W wersji 2014 programu Photoshop CC dla systemu Windows 8 wprowadzono gesty dotykowe. Program Photoshop rozpoznaje gesty niestandardowe na dowolnym digitizerze obsługującym dotyk w wielu punktach, który jest podłączony do komputera. Dotyczy to również ekranów dotykowych tabletów zewnętrznych. Niestandardowe gesty programu Photoshop nie są rozpoznawane w przypadku paneli dotykowych wielu laptopów. Do sterowania programem Photoshop można stosować urządzenia obsługujące co najmniej dwa punkty dotyku naraz.

Program Photoshop obsługuje gesty dotykowe wykonywane dwoma palcami, umożliwiając sterowanie położeniem, obrotem i skalowaniem widoku (obszaru roboczego z obrazem). Użytkownicy mogą sterować naprzemiennie przy użyciu gestów dotykowych i innych metod interakcji — na przykład myszy lub pióra. Gestów dotykowych nie można używać jednocześnie z innymi metodami. Sterowanie widokiem przy użyciu gestów dotykowych jest bardzo wygodne podczas malowania na dużych monitorach, które nie pozwalają na łatwe obracanie ekranu, a także na tabletach, gdyż eliminuje potrzebę obracania urządzenia.

Uwagi ogólne

 • Program Photoshop ogranicza swobodę modyfikowania widoku zależnie od ruchu na początku gestu. Użytkownik może niezależnie sterować różnymi aspektami widoku. 
  • Gdy użytkownik porusza obydwa punkty dotyku równolegle, widok jest przesuwany bez obrotu czy skalowania.
  • Gdy ruch początkowy to ściśnięcie, następuje skalowanie wraz z przesuwaniem.
  • Obracanie punktów dotyku wokół stałego środka pozwala na przesuwanie i obracanie bez skalowania.
  • Jeśli na początku nastąpi ściśnięcie i obrót, można dopasować wszystkie trzy parametry. Aby ułatwić stosowanie trybu przekształcania swobodnego gestami, można wybrać go przez naciśnięcie i przytrzymanie nieruchomo początkowych punktów dotyku.
 • Zgodnie z oczekiwaniami, gdy program Photoshop nie jest w trybie pełnoekranowym, nie następuje przesuwanie widoku obszaru roboczego mniejszego niż okno dokumentu. Aby przesuwać widok w oknie za pomocą gestów dotykowych, należy najpierw ścisnąć w celu zmiany rozmiaru widoku, aż wyjdzie on poza krawędź okna. W trybie pełnoekranowym można zawsze stosować wszystkie gesty.
 • Dwukrotne stuknięcie dwoma palcami pozwala wyzerować widok obszaru roboczego i wyświetlić cały ten obszar. Kolejne dwukrotne stuknięcie dwoma palcami przywraca widok wybrany poprzednio przez użytkownika.

Obsługiwane obecnie gesty

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online