Skróty klawiaturowe pozwalają szybciej pracować w programie Adobe Photoshop.

Uwagi:

  • Skróty klawiaturowe programu Photoshop można dostosować. Zapoznaj się z artykułem Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.
  • Okno dialogowe Skróty klawiszowe umożliwia przeglądanie, edytowanie i podsumowanie skrótów klawiaturowych. Aby je wyświetlić w programie Photoshop, wybierz opcję Edycja > Skróty klawiszowe lub użyj następujących skrótów:
    • Alt + Shift + Control + K (Windows)
    • Alt + Shift + Command + K (macOS)
  • W nowszych modelach komputerów MacBook Pro pasek Touch Bar zastępuje klawisze funkcyjne z górnej części klawiatury. Aby zrozumieć, jak klawisze funkcyjne działają w modelach z paskiem Touch Bar, przeczytaj ten artykuł w dokumentacji firmy Apple.

Korzystanie z klawiszy funkcyjnych

Uwaga:

W systemie macOS naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn wraz z klawiszem funkcyjnym (od F1 do F12) powoduje zastąpienie działania klawisza i uaktywnienie domyślnej funkcji systemu macOS, na przykład modyfikacji jasności czy głośności. Więcej informacji o działaniu klawiszy funkcyjnych w systemie macOS zawierają następujące dokumenty firmy Apple:

Wynik

Windows

macOS

Uruchomienie pomocy

F1

Klawisz Pomoc

Cofnięcie/ponowienie operacji

 

F1

Wycinanie

F2

F2

Kopiowanie

F3

F3

Wklejanie

F4

F4

Pokazanie/ukrycie panelu Pędzel

F5

F5

Pokazanie/ukrycie panelu Kolor

F6

F6

Pokazanie/ukrycie panelu Warstwy

F7

F7

Pokazanie/ukrycie panelu Informacje

F8

F8

Pokazanie/ukrycie panelu Operacje

F9

Option + F9

Odwrócenie

F12

F12

Wypełnienie

Shift + F5

Shift + F5

Wtopienie zaznaczenia

Shift + F6

Shift + F6

Zaznaczanie odwrotne

Shift + F7

Shift + F7

Zaznaczanie narzędzi

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tymczasowo aktywuje narzędzie. Zwolnienie klawisza powoduje powrót do poprzedniego narzędzia.

Uwaga:

Aby przełączać narzędzia w grupie wielu narzędzi, należy wielokrotnie nacisnąć ten sam klawisz skrótu.

Wynik

Windows

macOS

Przechodzenie między narzędziami o tym samym skrócie klawiaturowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi)

Przechodzenie między narzędziami ukrytymi

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt, a następnie kliknięcie narzędzia (oprócz narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Option, a następnie kliknięcie narzędzia (oprócz narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)

Narzędzie Przesuwanie

V

V

Narzędzie Zaznaczanie prostokątne

Narzędzie Zaznaczanie eliptyczne

M

M

Narzędzie Lasso

Narzędzie Lasso wielokątne

Narzędzie Lasso magnetyczne

L

L

Narzędzie Różdżka

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

W

W

Narzędzie Kadrowanie

Narzędzie Cięcie na plasterki

Narzędzie Zaznaczanie plasterków

C

C

Narzędzie Kroplomierz

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Miarka

Narzędzie Notatki

I

I

Narzędzie Punktowy pędzel korygujący

Narzędzie Pędzel korygujący

Narzędzie Łatka

Narzędzie Czerwone oczy

J

J

Narzędzie Pędzel

Narzędzie Ołówek

Narzędzie Zastępowanie kolorów

Narzędzie Pędzel mieszający

B

B

Narzędzie Stempel

Narzędzie Stempel ze wzorkiem

S

S

Narzędzie Pędzel historii

Narzędzie Artystyczny pędzel historii

Y

Y

Narzędzie Gumka

Narzędzie Gumka tła

Narzędzie Magiczna gumka

E

E

Narzędzie Gradient

Narzędzie Wiadro z farbą

G

G

Narzędzie Rozjaśnianie

Narzędzie Ściemnianie

Narzędzie Gąbka

O

O

Narzędzie Pióro

Narzędzie Pióro dowolne

P

P

Narzędzie Tekst

Narzędzie Tekst pionowy

Narzędzie Pozioma maska tekstowa

Narzędzie Pionowa maska tekstowa

T

T

Narzędzie Zaznaczanie ścieżek

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

A

A

Narzędzie Prostokąt

Narzędzie Prostokąt zaokrąglony

Narzędzie Elipsa

Narzędzie Wielokąt

Narzędzie Linia

Narzędzie Kształt własny

U

U

Narzędzie Rączka

H

H

Narzędzie Obracanie widoku

R

R

Narzędzie Lupka

Z

Z

Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Przełączenie między trybami maski szybkiej/standardowej Q Q
Narzędzie Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości J J
Narzędzie Kadrowanie perspektywiczne C C
Narzędzie Obszar roboczy V V
Narzędzie Obracanie widoku R R
Przełączenie zachowania przezroczystości / (ukośnik) / (ukośnik)
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Poprzedni pędzel , ,
Następny pędzel . .
Pierwszy pędzel < <
Ostatni pędzel > >
Należy użyć tego samego klawisza skrótu dla narzędzia Formowanie.

Wyświetlanie obrazów

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Przechodzenie między otwartymi dokumentami

Control + Tab

Control + Tab

Przejście do poprzedniego dokumentu

Shift + Control + Tab

Shift + Command + ` (grawis)

Zamknięcie pliku w programie Photoshop i otwarcie go w programie Bridge

Shift + Control + W

Shift + Command + W

Przechodzenie między trybem standardowym a trybem szybkiej maski

Q

Q

Przełączanie (do przodu) pomiędzy trybami ekranu standardowym, pełnym z paskiem menu i pełnym

F

F

Przełączanie (do tyłu) pomiędzy trybami ekranu standardowym, pełnym z paskiem menu i pełnym

Shift + F

Shift + F

Przełączanie (do przodu) koloru obszaru roboczego

Spacja + F (lub kliknięcie prawym klawiszem myszy tła obszaru roboczego i wybranie koloru)

Spacja + F (lub kliknięcie z wciśniętym klawiszem Control tła obszaru roboczego i wybranie koloru)

Przełączanie (do tyłu) koloru obszaru roboczego

Spacja + Shift + F

Spacja + Shift + F

Dopasowywanie obrazu do wielkości okna

Kliknij dwukrotnie narzędzie Rączka

Kliknij dwukrotnie narzędzie Rączka

Powiększenie 100%

Kliknij dwukrotnie narzędzie Lupka lub

Ctrl + 1

Kliknij dwukrotnie narzędzie Lupka lub

Command + 1

Uaktywnienie narzędzia Rączka (poza trybem edycji tekstu)

Spacja

Spacja

Jednoczesne przesuwanie wielu dokumentów przy użyciu narzędzia Rączka

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Przełączenie do narzędzia Powiększ

Control + Spacja

Command + Spacja

Przełączenie do narzędzia Zmniejsz

Alt + Spacja

Option + Spacja

Przesunięcie ramki zaznaczenia podczas przeciągania narzędzia Lupka

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Powiększenie procentowe i utrzymanie aktywności pola procentu powiększenia

Shift + Enter w polu wartości procentowej powiększenia panelu Nawigator

Shift + Return w polu wartości procentowej powiększenia panelu Nawigator

Powiększenie pewnego obszaru obrazu

Control + przeciągnij w podglądzie w panelu Nawigator

Command + przeciągnij w podglądzie w panelu Nawigator

Tymczasowe powiększenie obrazu

Przytrzymanie klawisza H, kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy

Przytrzymanie klawisza H, kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy

Przewinięcie obrazu za pomocą narzędzia Rączka

Spacja + przeciągnięcie albo przeciągnięcie pola podglądu w panelu Nawigator

Spacja + przeciągnięcie albo przeciągnięcie pola podglądu w panelu Nawigator

Przewijanie w górę lub w dół o 1 ekran

Page Up lub Page Down

Page Up lub Page Down

Przewijanie w górę lub w dół o 10 jednostek

Shift + Page Up lub Page Down

Shift + Page Up lub Page Down

Przesunięcie widoku do lewego górnego rogu albo prawego dolnego rogu

Home lub End

Home lub End

Przełączanie rubinowego koloru maski warstwy (maska warstwy musi być zaznaczona)

\ (ukośnik odwrotny)

\ (ukośnik odwrotny)

Aby przewinąć obraz w prawo lub w lewo, należy wcisnąć Ctrl (Windows) lub Command (macOS), a następnie użyć odpowiednio klawisza Page Up lub w Page Down

Korzystanie z narzędzia Wypaczenie marionetkowe

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Całkowite anulowanie

Esc

Esc

Cofnięcie ostatniego dopasowania punktu

Ctrl + Z

Command + Z

Zaznaczenie wszystkich punktów

Ctrl + A

Command + A

Usunięcie zaznaczenia wszystkich punktów

Ctrl + D

Command + D

Zaznaczenie wielu punktów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Przeniesienie wielu zaznaczonych punktów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Tymczasowe ukrycie punktów

H

H

Korzystanie z narzędzia Popraw krawędź

Wynik

Windows

macOS

Otwarcie okna dialogowego Popraw krawędź

Control + Alt + R

Command + Option + R

Przejście do kolejnego trybu podglądu

F

F

Przejście do poprzedniego trybu podglądu

Shift + F

Shift + F

Przełączanie pomiędzy oryginalnym obrazem a podglądem zaznaczenia

X

X

Przełączanie pomiędzy oryginalnym zaznaczeniem a poprawioną wersją

P

P

Przełączanie podglądu promienia

J

J

Przełączanie pomiędzy narzędziami Promień poprawiania i Wymazywanie poprawek

Shift + E

Shift + E

Korzystanie z filtra Formowanie

Wynik

Windows

macOS

Narzędzie Zawijanie w przód

W

W

Rekonstrukcja, narzędzie

R

R

Narzędzie Wirówka w prawo

C

C

Narzędzie Wklęśnięcie

S

S

Narzędzie Wybrzuszanie

B

B

Narzędzie Wypychanie w lewo

O

O

Narzędzie Lustro

M

M

Narzędzie Turbulencja

T

T

Narzędzie Zamrażanie maski

F

F

Narzędzie Rozmrażanie maski

D

D

Odwrócenie kolejności narzędzi Wybrzuszenie, Wklęśnięcie, Wciśnij z prawej i Lustro

Alt + narzędzie

Option + narzędzie

Ciągłe próbkowanie zniekształcenia

 

Naciśnij klawisz Alt i przeciągnij w oknie podglądu przy wybranym narzędziu Rekonstrukcja z trybem przenoszenia, wirówki lub podobieństw

Naciśnięcie klawisza Option i przeciągnięcie w oknie podglądu przy wybranym narzędziu Rekonstrukcja z trybem przenoszenia, wirówki lub podobieństw

Zmniejszenie/powiększenie rozmiaru pędzla o 2 albo gęstości, nacisku, siły lub wahania turbulencji o 1

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Zmniejszenie/powiększenie rozmiaru pędzla o 2 albo gęstości, nacisku, siły lub wahania turbulencji o 1

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Przechodzenie między opcjami po prawej od góry

Tabulatory

Tabulatory

Przechodzenie między opcjami po prawej od dołu

Shift + Tab

Shift + Tab

Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Aby zmniejszyć/zwiększyć wielkość o 10, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.

Korzystanie z filtra Punkt zbiegu

Wynik

Windows

macOS

Powiększenie dwukrotne (tymczasowe)

X

X

Powiększenie

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Control + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Dopasowanie do widoku

Control + 0 (zero); dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka

Command + 0 (zero); dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka

Powiększenie w środku (100%)

Kliknij dwukrotnie narzędzie Lupka

Kliknij dwukrotnie narzędzie Lupka

Zwiększenie rozmiaru pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

]

]

Zmniejszenie rozmiaru pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

[

[

Zwiększenie twardości pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

Shift + ]

Shift + ]

Zmniejszenie twardości pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

Shift + [

Shift + [

Cofnięcie ostatniej operacji

Control + Z

Command + Z

Ponowienie ostatniej operacji

Control + Shift + Z

Command + Shift + Z

Cofnięcie wszystkich zaznaczeń

Control + D

Command + D

Ukrycie zaznaczenia i płaszczyzn

Control + H

Command + H

Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesuwanie zaznaczenia o 10 pikseli

Shift + klawisze strzałek

Shift + klawisze strzałek

Kopiowanie

Control + C

Command + C

Wklejanie

Control + V

Command + V

Powtórzenie ostatniej operacji powielenia i przesunięcia

Control + Shift + T

Command + Shift + T

Utworzenie zaznaczenia swobodnego z bieżącego zaznaczenia

Control + Alt + T

 

Wypełnienie zaznaczenia obrazem pod kursorem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij

Utworzenie duplikatu zaznaczenia jako zaznaczenia swobodnego

Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Control + Alt

Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Command + Option

Ograniczenie zaznaczenia do obrotów co 15°

Alt + Shift, aby obrócić

Option + Shift, aby obrócić

Zaznaczenie płaszczyzny położonej pod inną płaszczyzną

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij płaszczyznę

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie kliknij płaszczyznę

Utwórz 90 stopniową płaszczyznę, płaszczyzny nadrzędnej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij

Usunięcie ostatniego punktu definiującego płaszczyznę

Backspace

Usuwanie

Utworzenie pełnej płaszczyzny obszaru roboczego

Kliknij dwukrotnie narzędzie Utwórz płaszczyznę

Kliknij dwukrotnie narzędzie Utwórz płaszczyznę

Korzystanie z okna dialogowego Camera Raw

Uwaga:

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tymczasowo aktywuje narzędzie. Zwolnienie klawisza powoduje powrót do poprzedniego narzędzia.

Wynik

Windows

macOS

Narzędzie Lupka

Z

Z

Narzędzie Rączka

H

H

Narzędzie Balans bieli

I

I

Narzędzie Próbnik kolorów

S

S

Narzędzie Kadrowanie

C

C

Narzędzie Prostowanie

A

A

Narzędzie Redukcja punktów

B

B

Narzędzie Usuwanie efektu czerwonych oczu

E

E

Panel Podstawowe

Ctrl + Alt + 1

Command + Option + 1

Panel Krzywa tonalna

Ctrl + Alt + 2

Command + Option + 2

Panel Szczegół

Ctrl + Alt + 3

Command + Option + 3

Panel HSL/Skala szarości

Ctrl + Alt + 4

Command + Option + 4

Panel Rozdziel tonowanie

Ctrl + Alt + 5

Command + Option + 5

Panel Korekcja obiektywu

Ctrl + Alt + 6

Command + Option + 6

Panel Kalibracja aparatu

Ctrl + Alt + 7

Command + Option + 7

Panel Ustawienia domyślne

Ctrl + Alt + 9

Command + Option + 9 (W Preferencjach systemowych systemu macOS musi być wyłączony skrót powiększania związany z funkcją Dostęp uniwersalny).

Panel Otwórz migawki

Ctrl + Alt + 9

Command + Option + 9

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie krzywej parametrycznej

Ctrl + Alt + Shift + T

Command + Option + Shift + T

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie barwy

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie nasycenia

Ctrl + Alt + Shift + S

Command + Option + Shift + S

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie luminancji

Ctrl + Alt + Shift + L

Command + Option + Shift + L

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie mieszania skali szarości

Ctrl + Alt + Shift + G

Command + Option + Shift + G

Ostatnio używane narzędzie Ukierunkowane dopasowanie

T

T

Narzędzie Pędzel dopasowania

K

K

Narzędzie Filtr stopniowy

G

G

Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru pędzla

] / [

] / [

Zwiększenie/zmniejszenie stopnia wtapiania pędzla

Shift + ] / Shift + [

Shift + ] / Shift + [

Zwiększanie/zmniejszanie przepływu narzędzia Pędzel dopasowania z krokiem 10

= (znak równości) / - (dywiz)

= (znak równości) / - (dywiz)

Tymczasowe przełączenie narzędzia Pędzel dopasowania z trybu dodawania na tryb wymazywania albo z trybu wymazywania na tryb dodawania

Alt

Option

Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania

Alt + ] / Alt + [

Option + ] / Option + [

Zwiększanie/zmniejszanie stopnia wtapiania tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania

Alt + Shift + ] / Alt + Shift + [

Option + Shift + ] / Option + Shift + [

Zwiększanie/zmniejszanie przepływu tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania z krokiem 10

Alt + = (znak równości) / Alt + - (dywiz)

Option + = (znak równości) / Option + - (dywiz)

Przełączenie narzędzia Pędzel dopasowania lub filtra Stopniowy z trybu dodawania lub wymazywania do trybu nowego dopasowania

N

N

Przełączenie automatycznej maski dla narzędzia Pędzel dopasowania

M

M

Przełączenie pokazywania maski dla narzędzia Pędzel dopasowania

Y

Y

Przełączenie punktów narzędzia Pędzel dopasowania

V

V

Przełączenie nakładki dla narzędzia Filtr stopniowy, Usuwanie dodatkowych lub Usuwanie efektu czerwonych oczu

V

V

Obracanie obrazu w lewo

L lub Ctrl + ]

L lub Command + ]

Obracanie obrazu w prawo

R lub Ctrl + [

R lub Command + [

Powiększenie

Ctrl + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Ctrl + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Powiększanie

(Nie działa, gdy wybrane jest narzędzie Prostowanie. Jeśli aktywne jest narzędzie Kadrowanie, tymczasowo przełącza na narzędzie Prostowanie).

Ctrl

Command

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Zmniejszanie i zmiana przycisku Otwórz obraz na Otwórz kopię oraz przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Przełączenie podglądu

P

P

Tryb pełnoekranowy

F

F

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Balans bieli i zmiana przycisku Otwórz obraz na Otwórz obiekt.

(Nie działa, jeśli jest aktywne narzędzie Kadrowanie).

Shift

Shift

Zaznaczanie wielu punktów w panelu Krzywe

Kliknięcie pierwszego punktu, kliknięcie kolejnych z wciśniętym klawiszem Shift

Kliknięcie pierwszego punktu, kliknięcie kolejnych z wciśniętym klawiszem Shift

Dodawanie punktu krzywej w panelu Krzywe

Kliknięcie w podglądzie z wciśniętym klawiszem Control

Kliknięcie w podglądzie z wciśniętym klawiszem Command

Przesunięcie zaznaczonego punktu w panelu Krzywe (o 1 jednostkę)

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesunięcie zaznaczonego punktu w panelu Krzywe (o 10 jednostek)

Shift + strzałka

Shift + strzałka

Otwarcie zaznaczonych obrazów w oknie dialogowym Camera Raw z programu Bridge

Ctrl + R

Command + R

Otwarcie zaznaczonych obrazów z programu Bridge z pominięciem okna dialogowego Camera Raw

Shift + dwukrotne kliknięcie obrazu

Shift + dwukrotne kliknięcie obrazu

Wyświetlenie obszaru podświetlonego, który będzie przycięty w Podglądzie

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt, a następnie przeciągnięcie suwaka Ekspozycja, Przywracanie lub Czarny

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Option, a następnie przeciągnięcie suwaka Ekspozycja, Przywracanie lub Czarny

Ostrzeżenie przycinania podświetlenia

O

O

Ostrzeżenie przycinania cienia

U

U

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie oceny od 1 do 5 gwiazdek

Ctrl + 1 - 5

Command + 1–5

(Tryb taśmy filmowej) Zwiększenie/zmniejszenie oceny

Ctrl + . (kropka) / Ctrl + , (przecinek)

Command + . (kropka) / Command + , (przecinek)

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie czerwonej etykiety

Ctrl + 6

Command + 6

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie żółtej etykiety

Ctrl + 7

Command + 7

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie zielonej etykiety

Ctrl + 8

Command + 8

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie niebieskiej etykiety

Ctrl + 9

Command + 9

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie purpurowej etykiety

Ctrl + Shift + 0

Command + Shift + 0

Preferencje funkcji Camera Raw

Ctrl + K

Command + K

Usunięcie preferencji funkcji Camera Raw

Ctrl + Alt (przy otwieraniu)

Option + Shift (przy otwieraniu)

Korzystanie z okna dialogowego Czarno-biały

Wynik

Windows

macOS

Otwórz okno dialogowe Czarno-biały

Shift + Control + Alt + B

Shift + Command + Option + B

Zwiększenie/zmniejszenie wybranej wartości o 1%

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie wybranej wartości o 10%

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zmiana wartości suwaka najbardziej zbliżonego koloru

Kliknięcie-przeciągnięcie po obrazie

Kliknięcie-przeciągnięcie po obrazie

Korzystanie z narzędzia Krzywe

Wynik

Windows

macOS

Otwarcie okna dialogowego Krzywe

Control + M

Command + M

Zaznaczenie kolejnego punktu na krzywej

+ (plus)

+ (plus)

Zaznaczenie poprzedniego punktu na krzywej

– (minus)

– (minus)

Zaznaczenie kilku punktów na krzywej

Klikanie punktów z wciśniętym klawiszem Shift

Klikanie punktów z wciśniętym klawiszem Shift

Usunięcie zaznaczenia punktu

Control + D

Command + D

Usunięcie punktu na krzywej

Zaznacz punkt i wciśnij klawisz Delete

Zaznacz punkt i wciśnij klawisz Delete

Przesunięcie zaznaczonego punktu o 1 jednostkę

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesunięcie zaznaczonego punktu o 10 jednostek

Shift + Klawisze strzałek

Shift + Klawisze strzałek

Wyświetlanie świateł i cieni, które zostaną przycięte

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przesuń czarny/biały suwak

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przesuń czarny/biały suwak

Ustawienie punktu na krzywej kompozytowej

Control i kliknij obraz

Command i kliknij obraz

Ustaw punkt na krzywych kanału

Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift + Control, a następnie kliknij obraz

Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift + Control, a następnie kliknij obraz

Przełącz wielkość siatki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij pole

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij pole

Zaznaczanie i przenoszenie obiektów

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Zmiana położenia ramki zaznaczenia podczas zaznaczania

Dowolne narzędzie zaznaczanie prostokątne (poza narzędziem do zaznaczania pojedynczych kolumn i pojedynczych wierszy) + Spacja i przeciągnij

Dowolne narzędzie zaznaczanie prostokątne (poza narzędziem do zaznaczania pojedynczych kolumn i pojedynczych wierszy) + Spacja i przeciągnij

Poszerzanie zaznaczenia

Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift i przeciągnij

Usuwanie części zaznaczenia

Dowolne narzędzie do zaznaczania + Alt i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania + Option i przeciągnij

Przecięcie z zaznaczeniem

Dowolne narzędzie do zaznaczania (z wyjątkiem narzędzia Szybkie zaznaczanie) + Shift + Alt i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania (z wyjątkiem narzędzia Szybkie zaznaczanie) + Shift + Option i przeciągnij

Ograniczenie kształtu ramki zaznaczania do kwadratu lub koła (jeśli nie są aktywne inne zaznaczenia)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Rysowanie ramki zaznaczenia od środka (jeśli nie są aktywne inne zaznaczenia)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij

Ograniczenie kształtu ramki zaznaczania i rysowanie jej od środka

Shift + Alt i przeciągnij

Shift + Option i przeciągnij

Uaktywnienie narzędzia Przesuwanie

Control (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka, Cięcie na plasterki, Ścieżka, Kształt lub dowolne narzędzie Pióro)

Command (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka, Cięcie na plasterki, Ścieżka, Kształt lub dowolne narzędzie Pióro)

Przełączanie się między narzędziem Lasso magnetyczne i Lasso

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij

Przełączanie narzędzia Lasso magnetyczne na narzędzie Lasso wielokątne

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij

Stosowanie/Anulowanie operacji narzędzia Lasso magnetyczne

Enter/Esc lub Control + . (kropka)

Return/Esc lub Command + . (kropka)

Przesunięcie kopii zaznaczenia

Narzędzie Przesuwanie + Alt i przeciągnij zaznaczenie

Narzędzie Przesunięcie + Option i przeciągnij zaznaczenie‡

Przesunięcie obszaru zaznaczenia o 1 piksel

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w d󳆇

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w d󳆇

Przesuwanie warstwy o 1 piksel, gdy na warstwie nie są zaznaczone żadne obiekty

Control + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Command + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie szerokości obszaru

Narzędzie Lasso magnetyczne + [ lub ]

Narzędzie Lasso magnetyczne + [ lub ]

Akceptacja kadrowania lub brak zezwolenia na nie

Narzędzie Kadrowanie + Enter lub Esc

Narzędzie Kadrowanie + Return lub Esc

Włączanie i wyłączanie pola wycięcia

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Tworzenie kątomierza

Narzędzie Miarka + Alt i przeciągnij punkt końcowy

Narzędzie Miarka + Option i przeciągnij punkt końcowy

Przyciągnięcie linii pomocniczych do znaczników miarki (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest zaznaczona opcja Widok > Przyciągnij)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij linię pomocniczą

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij linię pomocniczą

Przechodzenie między poziomą i pionową linią pomocniczą

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przeciągnij linię pomocniczą

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zwiększenie skoku o 10 pikseli.

Dotyczy narzędzi do tworzenia kształtów.

Przekształcanie zaznaczeń, obramowań zaznaczeń i ścieżek

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Transformacja od środka lub odbicie

Alt

Option

Ograniczenie

Shift

Shift

Zniekształcenie

Control

Command

Zastosowanie

Enter

Return

Anuluj

Control + . (kropka) lub Esc

Command + . (kropka) lub Esc

Przekształcenie dowolne z powieleniem danych

Control + Alt + T

Command + Option + T

Ponowne przekształcenie z powieleniem danych

Control + Shift + Alt + T

Command + Shift + Option + T

Edytowanie ścieżek

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Zaznaczanie wielu punktów kontrolnych

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + Shift i kliknij

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + Shift i kliknij

Zaznaczenie całej ścieżki

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + Alt i kliknij

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + Option i kliknij

Powielenie ścieżki

Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Control i Alt za pomocą narzędzia Pióro (dowolnego), Zaznaczanie ścieżek lub Zaznaczanie bezpośrednie

Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Command i Option za pomocą narzędzia Pióro (dowolnego), Zaznaczanie ścieżek lub Zaznaczanie bezpośrednie

Przełączanie narzędzia Zaznaczanie ścieżek, Pióro, Dodawanie punktów kontrolnych, Usuwanie punktów kontrolnych, Konwertowanie punktów na narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

Control

Command

Przełączanie narzędzia Pióro lub Pióro dowolne na narzędzie Konwertowanie punktów (gdy kursor znajduje się nad punktem kontrolnym lub kierunkowym)

Alt

Option

Zamknięcie ścieżki

Kliknij dwukrotnie narzędziem Pióro magnetyczne

Kliknij dwukrotnie narzędziem Pióro magnetyczne

Zamknięcie ścieżki z segmentem prostoliniowym

Narzędzie Pióro magnetyczne + Alt + dwukrotne kliknięcie

Narzędzie Pióro magnetyczne + Option + dwukrotne kliknięcie

Używane na potrzeby malowania

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Wybór koloru narzędzia z próbnika kolorów

Dowolne narzędzie do malowania + Shift + Alt + kliknięcie prawym przyciskiem i przeciągnięcie

Dowolne narzędzie do malowania + Control + Option + Command i przeciągnięcie

Wybór koloru narzędzia z obrazu za pomocą narzędzia Kroplomierz

Dowolne narzędzie do malowania + Alt lub dowolne narzędzie do tworzenia kształtów + Alt (gdy nie jest zaznaczona opcja Ścieżki)

Dowolne narzędzie do malowania + Option lub dowolne narzędzie do tworzenia kształtów + Option (gdy nie jest zaznaczona opcja Ścieżki)

Wybranie koloru tła

Narzędzie Kroplomierz + Alt i kliknij

Narzędzie Kroplomierz + Option i kliknij

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Kroplomierz + Shift

Narzędzie Kroplomierz + Shift

Usuwa próbnik kolorów

Narzędzie Próbnik kolorów + Alt i kliknij

Narzędzie Próbnik kolorów + Option i kliknij

Określenie krycia, tolerancji, intensywności i ekspozycji dla trybu malowania

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (na przykład 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%; gdy jest zaznaczona opcja aerografu, należy użyć skrótu Shift + klawisze liczbowe)

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (na przykład 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%; gdy jest zaznaczona opcja aerografu, należy użyć skrótu Shift + klawisze liczbowe)

Określenie przepływu dla trybu malowania

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (np., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%) (gdy jest zaznaczona opcja aerografu, nie należy używać klawisza Shift)

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (np., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%) (gdy jest zaznaczona opcja aerografu, nie należy używać klawisza Shift)

Zmiana ustawienia Mieszaj pędzla mieszającego

Alt + Shift + cyfra

Option + Shift + cyfra

Zmiana ustawienia Mokry pędzla mieszającego

Klawisze cyfr

Klawisze cyfr

Zmiana ustawień Mokry i Mieszanie pędzla mieszającego na zero

00

00

Przechodzenie między trybami mieszania

Shift + + (plus) lub – (minus)

Shift + + (plus) lub – (minus)

Otwieranie okna dialogowego Wypełnienie na warstwie tła lub standardowej

Backspace lub Shift + Backspace

Delete lub Shift + Delete

Wypełnianie kolorem narzędzia lub tła

Alt + Backspace lub Control + Backspace

Option + Delete lub Command + Delete

Wypełnianie z historii

Control + Alt + Backspace

Command + Option + Delete

Wyświetla okno dialogowe Wypełnij

Shift + Backspace

Shift + Delete

Włączenie/wyłączenie blokady pikseli przezroczystych

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Połączenie punktów z linią prostą

Dowolne narzędzie do malowania + Shift i kliknij

Dowolne narzędzie do malowania + Shift i kliknij

Przytrzymanie klawisza Shift powoduje zachowanie przezroczystości.

Używanie na potrzeby trybów mieszania

Wynik

Windows

macOS

Przechodzenie między trybami mieszania

Shift + + (plus) lub – (minus)

Shift + + (plus) lub – (minus)

Zwykły

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Rozpuszczanie

Shift + Alt + I

Shift + Option + I

Z tyłu (tylko narzędzie Pędzel)

Shift + Alt + Q

Shift + Option + Q

Wyczyszczenie (tylko narzędzie Pędzel)

Shift + Alt + R

Shift + Option + R

Ciemniej

Shift + Alt + K

Shift + Option + K

Mnożenie

Shift + Alt + M

Shift + Option + M

Ściemnianie

Shift + Alt + B

Shift + Option + B

Ściemnianie liniowe

Shift + Alt + A

Shift + Option + A

Jaśniej

Shift + Alt + G

Shift + Option + G

Ekran

Shift + Alt + S

Shift + Option + S

Rozjaśnianie

Shift + Alt + D

Shift + Option + D

Rozjaśnianie liniowe

Shift + Alt + W

Shift + Option + W

Nakładka

Shift + Alt + O

Shift + Option + O

Łagodne światło

Shift + Alt + F

Shift + Option + F

Ostre światło

Shift + Alt + H

Shift + Option + H

Światło jaskrawe

Shift + Alt + V

Shift + Option + V

Światło liniowe

Shift + Alt + J

Shift + Option + J

Światło punktowe

Shift + Alt + Z

Shift + Option + Z

Mieszanie twarde

Shift + Alt + L

Shift + Option + L

Różnica

Shift + Alt + E

Shift + Option + E

Wykluczenie

Shift + Alt + X

Shift + Option + X

Barwa

Shift + Alt + U

Shift + Option + U

Nasycenie

Shift + Alt + T

Shift + Option + T

Kolor

Shift + Alt + C

Shift + Option + C

Jasność

Shift + Alt + Y

Shift + Option + Y

Zmniejszenie nasycenia

Narzędzie Gąbka + Shift + Alt + D

Narzędzie Gąbka + Shift + Option + D

Zwiększenie nasycenia

Narzędzie Gąbka + Shift + Alt + S

Narzędzie Gąbka + Shift + Option + S

Rozjaśnienie/ściemnienie cieni

Narzędzie Rozjaśnianie/Ściemnianie + Shift + Alt + S

Narzędzie Rozjaśnianie/Ściemnianie + Shift + Option + S

Rozjaśnianie/ściemnianie półcieni

Narzędzie Rozjaśnianie/Ściemnianie + Shift + Alt + M

Narzędzie Rozjaśnianie/Ściemnianie + Shift + Option + M

Rozjaśnianie/ściemnianie podświetleń

Narzędzie Rozjaśnianie/Ściemnianie + Shift + Alt + H

Narzędzie Rozjaśnianie/Ściemnianie + Shift + Option + H

Ustawienie trybu mieszania Próg dla obrazów bitmapowych i trybu Zwykły dla pozostałych obrazów

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Zaznaczanie i edytowanie tekstu

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Przesuwanie tekstu wewnątrz obrazu

Przeciągnij tekst z wciśniętym klawiszem Control przy zaznaczonej warstwie tekstowej

Przeciągnij tekst z wciśniętym klawiszem Command przy zaznaczonej warstwie tekstowej

Zaznaczenie znaku po prawej/lewej, wiersza u dołu/góry lub wyrazu po lewej/prawej

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo lub Strzałka w dół/Strzałka w górę, lub Control + Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo lub Strzałka w dół/Strzałka w górę, lub Command + Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Zaznaczenie znaków między punktem wstawiania a punktem, w którym kliknięto

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Przesunięcie kursora o 1 znak w lewo/w prawo, o 1 wiersz w dół/w górę lub o 1 wyraz w lewo/w prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Control + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Command + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Utworzenie nowej warstwy tekstowej przy zaznaczonej warstwie tekstowej w panelu Warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Zaznaczenie wyrazu, wiersza, akapitu lub opowiadania

Kliknij dwukrotnie, kliknij trzykrotnie, kliknij czterokrotnie lub kliknij pięciokrotnie

Kliknij dwukrotnie, kliknij trzykrotnie, kliknij czterokrotnie lub kliknij pięciokrotnie

Wyświetlenie/ukrycie zaznaczenia tekstu

Control + H

Command + H

Wyświetlenie obwiedni służącej do przekształcania tekstu podczas jego edycji, a także uaktywnienie narzędzia Przesuwanie, gdy kursor znajduje się wewnątrz obwiedni

Control

Command

Skalowanie tekstu wewnątrz obwiedni, gdy są zmieniane jej wymiary

Przeciągnięcie uchwytu obwiedni z wciśniętym klawiszem Control

Przeciągnięcie uchwytu obwiedni z wciśniętym klawiszem Command

Przesuwanie pola tekstowego podczas tworzenia go

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Formatowanie tekstu

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej

Narzędzie Tekst poziomy + Control + Shift + L, C lub R

Narzędzie Tekst poziomy + Command + Shift + L, C lub R

Wyrównanie do góry, do środka lub do dołu

Narzędzie Tekst pionowy + Control + Shift + L, C lub R

Narzędzie Tekst pionowy + Command + Shift + L, C lub R

Wybór skalowania poziomego 100%

Control + Shift + X

Command + Shift + X

Wybór skalowania pionowego 100%

Control + Shift + Alt + X

Command + Shift + Option + X

Wybór interlinii automatycznej

Control + Shift + Alt + A

Command + Shift + Option + A

Wybór światła zerowego

Control + Shift + Q

Command + Control + Shift + Q

Justowanie akapitu (ostatni wiersz wyrównany do lewej)

Control + Shift + J

Command + Shift + J

Justowanie akapitów, justowanie wszystkich

Control + Shift + F

Command + Shift + F

Przełączanie dzielenia wyrazów w akapicie

Control + Shift + Alt + H

Command + Control + Shift + Option + H

Przełączanie układacza typograficznego jednowierszowego/wielowierszowego

Control + Shift + Alt + T

Command + Shift + Option + T

Zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 2 punkty lub piksele

Control + Shift + < or >

Command + Shift + < or >

Zmniejszenie lub zwiększenie interlinii o 2 punkty lub piksele

Alt + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Option + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Zmniejszenie lub zwiększenie przesunięcia linii bazowej o 2 punkty lub piksele

Shift + Alt + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Shift + Option + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Zmniejszenie lub zwiększenie kerningu/światła o 20/1000 ems

Alt + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo††

Option + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo††

Wciśnięcie klawisza Alt (Win) lub Option (macOS) powoduje zmniejszenie/zwiększenie odpowiedniej wielkości o 10.

†† Wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (macOS) powoduje zmniejszenie/zwiększenie odpowiedniej wielkości o 10.

Plasterki i optymalizacja

Wynik

Windows

macOS

Przełączanie się między narzędziem Odcięcie i Zaznaczanie odcięć

Control

Command

Rysowanie plasterka kwadratowego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przeciągnij

Rysowanie od środka na zewnątrz

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij

Rysowanie plasterka kwadratowego od środka na zewnątrz

Shift + Alt i przeciągnij

Shift + Option i przeciągnij

Zmiana położenia platerka w trakcie jego tworzenia

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Otwarcie menu kontekstowego

Kliknij plasterek prawym przyciskiem myszy

Kliknij plasterek z wciśniętym klawiszem Control

Korzystanie z paneli

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Ustawianie opcji dla nowych elementów (z wyjątkiem paneli Operacje, Animacja, Style, Pędzle, Domyślne ustawienia narzędzia i Kompozycje warstw)

Alt + kliknij przycisk Nowy

Option + kliknij przycisk Nowy

Usunięcie bez potwierdzenia (oprócz panelu Pędzel)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk Usuń

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk Usuń

Zastosowanie wartości i utrzymanie pola w stanie aktywności

Shift + Enter

Shift + Return

Pokazanie/ukrycie wszystkich paneli

Tabulatory

Tabulatory

Pokazanie/ukrycie wszystkich paneli oprócz przybornika i paska opcji

Shift + Tab

Shift + Tab

Podświetlenie paska opcji

Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i naciśnij klawisz Enter

Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i naciśnij klawisz Return

Zwiększenie/zmniejszenie wybranych wartości o 10

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Korzystanie z panelu Operacje

Wynik

Windows

macOS

Włączenie polecenia i wyłączenie wszystkich pozostałych; albo włączenie wszystkich poleceń

Wciśnij Alt i kliknij znacznik obok polecenia

Wciśnij Option i kliknij znacznik obok polecenia

Włączenie bieżącej opcji modalnej i wyłączenie wszystkich innych opcji modalnych

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij

Zmiana opcji operacji lub zestawu operacji

Alt + dwukrotnie kliknięcie operacji lub zestawu operacji

Option + dwukrotnie kliknięcie operacji lub zestawu operacji

Wyświetlenie okna dialogowego Opcje dla zarejestrowanego polecenia

Kliknij dwukrotnie zarejestrowane polecenie

Kliknij dwukrotnie zarejestrowane polecenie

Odtworzenie całej operacji

Control + dwukrotnie kliknij operację

Command + dwukrotnie kliknij operację

Zwinięcie/rozwinięcie wszystkich składników operacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij trójkąt

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij trójkąt

Wykonanie polecenia

Kliknij przycisk Odtwórz z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij przycisk Odtwórz z wciśniętym klawiszem Command

Utworzenie nowej operacji i rozpoczęcie rejestrowania bez potwierdzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk Nowa operacja

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk Nowa operacja

Zaznaczenie sąsiadujących ze sobą elementów tego samego rodzaju

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij operację/polecenie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij operację/polecenie

Zaznaczenie nie sąsiadujących ze sobą elementów tego samego rodzaju

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie klikaj operacje/polecenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie klikaj operacje/polecenia

Korzystanie z warstw dopasowania

Uwaga:

Aby skorzystać ze skrótów kanałów rozpoczynających się klawiszami Alt/Option + 1 dla czerwonego, należy wybrać opcje Edycja > Skróty klawiaturowe i zaznaczyć opcję Używaj starszych skrótów kanałów. Następnie uruchom ponownie program Photoshop.

Wynik

Windows

macOS

Wybór konkretnego kanału do dopasowania

Alt + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Option + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Wybór kanału kompozytowego do dopasowania

Alt + 2

Option + 2

Usunięcie warstwy dopasowania

Delete lub Backspace

Usuwanie

Definiowanie opcji automatycznych dla poziomów lub krzywych

Przytrzymując klawisz Alt, kliknij przycisk Automatycznie

Przytrzymując klawisz Option, kliknij przycisk Automatycznie

Korzystanie z panelu Animacja w trybie Klatki

Wynik

Windows

macOS

Zaznaczanie/usuwanie zaznaczenia wielu ramek sąsiadujących ze sobą

Kliknij drugą klatkę z wciśniętym klawiszem Shift

Kliknij drugą klatkę z wciśniętym klawiszem Shift

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu klatek niesąsiadujących ze sobą

Kliknij wiele klatek z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij wiele klatek z wciśniętym klawiszem Command

Wklejanie przy użyciu poprzednich ustawień, bez wyświetlania okna dialogowego

Alt + wybranie polecenia Wklej klatki z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Wklej klatki z menu podręcznego Panel

Korzystanie z panelu Pędzel

Wynik

Windows

macOS

Usunięcie pędzla

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij pędzel

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij pędzel

Zmiana nazwy pędzla

Kliknij dwukrotnie pędzel

Kliknij dwukrotnie pędzel

Zmiana rozmiaru pędzla

Alt + kliknięcie prawym przyciskiem myszy + przeciągnięcie w lewo lub w prawo

Ctrl + Option + przeciągnięcie w lewo lub w prawo

Zmniejszenie/zwiększenie miękkości/twardości pędzla

Alt + kliknięcie prawym przyciskiem myszy + przeciągnięcie w górę lub w dół

Ctrl + Option + przeciągnięcie w górę lub w dół

Wybranie poprzedniego/następnego rozmiaru pędzla

, (przecinek) lub . (kropka)

, (przecinek) lub . (kropka)

Wybranie pierwszego/ostatniego pędzla

Shift + , (przecinek) lub . (kropka)

Shift + , (przecinek) lub . (kropka)

Wyświetlenie precyzyjnego kursora pędzli

Caps Lock lub Shift + Caps Lock

Caps Lock

Przełączanie opcji aerografu

Shift + Alt + P

Shift + Option + P

Korzystanie z panelu Kanały

Uwaga:

Aby skorzystać ze skrótów kanałów rozpoczynających się klawiszami Ctrl/Command + 1 dla czerwonego, należy wybrać opcje Edycja > Skróty klawiaturowe i zaznaczyć opcję Używaj starszych skrótów kanałów.

Wynik

Windows

macOS

Wybór pojedynczych kanałów

Ctrl + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Command + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Wybór kanału kompozytowego

Ctrl + 2

Command + 2

Wczytanie kanału jako zaznaczenia

Przytrzymując klawisz Control, kliknij miniaturkę kanału lub naciśnij klawisze Alt + Ctrl + 3 (czerwony), 4 (zielony), 5 (niebieski)

Przytrzymując klawisz Command, kliknij miniaturkę kanału lub naciśnij klawisze Option + Command + 3 (czerwony), 4 (zielony), 5 (niebieski)

Dodanie do bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Shift, kliknij miniaturkę kanału

Przytrzymując klawisze Command + Shift, kliknij miniaturkę kanału

Usunięcie z bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Alt, kliknij miniaturkę kanału

Przytrzymując klawisze Command + Option, kliknij miniaturkę kanału

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Przytrzymując klawisze Control + Shift + Alt, kliknij miniaturkę kanału

Przytrzymując klawisze Command + Shift + Option, kliknij miniaturkę kanału

Ustawienie opcji przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Alt + kliknięcie przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Option + kliknięcie przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Tworzenie nowego kanału dodatkowego

Kliknij przycisk Utwórz nowy kanał z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij przycisk Utwórz nowy kanał z wciśniętym klawiszem Command

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia kanału wielu kolorów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij kanał kolorów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij kanał kolorów

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia kanału alfa i wyświetlenie/ukrycie rubinowej nakładki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij kanał alfa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij kanał alfa

Wyświetlenie opcji kanału

Kliknij dwukrotnie miniaturkę kanału alfa lub dodatkowego

Kliknij dwukrotnie miniaturkę kanału alfa lub dodatkowego

Przełączenie obrazu kompozytowego i maski w skali szarości w trybie szybkiej maski

~ (tylda)

~ (tylda)

Korzystanie z panelu Powielanie źródła

Wynik

Windows

macOS

Wyświetlenie źródła powielania (nakłada się na obraz)

Alt + Shift

Option + Shift

Przesunięcie źródła powielania

Alt + Shift + klawisze strzałek

Option + Shift + klawisze strzałek

Obracanie źródła powielania

Alt + Shift + < or >

Option + Shift + < or >

Skalowanie (zmiana rozmiaru) źródła powielania

Alt + Shift + [ lub ]

Option + Shift + [ lub ]

Korzystanie z panelu Historia

Wynik

Windows

macOS

Wybranie koloru tła

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij kolor w pasku kolorów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij kolor w pasku kolorów

Wyświetlenie menu Pasek kolorów

Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek kolorów

Kliknij pasek kolorów z wciśniętym klawiszem Control

Przechodzenie między kolorami

Shift + kliknij pasek koloru

Shift + kliknij pasek koloru

Korzystanie z panelu Historia

Wynik

Windows

macOS

Utworzenie nowej migawki

Alt + Nowa migawka

Option + Nowa migawka

Zmiana nazwy migawki

Kliknij dwukrotnie nazwę migawki

Kliknij dwukrotnie nazwę migawki

Krok do przodu w zestawie stanów obrazu

Control + Shift + Z

Command + Shift + Z

Krok wstecz w zestawie stanów obrazu

Control + Alt + Z

Command + Option + Z

Powielenie dowolnego stanu obrazu oprócz stanu bieżącego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij stan obrazu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij stan obrazu

Trwałe wyczyszczenie historii (nie będzie działać polecenie Cofnij)

Alt + Wyczyść historię (w menu podręcznym panelu Historia)

Option + Wyczyść historię (w menu podręcznym panelu Historia)

Korzystanie z panelu Informacje

Wynik

Windows

macOS

Zmiana trybów odczytu kolorów

Kliknij ikonę kroplomierza

Kliknij ikonę kroplomierza

Zmiana jednostek miary

Kliknij ikonę krzyżyka

Kliknij ikonę krzyżyka

Korzystanie z panelu Warstwy

Wynik

Windows

macOS

Wczytanie przezroczystości jako zaznaczenia

Kliknij miniaturkę warstwy z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij miniaturkę warstwy z wciśniętym klawiszem Command

Dodanie do bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Shift, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Shift, kliknij miniaturkę warstwy

Usunięcie z bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Alt, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Option, kliknij miniaturkę warstwy

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Przytrzymując klawisze Control + Shift + Alt, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Shift + Option, kliknij miniaturkę warstwy

Wczytanie maski filtra jako zaznaczenia

Kliknięcie miniaturki maski filtra z wciśniętym klawiszem Control

Kliknięcie miniaturki maski filtra z wciśniętym klawiszem Command

Nowa warstwa Control + Shift+ N Command + Shift+ N
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J

Grupowanie warstw

Control + G

Command + G

Rozgrupowanie warstw

Control + Shift + G

Command + Shift + G

Utworzenie/zwolnienie maski przycinania

Control + Alt + G

Command+Option+G

Zaznaczenie wszystkich warstw

Control + Alt + A

Command + Option + A

Złączenie widocznych warstw

Control + Shift + E

Command + Shift + E

Utworzenie nowej pustej warstwy z oknem dialogowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk Nowa warstwa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk Nowa warstwa

Utworzenie nowej warstwy pod warstwą docelową

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij przycisk Nowa warstwa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie kliknij przycisk Nowa warstwa

Zaznaczenie warstwy wierzchniej

Alt + . (kropka)

Option + . (kropka)

Zaznaczenie warstwy spodniej

Alt + , (przecinek)

Option + , (przecinek)

Dodanie do zaznaczenia warstwy w panelu Warstwy

Shift + Alt + [ lub ]

Shift + Option + [ lub ]

Zaznaczenie kolejnej warstwy (idąc w górę lub w dół)

Alt + [ lub ]

Option + [ lub ]

Przesunięcie warstwy docelowej w dół/w górę

Control + [ lub ]

Command + [ lub ]

Złączenie kopii wszystkich widocznych warstw na warstwie docelowej

Control + Shift + Alt + E

Command + Shift + Option + E

Scalenie warstw

Podświetlenie warstw przeznaczonych do scalenia i naciśnięcie klawiszy Control + E

Podświetlenie warstw przeznaczonych do scalenia i naciśnięcie klawiszy Command + E

Przeniesienie warstwy na spód lub na wierzch

Control + Shift + [ lub ]

Command + Shift + [ lub ]

Skopiowanie bieżącej warstwy na warstwę pod spodem

Alt + wybranie polecenia Scal w dół z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Scal w dół z menu podręcznego Panel

Scalenie wszystkich widocznych warstw do nowej warstwy, nad obecnie zaznaczoną warstwą

Alt + wybranie polecenia Scal widoczne z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Scal widoczne z menu podręcznego Panel

Wyświetlenie/ukrycie tylko tej warstwy/grupy albo wszystkich warstw/grup

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oka

Kliknij ikonę oka z wciśniętym klawiszem Control

Wyświetlenie/ukrycie wszystkich pozostałych, aktualnie widocznych warstw

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij ikonę oka

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij ikonę oka

Włączenie blokady przezroczystości warstwy docelowej lub uaktywnienie ostatniej blokady

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Edycja opcji efektu/stylu warstwy

Kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Ukrycie efektu/stylu warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Edycja stylu warstwy

Kliknij dwukrotnie warstwę

Kliknij dwukrotnie warstwę

Wyłączenie/włączenie maski wektorowej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij miniaturkę maski wektorowej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij miniaturkę maski wektorowej

Otwarcie okna dialogowego Opcje wyświetlania maski warstwy

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy

Przełączanie maski warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij miniaturkę maski warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij miniaturkę maski warstwy

Przełączanie maski warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij miniaturkę maski filtra

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij miniaturkę maski filtra

Przełączanie się między maską warstwy/obrazem kompozytowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij miniaturkę maski warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij miniaturkę maski warstwy

Przełączanie się między filtrem warstwy/obrazem kompozytowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij miniaturkę maski filtra

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij miniaturkę maski filtra

Przełączanie trybu rubinowego koloru maski warstwy

\ (kreska ukośna odwrócona) lub Shift + wciśnij Alt i kliknij

\ (kreska ukośna odwrócona) lub Shift + wciśnij Option i kliknij

Zaznaczenie całego tekstu i tymczasowe zaznaczenie narzędzia Tekst

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy tekstowej

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy tekstowej

Tworzenie maski przycinającej

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij linię oddzielającą dwie warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij linię oddzielającą dwie warstwy

Zmiana nazwy warstwy

Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy

Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy

Edytowanie ustawień filtra

Kliknij dwukrotnie efekt filtra

Kliknij dwukrotnie efekt filtra

Edytowanie opcji mieszania filtra

Kliknij dwukrotnie ikonę Mieszanie filtra

Kliknij dwukrotnie ikonę Mieszanie filtra

Utworzenie nowej grupy warstw pod bieżącą warstwą/bieżącym zestawem warstw

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij przycisk Nowa grupa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie kliknij przycisk Nowa grupa

Utworzenie nowej grupy warstw w oknie dialogowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk Nowa grupa

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk Nowa grupa

Utworzenie maski warstwy, która ukrywa wszystko/obiekty zaznaczone

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Utworzenie maski wektorowej, która ujawnia wszystko/obszar ścieżki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Utworzenie maski wektorowej, która ukrywa wszystko lub pokazuje obszar ścieżki

Control + Alt i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Command + Option i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wyświetlenie własności grupy warstw

Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę warstw i wybierz polecenie Właściwości grupy lub kliknij grupę dwukrotnie

Kliknij grupę warstw z wciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Właściwości grupy lub kliknij grupę dwukrotnie

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu warstw sąsiadujących ze sobą

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu warstw nie sąsiadujących ze sobą

Kliknij z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij z wciśniętym klawiszem Command

Uwaga:

Jeśli jest używana metoda Kotoeri wprowadzania języka japońskiego, skrót „Przełączanie trybu rubinowego koloru maski warstwy” powoduje uruchomienie operacji funkcji Kotoeri. Aby włączyć ten skrót, należy przełączyć się do innego trybu, na przykład amerykańskiego.

Korzystanie z panelu Kompozycje warstw

Wynik

Windows

macOS

Utworzenie nowej kompozycji warstw bez okna Nowa kompozycja warstw

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk Utwórz nową kompozycję warstwy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk Utwórz nową kompozycję warstwy

Otwarcie okna dialogowego Opcje kompozycji warstw

Kliknij dwukrotnie kompozycję warstwy

Kliknij dwukrotnie kompozycję warstwy

Zmiana nazwy w wierszu

Kliknij dwukrotnie nazwę kompozycji warstwy

Kliknij dwukrotnie nazwę kompozycji warstwy

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu kompozycji sąsiadujących ze sobą

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu kompozycji nie sąsiadujących ze sobą

Kliknij z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij z wciśniętym klawiszem Command

Korzystanie z panelu Ścieżki

Wynik

Windows

macOS

Wczytanie ścieżki jako zaznaczenia

Przytrzymując klawisz Control, kliknij nazwę ścieżki

Przytrzymując klawisz Command, kliknij nazwę ścieżki

Dodanie ścieżki do zaznaczenia

Control + Shift i kliknij nazwę ścieżki

Command + Shift i kliknij nazwę ścieżki

Usunięcie ścieżki z zaznaczenia

Control + Alt i kliknij nazwę ścieżki

Command + Option i kliknij nazwę ścieżki

Zachowanie przecięcia ścieżki jako zaznaczenia

Control + Shift + Alt i kliknij nazwę ścieżki

Command + Shift + Option i kliknij nazwę ścieżki

Ukrycie ścieżki

Control + Shift + H

Command + Shift + H

Ustawianie opcji przycisków Wypełnij ścieżkę kolorem narzędzia, Obrysuj ścieżkę pędzlem, Wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie, Utwórz ścieżkę roboczą z zaznaczenia i Utwórz nową ścieżkę

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij przycisk

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij przycisk

Korzystanie z panelu Próbki

Wynik

Windows

macOS

Utworzenie nowej próbki z koloru narzędzia

Kliknij pusty obszar panelu

Kliknij pusty obszar panelu

Ustawienie koloru próbki jako koloru tła

Kliknij próbkę z wciśniętym klawiszem Control

Kliknij próbkę z wciśniętym klawiszem Command

Usunięcie próbki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie kliknij próbkę

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij próbkę

Korzystanie z opcji Wydziel i Tworzenie wzorku

Wynik — Extract (Wydziel) i Pattern Maker (Tworzenie wzorku)

Windows

macOS

Dopasowanie obrazu do wielkości okna

Control + 0

Command + 0

Powiększenie

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Control + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Przechodzenie między opcjami po prawej od góry

Tabulatory

Tabulatory

Przechodzenie między opcjami po prawej od dołu

Shift + Tab

Shift + Tab

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Rączka

Spacja

Spacja

Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Wynik (tylko funkcja Wydziel))

Windows

macOS

Narzędzie Podświetlacz krawędzi

B

B

Narzędzie Wypełnienie

G

G

Narzędzie Kroplomierz

I

I

Narzędzie Czyszczenie

C

C

Narzędzie Korygowanie krawędzi

T

T

Przełączanie między narzędziem Podświetlacz krawędzi a narzędziem Gumka

Alt + Narzędzie Podświetlacz krawędzi/Gumka

Option + Narzędzie Podświetlacz krawędzi/Gumka

Przełączanie narzędzia Inteligentne podświetlanie

Control przy wybranym narzędziu Podświetlacz krawędzi

Command przy wybranym narzędziu Podświetlacz krawędzi

Usunięcie bieżącego podświetlenia

Alt + Delete

Option + Delete

Podświetlenie całego obrazu

Control + Delete

Command + Delete

Wypełnienie obszaru na pierwszym planie i podgląd obszaru wydzielonego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij przy zaznaczonym narzędziu Wypełnienie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij przy zaznaczonym narzędziu Wypełnienie

Przesuwanie maski przy zaznaczonym narzędziu Korygowanie krawędzi

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij

Dodanie krycia, gdy jest zaznaczone narzędzie Czyszczenie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przeciągnij

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie przeciągnij

Przełączanie menu Pokaż między opcjami Oryginalny i Wydzielony

X

X

Włączenie narzędzi Czyszczenie i Korygowanie krawędzi przed podglądem

Shift + X

Shift + X

Przechodzenie między opcjami menu Wyświetl, z góry na dół

F

F

Przechodzenie między opcjami menu Wyświetl, od dołu do góry

Shift + F

Shift + F

Zmniejszanie/powiększanie rozmiaru pędzla o 1

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla

Strzałka w dół lub Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla

Zmniejszanie/powiększanie rozmiaru pędzla o 1

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiaru pędzla

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiaru pędzla

Określanie intensywności narzędzia Czyszczenie lub Korygowanie krawędzi

0–9

0–9

Aby zmniejszyć/zwiększyć wielkość o 10, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.

Wynik (tylko funkcja Tworzenie wzorku)

Windows

macOS

Usunięcie bieżącego zaznaczenia

Control + D

Command + D

Cofnięcie operacji przesunięcia zaznaczenia

Control + Z

Command + Z

Wygenerowanie lub ponowne wygenerowanie

Control + G

Command + G

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Shift + Alt + zaznaczanie

Shift + Option + zaznaczanie

Przełączanie widoku: wzorek oryginalny/wygenerowany

X

X

Przejście do pierwszego fragmentu na liście Historia fragmentu

Home

Home

Przejście do ostatniego fragmentu na liście Historia fragmentu

End

End

Przejście do poprzedniego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strzałka w lewo, Page Up

Strzałka w lewo, Page Up

Przejście do następnego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strzałka w prawo, Page Down

Strzałka w prawo, Page Down

Usunięcie bieżącego fragmentu z listy Historia fragmentu

Usuwanie

Usuwanie

Przesunięcie zaznaczenia podczas przeglądania oryginału

Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększanie kroku przesuwania zaznaczenia podczas przeglądania oryginału

Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online