Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Bridge | APSB22-03

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-03

11 stycznia 2022

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Bridge. Ta aktualizacja usuwa krytyczne, ważne i umiarkowanie ważne luki w zabezpieczeniach, które mogłyby pozwalać na wykonanie dowolnego kodu lub eskalację uprawnień.

  

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Bridge  

12.0 i wcześniejsze wersje 

Windows  i macOS

Adobe Bridge 

11.1.2 i wcześniejsze wersje 

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet   

Dostępność    

Adobe Bridge  

12.0.1

Windows i macOS    

3

Adobe Bridge  

11.1.3

Windows i macOS    

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS

Numery CVE

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu
 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-44743
  

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Eskalacja uprawnień

Istotna

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-45051
 

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Eskalacja uprawnień
 
 

Umiarkowanie ważna  

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45052

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Wyciek pamięci

Umiarkowanie ważna  

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44187

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Wyciek pamięci

Umiarkowanie ważna  

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44186

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Wyciek pamięci

Umiarkowanie ważna  

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44185

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-44743, CVE-2021-45051, CVE-2021-45052; CVE-2021-44187; CVE-2021-44186; CVE-2021-44185)


Wersje

6 grudnia 2021 r.: dodano szczegóły problemu CVE dla CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online