Skróty klawiaturowe pozwalają szybciej pracować w programie Adobe Photoshop.

Uwagi:

  • Skróty klawiaturowe programu Photoshop na komputerze możesz dostosować. Zobacz Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.
  • Okno dialogowe Skróty klawiszowe umożliwia przeglądanie, edytowanie i podsumowanie skrótów klawiaturowych. Aby je wyświetlić w programie Photoshop, wybierz opcję Edycja > Skróty klawiszowe lub użyj następujących skrótów:
    • Alt + Shift + Control + K (Windows)
    • Alt + Shift + Command + K (macOS)
  • W nowszych modelach komputerów MacBook Pro pasek Touch Bar zastępuje klawisze funkcyjne z górnej części klawiatury. Aby zrozumieć, jak klawisze funkcyjne działają w modelach z paskiem Touch Bar, przeczytaj ten artykuł w dokumentacji firmy Apple.

Korzystanie z klawiszy funkcyjnych

Uwaga:

W systemie macOS naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn wraz z klawiszem funkcyjnym (od F1 do F12) powoduje zastąpienie działania klawisza i uaktywnienie domyślnej funkcji systemu macOS, na przykład modyfikacji jasności czy głośności. Więcej informacji o działaniu klawiszy funkcyjnych w systemie macOS zawierają następujące dokumenty firmy Apple:

Wynik
Windows
macOS
Uruchomienie pomocy F1 klawisz Pomocy

Cofnij/Ponów

 

F1

Wytnij

F2

F2

Kopiowanie

F3

F3

Wklej

F4

F4

Pokazanie/ukrycie panelu Pędzel

F5

F5

Pokazanie/ukrycie panelu Kolor

F6

F6

Pokazanie/ukrycie panelu Warstwy

F7

F7

Pokazanie/ukrycie panelu Informacje

F8

F8

Pokazanie/ukrycie panelu Operacje

F9

Option + F9

Odwróć

F12

F12

Wypełnienie

Shift + F5

Shift + F5

Wtop zaznaczenie

Shift + F6

Shift + F6

Zaznaczanie odwrotne

Shift + F7

Shift + F7

Zaznaczanie narzędzi

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tymczasowo aktywuje narzędzie. Zwolnienie klawisza powoduje powrót do poprzedniego narzędzia.

Uwaga:

Aby przełączać narzędzia w grupie wielu narzędzi, należy wielokrotnie nacisnąć ten sam klawisz skrótu.

Wynik

Windows

macOS

Przechodzenie między narzędziami o tym samym skrócie klawiaturowym

Wciśnij Shift i klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi)

Wciśnij Shift i klawisz skrótu (gdy jest wyłączona preferencja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi)

Przechodzenie między narzędziami ukrytymi

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt, a następnie kliknięcie narzędzia (oprócz narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Option, a następnie kliknięcie narzędzia (oprócz narzędzi do dodawania i usuwania punktów kotwiczenia oraz konwersji punktów)

Narzędzie Przesuwanie

V

V

Zaznaczanie prostokątne, narzędzie

Narzędzie Zaznaczanie eliptyczne

M

M

Lasso, narzędzie

Narzędzie Lasso wielokątne

Narzędzie Lasso magnetyczne

L

L

Różdżka, narzędzie

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

W

W

Kadrowanie, narzędzie

Cięcie na plasterki, narzędzie

Narzędzie Zaznaczanie plasterków

C

C

Narzędzie Kroplomierz

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Miarka

Narzędzie Notatka

I

I

Punktowy pędzel korygujący, narzędzie

Narzędzie Pędzel korygujący

Łatka, narzędzie

Czerwone oczy, narzędzie

J

J

Narzędzie Pędzel

Narzędzie Ołówek

Zastępowanie kolorów, narzędzie

Pędzel mieszający

B

B

Stempel, narzędzie

Narzędzie Stempel ze wzorkiem

S

S

Pędzel historii, narzędzie

Narzędzie Artystyczny pędzel historii

y

y

Gumka, narzędzie

Narzędzie Gumka tła

Narzędzie Magiczna gumka

E

E

narzędzie Gradient

Wiadro z farbą, narzędzie

G

G

Rozjaśnianie, narzędzie

Ściemnianie, narzędzie

Gąbka, narzędzie

O

O

Narzędzie Pióro

Narzędzie Pióro dowolne

P

P

Narzędzie Tekst

Narzędzie Tekst pionowy

Narzędzie Pozioma maska tekstowa

Narzędzie Pionowa maska tekstowa

T

T

Narzędzie Zaznaczanie ścieżek

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

A

A

Narzędzie Prostokąt

Narzędzie Prostokąt zaokrąglony

Narzędzie Elipsa

Narzędzie Wielokąt

Narzędzie Linia

Narzędzie Kształt własny

U

U

Narzędzie Rączka

W

W

Narzędzie Obracanie widoku

R

R

Narzędzie Lupka

Z

Z

Domyślne kolory narzędzia/tła D D
Przełączenie kolorów narzędzia/tła X X
Przełączenie między trybami maski szybkiej/standardowej Q Q
Narzędzie Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości J J
Narzędzie Kadrowanie perspektywiczne C C
Narzędzie Obszar roboczy V V
Narzędzie Obracanie widoku R R
Przełączenie zachowania przezroczystości / (ukośnik) / (ukośnik)
Zmniejszenie twardości pędzla { {
Zwiększenie twardości pędzla } }
Poprzedni pędzel , ,
Następny pędzel . .
Pierwszy pędzel < <
Ostatni pędzel > >
Należy użyć tego samego klawisza skrótu dla narzędzia Formowanie.

Wyświetlanie obrazów

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Przechodzenie między otwartymi dokumentami

Control + Tab

Control + Tab

Przejście do poprzedniego dokumentu

Shift + Control + Tab

Shift + Command + `(grawis)

Zamknięcie pliku w programie Photoshop i otwarcie go w programie Bridge

Shift-Control-W

Shift-Command-W

Przechodzenie między trybem standardowym a trybem Szybka maska

Q

Q

Przełączanie (do przodu) pomiędzy trybami ekranu Standardowym, Pełnym z paskiem menu i Pełnym

F

F

Przełączanie (do tyłu) pomiędzy trybami ekranu Standardowym, Pełnym z paskiem menu i Pełnym

Shift + F

Shift + F

Przełącz (do przodu) kolor obszaru roboczego

Spacja + F (lub kliknięcie prawym klawiszem myszy tła obszaru roboczego i wybranie koloru)

Spacja + F (lub kliknięcie z wciśniętym klawiszem Control tła obszaru roboczego i wybranie koloru)

Przełączanie (do tyłu) koloru obszaru roboczego

Spacja + Shift + F

Spacja + Shift + F

Dopasowywanie obrazu do wielkości okna

Dwukrotnie kliknij narzędzie Rączka

Dwukrotnie kliknij narzędzie Rączka

Powiększenie 100%

Dwukrotnie kliknij narzędzie Lupka lub

Ctrl + 1

Dwukrotnie kliknij narzędzie Lupka lub

Command + 1

Uaktywnienie narzędzia Rączka (poza trybem edycji tekstu)

Spacja

Spacja

Jednoczesne przesuwanie wielu dokumentów przy użyciu narzędzia Rączka

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Przełączenie do narzędzia Powiększ

Control + Spacja

Command + Spacja

Przełączenie do narzędzia Zmniejsz

Alt + Spacja

Option + Spacja

Przesuń ramkę zaznaczenia podczas przeciągania narzędzia Lupka

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Zastosuj powiększenie procentowe i utrzymaj aktywność pola procentu powiększenia

Shift + Enter w polu wartości procentowej powiększenia panelu Nawigator

Shift + Return w polu wartości procentowej powiększenia panelu Nawigator

Powiększenie pewnego obszaru obrazu

Control + przeciągnięcie w podglądzie w panelu Nawigator

Command + przeciągnięcie w podglądzie w panelu Nawigator

Tymczasowe powiększenie obrazu

Przytrzymanie klawisza H, kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy

Przytrzymanie klawisza H, kliknięcie obrazu i przytrzymanie przycisku myszy

Przewinięcie obrazu za pomocą narzędzia Rączka

Spacja + przeciągnięcie albo przeciągnięcie pola podglądu w panelu Nawigator

Spacja + przeciągnięcie albo przeciągnięcie pola podglądu w panelu Nawigator

Przewijanie w górę lub w dół o 1 ekran

Page Up lub Page Down

Page Up lub Page Down

Przewijanie w górę lub w dół o 10 jednostek

Shift + Page Up lub Page Down

Shift + Page Up lub Page Down

Przesunięcie widoku do lewego górnego rogu albo prawego dolnego rogu

Home lub End

Home lub End

Włączanie i wyłączanie rubinowego koloru maski warstwy (maska warstwy musi być zaznaczona)

\ (ukośnik odwrócony)

\ (ukośnik odwrócony)

Aby przewinąć obraz w prawo lub w lewo, należy wcisnąć Ctrl (Windows) lub Command (macOS), a następnie użyć odpowiednio klawisza Page Up lub w Page Down

Korzystanie z narzędzia Wypaczenie marionetkowe

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Całkowite anulowanie

Esc

Esc

Cofnij ostatnie dopasowanie punktu

Ctrl + Z

Command + Z

Zaznaczenie wszystkich punktów

Ctrl+A

Command+A

Odznaczenie wszystkich punktów

Ctrl+D

Command + D

Zaznaczenie wielu punktów

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Przeniesienie wielu zaznaczonych punktów

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Tymczasowe ukrycie punktów

W

W

* Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w programie Photoshop na tablecie iPad.

Używanie funkcji zaznaczania i maskowania

Wynik

Windows

macOS

Otwarcie przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania

Control + Alt + R

Command + Option + R

Przechodzenie (do przodu) przez tryby podglądu

F

F

Przechodzenie (cofanie) przez tryby podglądu

Shift + F

Shift + F

Przełączaj pomiędzy oryginalnym obrazem a podglądem zaznaczenia

X

X

Przełączaj pomiędzy oryginalnym zaznaczeniem a poprawioną wersją

P

P

Włączaj i wyłączaj podgląd promienia

J

J

Korzystanie z filtra Formowanie

Wynik

Windows

macOS

Narzędzie Zawijanie w przód

W

W

Rekonstrukcja, narzędzie

R

R

Narzędzie Wirówka w prawo

C

C

Wklęśnięcie, narzędzie

S

S

Narzędzie Wybrzuszanie

B

B

Narzędzie Wypychanie w lewo

O

O

Narzędzie Lustro

M

M

Narzędzie Turbulencja

T

T

Narzędzie Zamrażanie maski

F

F

Narzędzie Rozmrażanie maski

D

D

Odwrócenie kolejności narzędzi Wybrzuszenie, Wklęśnięcie, Wciśnij z prawej i Lustro

Alt + narzędzie

Option + narzędzie

Ciągłe próbkowanie zniekształcenia

 

Naciśnij klawisz Alt i przeciągnij w oknie podglądu przy wybranym narzędziu Rekonstrukcja z trybem przenoszenia, wirówki lub podobieństw

Naciśnięcie klawisza Option i przeciągnięcie w oknie podglądu przy wybranym narzędziu Rekonstrukcja z trybem przenoszenia, wirówki lub podobieństw

Zmniejszenie/Powiększenie rozmiaru pędzla o 2, albo gęstości, nacisku, siły lub wahania turbulencji o 1

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Zmniejszenie/Powiększenie rozmiaru pędzla o 2, albo gęstości, nacisku, siły lub wahania turbulencji o 1

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiar pędzla, Gęstość, Nacisk, Siła lub Wahanie turbulencji

Przechodzenie między kontrolkami po prawej od góry

Tabulatory

Tabulatory

Przechodzenie między kontrolkami po prawej od dołu

Shift + Tab

Shift + Tab

Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Aby zmniejszyć/zwiększyć wielkość o 10, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift

Korzystanie z filtra Punkt zbiegu

Wynik

Windows

macOS

Powiększenie dwukrotne (tymczasowe)

X

X

Powiększenie

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Control + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Dopasowanie do widoku

Control + 0 (zero); dwukrotne kliknięcie na narzędziu Rączka

Command + 0 (zero); dwukrotne kliknięcie na narzędziu Rączka

Powiększenie w środku (100%)

Dwukrotnie kliknij narzędzie Lupka

Dwukrotnie kliknij narzędzie Lupka

Zwiększenie rozmiaru pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

]

]

Zmniejszenie rozmiaru pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

[

[

Zwiększenie twardości pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

Shift + ]

Shift + ]

Zmniejszenie twardości pędzla (narzędzia Pędzel i Stempel)

Shift + [

Shift + [

Cofnięcie ostatniej operacji

Control + Z

Command + Z

Ponowienie ostatniej operacji

Control + Shift + Z

Command + Shift + Z

Cofnięcie wszystkich zaznaczeń

Control + D

Command + D

Ukrycie zaznaczenia i płaszczyzn

Control + H

Command + H

Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesuwanie zaznaczenia o 10 pikseli

Shift + klawisze strzałek

Shift + klawisze strzałek

Kopiowanie

Control + C

Command + C

Wklej

Control + V

Command+ V

Powtórzenie ostatniej operacji powielenia i przesunięcia

Control + Shift + T

Command + Shift + T

Utwórz swobodne zaznaczenie z bieżącego zaznaczenia

Control + Alt + T

 

Wypełnienie zaznaczenia obrazem pod kursorem

Wciśnij Control i przeciągnij

Wciśnij Command i przeciągnij

Utworzenie duplikatu zaznaczenia jako zaznaczenia swobodnego

Przeciągnięcie z wciśniętymi klawiszami Control + Alt

Przeciągnięcie z wciśniętymi klawiszami Command + Option

Ograniczenie zaznaczenia do obrotów co 15°

Alt + Shift, aby obrócić

Option + Shift, aby obrócić

Zaznacz płaszczyznę położoną pod inną płaszczyzną

Wciśnij Control i kliknij płaszczyznę

Wciśnij Command i kliknij płaszczyznę

Utworzenie płaszczyzny obróconej o 90 stopni względem macierzystej

Wciśnij Control i przeciągnij

Wciśnij Command i przeciągnij

Usuń ostatni z punktów definiujących płaszczyznę

Backspace

Usuń

Utwórz pełną płaszczyznę obszaru roboczego

Dwukrotnie kliknij narzędzie Utwórz płaszczyznę

Dwukrotnie kliknij narzędzie Utwórz płaszczyznę

Korzystanie z okna dialogowego Camera Raw

Uwaga:

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tymczasowo aktywuje narzędzie. Zwolnienie klawisza powoduje powrót do poprzedniego narzędzia.

Wynik

Windows

macOS

Narzędzie Lupka

Z

Z

Narzędzie Rączka

W

W

Narzędzie Balans bieli

I

I

Narzędzie Próbnik kolorów

S

S

Kadrowanie, narzędzie

C

C

Narzędzie Prostowanie

A

A

Narzędzie Redukcja punktów

B

B

Narzędzie Usuwanie efektu czerwonych oczu

E

E

Panel Podstawowe

Ctrl + Alt + 1

Command + Option + 1

Panel Krzywa tonalna

Ctrl + Alt + 2

Command + Option + 2

Panel Szczegół

Ctrl + Alt + 3

Command + Option + 3

Panel HSL / Skala szarości

Ctrl + Alt + 4

Command + Option + 4

Panel Rozdziel tonowanie

Ctrl + Alt + 5

Command + Option + 5

Panel Korekcja obiektywu

Ctrl + Alt + 6

Command + Option + 6

Panel Kalibracja aparatu

Ctrl + Alt + 7

Command + Option + 7

Panel Ustawienia domyślne

Ctrl + Alt + 9

Command + Option + 9 (W Preferencjach systemowych systemu macOS musi być wyłączony skrót powiększania związany z funkcją Dostęp uniwersalny).

Panel Otwórz migawki

Ctrl + Alt + 9

Command + Option + 9

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie krzywej parametrycznej

Ctrl + Alt + Shift + T

Command + Option + Shift + T

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie barwy

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie nasycenia

Ctrl + Alt + Shift + S

Command + Option + Shift + S

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie luminancji

Ctrl + Alt + Shift + L

Command + Option + Shift + L

Narzędzie Ukierunkowane dopasowanie mieszania skali szarości

Ctrl + Alt + Shift + G

Command + Option + Shift + G

Ostatnio używane narzędzie Ukierunkowane dopasowanie

T

T

Narzędzie Pędzel dopasowania

K

K

Narzędzie Filtr stopniowy

G

G

Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru pędzla

] / [

] / [

Zwiększenie/zmniejszenie stopnia wtapiania pędzla

Shift + ] / Shift + [

Shift + ] / Shift + [

Zwiększanie/zmniejszanie przepływu narzędzia Pędzel dopasowania z krokiem 10

= (znak równości) / - (dywiz)

= (znak równości) / - (dywiz)

Tymczasowe przełączenie narzędzia Pędzel dopasowania z trybu dodawania na tryb wymazywania albo z trybu wymazywania na tryb dodawania

Alt

Option

Zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania

Alt + ] / Alt + [

Option + ] / Option + [

Zwiększanie/zmniejszanie stopnia wtapiania tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania

Alt + Shift + ] / Alt + Shift + [

Option + Shift + ] / Option + Shift + [

Zwiększanie/zmniejszanie przepływu tymczasowego narzędzia Pędzel dopasowania z krokiem 10

Alt + = (znak równości) / Alt + - (dywiz)

Option + = (znak równości) / Option + - (dywiz)

Przełączenie narzędzia Pędzel dopasowania lub filtra Stopniowy z trybu dodawania lub wymazywania do trybu nowego dopasowania

N

N

Przełączenie automatycznej maski dla narzędzia Pędzel dopasowania

M

M

Przełączenie pokazywania maski dla narzędzia Pędzel dopasowania

y

y

Przełączenie punktów narzędzia Pędzel dopasowania

V

V

Przełączenie nakładki dla narzędzia Filtr stopniowy, Usuwanie dodatkowych lub Usuwanie efektu czerwonych oczu

V

V

Obracanie obrazu w lewo

L lub Ctrl + ]

L lub Command + ]

Obracanie obrazu w prawo

R lub Ctrl + [

R lub Command + [

Powiększenie

Ctrl + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Ctrl + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Powiększanie

(Nie działa, gdy wybrane jest narzędzie Prostowanie. Jeśli aktywne jest narzędzie Kadrowanie, tymczasowo przełącza na narzędzie Prostowanie.)

Ctrl

Command

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Zmniejszanie i zmiana przycisku Otwórz obraz na Otwórz kopię oraz przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Przełączenie podglądu

P

P

Tryb pełnoekranowy

F

F

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Balans bieli i zmiana przycisku Otwórz obraz na Otwórz obiekt.

(Nie działa, jeśli jest aktywne narzędzie Kadrowanie).

Shift

Shift

Zaznaczanie wielu punktów w panelu Krzywe

Kliknij pierwszy punkt; kliknij z wciśniętym klawiszem Shift kolejne punkty

Kliknij pierwszy punkt; kliknij z wciśniętym klawiszem Shift kolejne punkty

Dodawanie punktu krzywej w panelu Krzywe

Wciśnij Control i kliknij w okienku podglądu

Wciśnij Command i kliknij w oknie podglądu

Przesunięcie zaznaczonego punktu w panelu Krzywe (o 1 jednostkę)

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesunięcie zaznaczonego punktu w panelu Krzywe (o 10 jednostek)

Shift-strzałka

Shift-strzałka

Otwórz zaznaczone obrazy w oknie dialogowym Camera Raw z programu Bridge

Ctrl + R

Command + R

Otwórz zaznaczone obrazy z programu Bridge z pominięciem okna dialogowego Camera Raw

Shift + dwukrotne kliknięcie obrazu

Shift + dwukrotne kliknięcie obrazu

Wyświetlenie obszaru podświetlonego, który będzie przycięty w Podglądzie

Wciśnij Alt i przeciągnij suwak Ekspozycja, Przywracanie lub Czarny

Wciśnij Option i przeciągnij suwak Ekspozycja, Przywracanie lub Czarny

Ostrzeżenie przycinania podświetlenia

O

O

Ostrzeżenie przycinania cienia

U

U

(Tryb Filmstrip) Dodanie oceny od 1 do 5 gwiazdek

Ctrl + 1–5

Command + 1–5

(Tryb taśmy filmowej) Zwiększenie/zmniejszenie oceny

Ctrl + . (kropka) / Ctrl + , (przecinek)

Command + . (kropka) / Command + , (przecinek)

(Tryb Filmstrip) Dodanie czerwonej etykiety

Ctrl + 6

Command + 6

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie żółtej etykiety

Ctrl + 7

Command + 7

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie zielonej etykiety

Ctrl + 8

Command + 8

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie niebieskiej etykiety

Ctrl + 9

Command + 9

(Tryb taśmy filmowej) Dodanie purpurowej etykiety

Ctrl + Shift + 0

Command + Shift + 0

Preferencje funkcji Camera Raw

Ctrl + K

Command + K

Usunięcie preferencji funkcji Camera Raw

Ctrl + Alt (przy otwieraniu)

Option + Shift (przy otwieraniu)

Korzystanie z okna dialogowego Czarno-biały

Wynik

Windows

macOS

Otwórz okno dialogowe Czarno-biały

Shift + Control + Alt + B

Shift + Command + Option+ B

Zwiększenie/zmniejszenie wybranej wartości o 1%

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie wybranej wartości o 10%

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zmiana wartości suwaka najbardziej zbliżonego koloru

Kliknięcie-przeciągnięcie po obrazie

Kliknięcie-przeciągnięcie po obrazie

Korzystanie z narzędzia Krzywe

Wynik

Windows

macOS

Otwórz okno dialogowe Krzywe

Control + M

Command + M

Zaznacz kolejny punkt na krzywej

+ (plus)

+ (plus)

Zaznaczenie poprzedniego punktu na krzywej

– (minus)

– (minus)

Zaznaczenie kilku punktów na krzywej

Klikanie punktów z wciśniętym klawiszem Shift

Klikanie punktów z wciśniętym klawiszem Shift

Usuń zaznaczenie punktu

Control + D

Command + D

Aby usunąć punkt na krzywej

Zaznaczenie punktu i naciśnięcie klawisza Delete

Zaznaczenie punktu i naciśnięcie klawisza Delete

Przesuń zaznaczony punkt o 1 jednostkę

Klawisze strzałek

Klawisze strzałek

Przesuń zaznaczony punkt o 10 jednostek

Shift + Klawisze strzałek

Shift + Klawisze strzałek

Wyświetl światła i cienie, które zostaną przycięte

Wciśnij Alt i przesuń czarny/biały suwak

Wciśnij Option i przesuń czarny/biały suwak

Ustaw punkt na krzywej kompozytowej

Wciśnij Control i kliknij obraz

Command i kliknij obraz

Ustaw punkt na krzywych kanału

Wciśnij Shift + Control i kliknij obraz

Wciśnij Shift + Command i kliknij obraz

Przełącz wielkość siatki

Wciśnij Alt i kliknij pole

Wciśnij Option i kliknij pole

Zaznaczanie i przenoszenie obiektów

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Zmiana położenia ramki zaznaczenia podczas zaznaczania

Dowolne narzędzie zaznaczanie prostokątne (poza narzędziem do zaznaczania pojedynczych kolumn i pojedynczych wierszy) + spacja i przeciągnij

Dowolne narzędzie zaznaczanie prostokątne (poza narzędziem do zaznaczania pojedynczych kolumn i pojedynczych wierszy) + spacja i przeciągnij

Poszerzanie zaznaczenia

Dowolne narzędzie do zaznaczania + Shift + przeciągnięcie

Dowolne narzędzie do zaznaczania + wciśnij Shift i przeciągnij

Usunięcie z zaznaczenia

Dowolne narzędzie do zaznaczania + wciśnij Alt i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania + wciśnij Option i przeciągnij

Przecięcie z zaznaczeniem

Dowolne narzędzie do zaznaczania (z wyjątkiem narzędzia Szybkie zaznaczanie) + Shift+ Alt i przeciągnij

Dowolne narzędzie do zaznaczania (z wyjątkiem narzędzia Szybkie zaznaczanie) + Shift+ Option i przeciągnij

Ogranicz kształtu ramki zaznaczania do kwadratu lub koła (jeśli nie są aktywne inne zaznaczenia)

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Rysuj ramkę zaznaczenia od środka (jeśli nie są aktywne inne zaznaczenia)

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Ogranicz kształt ramki zaznaczania i rysuj ją od środka

Shift + wciśnij Alt i przeciągnij

Shift + wciśnij Option i przeciągnij

Uaktywnienie narzędzia Przesuwanie

Control (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka, Cięcie na plasterki, Ścieżka, Kształt lub dowolne narzędzie Pióro)

Command (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczone narzędzie Rączka, Cięcie na plasterki, Ścieżka, Kształt lub dowolne narzędzie Pióro)

Przełączanie się między narzędziem Lasso magnetyczne i Lasso

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Przełączanie narzędzia Lasso magnetyczne na narzędzie Lasso wielokątne

Wciśnij Alt i kliknij

Wciśnij Option i kliknij

Stosowanie/Anulowanie operacji narzędzia Lasso magnetyczne

Enter/Esc lub Control + . (kropka)

Return/Esc lub Command + . (kropka)

Przesunięcie kopii zaznaczenia

Narzędzie Przesuwanie + wciśnij Alt i przeciągnij zaznaczenie

Narzędzie Przesunięcie + wciśnij Option i przeciągnij zaznaczenie‡

Przesuń obszar zaznaczenia o 1 piksel

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przesuwanie zaznaczenia o 1 piksel

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w d󳆇

Dowolne zaznaczenie + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w d󳆇

Przesuwanie warstwy o 1 piksel, gdy na warstwie nie są zaznaczone żadne obiekty

Control + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Command + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększenie/Zmniejszenie szerokości obszaru

Narzędzie Lasso magnetyczne + [ lub ]

Narzędzie Lasso magnetyczne + [ lub ]

Akceptacja kadrowania lub brak zezwolenia na nie

Narzędzie Kadrowanie + Enter lub Esc

Narzędzie Kadrowanie + Return lub Esc

Włączanie i wyłączanie pola wycięcia

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Tworzenie kątomierza

Narzędzie Miarka + wciśnij Alt i przeciągnij punkt końcowy

Narzędzie Miarka + wciśnij Option i przeciągnij punkt końcowy

Przyciągnij linie pomocnicze do znaczników miarki (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest zaznaczona opcja Widok > Przyciągnij)

Wciśnij Shift i przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnij Shift i przeciągnij linię pomocniczą

Przechodzenie między poziomą i pionową linią pomocniczą

Wciśnij Alt i przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnij Option i przeciągnij linię pomocniczą

Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zwiększenie skoku o 10 pikseli

Dotyczy narzędzi do tworzenia kształtów

Przekształcanie zaznaczeń, obramowań zaznaczeń i ścieżek

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Przekształcenie od środka lub odbicie

Alt

Option

Zachowaj

Shift

Shift

Zniekształcenie

Control

Command

Zastosuj

Enter

Return

Anuluj

Control + . (kropka) lub Esc

Command + . (kropka) lub Esc

Przekształcenie dowolne z powieleniem danych

Control + Alt + T

Command + Option + T

Ponowne przekształcenie z powieleniem danych

Control + Shift + Alt + T

Command + Shift + Option + T

Edytowanie ścieżek

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Zaznaczanie wielu punktów kontrolnych

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + wciśnij Shift i kliknij

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + wciśnij Shift i kliknij

Zaznacz całą ścieżkę

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + wciśnij Alt i kliknij

Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie + wciśnij Option i kliknij

Powiel ścieżkę

Przeciągnięcie z wciśniętymi klawiszami Control i Alt za pomocą narzędzia Pióro (dowolnego), Zaznaczanie ścieżek lub Zaznaczanie bezpośrednie

Przeciągnij z wciśniętymi klawiszami Command i Option za pomocą narzędzia Pióro (dowolnego), Zaznaczanie ścieżek lub Zaznaczanie bezpośrednie

Przełączanie narzędzia Zaznaczanie ścieżek, Pióro, Dodawanie punktów kontrolnych, Usuwanie punktów kontrolnych, Konwertowanie punktów na narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie

Control

Command

Przełączanie narzędzia Pióro lub Pióro dowolne na narzędzie Konwertowanie punktów (gdy kursor znajduje się nad punktem kontrolnym lub kierunkowym)

Alt

Option

Zamknięcie ścieżki

Dwukrotne kliknięcie na narzędziu Pióro magnetyczne

Dwukrotne kliknięcie na narzędziu Pióro magnetyczne

Zamknięcie ścieżki z segmentem prostoliniowym

Narzędzie Pióro magnetyczne + Alt + dwukrotne kliknięcie

Narzędzie Pióro magnetyczne + Option + dwukrotne kliknięcie

Używane na potrzeby malowania

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Wybór koloru narzędzia z próbnika kolorów

Dowolne narzędzie do malowania + Shift + Alt + kliknięcie prawym przyciskiem i przeciągnięcie

Dowolne narzędzie do malowania + Control + Option + Command i przeciągnięcie

Wybór koloru narzędzia z obrazu za pomocą narzędzia Kroplomierz

Dowolne narzędzie do malowania + Alt lub dowolne narzędzie do tworzenia kształtów + Alt (gdy nie jest zaznaczona opcja Ścieżki)

Dowolne narzędzie do malowania + Option lub dowolne narzędzie do tworzenia kształtów + Option (gdy nie jest zaznaczona opcja Ścieżki)

Wybierz kolor tła

Narzędzie Kroplomierz + wciśnij Alt i kliknij

Narzędzie Kroplomierz + wciśnij Option i kliknij

Narzędzie Próbnik kolorów

Narzędzie Kroplomierz + Shift

Narzędzie Kroplomierz + Shift

Usuwa próbnik kolorów

Narzędzie Próbnik kolorów + wciśnij Alt i kliknij

Narzędzie Próbnik kolorów + wciśnij Option i kliknij

Określa krycie, tolerancję, intensywność i ekspozycję dla trybu malowania

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (na przykład 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%; gdy jest zaznaczona opcja aerografu, należy użyć skrótu Shift + klawisze liczbowe)

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (na przykład 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%; gdy jest zaznaczona opcja aerografu, należy użyć skrótu Shift + klawisze liczbowe)

Określenie przepływu dla trybu malowania

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (np., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%) (gdy jest zaznaczona opcja aerografu, nie należy używać klawisza Shift)

Dowolne narzędzie do malowania lub edycji + klawisze numeryczne (np., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 i szybkie naciśnięcie 5 = 45%) (gdy jest zaznaczona opcja aerografu, nie należy używać klawisza Shift)

Zmiana ustawienia Mieszaj pędzla mieszającego

Alt + Shift + cyfra

Option + Shift + cyfra

Zmiana ustawienia Mokry pędzla mieszającego

Klawisze cyfr

Klawisze cyfr

Zmiana ustawień Mokry i Mieszanie pędzla mieszającego na zero

00

00

Przechodzenie między trybami mieszania

Shift + + (plus) lub – (minus)

Shift + + (plus) lub – (minus)

Otwarcie okna dialogowego Wypełnienie na warstwie tła lub standardowej

 

Backspace lub Shift + Backspace

 

Delete lub Shift + Delete

Wypełnianie kolorem narzędzia lub tła

Alt + Backspace lub Control + Backspace

Option + Delete lub Command + Delete

Wypełnianie z historii

Control + Alt + Backspace

Command + Option + Delete

Wyświetla okno dialogowe Wypełnij

Shift + Backspace

Shift + Delete

Włączenie/ Wyłączenie blokady pikseli przezroczystych

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Łączy punkty z linią prostą

Dowolne narzędzie do malowania + wciśnij Shift i kliknij

Dowolne narzędzie do malowania + wciśnij Shift i kliknij

Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zachowanie przezroczystości

Używanie na potrzeby trybów mieszania

Wynik

Windows

macOS

Przechodzenie między trybami mieszania

Shift + + (plus) lub – (minus)

Shift + + (plus) lub – (minus)

Zwykły

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Rozpuszczanie

Shift + Alt + I

Shift + Option + I

Z tyłu (tylko narzędzie Pędzel)

Shift + Alt + Q

Shift + Option + Q

Wyczyść (tylko narzędzie Pędzel)

Shift + Alt + R

Shift + Option + R

Ciemniej

Shift + Alt + K

Shift + Option + K

Mnożenie

Shift + Alt + M

Shift + Option + M

Ściemnianie

Shift + Alt + B

Shift + Option + B

Ściemnianie liniowe

Shift + Alt + A

Shift + Option + A

Jaśniej

Shift + Alt + G

Shift + Option + G

Ekran

Shift + Alt + S

Shift + Option + S

Rozjaśnianie

Shift + Alt + D

Shift + Option + D

Rozjaśnianie liniowe

Shift + Alt + W

Shift + Option + W

Nakładka

Shift + Alt + O

Shift + Option + O

Łagodne światło

Shift + Alt + F

Shift + Option + F

Ostre światło

Shift + Alt + H

Shift + Option + H

Światło jaskrawe

Shift + Alt + V

Shift + Option + V

Światło liniowe

Shift + Alt + J

Shift + Option + J

Światło punktowe

Shift + Alt + Z

Shift + Option + Z

Mieszanie twarde

Shift + Alt + L

Shift + Option + L

Różnica

Shift + Alt + E

Shift + Option + E

Wykluczenie

Shift + Alt + X

Shift + Option + X

Barwa

Shift + Alt + U

Shift + Option + U

Nasycenie

Shift + Alt + T

Shift + Option + T

Kolor

Shift + Alt + C

Shift + Option + C

Jasność

Shift + Alt + Y

Shift + Option + Y

Zmniejsz nasycenie

Narzędzie Gąbka + Shift + Alt + D

Narzędzie Gąbka + Shift + Option + D

Zwiększ nasycenie

Narzędzie Gąbka + Shift + Alt + S

Narzędzie Gąbka + Shift + Option + S

Cienie rozjaśnione/ściemnione

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Alt + S

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Option + S

Rozjaśnianie/Ściemnianie półcieni

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Alt + M

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Option + M

Rozjaśnianie/Ściemnianie podświetleń

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Alt + H

Narzędzie Rozjaśnianie/Narzędzie Ściemnianie + Shift + Option + H

Ustaw tryb mieszania Próg dla obrazów bitmapowych i tryb Zwykły dla pozostałych obrazów

Shift + Alt + N

Shift + Option + N

Zaznaczanie i edytowanie tekstu

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Przesuwanie tekstu wewnątrz obrazu

Wciśnij Control i przeciągnij tekst (gdy jest zaznaczona warstwa tekstowa)

Wciśnij Command i przeciągnij tekst (gdy jest zaznaczona warstwa tekstowa)

Zaznacz znak po prawej/lewej, wiersz u dołu/góry lub wyraz po lewej /prawej

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo lub Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Control + Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo lub Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Command + Shift + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Zaznacz znaki między punktem wstawiania a punktem, w którym kliknięto

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Przesuń kursor o 1 znak w lewo/w prawo, o 1 wiersz w dół/w górę lub o 1 wyraz w lewo/w prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Control + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, Strzałka w dół/Strzałka w górę lub Command + Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Utworzenie nowej warstwy tekstowej przy zaznaczonej warstwie tekstowej w panelu Warstwy

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Zaznaczenie wyrazu, wiersza, akapitu lub opowiadania

Kliknij dwukrotnie, kliknij trzykrotnie, kliknij czterokrotnie lub kliknij pięciokrotnie

Kliknij dwukrotnie, kliknij trzykrotnie, kliknij czterokrotnie lub kliknij pięciokrotnie

Wyświetlenie/Ukrycie zaznaczenia tekstu

Control + H

Command + H

Wyświetlenie obwiedni służącej do przekształcania tekstu podczas jego edycji, a także uaktywnienie narzędzia Przesunięcie, gdy kursor znajduje się wewnątrz obwiedni

Control

Command

Skalowanie tekstu wewnątrz obwiedni, gdy są zmieniane jej wymiary

Wciśnij Control i przeciągnij uchwyt obwiedni

Wciśnij Command i przeciągnij uchwyt obwiedni

Przesuwanie pola tekstowego podczas tworzenia go

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Formatowanie tekstu

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej

Narzędzie Tekst poziomy + Control + Shift + L, C lub R

Narzędzie Tekst poziomy + Command + Shift + L, C lub R

Wyrównanie do góry, do środka lub do dołu

Narzędzie Tekst pionowy + Control + Shift + L, C lub R

Narzędzie Tekst pionowy + Command + Shift + L, C lub R

Wybór skalowania poziomego 100%

Control + Shift + X

Command + Shift + X

Wybór skalowania pionowego 100%

Control + Shift + Alt + X

Command + Shift + Option + X

Wybór auto-interlinii

Control + Shift + Alt + A

Command + Shift + Option + A

Wybór światła zerowego

Control + Shift + Q

Command + Control + Shift + Q

Justowanie akapitu (ostatni wiersz wyrównany do lewej)

Control + Shift + J

Command + Shift + J

Justowanie akapitów, justowanie wszystkich

Control + Shift + F

Command + Shift + F

Włączanie/Wyłączanie dzielenia wyrazów w akapicie

Control + Shift + Alt + H

Command + Control + Shift + Option + H

Włączanie/Wyłączanie układacza typograficznego jednowierszowego/wielowierszowego

Control + Shift + Alt + T

Command + Shift + Option + T

Zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru zaznaczonego tekstu o 2 punkty lub piksele

Control + Shift + < lub >

Command + Shift + < lub >

Zmniejszenie lub zwiększenie interlinii o 2 punkty lub piksele

Alt + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Option + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Zmniejszenie lub zwiększenie przesunięcia linii bazowej o 2 punkty lub piksele

Shift + Alt + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Shift + Option + Strzałka w dół lub Strzałka w górꆆ

Zmniejszenie lub zwiększenie kerningu/światła o 20/1000 ems

Alt + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo††

Option + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo††

Wciśnięcie klawisza Alt (Win) lub Option (macOS) powoduje zmniejszenie/zwiększenie odpowiedniej wielkości o 10.

†† Wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Command (macOS) powoduje zmniejszenie/zwiększenie odpowiedniej wielkości o 10.

Plasterki i optymalizacja

Wynik

Windows

macOS

Przełączanie się między narzędziem Odcięcie i Zaznaczanie odcięć

Control

Command

Rysowanie odcięcia kwadratowego

Wciśnij Shift i przeciągnij

Wciśnij Shift i przeciągnij

Rysowanie od środka na zewnątrz

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Rysowanie odcięcia kwadratowego od środka na zewnątrz

Shift + wciśnij Alt i przeciągnij

Shift + wciśnij Option i przeciągnij

Zmiana położenia odcięcia w trakcie tworzenia go

Spacja + przeciągnij

Spacja + przeciągnij

Otwarcie menu kontekstowego

Kliknij prawym przyciskiem myszy odcięcie

Wciśnij Control i kliknij odcięcie

Korzystanie z paneli

Ten fragment listy obejmuje skróty, które nie są wyświetlane w poleceniach menu ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

macOS

Ustawianie opcji na nowych elementów (z wyjątkiem paneli Operacje, Animacja, Style, Pędzle, Domyślne ustawienia narzędzia i Layer Comps (Kompozycje warstw))

Alt + kliknij przycisk Nowy

Option + kliknij przycisk Nowy

Usunięcie bez potwierdzenia (oprócz panelu Pędzel)

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Usuń

Wciśnij Option i kliknij przycisk Usuń

Zastosowanie wartości i utrzymanie pola w stanie aktywności

Shift + Enter

Shift + Return

Pokaż/Ukryj wszystkie panele

Tabulatory

Tabulatory

Pokazanie/ukrycie wszystkich paneli oprócz przybornika i paska opcji

Shift + Tab

Shift + Tab

Podświetlenie paska opcji

Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i naciśnij Enter

Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i naciśnij Return

Zwiększenie/zmniejszenie wybranych wartości o 10

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift + Strzałka w górę/Strzałka w dół

Korzystanie z panelu Operacje

Wynik

Windows

macOS

Albo włączenie polecenia i wyłączenie wszystkich pozostałych, albo włączenie wszystkich poleceń

Alt + kliknięcie znacznika obok polecenia

Option + kliknięcie znacznika obok polecenia

Włączenie bieżącej kontrolki modalnej i wyłączenie wszystkich innych kontrolek modalnych

Wciśnij Alt i kliknij

Wciśnij Option i kliknij

Zmiana opcji operacji lub zestawu operacji

Alt + dwukrotnie kliknięcie operacji lub zestawu operacji

Option + dwukrotnie kliknięcie operacji lub zestawu operacji

Wyświetlenie okna dialogowego Opcje dla nagranego polecenia

Dwukrotne kliknięcie nagranego polecenia

Dwukrotne kliknięcie nagranego polecenia

Odtworzenie całego zadania

Control + dwukrotnie kliknij operację

Command + dwukrotnie kliknij operację

Zwinięcie/Rozwinięcie wszystkich składników operacji

Wciśnij Alt i kliknij trójkąt

Wciśnij Option i kliknij trójkąt

Wykonanie polecenia

Wciśnij Control i kliknij przycisk Wykonaj

Wciśnij Command i kliknij przycisk Wykonaj

Utworzenie nowej operacji i rozpoczęcie rejestrowania bez potwierdzenia

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Nowa operacja

Wciśnij Option i kliknij przycisk Nowa operacja

Zaznaczenie sąsiadujących ze sobą elementów tego samego rodzaju

Wciśnij Shift i kliknij operację/polecenie

Wciśnij Shift i kliknij operację/polecenie

Zaznaczenie nie sąsiadujących ze sobą elementów tego samego rodzaju

Wciśnij Control i kliknij operację/polecenie

Wciśnij Command i kliknij operację/polecenie

Korzystanie z warstw dopasowania

Uwaga:

Aby skorzystać ze skrótów kanałów rozpoczynających się klawiszami Alt/Option + 1 dla czerwonego, należy wybrać opcje Edycja > Skróty klawiaturowe i zaznaczyć opcję Używaj starszych skrótów kanałów. Następnie uruchom ponownie program Photoshop.

Wynik

Windows

macOS

Wybór konkretnego kanału do dopasowania

Alt + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Option + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Wybór kanału kompozytowego do dopasowania

Alt+ 2

Option + 2

Usunięcie warstwy dopasowania

Delete lub Backspace

Usuń

Definiowanie opcji automatycznych dla Poziomów lub Krzywych

Przytrzymując klawisz Alt kliknij przycisk Automatycznie

Przytrzymując klawisz Option kliknij przycisk Automatycznie

Korzystanie z panelu Animacja w trybie Klatki

Wynik

Windows

macOS

Zaznaczanie/Usuwanie zaznaczenia wielu ramek sąsiadujących ze sobą

Kliknięcie drugiej klatki z wciśniętym klawiszem Shift

Kliknięcie drugiej klatki z wciśniętym klawiszem Shift

Zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia wielu klatek niesąsiadujących ze sobą

Kliknięcie wielu klatek z wciśniętym klawiszem Control

Kliknięcie wielu klatek z wciśniętym klawiszem Command

Wklejanie przy użyciu poprzednich ustawień, bez wyświetlania okna dialogowego

Alt + wybranie polecenia Wklej klatki z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Wklej klatki z menu podręcznego Panel

Korzystanie z panelu Pędzel

Wynik

Windows

macOS

Usuń pędzel

Wciśnij Alt i kliknij pędzel

Wciśnij Option i kliknij pędzel

Zmiana nazwy pędzla

Dwukrotnie kliknij pędzel

Dwukrotnie kliknij pędzel

Zmiana rozmiaru pędzla

Alt + kliknięcie prawym przyciskiem myszy + przeciągnięcie w lewo lub w prawo

Ctrl + Option + przeciągnięcie w lewo lub w prawo

Zmniejszenie/zwiększenie miękkości/twardości pędzla

Alt + kliknięcie prawym przyciskiem myszy + przeciągnięcie w górę lub w dół

Ctrl + Option + przeciągnięcie w górę lub w dół

Zaznaczenie poprzedniego/następnego rozmiaru pędzla

, (przecinek) lub . (kropka)

, (przecinek) lub . (kropka)

Zaznaczenie pierwszego/ostatniego pędzla

Shift + , (przecinek) lub . (kropka)

Shift + , (przecinek) lub . (kropka)

Wyświetlenie precyzyjnego kursora pędzli

Caps Lock lub Shift + Caps Lock

Caps Lock

Przełączanie opcji aerografu

Shift + Alt + P

Shift + Option + P

Korzystanie z panelu Kanały

Uwaga:

Aby skorzystać ze skrótów kanałów rozpoczynających się klawiszami Ctrl/Command + 1 dla czerwonego, należy wybrać opcje Edycja > Skróty klawiaturowe i zaznaczyć opcję Używaj starszych skrótów kanałów.

Wynik

Windows

macOS

Wybór pojedynczych kanałów

Ctrl + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Command + 3 (czerwony), 4 (zielony) lub 5 (niebieski)

Wybór kanału kompozytowego

Ctrl + 2

Command + 2

Wczytanie kanału jako zaznaczenia

Przytrzymując klawisz Control, kliknij miniaturkę kanału lub naciśnij klawisze Alt + Ctrl + 3 (czerwony), 4 (zielony), 5 (niebieski)

Przytrzymując klawisz Command, kliknij miniaturkę kanału lub naciśnij klawisze Option + Command + 3 (czerwony), 4 (zielony), 5 (niebieski)

Dodanie do bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Shift, kliknij miniaturkę kanału

Przytrzymując klawisze Command + Shift, kliknij miniaturkę kanału

Usunięcie z bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Alt, kliknij miniaturkę kanału.

Przytrzymując klawisze Command + Option, kliknij miniaturkę kanału

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Przytrzymując klawisze Control + Shift+ Alt, kliknij miniaturkę kanału.

Przytrzymując klawisze Command + Shift + Option, kliknij miniaturkę kanału

Ustawienie opcji przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Alt + kliknięcie przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Option + kliknięcie przycisku Zapisz zaznaczenie jako kanał

Tworzenie nowego kanału dodatkowego

Wciśnij Control i kliknij przycisk Utwórz nowy kanał

Wciśnij Command i kliknij przycisk Utwórz nowy kanał

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia kanału wielu kolorów

Wciśnij Shift i kliknij kanał kolorów

Wciśnij Shift i kliknij kanał kolorów

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia kanału alfa i wyświetlenie/ukrycie rubinowej nakładki

Wciśnij Shift i kliknij kanał alfa

Wciśnij Shift i kliknij kanał alfa

Wyświetlenie opcji kanału

Dwukrotnie kliknij miniaturkę kanału alfa lub dodatkowego

Dwukrotnie kliknij miniaturkę kanału alfa lub dodatkowego

Przełączenie maski kompozytowej i skali szarości w trybie szybkiej maski

Dowolne narzędzie, w tym narzędzie Pędzel
Shift + ~ (tylda)

Dowolne narzędzie oprócz narzędzia Pędzel
` (grawis)

 

Dowolne narzędzie, w tym narzędzie Pędzel
Shift + ~ (tylda)

Dowolne narzędzie oprócz narzędzia Pędzel
` (grawis)

Korzystanie z panelu Powielanie źródła

Wynik

Windows

macOS

Wyświetl Powiel źródło (nakłada się na obraz)

Alt + Shift

Option + Shift

Przesuń powiel źródło

Alt + Shift + klawisze strzałek

Option + Shift + klawisze strzałek

Obróć powiel źródło

Alt + Shift + < lub >

Option + Shift + < lub >

Skaluj (zwiększ lub zredukuj rozmiar) powiel źródło

Alt + Shift + [ lub ]

Option + Shift + [ lub ]

Korzystanie z panelu Historia

Wynik

Windows

macOS

Wybierz kolor tła

Wciśnij Alt i kliknij kolor w pasku kolorów

Wciśnij Option i kliknij kolor w pasku kolorów

Wyświetlenie menu Pasek kolorów

Kliknij prawym przyciskiem myszy w pasek kolorów

Wciśnij Control i kliknij pasek kolorów

Przechodzenie między kolorami

Shift + kliknij pasek koloru

Shift + kliknij pasek koloru

Korzystanie z panelu Historia

Wynik

Windows

macOS

Utwórz nowa migawkę

Alt + Nowa migawka

Option + Nowa migawka

Zmiana nazwy migawki

Dwukrotnie kliknij nazwę migawki

Dwukrotnie kliknij nazwę migawki

Krok do przodu w zestawie stanów obrazu

Control + Shift + Z

Command + Shift + Z

Krok wstecz w zestawie stanów obrazu

Control + Alt + Z

Command + Option + Z

Powielenie dowolnego stanu obrazu oprócz stanu bieżącego

Wciśnij Alt i kliknij stan obrazu

Wciśnij Option i kliknij stan obrazu

Trwałe wyczyszczenie historii (nie będzie działać polecenie Cofnij)

Alt + Wyczyść historię (w menu podręcznym panelu Historia)

Option + Wyczyść historię (w menu podręcznym panelu Historia)

Korzystanie z panelu Informacje

Wynik

Windows

macOS

Zmiana trybów odczytu kolorów

Kliknij ikonę kroplomierza

Kliknij ikonę kroplomierza

Zmiana jednostek miary

Kliknięcie ikony krzyżyka

Kliknięcie ikony krzyżyka

Korzystanie z panelu Warstwy

Wynik

Windows

macOS

Wczytanie przezroczystości jako zaznaczenia

Wciśnij Control i kliknij miniaturkę warstwy

Wciśnij Command i kliknij miniaturkę warstwy

Dodanie do bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Shift, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Shift, kliknij miniaturkę warstwy

Usunięcie z bieżącego zaznaczenia

Przytrzymując klawisze Control + Alt, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Option, kliknij miniaturkę warstwy

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Przytrzymując klawisze Control + Shift + Alt, kliknij miniaturkę warstwy

Przytrzymując klawisze Command + Shift + Option, kliknij miniaturkę warstwy

Wczytaj maskę filtra jako zaznaczenie

Wciśnij Control i kliknij miniaturkę warstwy

Wciśnij Command i kliknij miniaturkę warstwy

Nowa warstwa Control + Shift+ N Command + Shift+ N
Nowa warstwa przez kopiowanie Control + J Command + J
Nowa warstwa przez wycinanie Shift + Control + J Shift + Command + J

Grupowanie warstw

Control + G

Command + G

Rozgrupowywanie warstw

Control + Shift + G

Command + Shift + G

Utworzenie/Zwolnienie maski przycinania

Control + Alt + G

Command+Option+G

Zaznaczenie wszystkich warstw

Control + Alt + A

Command + Option + A

Złączenie widocznych warstw

Control + Shift + E

Command + Shift + E

Utworzenie nowej pustej warstwy z oknem dialogowym

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Nowa warstwa

Wciśnij Option i kliknij przycisk Nowa warstwa

Utworzenie nowej warstwy pod warstwą docelową

Wciśnij Control i kliknij przycisk Nowa warstwa

Wciśnij Command i kliknij przycisk Nowa warstwa

Zaznaczenie warstwy wierzchniej

Alt + . (kropka)

Option + . (kropka)

Zaznaczenie warstwy spodniej

Alt + , (przecinek)

Option + , (przecinek)

Dodanie do zaznaczenia warstwy w panelu Warstwy

Shift + Alt + [ lub ]

Shift + Option + [ lub ]

Zaznaczenie kolejnej warstwy (idąc w górę lub w dół)

Alt + [ lub ]

Option + [ lub ]

Przesunięcie warstwy docelowej w dół/w górę

Control + [ lub ]

Command + [ lub ]

Złączenie kopii wszystkich widocznych warstw na warstwie docelowej

Control + Shift + Alt + E

Command + Shift + Option + E

Scalenie warstw

Podświetlenie warstw przeznaczonych do scalenia i naciśnięcie klawiszy Control + E

Podświetlenie warstw przeznaczonych do scalenia i naciśnięcie klawiszy Command + E

Przeniesienie warstwy na spód lub na wierzch

Control + Shift + [ lub ]

Command + Shift + [ lub ]

Skopiowanie bieżącej warstwy na warstwę pod spodem

Alt + wybranie polecenia Scal w dół z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Scal w dół z menu podręcznego Panel

Scalenie wszystkich widocznych warstw do nowej warstwy, nad obecnie zaznaczoną warstwą

Alt + wybranie polecenia Scal widoczne z menu podręcznego Panel

Option + wybranie polecenia Scal widoczne z menu podręcznego Panel

Wyświetlenie/Ukrycie tylko tej warstwy/grupy albo wszystkich warstw/grup

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oka

Wciśnij Control i kliknij ikonę oka

Wyświetlenie/Ukrycie wszystkich pozostałych, aktualnie widocznych warstw

Wciśnij Alt i kliknij ikonę oka

Wciśnij Option i kliknij ikonę oka

Włączenie blokady przezroczystości warstwy docelowej lub uaktywnienie ostatniej blokady

/ (kreska ukośna)

/ (kreska ukośna)

Edycja opcji efektu/stylu warstwy

Dwukrotnie kliknij efekt/styl warstwy

Dwukrotnie kliknij efekt/styl warstwy

Ukrycie efektu/stylu warstwy

Wciśnij Alt i kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Wciśnij Option i kliknij dwukrotnie efekt/styl warstwy

Edycja stylu warstwy

Dwukrotnie kliknij warstwę

Dwukrotnie kliknij warstwę

Wyłączenie/Włączenie maski wektorowej

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski wektorowej

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski wektorowej

Otwarcie okna dialogowego Opcje wyświetlania maski warstwy

Dwukrotnie kliknij miniaturkę warstwy

Dwukrotnie kliknij miniaturkę warstwy

Przełączanie maski warstwy

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski warstwy

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski warstwy

Przełączanie maski warstwy

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski filtra

Wciśnij Shift i kliknij miniaturkę maski filtra

Przełączanie się między maską warstwy/obrazem kompozytowym

Wciśnij Alt i kliknij miniaturkę maski warstwy

Wciśnij Option i kliknij miniaturkę maski warstwy

Przełączanie się między filtrem warstwy/obrazem kompozytowym

Wciśnij Alt i kliknij miniaturkę maski filtra

Wciśnij Option i kliknij miniaturkę maski filtra

Przełączanie trybu rubinowego koloru maski warstwy

\ (kreska ukośna odwrócona) lub Shift + wciśnij Alt i kliknij

\ (kreska ukośna odwrócona) lub Shift + wciśnij Option i kliknij

Zaznaczenie całego tekstu i tymczasowe zaznaczenie narzędzia Tekst

Dwukrotnie kliknij miniaturkę warstwy tekstowej

Dwukrotnie kliknij miniaturkę warstwy tekstowej

Tworzenie maski przycinającej

Wciśnij Alt i kliknij linię oddzielającą dwie warstwy

Wciśnij Option i kliknij linię oddzielającą dwie warstwy

Zmiana nazwy warstwy

Dwukrotnie kliknij nazwę warstwy

Dwukrotnie kliknij nazwę warstwy

Edytuj ustawienia filtra

Dwukrotnie kliknij efekt filtra

Dwukrotnie kliknij efekt filtra

Edytuj opcje mieszania filtra

Kliknij dwukrotnie ikonę Mieszanie filtra

Kliknij dwukrotnie ikonę Mieszanie filtra

Utworzenie nowej grupy warstw pod bieżącą warstwą/bieżącym zestawem warstw

Wciśnij Control i kliknij przycisk Nowa grupa

Wciśnij Command i kliknij przycisk Nowa grupa

Utworzenie nowej grupy warstw w oknie dialogowym

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Nowa grupa

Wciśnij Option i kliknij przycisk Nowa grupa

Utworzenie maski warstwy, która ukrywa wszystko/obiekty zaznaczone

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wciśnij Option i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Utworzenie maski wektorowej, która ujawnia wszystko/obszar ścieżki

Wciśnij Control i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wciśnij Command i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Utworzenie maski wektorowej, która ukrywa wszystko lub pokazuje obszar ścieżki

Control + wciśnij Alt i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Command + wciśnij Option i kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy

Wyświetlenie własności grupy warstw

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupy warstw i wybranie polecenia Właściwości grupy lub dwukrotne kliknięcie grupy

Kliknięcie grupy warstw z wciśniętym klawiszem Control i wybranie polecenia Właściwości grupy lub dwukrotne kliknięcie grupy

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia wielu warstw sąsiadujących ze sobą

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia wielu warstw nie sąsiadujących ze sobą

Wciśnij Control i kliknij

Wciśnij Command i kliknij

Uwaga:

Jeśli jest używana metoda Kotoeri wprowadzania języka japońskiego, skrót „Przełączanie trybu rubinowego koloru maski warstwy” powoduje uruchomienie operacji funkcji Kotoeri. Aby włączyć ten skrót, należy przełączyć się do innego trybu, na przykład amerykańskiego.

Korzystanie z panelu Kompozycje warstw

Wynik

Windows

macOS

Utworzenie nowej kompozycji warstw bez okna Nowa kompozycja warstw

Wciśnij Alt i kliknij przycisk Utwórz nową kompozycję warstwy

Wciśnij Option i kliknij przycisk Utwórz nową kompozycję warstwy

Otwórz okno dialogowego Opcje kompozycji warstw

Dwukrotnie kliknij kompozycję warstwy

Dwukrotnie kliknij kompozycję warstwy

Zmiana nazwy w wierszu

Dwukrotnie kliknij nazwę kompozycji warstwy

Dwukrotnie kliknij nazwę kompozycji warstwy

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia wielu kompozycji sąsiadujących ze sobą

Wciśnij Shift i kliknij

Wciśnij Shift i kliknij

Zaznaczenie/Usunięcie zaznaczenia wielu kompozycji nie sąsiadujących ze sobą

Wciśnij Control i kliknij

Wciśnij Command i kliknij

Korzystanie z panelu Ścieżki

Wynik

Windows

macOS

Wczytanie ścieżki jako zaznaczenia

Przytrzymując klawisz Control, kliknij nazwę ścieżki

Przytrzymując klawisz Command, kliknij nazwę ścieżki

Dodanie ścieżki do zaznaczenia

Control + wciśnij Shift i kliknij nazwę ścieżki

Command + wciśnij Shift i kliknij nazwę ścieżki

Usunięcie ścieżki z zaznaczenia

Control + wciśnij Alt i kliknij nazwę ścieżki

Command + wciśnij Option i kliknij nazwę ścieżki

Zachowanie przecięcia ścieżki jako zaznaczenia

Control + wciśnij Shift + Alt i kliknij nazwę ścieżki

Command + wciśnij Shift + Option i kliknij nazwę ścieżki

Ukrycie ścieżki

Control + Shift + H

Command + Shift + H

Ustawianie opcji przycisków Wypełnij ścieżkę kolorem narzędzia, Obrysuj ścieżkę pędzlem, Wczytaj ścieżkę jako zaznaczenie, Utwórz ścieżkę roboczą z zaznaczenia i Utwórz nową ścieżkę

Wciśnij Alt i kliknij przycisk

Wciśnij Option i kliknij przycisk

Korzystanie z panelu Próbki

Wynik

Windows

macOS

Utwórz nową próbkę z koloru narzędzia

Kliknięcie pustego obszaru panelu

Kliknięcie pustego obszaru panelu

Ustawienie koloru próbki jako koloru tła

Wciśnij Control i kliknij próbkę

Wciśnij Command i kliknij próbkę

Usunięcie próbki

Wciśnij Alt i kliknij próbkę

Wciśnij Option i kliknij próbkę

Korzystanie z opcji Wydziel i Tworzenie wzorku

Wynik — Wydziel i Tworzenie wzorku

Windows

macOS

Zmieść w oknie

Control + 0

Command + 0

Powiększenie

Control + + (plus)

Command + + (plus)

Zmniejszenie

Control + - (dywiz)

Command + - (dywiz)

Przechodzenie między kontrolkami po prawej od góry

Tabulatory

Tabulatory

Przechodzenie między kontrolkami po prawej od dołu

Shift + Tab

Shift + Tab

Tymczasowe uaktywnienie narzędzia Rączka

Spacja

Spacja

Zmiana przycisku Anuluj na Wyzeruj

Alt

Option

Wynik (tylko funkcja Wydziel))

Windows

macOS

Narzędzie Podświetlacz krawędzi

B

B

Narzędzie Wypełnienie

G

G

Narzędzie Kroplomierz

I

I

Narzędzie Czyszczenie

C

C

Narzędzie Korygowanie krawędzi

T

T

Przełączanie między narzędziem Podświetlacz krawędzi a narzędziem Gumka

Alt + Narzędzie Podświetlacz krawędzi/Gumka

Option + Narzędzie Podświetlacz krawędzi/Gumka

Przełączanie narzędzia Inteligentne podświetlanie

Control przy zaznaczonym narzędziu Podświetlacz krawędzi

Command przy zaznaczonym narzędziu Podświetlacz krawędzi

Usunięcie bieżącego podświetlenia

Alt + Delete

Option + Delete

Podświetlenie całego obrazu

Control + Delete

Command + Delete

Wypełnienie obszaru na pierwszym planie i podgląd obszaru wydzielonego

Wciśnij Shift i kliknij przy zaznaczonym narzędziu Wypełnienie

Wciśnij Shift i kliknij przy zaznaczonym narzędziu Wypełnienie

Przesuwanie maski przy zaznaczonym narzędziu Korygowanie krawędzi

Wciśnij Control i przeciągnij

Wciśnij Command i przeciągnij

Dodaj krycie, gdy jest zaznaczone narzędzie Czyszczenie

Wciśnij Alt i przeciągnij

Wciśnij Option i przeciągnij

Przełączanie menu Pokaż między opcjami Oryginalny i Wydzielony

X

X

Włączenie narzędzi Czyszczenie i Korygowanie krawędzi przed podglądem

Shift + X

Shift + X

Przechodzenie między opcjami menu Wyświetl, z góry na dół

F

F

Przechodzenie między opcjami menu Wyświetl, od dołu do góry

Shift + F

Shift + F

Zmniejszanie/Powiększanie rozmiaru pędzla o 1

Strzałka w dół/Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla

Strzałka w dół lub Strzałka w górę w polu tekstowym Rozmiar pędzla

Zmniejszanie/Powiększanie rozmiaru pędzla o 1

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiaru pędzla

Strzałka w lewo/Strzałka w prawo, gdy jest widoczny suwak Rozmiaru pędzla

Określanie intensywności narzędzia Czyszczenie lub Korygowanie krawędzi

0–9

0–9

Aby zmniejszyć/zwiększyć wielkość o 10, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift

Wynik (tylko funkcja Tworzenie wzorku)

Windows

macOS

Usunięcie bieżącego zaznaczenia

Control + D

Command + D

Cofnięcie operacji przesunięcia zaznaczenia

Control + Z

Command + Z

Wygenerowanie lub ponowne wygenerowanie

Control + G

Command + G

Przecięcie z bieżącym zaznaczeniem

Shift + Alt + zaznaczanie

Shift + Option + zaznaczanie

Przełączanie widoku: wzorek oryginalny/wygenerowany

X

X

Przejście do pierwszego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strona główna

Strona główna

Przejście do ostatniego fragmentu na liście Historia fragmentu

End

End

Przejście do poprzedniego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strzałka w lewo, Page Up

Strzałka w lewo, Page Up

Przejście do następnego fragmentu na liście Historia fragmentu

Strzałka w prawo, Page Down

Strzałka w prawo, Page Down

Usunięcie bieżącego fragmentu z listy Historia fragmentu

Usuń

Usuń

Przesunięcie zaznaczenia podczas przeglądania oryginału

Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zwiększanie kroku przesuwania zaznaczenia podczas przeglądania oryginału

Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Shift + Strzałka w prawo, Strzałka w lewo, Strzałka w górę lub Strzałka w dół