Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Animate | APSB35-21

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB35-21

11 maja 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Animate. Te aktualizacje usuwają krytyczne i istotne luki w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.    

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Animate

21.0.5 i wcześniejsze wersje       

Windows

Adobe Animate

20.5.1 i wcześniejsze wersje       

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji komputerowej Creative Cloud. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Animate       

21.0.6

Windows i macOS

3

Centrum pobierania     

Adobe Animate       

20.5.2

Windows i macOS

3

Centrum pobierania     

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.  

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

 

Odczyt poza zakresem

 

Ujawnienie informacji

 

Istotna

CVE-2021-28572

CVE-2021-28573 

CVE-2021-28574

CVE-2021-28575 

CVE-2021-28576

Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2021-28578

Zapis poza zakresem

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2021-28577

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania dla Shanbo Chen z zespołu ds. zabezpieczeń firmy NSFOCUS za zgłoszenie tych problemów oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.

Wersje

23 czerwca 2018 r.: Zaktualizowano tabele wersji, których dotyczy problem, i wersji rozwiązania o dane wersji LTS.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?