Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Bridge | APSB22-25

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-25

14 czerwca 2022 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Bridge. Ta aktualizacja usuwa krytyczne i istotne luki w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu, zapisania dowolnych danych w systemie plików i wycieku pamięci.

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Bridge  

12.0.1 i starsze wersje 

Windows  i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet   

Dostępność    

Adobe Bridge  

12.0.2

Windows i macOS    

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS

Numery CVE

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu
 

Krytyczna 

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-28839
  

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Zapisanie dowolnych danych w systemie plików

Krytyczna

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-28840
 

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)
 

Wykonanie dowolnego kodu
 
 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28841

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)
 

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28842

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)
 

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28843

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28844

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28845

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28846

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28847

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28848

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28849

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28850

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2022-28839, CVE-2022-28840, CVE-2022-28841, CVE-2022-28842, CVE-2022-28843, CVE-2022-28844, CVE-2022-28845, CVE-2022-28846, CVE-2022-28847, CVE-2022-28848, CVE-2022-28849, CVE-2022-28850)


Wersje

6 grudnia 2021 r.: dodano szczegóły problemu CVE dla CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online