Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB18-03

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB18-03

6 lutego 2018 r.

1

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Te aktualizacje dotyczą krytycznych luk w zabezpieczeniach, które mogłyby doprowadzić do zdalnego wykonywania kodu w programie Adobe Flash Player w wersji 28.0.0.137 lub wcześniejszej.  Wykorzystanie tej luki może pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występuje ta luka.   

Firma Adobe wie o zgłoszeniu istnienia w Internecie programu wykorzystującego lukę CVE-2018-4878 oraz jego używaniu do przeprowadzania ograniczonej liczby ataków skierowanych przeciwko użytkownikom systemów Windows.  W atakach tych wykorzystywane są dokumenty pakietu Office z osadzonymi złośliwymi treściami Flash, wysyłane w wiadomościach e-mail. 

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Środowisko desktop Adobe Flash Player

28.0.0.137 i starsze wersje

Windows, Mac OS

Adobe Flash Player dla Google Chrome

28.0.0.137 i starsze wersje

Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS 

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

28.0.0.137 i starsze wersje

Windows 10 i 8.1

Środowisko desktop Adobe Flash Player

28.0.0.137 i starsze wersje

Linux

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Środowisko desktop Adobe Flash Player

28.0.0.161

Zestaw SDK i kompilator

1

Adobe Flash Player dla Google Chrome

28.0.0.161

Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS 

1

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

28.0.0.161

Windows 10 i 8.1

1

Środowisko desktop Adobe Flash Player

28.0.0.161

Linux

3

Uwaga:
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, Mac OS i Linux aktualizację do wersji 28.0.0.161 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 28.0.0.161 dla systemów Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 28.0.0.161.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numer CVE

Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free)

Zdalne wykonywanie kodu

Krytyczna

CVE-2018-4878 

Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free)

Zdalne wykonywanie kodu

Krytyczna

CVE-2018-4877

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować następującym osobom oraz organizacjom za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • KrCERT/CC  (CVE-2018-4878) 
  • bo13oy z zespołu Qihoo 360 Vulcan współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2018-4877) 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto