Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB18-05
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB18-05 13 marca 2018 2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Aktualizacje te dotyczą krytycznych luk w zabezpieczeniach w programie Adobe Flash Player w wersji 28.0.0.161 i starszych wersjach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt Wersja Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 28.0.0.161 i starsze wersje Windows, Mac OS
Adobe Flash Player dla Google Chrome 28.0.0.161 i starsze wersje Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS 
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 28.0.0.161 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
Środowisko desktop Adobe Flash Player 28.0.0.161 i starsze wersje Linux

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Wersja Platforma Priorytet Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player 29.0.0.113 Windows, Mac OS 2

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player dla Google Chrome 29.0.0.113
Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS  2 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 29.0.0.113
Windows 10 i 8.1 2 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop Adobe Flash Player 29.0.0.113
Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player

Uwaga:

  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, Mac OS i Linux aktualizację do wersji 29.0.0.113 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 29.0.0.113 dla systemów Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 29.0.0.113.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Numer CVE
Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free) Zdalne wykonywanie kodu Krytyczna CVE-2018-4919
Błędne rozpoznanie typu Zdalne wykonywanie kodu Krytyczna CVE-2018-4920

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować następującym osobom oraz organizacjom za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Yuki Chen z zespołu Qihoo 360 Vulcan Team w ramach programu Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2018-4919 i CVE-2018-4920)