Rozwiązywanie problemów z czcionkami w programie Adobe Photoshop CC, 2015, 2014, CS6, CS5

Uszkodzone czcionki mogą powodować w programie Photoshop różne problemy i niektóre z nich nie wydają się być powiązane z czcionkami.

Rozwiązania

Te rozwiązania podano, zaczynając od najprostszych, takich które najprawdopodobniej umożliwią zlokalizowanie uszkodzonej czcionki, a na bardziej wymagających lub czasochłonnych kończąc.

Ważne! Zanim rozpoczniesz testowanie czcionek, usuń lub zaktualizuj wszystkie dodatki plug-in czcionek innych firm.

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj program Photoshop do najnowszej wersji

 1. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Aktualizacje (jest to preferowana metoda aktualizacji).

 2. Pobierz najnowszą aktualizację z witryny firmy Adobe.

Rozwiązanie 2: Wyłącz Podgląd czcionki w preferencjach programu Photoshop

Program Photoshop CS6 i nowsze wersje:

 1. Wybierz kolejno opcje Typ > Rozmiar podglądu czcionki.

 2. Wybierz Brak.

Photoshop CS5:

 1. Wybierz kolejno opcje Photoshop > Preferencje > Typ (Mac OS) lub Edytuj > Preferencje > Typ (Windows).

 2. Odznacz opcję Rozmiar podglądu czcionki.

Wykonaj ponownie test, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 3: Usuń czcionki

Wiadomo, że następujące czcionki powodują problemy, jeśli są używane w programie Photoshop:

Bustle (tylko system Mac OS)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

Rozwiązanie 4: (Tylko system Mac OS) Sprawdź poprawność wszystkich czcionek za pomocą aplikacji Zeszyt czcionek w systemie Mac OS

 1. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Zeszyt czcionek.
 2. Wybierz opcję Wszystkie czcionki w kolumnie Kolekcja
 3. Wybierz czcionkę znajdującą się najwyżej na liście w kolumnie Czcionki i naciśnij przyciski Cmd+A, aby wybrać wszystkie czcionki.

 4. Wybierz kolejno opcje Plik > Sprawdź poprawność czcionki.

 5. Usuń uszkodzoną lub zdublowaną czcionkę.

 6. Jeśli program Zeszyt czcionek ulegnie awarii, uruchom ponownie Zeszyt czcionek i przewiń po kolei czcionki, aby ustalić, która czcionka spowodowała awarię. Użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pierwszą czcionkę, następnie przytrzymaj klawisz, aby przewinąć wszystkie czcionki.

Rozwiązanie 5: Użyj skryptu FontTest, aby ustalić, czy na komputerze znajdują się uszkodzone czcionki

Pobierz, zainstaluj i uruchom odpowiedni skrypt FontTest.jsx dla wersji programu Photoshop dostępny poniżej. Skrypt umożliwia ustalenie, czy w systemie znajdują się uszkodzone czcionki lub czy niektóre z czcionek powodują awarię.

Pobierz i wczytaj odpowiedni plik FontTest_readme.pdf.

Ważne! Ten plik PDF ReadMe zawiera niezbędne informacje dotyczące sposobu instalacji i uruchamiania skryptu oraz informacje dotyczące wyników.

Uwaga! Jeśli program Photoshop ulegnie awarii przed uruchomieniem tego skryptu, przyczyną jest najprawdopodobniej problem z systemem operacyjnym a nie z programem Photoshop. W takim przypadku wykonaj zadania opisane w innych rozwiązaniach w tym dokumencie.

Photoshop CS6 i nowsze wersje

Kliknij prawym przyciskiem myszy (system Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (system Mac OS) plik FontTest.jsx.zip poniżej. Następnie zapisz plik FontTest.jsx w lokalizacji na dysku twardym, np. na Pulpicie. Rozpakuj plik, klikając go dwukrotnie, i jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz opcję wyodrębnienia wszystkich plików.

Pobierz

Pobierz

Photoshop CS5

Kliknij prawym przyciskiem myszy (system Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (Mac OS) skrypt FontTest.Następnie zapisz plik FontTest.jsx w lokalizacji na dysku twardym, np. na Pulpicie.

FontTest ReadMe

Rozwiązanie 6: Usuń pamięć podręczną czcionek w programie Photoshop

Mac OS

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer (jeśli jest zainstalowana).

 2. Przejdź do folderu:

  • W programie Photoshop CS6 i starszych wersjach
     /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Caches/Adobe
  • Photoshop CC lub nowsza wersja
     /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC

  Uwaga:

  Jeśli używasz systemu operacyjnego Mac OS 10.7 lub jego nowszych wersji, przeczytaj tę notatkę TechNote i dowiedz się, jak otworzyć ukryty folder Biblioteka.

 3. Przeciągnij folder TypeSupport (program Photoshop CS6 i jego starsze wersje) lub folder CT Font Cache (program Photoshop CC lub jego nowsze wersje) do kosza i opróżnij kosz.

Windows

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer (jeśli jest zainstalowana).

 2. Przejdź do odpowiedniego folderu

  • Program Photoshop CS6 i jego starsze wersje
   Windows XP: \Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Adobe
   Windows 7: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe
  • Program Photoshop CC i CC 2014
   System Windows 7 i 8: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC, CC 2014 lub CC 2015
 3. Usuń folder TypeSupport (program Photoshop CS6 i jego starsze wersje) lub folder CT Font Cache (Photoshop CC, CC 2014 oraz CC 2015) i opróżnij kosz.

Uruchom ponownie program Photoshop i wykonaj test, aby ustalić, czy problem został rozwiązany. 

Rozwiązanie 7: Usuń pamięć podręczną systemu

Mac OS

Aby usunąć pamięć podręczną systemu, uruchom narzędzie wiersza poleceń w aplikacji Terminal. Polecenie to jest częścią systemu Mac OS. Zachowaj ostrożność podczas używania programu Terminal, gdyż na niskim poziomie oddziałuje on na system operacyjny.Informacje można uzyskać w podręczniku Atsutil, wpisując polecenie „man atsutil” (bez cudzysłowu) i naciskając opcję Powrót w aplikacji Terminal. Można również przeczytać ten artykuł w magazynie MacWorld.

 1. Zamknij program Photoshop i aplikację Creative Cloud na komputer (jeśli jest zainstalowana).

 2. Wybierz kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia.
 3. Otwórz Terminal

 4. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij opcję Powrót

  bazy danych sudo atsutil — usuń

Windows

Włącz ukryte pliki i foldery (zobacz artykuł Wyświetlanie ukrytych plików i folderów), a następnie wykonaj następujące czynności:.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe, w tym aplikację Creative Cloud na komputer (jeśli jest zainstalowana).

 2. Przejdź do folderu \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local

 3. Usuń pliki *FNTCACHE*.DAT lub *FontCache*.dat.

  Uwaga:

  Gwiazdka (*) wskazuje różne numery, litery lub słowa, np. FontCache-S-1-5-21.dat.

Zwykle w przypadku usuwania pamięci podręcznej systemu operacyjnego dobrym rozwiązaniem jest również usunięcie pamięci podręcznej programu Photoshop (Rozwiązanie 6 powyżej). Wykonaj ponownie test, aby ustalić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 8: Izoluj czcionkę powodującą problem (tylko system Mac OS)

Ważne! Od wprowadzenia wersji Mac OS X 10.7 przez firmę Apple folder biblioteki użytkownika jest domyślnie ukryty. Aby uzyskać dostęp do plików w ukrytym folderze biblioteki w celu rozwiązania problemów powiązanych z produktami firmy Adobe, użyj metod opisanych w temacie Jak uzyskać dostęp do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

Pamiętaj, aby czcionki znajdowały się tylko w jednym folderze czcionek:

 •  /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Fonts
 •  /Library/Fonts

Jeśli czcionki nie dublują się, wykonaj pozostałe operacje opisane w Kroku. Jeśli dublują się, usuń je z jednej lokalizacji.

Utwórz dwa foldery na pulpicie o nazwach fonttest i goodfonts.

Istnieją trzy lokalizacje, które mogą zawierać czcionki do testowania. Wykonaj tę operację testowania dla wszystkich następujących folderów, które zawierają czcionki:

* /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Fonts
* /Library/Fonts
* /[dysk sieciowy]/Library/Fonts

Aby testować pod kątem uszkodzonej czcionki, przechowuj połowę czcionek w folderze Biblioteka/Czcionki. Przenieś połowę do folderu fonttest i przetestuj warunki, które spowodowały problem.

 • Jeśli problem pojawia się ponownie, uszkodzona czcionka znajduje się nadal w folderze Czcionki, a nie w folderze fonttest. Przenieś czcionki z folderu fonttest do folderu goodfonts.
 • Jeśli problem nie pojawia się ponownie, uszkodzona czcionka znajduje się w folderze fonttest. Przenieś czcionki z oficjalnego folderu czcionek do folderu goodfont. Przenieś połowę czcionek z powrotem to oficjalnego folderu czcionek do kolejnej serii testowania.
 • Kontynuuj testowanie połowy czcionek, które pozostały, i kontynuuj przenoszenie czcionek, z którymi problem nie występuje do folderu goodfonts. 
 • Gdy ustalisz jedną czcionkę, która powoduje problem, usuń ją z oficjalnego folderu czcionek. Przenieś wszystkie czcionki z folderu goodfonts z powrotem do odpowiedniego oficjalnego folderu czcionek, który testujesz. Wykonaj te testy dla każdego oficjalnego folderu czcionek, który zawiera czcionki. 

Ważne! Jeśli ten sam problem występuje po usunięciu czcionki, co najmniej jedna czcionka ma ten sam lub podobny problem. Kontynuuj wykonywanie tych kroków, aż wszystkie uszkodzone czcionki zostaną usunięte.

Wymagane czcionki w programie Photoshop CS6

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeDevanagari-Bold.otf
 • AdobeDevanagari-BoldItalic.otf
 • AdobeDevanagari-Italic.otf
 • AdobeDevanagari-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Normal.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • LetterGothicStd.otf
 • LetterGothicStd-Bold.otf
 • LetterGothicStd-BoldSlanted.otf
 • LetterGothicStd-Slanted.otf
 • MinionPro-Regular.otf
 • MinionPro-It.otf
 • MinionPro-Bold.otf
 • MinionPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-Bold.otf
 • MyriadPro-BoldCond.otf
 • MyriadPro-BoldCondIt.otf
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf
 • MyriadHebrew-Bold.otf
 • MyriadHebrew-BoldIt.otf
 • MyriadHebrew-It.otf
 • MyriadHebrew-Regular.otf

Opcjonalne czcionki w programie Photoshop CS6

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • KozMinPro-Light.otf
 • KozMinPro-Medium.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Wymagane czcionki w programie Photoshop CS5

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf

Opcjonalne czcionki w programie Photoshop CS5

Uwaga! Te czcionki mogą mieć wpływ na sposób wyświetlania szablonów lub wpłynąć na łączność między produktami.

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Medium.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Słowa kluczowe: awaria, zawieszenie, zablokowanie, typ, typ narzędzia, typ narzędzia, czcionka, czcionki, uszkodzone, uszkodzone, cpsid_84363