Podręcznik użytkownika Anuluj

Domyślne skróty klawiaturowe

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Skróty klawiaturowe pozwalają szybciej pracować w programie Adobe Photoshop.

Łącze bezpośrednie do programu Adobe Photoshop

Skorzystaj z pomocy w aplikacji
Wykonaj te czynności, aby od razu wyświetlić skróty klawiaturowe.

Wskazówki

 • Skróty klawiaturowe programu Photoshop na komputerze możesz dostosować. Zobacz Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.
 • Okno dialogowe Skróty klawiszowe umożliwia przeglądanie, edytowanie i podsumowanie skrótów klawiaturowych. Aby je wyświetlić w programie Photoshop, wybierz opcję Edycja > Skróty klawiszowe lub użyj następujących skrótów:
  • Alt + Shift + Control + K (Windows)
  • Option + Shift + Command + K (macOS)
 • W nowszych modelach komputerów Macbook Pro pasek Touch Bar zastępuje klawisze funkcyjne z górnej części klawiatury. Aby zrozumieć, jak klawisze funkcyjne działają w modelach z paskiem Touch Bar, przeczytaj ten artykuł w dokumentacji firmy Apple.
 • Skróty klawiaturowe programu Photoshop można przejrzeć na stronie internetowej wersji beta: Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie.

Pobierz ściągę skrótów klawiaturowych programu Photoshop (PDF)

Korzystanie z klawiszy funkcyjnych

Uwaga:

W systemie macOS naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn wraz z klawiszem funkcyjnym (od F1 do F12) powoduje zastąpienie domyślnej funkcji systemu macOS, na przykład modyfikacji jasności czy głośności. Więcej informacji o działaniu klawiszy funkcyjnych w systemie macOS zawierają następujące dokumenty firmy Apple:

Wynik
Windows
macOS
Uruchomienie pomocy F1 klawisz Pomocy

Cofnij/Ponów

 

F1

Wytnij

F2

F2

Kopiowanie

F3

F3

Wklej

F4

F4

Pokazanie/ukrycie panelu Pędzel

F5

F5

Pokazanie/ukrycie panelu Kolor

F6

F6

Pokazanie/ukrycie panelu Warstwy

F7

F7

Pokazanie/ukrycie panelu Informacje

F8

F8

Pokazanie/ukrycie panelu Operacje

F9

Option + F9

Odwróć

F12

F12

Wypełnienie

Shift + F5

Shift + F5

Wtop zaznaczenie

Shift + F6

Shift + F6

Zaznaczanie odwrotne

Shift + F7

Shift + F7

Narzędzia do zaznaczania

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tymczasowo aktywuje narzędzie. Zwolnienie klawisza powoduje powrót do poprzedniego narzędzia.

Uwaga:

Aby przełączać narzędzia w grupie wielu narzędzi, należy wielokrotnie nacisnąć ten sam klawisz skrótu.

Wynik

System Windows

macOS

Przejście między narzędziami o tym samym skrócie klawiaturowym

Wciśnij Shift i klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi)

Wciśnij Shift i klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi)

Przejście między narzędziami ukrytymi

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt, a następnie kliknięcie narzędzia (oprócz narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Option, a następnie kliknięcie narzędzia (oprócz narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)

Narzędzie Przesuwanie

Narzędzie Obszar roboczy

V

V

Zaznaczanie prostokątne, narzędzie

Narzędzie Zaznaczanie eliptyczne

M

M

Lasso, narzędzie

Narzędzie Lasso wielokątne

Narzędzie Lasso magnetyczne

L

L

Narzędzie Zaznaczenie obiektów

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

Narzędzie Różdżka

W

W

Kadrowanie, narzędzie

Narzędzie Kadrowanie perspektywiczne

Cięcie na plasterki, narzędzie

Narzędzie Zaznaczanie plasterków

C

C

Narzędzie Kroplomierz

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Miarka

Narzędzie Notatka

I

I

Narzędzie Ramka K K

Narzędzie Kroplomierz

Narzędzie Kroplomierz materiału 3D (DODAWANIE)

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Miarka 

Narzędzie Notatka

Zliczanie, narzędzie

I I

Punktowy pędzel korygujący, narzędzie

Narzędzie Pędzel korygujący

Łatka, narzędzie

Czerwone oczy, narzędzie

Narzędzie Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości

Czerwone oczy, narzędzie

J

J

Narzędzie Pędzel

Narzędzie Ołówek

Zastępowanie kolorów, narzędzie

Pędzel mieszający

B

B

Stempel, narzędzie

Narzędzie Stempel ze wzorkiem

S

S

Pędzel historii, narzędzie

Narzędzie Artystyczny pędzel historii

y

y

Gumka, narzędzie

Narzędzie Gumka tła

Narzędzie Magiczna gumka

E

E

narzędzie Gradient

Wiadro z farbą, narzędzie

Narzędzie Upuszczanie materiału 3D

G

G

Rozjaśnianie, narzędzie

Ściemnianie, narzędzie

Gąbka, narzędzie

O

O

Narzędzie Pióro

Narzędzie Pióro dowolne

Narzędzie Pióro krzywizny

P

P

Narzędzie Tekst

Narzędzie Tekst pionowy

Narzędzie Pozioma maska tekstowa

Narzędzie Pionowa maska tekstowa

T

T

Narzędzie Zaznaczanie ścieżek

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

A

A

Narzędzie Prostokąt

Narzędzie Elipsa

Narzędzie Wielokąt

Narzędzie Linia

Narzędzie Kształt własny

U

U

Narzędzie Rączka

W

W

Narzędzie Obracanie widoku

R

R

Narzędzie Lupka

Formowanie

Z

Z

Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Przełączenie między trybami maski szybkiej/standardowej Q Q
Narzędzie Obszar roboczy V V
Przełączenie zachowania przezroczystości / (ukośnik) / (ukośnik)
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Poprzedni pędzel , ,
Następny pędzel
Pierwszy pędzel < <
Ostatni pędzel > >
Należy użyć tego samego klawisza skrótu dla narzędzia Formowanie.

Wyświetlanie obrazów

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

System Windows

macOS

Przejście między otwartymi dokumentami

Control + Tab

Control + Tab

Przejście do poprzedniego dokumentu

Shift + Control + Tab

Shift + Command + `(grawis)

Zamknięcie pliku w programie Photoshop i otwarcie go w programie Bridge

Shift-Control-W

Shift-Command-W

Przejście między trybem standardowym a trybem Szybka maska

Q

Q

Przełączanie (do przodu) pomiędzy trybami ekranu Standardowym, Pełnym z paskiem menu i Pełnym

F

F

Przełączanie (do tyłu) pomiędzy trybami ekranu Standardowym, Pełnym z paskiem menu i Pełnym

Shift + F

Shift + F

Przełącz (do przodu) kolor obszaru roboczego

Spacja + F (lub kliknięcie prawym klawiszem myszy tła obszaru roboczego i wybranie koloru)

Spacja + F (lub kliknięcie z wciśniętym klawiszem Control tła obszaru roboczego i wybranie koloru)

Przełączanie (do tyłu) koloru obszaru roboczego

Spacja + Shift + F

Spacja + Shift + F

Dopasowywanie obrazu do wielkości okna

Kliknij dwukrotnie narzędzie Rączka

Kliknij dwukrotnie narzędzie Rączka

Powiększenie 100%

Kliknij dwukrotnie narzędzie Powiększanie lub

Ctrl + 1

Kliknij dwukrotnie narzędzie Lupka lub

Command + 1

Uaktywnienie narzędzia Rączka (poza trybem edycji tekstu)

Spacja

Spacja

Jednoczesne przesuwanie wielu dokumentów przy użyciu narzędzia Rączka

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Przełączenie do narzędzia Powiększ

Control + Spacja

Command + Spacja

Przełączenie do narzędzia Zmniejsz

Alt + Spacja

Option + Spacja

Przesuń ramkę zaznaczenia podczas przeciągania narzędzia Lupka

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Zastosuj powiększenie procentowe i utrzymaj aktywność pola procentu powiększenia

Shift + Enter w polu wartości procentowej powiększenia panelu Nawigator

Shift + Return w polu wartości procentowej powiększenia panelu Nawigator

Powiększenie pewnego obszaru obrazu

Control + przeciągnięcie w podglądzie w panelu Nawigator

Command + przeciągnięcie w podglądzie w panelu Nawigator

Tymczasowe powiększenie obrazu

Przytrzymanie klawisza H, kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy

Przytrzymanie klawisza H, kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy

Przewinięcie obrazu za pomocą narzędzia Rączka

Spacja + przeciągnięcie albo przeciągnięcie pola podglądu w panelu Nawigator

Spacja + przeciągnięcie albo przeciągnięcie pola podglądu w panelu Nawigator

Przewijanie w górę lub w dół o 1 ekran

Page Up lub Page Down

Page Up lub Page Down

Przewijanie w górę lub w dół o 10 jednostek

Shift + Page Up lub Page Down

Shift + Page Up lub Page Down

Przesunięcie widoku do lewego górnego rogu albo prawego dolnego rogu

Home lub End

Home lub End

Włączanie i wyłączanie rubinowego koloru maski warstwy (maska warstwy musi być zaznaczona)

\ (ukośnik odwrócony)

\ (ukośnik odwrócony)

Aby przewinąć obraz w prawo lub w lewo, należy wcisnąć Ctrl (Windows) lub Command (macOS), a następnie użyć odpowiednio klawisza Page Up lub w Page Down

Korzystanie z narzędzia Wypaczenie marionetkowe

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

* Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w programie Photoshop na tablecie iPad.

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option
Użycie dopasowania Czarno-biały
Shift + Control + Alt + B
Shift + Command + Option + B
Zaznaczenie wszystkich punktów
Control + A
Command + A
Usunięcie zaznaczenia wszystkich punktów
Control + D
Command + D
Zaznaczenie wielu punktów
Kliknięcie punktu z wciśniętym klawiszem Shift
Kliknięcie punktu z wciśniętym klawiszem Shift
Ukrycie punktów
Przytrzymanie klawisza H w celu tymczasowego ukrycia punktów
Przytrzymanie klawisza H w celu tymczasowego ukrycia punktów
Usunięcie punktów
Kliknięcie punktu z wciśniętym klawiszem Alt
Kliknięcie punktu z wciśniętym klawiszem Option
Wyświetlenie okręgu do obracania punktu
Naciśnięcie klawisza Alt tuż obok punktu
Naciśnięcie klawisza Option tuż obok punktu
Anulowanie zniekształceń
Esc
Esc

Używanie funkcji zaznaczania i maskowania

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option
Zaznaczanie i maskowanie
Control + Alt + R
Command + Option + R
Ustawienie warstwy jako docelowej
Control + 2
Command + 2
Ustawienie maski jako docelowej
Control + \
\
Tymczasowe wyłączenie maski
Kliknięcie maski z wciśniętym klawiszem Shift
Kliknięcie maski z wciśniętym klawiszem Shift
Dodanie ikony maski warstwy w celu automatycznego ukrywania zawartości warstwy (lub aktywnego zaznaczenia)
Kliknięcie ikony maski z wciśniętym klawiszem Alt
Kliknięcie ikony maski z wciśniętym klawiszem Option
Odwrócenie maski warstwy
Control + I
Command + I

Korzystanie z filtra Formowanie

Wynik

System Windows

macOS

Narzędzie Zawijanie w przód

W

W

Narzędzie Rekonstrukcja

R

R

Narzędzie Wirówka w prawo

C

C

Narzędzie Wklęśnięcie

S

S

Narzędzie Wybrzuszanie

B

B

Narzędzie Wypychanie w lewo

O

O

Narzędzie Zamrażanie maski

F

F

Narzędzie Rozmrażanie maski

D

D

Narzędzie Wygładzanie
E
E
Narzędzie Twarz
A
A
Narzędzie Rączka
H
H
Narzędzie Lupka
Z
Z
Filtr Formowanie
Shift + Control + X
Shift + Command + X

Odwrócenie kolejności narzędzi Wybrzuszenie, Wklęśnięcie i Wypychanie w lewo

Alt + narzędzie

Option + narzędzie

Ciągłe próbkowanie zniekształcenia

 

Naciśnij klawisz Alt i przeciągnij w oknie podglądu przy wybranym narzędziu Rekonstrukcja z trybem przenoszenia, wirówki lub podobieństw

Naciśnięcie klawisza Option i przeciągnięcie w oknie podglądu przy wybranym narzędziu Rekonstrukcja z trybem przenoszenia, wirówki lub podobieństw

Zmniejszenie/Powiększenie rozmiaru pędzla o 2, albo gęstości, nacisku, siły lub wahania turbulencji o 1

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Zmniejszenie/Powiększenie rozmiaru pędzla o 2, albo gęstości, nacisku, siły lub wahania turbulencji o 1

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Przejście między opcjami po prawej od góry

Tabulatory

Tabulatory

Przejście między opcjami po prawej od dołu

Shift + Tab

Shift + Tab

Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Aby zmniejszyć/zwiększyć wielkość o 10, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift

Korzystanie z filtra Punkt zbiegu

Wynik

System Windows

macOS

Powiększenie dwukrotne (tymczasowe)

X

X

Powiększenie

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Control + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Dopasowanie do widoku

Control + 0 (zero); dwukrotne kliknięcie na narzędziu Rączka

Command + 0 (zero); dwukrotne kliknięcie na narzędziu Rączka

Powiększenie w środku (100%)

Kliknij dwukrotnie narzędzie Powiększanie

Kliknij dwukrotnie narzędzie Powiększanie

Zwiększenie rozmiaru pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

]

]

Zmniejszenie rozmiaru pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

[

[

Zwiększenie twardości pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

Shift + ]

Shift + ]

Zmniejszenie twardości pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

Shift + [

Shift + [

Cofnięcie ostatniej operacji

Control + Z

Command + Z

Ponowienie ostatniej operacji

Control + Shift + Z

Command + Shift + Z

Cofnięcie wszystkich zaznaczeń

Control + D

Command + D

Ukrycie zaznaczenia i płaszczyzn

Control + H

Command + H

Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesuwanie zaznaczenia o 10 pikseli

Shift + klawisze strzałek

Shift + klawisze strzałek

Kopiowanie

Control + C

Command + C

Wklej

Control + V

Command+ V

Powtórzenie ostatniej operacji powielenia i przesunięcia

Control + Shift + T

Command + Shift + T

Utwórz swobodne zaznaczenie z bieżącego zaznaczenia

Control + Alt + T

 

Wypełnienie zaznaczenia obrazem pod kursorem

Wciśnij Control i przeciągnij

Wciśnij Command i przeciągnij

Utworzenie duplikatu zaznaczenia jako zaznaczenia swobodnego

Przeciągnięcie z wciśniętymi klawiszami Control + Alt

Przeciągnięcie z wciśniętymi klawiszami Command + Option

Ograniczenie zaznaczenia do obrotów co 15°

Alt + Shift, aby obrócić

Option + Shift, aby obrócić

Zaznacz płaszczyznę położoną pod inną płaszczyzną

Wciśnij Control i kliknij płaszczyznę

Wciśnij Command i kliknij płaszczyznę

Utworzenie płaszczyzny obróconej o 90 stopni względem macierzystej

Wciśnij Control i przeciągnij

Wciśnij Command i przeciągnij

Usuń ostatni z punktów definiujących płaszczyznę

Backspace

Usuń

Utwórz pełną płaszczyznę obszaru roboczego

Kliknij dwukrotnie narzędzie Utwórz płaszczyznę

Kliknij dwukrotnie narzędzie Utwórz płaszczyznę

Korzystanie z okna dialogowego Camera Raw

Uwaga:

Przytrzymanie klawisza tymczasowo aktywuje narzędzie. Zwolnienie klawisza powoduje powrót do poprzedniego narzędzia.

Wynik

System Windows

macOS

Narzędzie Lupka

Z

Z

Narzędzie Rączka

W

W

Narzędzie Balans bieli

I

I

Narzędzie Próbnik kolorów

S

S

Kadrowanie, narzędzie

C

C

Narzędzie Prostowanie

A

A

Narzędzie Redukcja punktów

B

B

Narzędzie Usuwanie efektu czerwonych oczu

E

E

Panel Podstawowe

Ctrl + Alt + 1

Command + Option + 1

Panel Krzywa tonalna

Ctrl + Alt + 2

Command + Option + 2

Panel Szczegół

Ctrl + Alt + 3

Command + Option + 3

Panel HSL / Skala szarości

Ctrl + Alt + 4

Command + Option + 4

Panel Rozdziel tonowanie

Ctrl + Alt + 5

Command + Option + 5

Panel Korekcja obiektywu

Ctrl + Alt + 6

Command + Option + 6

Panel Kalibracja aparatu

Ctrl + Alt + 7

Command + Option + 7

Panel Ustawienia domyślne

Ctrl + Alt + 9

Command + Option + 9 (W Preferencjach systemowych systemu macOS musi być wyłączony skrót powiększania związany z funkcją Dostęp uniwersalny).

Panel Otwórz migawki

Ctrl + Alt + 9

Command + Option + 9

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie krzywej parametrycznej

Ctrl + Alt + Shift + T

Command + Option + Shift + T

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie barwy

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie nasycenia

Ctrl + Alt + Shift + S

Command + Option + Shift + S

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie luminancji

Ctrl + Alt + Shift + L

Command + Option + Shift + L

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie mieszania skali szarości

Ctrl + Alt + Shift + G

Command + Option + Shift + G

Ostatnio używane narzędzie Ukierunkowane dopasowanie

T

T

Narzędzie Pędzel dopasowania

K

K

Narzędzie Filtr stopniowy

G

G

Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru pędzla

] / [

] / [

Zwiększenie/zmniejszenie stopnia wtapiania pędzla

Shift + ] / Shift + [

Shift + ] / Shift + [

Zwiększanie/zmniejszanie przepływu narzędzia Pędzel dopasowania z krokiem 10

= (znak równości) / - (dywiz)

= (znak równości) / - (dywiz)

Tymczasowe przełączenie narzędzia Pędzel dopasowania z trybu dodawania na tryb wymazywania albo z trybu wymazywania na tryb dodawania

Alt

Option

Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania

Alt + ] / Alt + [

Option + ] / Option + [

Zwiększanie/zmniejszanie stopnia wtapiania tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania

Alt + Shift + ] / Alt + Shift + [

Option + Shift + ] / Option + Shift + [

Zwiększanie/zmniejszanie przepływu tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania z krokiem 10

Alt + = (znak równości) / Alt + - (dywiz)

Option + = (znak równości) / Option + - (dywiz)

Przełączenie narzędzia Pędzel dopasowania lub filtra Stopniowy z trybu dodawania lub wymazywania do trybu nowego dopasowania

N

N

Przełączenie automatycznej maski dla narzędzia Pędzel dopasowania

M

M

Przełączenie pokazywania maski dla narzędzia Pędzel dopasowania

y

y

Przełączenie punktów narzędzia Pędzel dopasowania

V

V

Przełączenie nakładki dla narzędzia Filtr stopniowy, Usuwanie dodatkowych lub Usuwanie efektu czerwonych oczu

V

V

Obracanie obrazu w lewo

L lub Ctrl + ]

L lub Command + ]

Obracanie obrazu w prawo

R lub Ctrl + [

R lub Command + [

Powiększenie

Ctrl + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Ctrl + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Powiększanie

(Nie działa, gdy wybrane jest narzędzie Prostowanie. Jeśli jest aktywne narzędzie Kadrowanie, tymczasowo przełącza na narzędzie Prostowanie).

Ctrl

Command

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Zmniejszanie i zmiana przycisku Otwórz obraz na Otwórz kopię oraz przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Przełączenie podglądu

P

P

Tryb pełnoekranowy

F

F

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Balans bieli i zmiana przycisku Otwórz obraz na Otwórz obiekt.

(Nie działa, jeśli jest aktywne narzędzie Kadrowanie).

Shift

Shift

Zaznaczanie wielu punktów w panelu Krzywe

Kliknij pierwszy punkt; kliknij z wciśniętym klawiszem Shift kolejne punkty

Kliknij pierwszy punkt; kliknij z wciśniętym klawiszem Shift kolejne punkty

Dodawanie punktu krzywej w panelu Krzywe

Wciśnij Control i kliknij w okienku podglądu

Wciśnij Command i kliknij w oknie podglądu

Przesunięcie zaznaczonego punktu w panelu Krzywe (o 1 jednostkę)

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesunięcie zaznaczonego punktu w panelu Krzywe (o 10 jednostek)

Shift-strzałka

Shift-strzałka

Otwórz zaznaczone obrazy w oknie dialogowym Camera Raw z programu Bridge

Ctrl + R

Command + R

Otwórz zaznaczone obrazy z programu Bridge z pominięciem okna dialogowego Camera Raw

Shift + dwukrotne kliknięcie obrazu

Shift + dwukrotne kliknięcie obrazu

Wyświetlenie obszaru podświetlonego, który będzie przycięty w Podglądzie

Wciśnij Alt i przeciągnij suwak Ekspozycja, Przywracanie lub Czarny

Wciśnij Option i przeciągnij suwak Ekspozycja, Przywracanie lub Czarny

Ostrzeżenie przycinania podświetlenia

O

O

Ostrzeżenie przycinania cienia

U

U

(Tryb Filmstrip) Dodanie oceny od 1 do 5 gwiazdek

Ctrl + 1–5

Command + 1–5

(Tryb taśmy filmowej) Zwiększenie/zmniejszenie oceny

Ctrl + . (kropka) / Ctrl + , (przecinek)

Command + . (kropka) / Command + , (przecinek)

(Tryb Filmstrip) Dodanie czerwonej etykiety

Ctrl + 6

Command + 6

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie żółtej etykiety

Ctrl + 7

Command + 7

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie zielonej etykiety

Ctrl + 8

Command + 8

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie niebieskiej etykiety

Ctrl + 9

Command + 9

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie purpurowej etykiety

Ctrl + Shift + 0

Command + Shift + 0

Preferencje funkcji Camera Raw

Ctrl + K

Command + K

Usunięcie preferencji funkcji Camera Raw

Ctrl + Alt (przy otwieraniu)

Option + Shift (przy otwieraniu)

Korzystanie z okna dialogowego Czarno-biały

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z narzędzia Krzywe

Wynik

System Windows

macOS

Otwórz okno dialogowe Krzywe

Control + M

Command + M

Zaznacz kolejny punkt na krzywej

+ (plus)

+ (plus)

Zaznaczenie poprzedniego punktu na krzywej

– (minus)

– (minus)

Zaznaczenie kilku punktów na krzywej

Klikanie punktów z wciśniętym klawiszem Shift

Klikanie punktów z wciśniętym klawiszem Shift

Usuń zaznaczenie punktu

Control + D

Command + D

Aby usunąć punkt na krzywej

Zaznaczenie punktu i naciśnięcie klawisza Delete

Zaznaczenie punktu i naciśnięcie klawisza Delete

Przesuń zaznaczony punkt o 1 jednostkę

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesuń zaznaczony punkt o 10 jednostek

Shift + Klawisze strzałek

Shift + Klawisze strzałek

Wyświetl światła i cienie, które zostaną przycięte

Wciśnij Alt i przesuń czarny/biały suwak

Wciśnij Option i przesuń czarny/biały suwak

Ustaw punkt na krzywej kompozytowej

Wciśnij Control i kliknij obraz

Command i kliknij obraz

Ustaw punkt na krzywych kanału

Wciśnij Shift + Control i kliknij obraz

Wciśnij Shift + Command i kliknij obraz

Przełącz wielkość siatki

Wciśnij Alt i kliknij pole

Wciśnij Option i kliknij pole

Zmiana kanałów kolorów

Alt + 2 = RGB

Alt + 3 = Czerwony

Alt + 4 = Zielony

Alt + 5 = Niebieski

Option + 2 = RGB

Option + 3 = Czerwony

Option + 4 = Zielony

Option + 5 = Niebieski

Zaznaczanie i przenoszenie obiektów

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

System Windows

macOS

Zmiana położenia ramki zaznaczenia podczas zaznaczania

Dowolne narzędzie zaznaczanie prostokątne (poza narzędziem do zaznaczania pojedynczych kolumn i pojedynczych wierszy) + spacja i przeciągnij

Dowolne narzędzie zaznaczanie prostokątne (poza narzędziem do zaznaczania pojedynczych kolumn i pojedynczych wierszy) + spacja i przeciągnij

Poszerzanie zaznaczenia

Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie

Dowolne narzędzie do zaznaczania + wciśnij Shift i przeciągnij

Usunięcie z zaznaczenia

Dowolne narzędzie do zaznaczania + wciśnij Alt i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania + wciśnij Option i przeciągnij

Przecięcie z zaznaczeniem

Dowolne narzędzie do zaznaczania (z wyjątkiem narzędzia Szybkie zaznaczanie) + Shift + Alt i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania (z wyjątkiem narzędzia Szybkie zaznaczanie) + Shift + Option i przeciągnij

Ogranicz kształtu ramki zaznaczania do kwadratu lub koła (jeśli nie są aktywne inne zaznaczenia)

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Rysuj ramkę zaznaczenia od środka (jeśli nie są aktywne inne zaznaczenia)

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Ogranicz kształt ramki zaznaczania i rysuj ją od środka

Shift + wciśnij Alt i przeciągnij

Shift + wciśnij Option i przeciągnij

Uaktywnienie narzędzia Przesuwanie

Control (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka, Cięcie na plasterki, Ścieżka, Kształt lub dowolne narzędzie Pióro)

Command (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka, Cięcie na plasterki, Ścieżka, Kształt lub dowolne narzędzie Pióro)

Przełączanie się między narzędziem Lasso magnetyczne i Lasso

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Przełączanie narzędzia Lasso magnetyczne na narzędzie Lasso wielokątne

Wciśnij Alt i kliknij

Wciśnij Option i kliknij

Stosowanie/Anulowanie operacji narzędzia Lasso magnetyczne

Enter/Esc lub Control + . (kropka)

Return/Esc lub Command + . (kropka)

Przesunięcie kopii zaznaczenia

Narzędzie Przesuwanie + wciśnij Alt i przeciągnij zaznaczenie

Narzędzie Przesunięcie + wciśnij Option i przeciągnij zaznaczenie‡

Przesuń obszar zaznaczenia o 1 piksel

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w d󳆇

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w d󳆇

Przesuwanie warstwy o 1 piksel, gdy na warstwie nie są zaznaczone żadne obiekty

Control + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Command + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększenie/Zmniejszenie szerokości obszaru

Narzędzie Lasso magnetyczne + [ lub ]

Narzędzie Lasso magnetyczne + [ lub ]

Akceptacja kadrowania lub brak zezwolenia na nie

Narzędzie Kadrowanie + Enter lub Esc

Narzędzie Kadrowanie + Return lub Esc

Włączanie i wyłączanie pola wycięcia

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Tworzenie kątomierza

Narzędzie Miarka + wciśnij Alt i przeciągnij punkt końcowy

Narzędzie Miarka + wciśnij Option i przeciągnij punkt końcowy

Przyciągnij linie pomocnicze do znaczników miarki (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest zaznaczona opcja Widok > Przyciągnij)

Wciśnij Shift i przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnij Shift i przeciągnij linię pomocniczą

Przejście między poziomą i pionową linią pomocniczą

Wciśnij Alt i przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnij Option i przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zwiększenie skoku o 10 pikseli

Dotyczy narzędzi do tworzenia kształtów

Przekształcanie zaznaczeń, obramowań zaznaczeń i ścieżek

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Edytowanie ścieżek

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Używane na potrzeby malowania

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

System Windows

macOS

Wybranie koloru narzędzia z próbnika kolorów

Dowolne narzędzie do malowania + Shift + Alt + kliknięcie prawym przyciskiem i przeciągnięcie

Dowolne narzędzie do malowania + Control + Option + Command i przeciągnięcie

Wybranie koloru narzędzia z obrazu za pomocą narzędzia Kroplomierz

Dowolne narzędzie do malowania + Alt lub dowolne narzędzie do tworzenia kształtów + Alt (gdy nie jest zaznaczona opcja Ścieżki)

Dowolne narzędzie do malowania + Option lub dowolne narzędzie do tworzenia kształtów + Option (gdy nie jest zaznaczona opcja Ścieżki)

Wybierz kolor tła

Narzędzie Kroplomierz + wciśnij Alt i kliknij

Narzędzie Kroplomierz + wciśnij Option i kliknij

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Kroplomierz + Shift

Narzędzie Kroplomierz + Shift

Usuwa próbnik kolorów

Narzędzie Próbnik kolorów + wciśnij Alt i kliknij

Narzędzie Próbnik kolorów + wciśnij Option i kliknij

Określa krycie, tolerancję, intensywność i ekspozycję dla trybu malowania

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (na przykład 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%; gdy jest zaznaczona opcja aerografu, należy użyć skrótu Shift + klawisze liczbowe)

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (na przykład 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%; gdy jest zaznaczona opcja aerografu, należy użyć skrótu Shift + klawisze liczbowe)

Określenie przepływu dla trybu malowania

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (np., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%) (gdy jest zaznaczona opcja aerografu, nie należy używać klawisza Shift)

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (np., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%) (gdy jest zaznaczona opcja aerografu, nie należy używać klawisza Shift)

Zmiana ustawienia Mieszaj pędzla mieszającego

Alt + Shift + cyfra

Option + Shift + cyfra

Zmiana ustawienia Mokry pędzla mieszającego

Klawisze cyfr

Klawisze cyfr

Zmiana ustawień Mokry i Mieszanie pędzla mieszającego na zero

00

00

Przejście między trybami mieszania

Shift + + (plus) lub – (minus)

Shift + + (plus) lub – (minus)

Otwarcie okna dialogowego Wypełnienie na warstwie tła lub standardowej

 

Backspace lub Shift + Backspace

 

Delete lub Shift + Delete

Wypełnianie kolorem narzędzia lub tła

Alt + Backspace lub Control + Backspace

Option + Delete lub Command + Delete

Wypełnianie z historii

Control + Alt + Backspace

Command + Option + Delete

Wyświetla okno dialogowe Wypełnij

Shift + Backspace

Shift + Delete

Włączenie/ Wyłączenie blokady pikseli przezroczystych

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Łączy punkty z linią prostą

Dowolne narzędzie do malowania + wciśnij Shift i kliknij

Dowolne narzędzie do malowania + wciśnij Shift i kliknij

Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zachowanie przezroczystości

Używanie na potrzeby trybów mieszania

Wynik

System Windows

macOS

Przejście między trybami mieszania

Shift + + (plus) lub – (minus)

Shift + + (plus) lub – (minus)

Zwykły

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Rozpuszczanie

Shift + Alt + I

Shift + Option + I

Z tyłu (tylko narzędzie Pędzel)

Shift + Alt + Q

Shift + Option + Q

Wyczyść (tylko narzędzie Pędzel)

Shift + Alt + R

Shift + Option + R

Ciemniej

Shift + Alt + K

Shift + Option + K

Mnożenie

Shift + Alt + M

Shift + Option + M

Ściemnianie

Shift + Alt + B

Shift + Option + B

Ściemnianie liniowe

Shift + Alt + A

Shift + Option + A

Jaśniej

Shift + Alt + G

Shift + Option + G

Ekran

Shift + Alt + S

Shift + Option + S

Rozjaśnianie

Shift + Alt + D

Shift + Option + D

Rozjaśnianie liniowe

Shift + Alt + W

Shift + Option + W

Nakładka

Shift + Alt + O

Shift + Option + O

Łagodne światło

Shift + Alt + F

Shift + Option + F

Ostre światło

Shift + Alt + H

Shift + Option + H

Światło jaskrawe

Shift + Alt + V

Shift + Option + V

Światło liniowe

Shift + Alt + J

Shift + Option + J

Światło punktowe

Shift + Alt + Z

Shift + Option + Z

Mieszanie twarde

Shift + Alt + L

Shift + Option + L

Różnica

Shift + Alt + E

Shift + Option + E

Wykluczenie

Shift + Alt + X

Shift + Option + X

Barwa

Shift + Alt + U

Shift + Option + U

Nasycenie

Shift + Alt + T

Shift + Option + T

Kolor

Shift + Alt + C

Shift + Option + C

Jasność

Shift + Alt + Y

Shift + Option + Y

Zmniejsz nasycenie

Narzędzie Gąbka + Shift + Alt + D

Narzędzie Gąbka + Shift + Option + D

Zwiększ nasycenie

Narzędzie Gąbka + Shift + Alt + S

Narzędzie Gąbka + Shift + Option + S

Cienie rozjaśnione/ściemnione

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Alt + S

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Option + S

Rozjaśnianie/Ściemnianie półcieni

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Alt + M

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Option + M

Rozjaśnianie/Ściemnianie podświetleń

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Alt + H

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Option + H

Ustaw tryb mieszania Próg dla obrazów bitmapowych i tryb Zwykły dla pozostałych obrazów

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Zaznaczanie i edytowanie tekstu

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

System Windows

macOS

Przesuwanie tekstu wewnątrz obrazu

Wciśnij Control i przeciągnij tekst (gdy jest zaznaczona warstwa tekstowa)

Wciśnij Command i przeciągnij tekst (gdy jest zaznaczona warstwa tekstowa)

Zaznacz znak po prawej/lewej, wiersz u dołu/góry lub wyraz po lewej /prawej

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo lub Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Control + Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo lub Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Command + Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Zaznacz znaki między punktem wstawiania a punktem, w którym kliknięto

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Przesuń kursor o 1 znak w lewo/w prawo, o 1 wiersz w dół/w górę lub o 1 wyraz w lewo/w prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Control + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Command + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Utworzenie nowej warstwy tekstowej przy zaznaczonej warstwie tekstowej w panelu Warstwy

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Zaznaczenie wyrazu, wiersza, akapitu lub opowiadania

Kliknij dwukrotnie, kliknij trzykrotnie, kliknij czterokrotnie lub kliknij pięciokrotnie

Kliknij dwukrotnie, kliknij trzykrotnie, kliknij czterokrotnie lub kliknij pięciokrotnie

Wyświetlenie/Ukrycie zaznaczenia tekstu

Control + H

Command + H

Wyświetlenie obwiedni służącej do przekształcania tekstu podczas jego edycji, a także uaktywnienie narzędzia Przesunięcie, gdy kursor znajduje się wewnątrz obwiedni

Control

Command

Skalowanie tekstu wewnątrz obwiedni, gdy są zmieniane jej wymiary

Wciśnij Control i przeciągnij uchwyt obwiedni

Wciśnij Command i przeciągnij uchwyt obwiedni

Przesuwanie pola tekstowego podczas tworzenia go

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Formatowanie tekstu

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

System Windows

macOS

Wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej

Narzędzie Tekst poziomy + Control + Shift + L, C lub R

Narzędzie Tekst poziomy + Command + Shift + L, C lub R

Wyrównanie do góry, do środka lub do dołu

Narzędzie Tekst pionowy + Control + Shift + L, C lub R

Narzędzie Tekst pionowy + Command + Shift + L, C lub R

Wybranie skalowania poziomego 100%

Control + Shift + X

Command + Shift + X

Wybranie skalowania pionowego 100%

Control + Shift + Alt + X

Command + Shift + Option + X

Wybranie auto-interlinii

Control + Shift + Alt + A

Command + Shift + Option + A

Wybranie światła zerowego

Control + Shift + Q

Command + Control + Shift + Q

Justowanie akapitu (ostatni wiersz wyrównany do lewej)

Control + Shift + J

Command + Shift + J

Justowanie akapitów, justowanie wszystkich

Control + Shift + F

Command + Shift + F

Włączanie/Wyłączanie dzielenia wyrazów w akapicie

Control + Shift + Alt + H

Command + Control + Shift + Option + H

Włączanie/Wyłączanie układacza typograficznego jednowierszowego/wielowierszowego

Control + Shift + Alt + T

Command + Shift + Option + T

Zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 2 punkty lub piksele

Control + Shift + < lub >

Command + Shift + < lub >

Zmniejszenie lub zwiększenie interlinii o 2 punkty lub piksele

Alt + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Option + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Zmniejszenie lub zwiększenie przesunięcia linii bazowej o 2 punkty lub piksele

Shift + Alt + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Shift + Option + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Zmniejszenie lub zwiększenie kerningu/światła o 20/1000 ems

Alt + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo††

Option + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo††

Wciśnięcie klawisza Alt (Windows) lub Option (macOS) powoduje zmniejszenie/zwiększenie odpowiedniej wielkości o 10.

†† Wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (macOS) powoduje zmniejszenie/zwiększenie odpowiedniej wielkości o 10.

Plasterki i optymalizacja

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z paneli

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Operacje

Wynik

System Windows

macOS

Albo włączenie polecenia i wyłączenie wszystkich pozostałych, albo włączenie wszystkich poleceń

Alt + kliknięcie znacznika obok polecenia

Option + kliknięcie znacznika obok polecenia

Włączenie bieżącej kontrolki modalnej i wyłączenie wszystkich innych kontrolek modalnych

Wciśnij Alt i kliknij

Wciśnij Option i kliknij

Zmiana opcji operacji lub zestawu operacji

Alt + dwukrotnie kliknięcie operacji lub zestawu operacji

Option + dwukrotnie kliknięcie operacji lub zestawu operacji

Wyświetlenie okna dialogowego Opcje dla nagranego polecenia

Dwukrotne kliknięcie nagranego polecenia

Dwukrotne kliknięcie nagranego polecenia

Odtworzenie całego zadania

Control + dwukrotnie kliknij operację

Command + dwukrotnie kliknij operację

Zwinięcie/Rozwinięcie wszystkich składników operacji

Wciśnij Alt i kliknij trójkąt

Wciśnij Option i kliknij trójkąt

Wykonanie polecenia

Wciśnij Control i kliknij przycisk Wykonaj

Wciśnij Command i kliknij przycisk Wykonaj

Utworzenie nowej operacji i rozpoczęcie rejestrowania bez potwierdzenia

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Nowa operacja

Wciśnij Option i kliknij przycisk Nowa operacja

Zaznaczenie sąsiadujących ze sobą elementów tego samego rodzaju

Wciśnij Shift i kliknij operację/polecenie

Wciśnij Shift i kliknij operację/polecenie

Zaznaczenie nie sąsiadujących ze sobą elementów tego samego rodzaju

Wciśnij Control i kliknij operację/polecenie

Wciśnij Command i kliknij operację/polecenie

Korzystanie z warstw dopasowania

Uwaga:

Aby skorzystać ze skrótów kanałów rozpoczynających się klawiszami Alt/Option + 1 dla czerwonego, wybierz opcję Edycja > Skróty klawiaturowe i zaznacz opcję Używaj starszych skrótów kanałów. Następnie uruchom ponownie program Photoshop.

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Animacja w trybie Klatki

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Pędzel

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Kanały

Uwaga:

Aby skorzystać ze skrótów kanałów rozpoczynających się klawiszami Ctrl/Command + 1 dla czerwonego, wybierz opcję Edycja > Skróty klawiaturowe i zaznacz opcję Używaj starszych skrótów kanałów.

Wynik

System Windows

macOS

Wybranie pojedynczych kanałów

Ctrl + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Command + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Wybranie kanału kompozytowego

Ctrl + 2

Command + 2

Wczytanie kanału jako zaznaczenia

Przytrzymując klawisz Control, kliknij miniaturkę kanału lub naciśnij klawisze Alt + Ctrl + 3 (czerwony), 4 (zielony), 5 (niebieski)

Przytrzymując klawisz Command, kliknij miniaturkę kanału lub naciśnij klawisze Option + Command + 3 (czerwony), 4 (zielony), 5 (niebieski)

Dodanie do bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Shift, kliknij miniaturkę kanału

Przytrzymując klawisze Command + Shift, kliknij miniaturkę kanału

Usunięcie z bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Alt, kliknij miniaturkę kanału.

Przytrzymując klawisze Command + Option, kliknij miniaturkę kanału

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Przytrzymując klawisze Control + Shift+ Alt, kliknij miniaturkę kanału.

Przytrzymując klawisze Command + Shift + Option, kliknij miniaturkę kanału

Ustawienie opcji przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Alt + kliknięcie przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Option + kliknięcie przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Tworzenie nowego kanału dodatkowego

Wciśnij Control i kliknij przycisk Utwórz nowy kanał

Wciśnij Command i kliknij przycisk Utwórz nowy kanał

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia kanału wielu kolorów

Wciśnij Shift i kliknij kanał kolorów

Wciśnij Shift i kliknij kanał kolorów

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia kanału alfa i wyświetlenie/ukrycie rubinowej nakładki

Wciśnij Shift i kliknij kanał alfa

Wciśnij Shift i kliknij kanał alfa

Wyświetlenie opcji kanału

Kliknij dwukrotnie miniaturkę kanału alfa lub dodatkowego

Kliknij dwukrotnie miniaturkę kanału alfa lub dodatkowego

Przełączenie maski kompozytowej i skali szarości w trybie szybkiej maski

Dowolne narzędzie, w tym narzędzie Pędzel
Shift + ~ (tylda)

Dowolne narzędzie oprócz narzędzia Pędzel
` (grawis)

 

Dowolne narzędzie, w tym narzędzie Pędzel
Shift + ~ (tylda)

Dowolne narzędzie oprócz narzędzia Pędzel
` (grawis)

Korzystanie z panelu Powielanie źródła

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Historia

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Historia

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Informacje

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Warstwy

Wynik

System Windows

macOS

Wczytanie przezroczystości jako zaznaczenia

Wciśnij Control i kliknij miniaturkę warstwy

Wciśnij Command i kliknij miniaturkę warstwy

Dodanie do bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Shift, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Shift, kliknij miniaturkę warstwy

Usunięcie z bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Alt, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Option, kliknij miniaturkę warstwy

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Przytrzymując klawisze Control + Shift + Alt, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Shift + Option, kliknij miniaturkę warstwy

Wczytaj maskę filtra jako zaznaczenie

Wciśnij Control i kliknij miniaturkę warstwy

Wciśnij Command i kliknij miniaturkę warstwy

Nowa warstwa Control + Shift+ N Command + Shift+ N
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J

Grupowanie warstw

Control + G

Command + G

Rozgrupowywanie warstw

Control + Shift + G

Command + Shift + G

Utworzenie/Zwolnienie maski przycinania

Control + Alt + G

Command+Option+G

Zaznaczenie wszystkich warstw

Control + Alt + A

Command + Option + A

Złączenie widocznych warstw

Control + Shift + E

Command + Shift + E

Utworzenie nowej pustej warstwy z oknem dialogowym

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Nowa warstwa

Wciśnij Option i kliknij przycisk Nowa warstwa

Utworzenie nowej warstwy pod warstwą docelową

Wciśnij Control i kliknij przycisk Nowa warstwa

Wciśnij Command i kliknij przycisk Nowa warstwa

Zaznaczenie warstwy wierzchniej

Alt + . (kropka)

Option + . (kropka)

Zaznaczenie warstwy spodniej

Alt + , (przecinek)

Option + , (przecinek)

Dodanie do zaznaczenia warstwy w panelu Warstwy

Shift + Alt + [ lub ]

Shift + Option + [ lub ]

Zaznaczenie kolejnej warstwy (idąc w górę lub w dół)

Alt + [ lub ]

Option + [ lub ]

Przesunięcie warstwy docelowej w dół/w górę

Control + [ lub ]

Command + [ lub ]

Złączenie kopii wszystkich widocznych warstw na warstwie docelowej

Control + Shift + Alt + E

Command + Shift + Option + E

Scalenie warstw

Podświetlenie warstw przeznaczonych do scalenia i naciśnięcie klawiszy Control + E

Podświetlenie warstw przeznaczonych do scalenia i naciśnięcie klawiszy Command + E

Przeniesienie warstwy na spód lub na wierzch

Control + Shift + [ lub ]

Command + Shift + [ lub ]

Skopiowanie bieżącej warstwy na warstwę pod spodem

Alt + wybranie polecenia Scal w dół z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Scal w dół z menu podręcznego Panel

Scalenie wszystkich widocznych warstw do nowej warstwy, nad obecnie zaznaczoną warstwą

Alt + wybranie polecenia Scal widoczne z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Scal widoczne z menu podręcznego Panel

Wyświetlenie/Ukrycie tylko tej warstwy/grupy albo wszystkich warstw/grup

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oka

Wciśnij Control i kliknij ikonę oka

Wyświetlenie/Ukrycie wszystkich pozostałych, aktualnie widocznych warstw

Wciśnij Alt i kliknij ikonę oka

Wciśnij Option i kliknij ikonę oka

Włączenie blokady przezroczystości warstwy docelowej lub uaktywnienie ostatniej blokady

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Edycja opcji efektu/stylu warstwy

Kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Ukrycie efektu/stylu warstwy

Wciśnij Alt i kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Wciśnij Option i kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Edycja stylu warstwy

Kliknij dwukrotnie warstwę

Kliknij dwukrotnie warstwę

Wyłączenie/Włączenie maski wektorowej

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski wektorowej

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski wektorowej

Otwarcie okna dialogowego Opcje wyświetlania maski warstwy

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy

Przełączanie maski warstwy

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski warstwy

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski warstwy

Przełączanie maski warstwy

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski filtra

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski filtra

Przełączanie się między maską warstwy/obrazem kompozytowym

Wciśnij Alt i kliknij miniaturkę maski warstwy

Wciśnij Option i kliknij miniaturkę maski warstwy

Przełączanie się między filtrem warstwy/obrazem kompozytowym

Wciśnij Alt i kliknij miniaturkę maski filtra

Wciśnij Option i kliknij miniaturkę maski filtra

Przełączanie trybu rubinowego koloru maski warstwy

\ (kreska ukośna odwrócona) lub Shift + wciśnij Alt i kliknij

\ (kreska ukośna odwrócona) lub Shift + wciśnij Option i kliknij

Zaznaczenie całego tekstu i tymczasowe zaznaczenie narzędzia Tekst

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy tekstowej

Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy tekstowej

Tworzenie maski przycinającej

Wciśnij Alt i kliknij linię oddzielającą dwie warstwy

Wciśnij Option i kliknij linię oddzielającą dwie warstwy

Zmiana nazwy warstwy

Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy

Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy

Edytuj ustawienia filtra

Kliknij dwukrotnie efekt filtra

Kliknij dwukrotnie efekt filtra

Edytuj opcje mieszania filtra

Kliknij dwukrotnie ikonę Mieszanie filtra

Kliknij dwukrotnie ikonę Mieszanie filtra

Utworzenie nowej grupy warstw pod bieżącą warstwą/bieżącym zestawem warstw

Wciśnij Control i kliknij przycisk Nowa grupa

Wciśnij Command i kliknij przycisk Nowa grupa

Utworzenie nowej grupy warstw w oknie dialogowym

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Nowa grupa

Wciśnij Option i kliknij przycisk Nowa grupa

Utworzenie maski warstwy, która ukrywa wszystko/obiekty zaznaczone

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wciśnij Option i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Utworzenie maski wektorowej, która ujawnia wszystko/obszar ścieżki

Wciśnij Control i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wciśnij Command i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Utworzenie maski wektorowej, która ukrywa wszystko lub pokazuje obszar ścieżki

Control + wciśnij Alt i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Command + wciśnij Option i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wyświetlenie własności grupy warstw

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupy warstw i wybranie polecenia Właściwości grupy lub dwukrotne kliknięcie grupy

Kliknięcie grupy warstw z wciśniętym klawiszem Control i wybranie polecenia Właściwości grupy lub dwukrotne kliknięcie grupy

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu warstw sąsiadujących ze sobą

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu warstw nie sąsiadujących ze sobą

Wciśnij Control i kliknij

Wciśnij Command i kliknij

Uwaga:

Jeśli jest używana metoda Kotoeri wprowadzania języka japońskiego, skrót „Przełączanie trybu rubinowego koloru maski warstwy” powoduje uruchomienie operacji funkcji Kotoeri. Aby włączyć ten skrót, należy przełączyć się do innego trybu, na przykład amerykańskiego.

Korzystanie z panelu Kompozycje warstw

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Ścieżki

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z panelu Próbki

Wynik System Windows macOS
Przekształcanie swobodne Control + T Command + T
Przełączanie trybów malowania i wymazywania tym samym pędzlem Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Przytrzymanie klawisza ` (grawis)
Zmniejszenie rozmiaru pędzla [ [
Zwiększenie rozmiaru pędzla ] ]
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Obrót końcówki pędzla o 1 stopień Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo) 
Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Obrót końcówki pędzla o 15 stopni
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Shift + Strzałka w lewo (obrót w lewo),
Shift + Strzałka w prawo (obrót w prawo)
Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Dopasowanie warstw do ekranu Alt i kliknięcie warstwy Option i kliknięcie warstwy
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J
Poszerzanie zaznaczenia Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie
Usunięcie pędzla lub próbki Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Alt Kliknięcie pędzla lub próbki z wciśniętym klawiszem Option
Przełączenie automatycznego zaznaczania narzędzia Przesuwanie na pasku opcji
Wciśnij Control i kliknij Wciśnij Command i kliknij
Zamknięcie wszystkich otwartych dokumentów poza bieżącym Ctrl + Alt + P Command + Option + P
Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym początkowej przestrzeni roboczej) Escape Escape
Wybranie pierwszego pola edycji na pasku narzędzi Enter Return
Przejście między polami Tab Tab
Przejście między polami w odwrotnej kolejności Shift + Tab Shift + Tab
Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj Alt Option

Korzystanie z opcji Wydziel i Tworzenie wzorku

Wynik — Extract (Wydziel) i Pattern Maker (Tworzenie wzorka)

System Windows

macOS

Zmieść w oknie

Control + 0

Command + 0

Powiększenie

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Control + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Przejście między opcjami po prawej od góry

Tabulatory

Tabulatory

Przejście między opcjami po prawej od dołu

Shift + Tab

Shift + Tab

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Rączka

Spacja

Spacja

Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Wynik (tylko Extract (Wydziel))

System Windows

macOS

Narzędzie Podświetlacz krawędzi

B

B

Narzędzie Wypełnienie

G

G

Narzędzie Kroplomierz

I

I

Narzędzie Czyszczenie

C

C

Narzędzie Korygowanie krawędzi

T

T

Przełączanie między narzędziem Podświetlacz krawędzi a narzędziem Gumka

Alt + Narzędzie Podświetlacz krawędzi/Gumka

Option + Narzędzie Podświetlacz krawędzi/Gumka

Przełączanie narzędzia Inteligentne podświetlanie

Control przy zaznaczonym narzędziu Podświetlacz krawędzi

Command przy zaznaczonym narzędziu Podświetlacz krawędzi

Usunięcie bieżącego podświetlenia

Alt + Delete

Option + Delete

Podświetlenie całego obrazu

Control + Delete

Command + Delete

Wypełnienie obszaru na pierwszym planie i podgląd obszaru wydzielonego

Wciśnij Shift i kliknij przy zaznaczonym narzędziu Wypełnienie

Wciśnij Shift i kliknij przy zaznaczonym narzędziu Wypełnienie

Przesuwanie maski przy zaznaczonym narzędziu Korygowanie krawędzi

Wciśnij Control i przeciągnij

Wciśnij Command i przeciągnij

Dodaj krycie, gdy jest zaznaczone narzędzie Czyszczenie

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Przełączanie menu Pokaż między opcjami Oryginalny i Wydzielony

X

X

Włączenie narzędzi Czyszczenie i Korygowanie krawędzi przed podglądem

Shift + X

Shift + X

Przejście między opcjami menu Wyświetlanie, z góry na dół

F

F

Przejście między opcjami menu Wyświetlanie, od dołu do góry

Shift + F

Shift + F

Zmniejszanie/Powiększanie rozmiaru pędzla o 1

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla

Strzałka w dół lub Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla

Zmniejszanie/Powiększanie rozmiaru pędzla o 1

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiaru pędzla

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiaru pędzla

Określanie intensywności narzędzia Czyszczenie lub Korygowanie krawędzi

0–9

0–9

Aby zmniejszyć/zwiększyć wielkość o 10, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift

Wynik (tylko Pattern Maker (Tworzenie wzorka))

System Windows

macOS

Usunięcie bieżącego zaznaczenia

Control + D

Command + D

Cofnięcie operacji przesunięcia zaznaczenia

Control + Z

Command + Z

Wygenerowanie lub ponowne wygenerowanie

Control + G

Command + G

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Shift + Alt + zaznaczanie

Shift + Option + zaznaczanie

Przełączanie widoku: wzorek oryginalny/wygenerowany

X

X

Przejście do pierwszego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strona główna

Strona główna

Przejście do ostatniego fragmentu na liście Historia fragmentu

End

End

Przejście do poprzedniego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strzałka w lewo, Page Up

Strzałka w lewo, Page Up

Przejście do następnego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strzałka w prawo, Page Down

Strzałka w prawo, Page Down

Usunięcie bieżącego fragmentu z listy Historia fragmentu

Usuń

Usuń

Przesunięcie zaznaczenia podczas przeglądania oryginału

Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększanie kroku przesuwania zaznaczenia podczas przeglądania oryginału

Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?