Program udoskonalania produktów Adobe

Program udoskonalania produktów Adobe został zaprojektowany w celu poznawania i przewidywania potrzeb klientów, a także zaoferowania im produktów i rozwiązań światowej klasy. Udział w programie jest dobrowolny. Nie są gromadzone żadne dane osobowe, a użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału.

Jakie informacje są zbierane?

  • Informacje systemowe (np. system operacyjny, procesor i zainstalowana pamięć)
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Informacje o produkcie firmy Adobe (np. wersja)
  • Sposób używania funkcji produktu firmy Adobe (np. wybierane opcje menu i przyciski)
  • Metadane dotyczące plików (np. rozmiar). Zawartość użytkownika i informacje o zawartości plików użytkownika nie są udostępniane firmie Adobe.

Jak firma Adobe używa tych informacji?

Gromadzone informacje służą do rozwijania nowych funkcji i ulepszania produktów firmy Adobe.

Jak jest chroniona moja prywatność?

Firma Adobe podejmuje szereg kroków pozwalających chronić zbierane i przesyłane informacje. Sposoby przetwarzania informacji pochodzących od użytkowników opisano szerzej w zasadach prywatności firmy Adobe.

Nie są gromadzone żadne informacje pozwalające na identyfikację określonej osoby. Uzyskiwane anonimowe dane są przydatne tylko dla firmy Adobe.

Jak to działa?

Produkty biorące udział w programie wybierają użytkowników do uczestnictwa. Wybrani użytkownicy mogą udostępniać firmie Adobe anonimowe dane dotyczące sposobu zastosowania produktów. Dla wybranych użytkowników ta opcja jest domyślnie włączona.  Jeśli jesteś jednym z wybranych użytkowników, możesz odmówić udziału, aktualizując dane użytkowania w Preferencjach, znajdujących się w menu Edycja.

Uczestnictwo w programie wiąże się z okresowym pobieraniem niewielkiego pliku na komputer użytkownika. Zawiera on zaktualizowaną konfigurację dotyczącą zbieranych danych. W przypadku braku połączenia z Internetem dane są wysyłane później, po nawiązaniu połączenia przez użytkownika. Te operacje nie mają wpływu na wydajność komputera.

W przypadku niektórych produktów firmy Adobe mogą być wysyłane prośby o wyrażenie opinii przez wypełnienie krótkiej, zawierającej dwa pytania ankiety. Udział w tych ankietach jest dobrowolny i niezależny od udziału w programie udoskonalania produktów Adobe. Dane z każdej ankiety są zwracane bezpośrednio do bezpiecznej bazy danych firmy Adobe, gdzie analizuje je zespół danego produktu.

Jakie produkty biorą udział w programie?

Adobe Acrobat Reader

Czy mogę odmówić dostępu do moich danych?

Tak. Twoje dane nie będą udostępniane, jeśli nie bierzesz udziału w programie. Jeśli jesteś jednym z wybranych użytkowników, możesz odmówić udostępnienia tych informacji, aktualizując dane użytkowania w Preferencjach, znajdujących w menu Edycja programu Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie zostaniesz wybrany(a), żadne dane nie będą gromadzone, a opcja umożliwiająca wyrażenie lub niewyrażenie zgody na gromadzenie danych może nie pojawić się w Preferencjach.

Ustawienie to dotyczy korzystania przez użytkownika z funkcji produktów biorących udział w programie. Nie dotyczy natomiast usług używanych przez te produkty, np. Adobe Acrobat Export PDF, Create PDF, oraz zapisywania danych na koncie online. Usługi te podlegają własnym zasadom prywatności i zasadom prywatności firmy Adobe.

Ekran powitalny

Administratorzy systemów w przedsiębiorstwach mogą użyć klucza rejestru, określonego w artykule poniżej, aby zrezygnować z udziału w programie zbierania opinii użytkowników.

http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/PrefRef/Windows/UsageMeasurement.html

Czy uczestnicząc w tym programie, będę otrzymywać spam?

Nie otrzymasz od firmy Adobe żadnych wiadomości e-mail dotyczących tego programu (niezależnie od statusu uczestnictwa). W ramach tego programu nie są zbierane informacje osobiste, które umożliwiałyby identyfikację uczestniczących w nim osób i kontaktowanie się z nimi.

Czy jest potrzebne połączenie z Internetem?

Uczestnictwo w tym programie wymaga połączenia z Internetem. Nie musi ono jednak być stale aktywne. Gdy połączenie z Internetem będzie dostępne, informacje będą automatycznie przesyłane przy minimalnym obciążeniu połączenia.

Czy mogę przejrzeć zebrane dane przed ich wysłaniem do firmy Adobe?

Nie. Nie można wyświetlać tych informacji. Program zaprojektowano w taki sposób, aby miliony użytkowników mogły go używać bez utrudnień podczas korzystania z produktów. Dlatego dane są wysyłane automatycznie. Dane są kodowane, co usprawnia ich przetwarzanie.

Jak długo trwa ten program?

Informacje są zbierane, dopóki jest używana wersja produktu, dla której wyrażono zgodę na uczestnictwo w programie, lub do momentu rezygnacji z uczestnictwa.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online