sieciowe (udziały sieciowe) w sieci lokalnej lub firmowej. Zalecamy zapisywanie pliku najpierw na dysku wewnętrznym, aby następnie skopiować go na serwer sieciowy.
 • Pamięci USB i dyski zewnętrzne z systemem plików FAT32. Zapisywanie bezpośrednio w pamięci USB nie jest tak ryzykowne jak używanie woluminu sieciowego, ale taka pamięć jest bardziej podatna na problemy sprzętowe i programowe niż dyski z systemem plików APFS, HFS+ lub NTFS.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?