Gesty i skróty dotykowe

Informacje o gestach i skrótach dotykowych, które usprawniają pracę w aplikacji Photoshop na tablecie iPad.

Korzystanie ze skrótów dotykowych

Skróty dotykowe umożliwiają szybki dostęp do alternatywnych funkcji wybranego narzędzia w aplikacji Photoshop na tablet iPad. Skrót dotykowy możesz stuknąć i przeciągnąć, aby przesunąć go na obszarze roboczym. Każde z wybranych narzędzi ma do dwóch funkcji alternatywnych dostępnych za pośrednictwem skrótów dotykowych. Skrót dotykowy trzeba przytrzymywać przez cały czas używania alternatywnego zachowania narzędzia. W prawym górnym rogu obszaru roboczego jest widoczny niebieski wskaźnik informujący o aktywnym stanie skrótu dotykowego.

Podczas korzystania z narzędzia Pędzel możesz na przykład włączyć główny skrót dotykowy w celu użycia go jako gumki lub dodatkowy skrót w celu użycia narzędzia Kroplomierz.

Skrót dotykowy w stanie głównym
Przełącz pędzel w tryb gumki, używając głównego skrótu dotykowego.

Używanie głównego skrótu dotykowego: Aby włączyć główną funkcję wybranego narzędzia, stuknij i przytrzymaj na środku skrótu dotykowego drugą dłonią.

Skrót dotykowy w stanie dodatkowym
Przy wybranym narzędziu Pędzel przełącz je na narzędzie Kroplomierz, używając dodatkowego skrótu dotykowego.

Używanie dodatkowego skrótu dotykowego: Aby włączyć dodatkową funkcję wybranego narzędzia, stuknij i przeciągnij do zewnętrznej krawędzi skrótu dotykowego drugą dłonią.

Narzędzie Pędzel to tylko jedno z wielu narzędzi, których można używać z wykorzystaniem skrótu dotykowego. Aby z poziomu aplikacji uzyskać dostęp do listy narzędzi współpracujących ze skrótami dotykowymi w aplikacji Photoshop na tablet iPad, przejdź do sekcji Pomoc () > Wyświetl skróty dotykowe lub zapoznaj się z poniższą tabelą:

Ikona Narzędzie Główny skrót dotykowy Dodatkowy skrót dotykowy
Przenoszenie Przenoszenie na osi X/Y Powielanie

Skalowanie Skalowanie nieproporcjonalne Skalowanie od środka
  Obrót Przyciągaj do 15 stopni Brak
Lasso Dodawanie do lub odejmowanie od zaznaczenia Brak
Szybkie zaznaczanie Dodawanie do lub odejmowanie od zaznaczenia Brak
Zaznaczanie prostokątne Zaznaczanie przy ustalonych proporcjach Zaznaczanie od środka przy ustalonych proporcjach
Zaznaczanie eliptyczne Zaznaczanie w okręgu Zaznaczanie w okręgu od środka
Pędzel Gumka Kroplomierz
Stempel Ustawianie źródła  Brak
Kadrowanie Kadrowanie proporcjonalne Kadrowanie proporcjonalne od środka
Stuknięcie warstwy Włączenie trybu wielokrotnego wyboru Brak
Stuknięcie grupy warstw Włączenie trybu wielokrotnego wyboru Brak

Używanie gestów

Interfejs dotykowy aplikacji Photoshop na tablet iPad umożliwia szybkie wykonywanie przydatnych operacji za pomocą gestów. Aby z poziomu aplikacji uzyskać dostęp do listy gestów dotykowych, których można używać w aplikacji Photoshop na tablet iPad, przejdź do sekcji Pomoc () > Wyświetl gesty lub zapoznaj się z poniższą tabelą:

Ilustracja

Gest

Operacja 

Stuknięcie dwoma palcami

Cofnięcie

Stuknięcie trzema palcami

Ponowienie

Aby przesunąć oddokowany panel narzędzi po obszarze roboczym, przytrzymaj i przeciągnij uchwyt u góry tego panelu.

Opcje narzędzia Przesuwanie

Aby wyświetlić więcej opcji narzędzia, stuknij dwukrotnie lub przytrzymaj ikony z trójkątami w prawym dolnym rogu.

Wyświetlenie dodatkowych opcji

Aby panoramować, przeciągnij dwoma palcami.

Panoramowanie obszaru roboczego

Podwójne stuknięcie

Wyświetlanie w powiększeniu 100% 

Uwaga:

W przyszłych wersjach firma Adobe planuje dodać kolejne skróty dotykowe i gesty do aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online