Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Bridge | APSB23-09

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB23-09

14 lutego 2023 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe Bridge. Ta aktualizacja usuwa krytyczne i istotne luki w zabezpieczeniach, które mogą doprowadzić do wycieku pamięci lub pozwalać na wykonanie dowolnego kodu.

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Bridge  

12.0.3 i starsze wersje 

Windows  i macOS

Adobe Bridge  

13.0.1 i starsze wersje 

Windows  i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet   

Dostępność    

Adobe Bridge  

12.0.4 

Windows i macOS    

3

Adobe Bridge  

13.0.2 

Windows i macOS    

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci
 

Istotna 

5.5


CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
 

CVE-2023-21583

Przepełnienie bufora na stosie (CWE-121)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22226

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22227

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22228

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22229

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2023-22230

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2023-22231

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

 

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2023-21583, CVE-2023-22227, CVE-2023-22228, CVE-2023-22229, CVE-2023-22230, CVE-2023-22231
  • CHEN QINGYANG (yjdfy) - CVE-2023-22226

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online