Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Bridge | APSB21-69

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-69

17 sierpnia 2021 

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Bridge. Ta aktualizacja usuwa jedną umiarkowanie ważną, jedną istotną i szereg krytycznych luk w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.       

  

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Bridge  

11.1 i wcześniejsze wersje 

Windows  

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet   

Dostępność    

Adobe Bridge  

11.1.1

Windows i macOS    

3

Adobe Bridge  

10.1.3

Windows i macOS    

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS

Numery CVE

Zapis poza zakresem

(CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36072

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36078

Przepełnienie bufora sterty (CWE-122)

Wykonanie dowolnego kodu   

Krytyczna  

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36073

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36079

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wyciek pamięci

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36074

Przepełnienie bufora (CWE-120)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36075

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-36077

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36071

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36067

CVE-2021-36068

CVE-2021-36069

CVE-2021-36049

CVE-2021-36076

CVE-2021-36059

CVE-2021-39816

CVE-2021-39817

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:  

  • CFF z zespołu Topsec Alpha (cff_123) (CVE-2021-36067, CVE-2021-36068, CVE-2021-36069, CVE-2021-36075, CVE-2021-36076, CVE-2021-36059, CVE-2021-39816, CVE-2021-39817)  
  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-36049, CVE-2021-36077) 
  • Użytkownik kdot współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36072, CVE-2021-36073)
  • Qiao Li z firmy Baidu Security Lab współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36078)
  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36079, CVE-2021-36074, CVE-2021-36071)

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online