Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB18-08
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB18-08 10 kwietnia 2018 2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Aktualizacje te dotyczą krytycznych luk w zabezpieczeniach w programie Adobe Flash Player w wersji 29.0.0.113 i starszych wersjach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt Wersja Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 29.0.0.113 i starsze wersje Windows, Mac OS i Linux
Adobe Flash Player dla Google Chrome 29.0.0.113 i starsze wersje Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS 
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 29.0.0.113 i starsze wersje Windows 10 i 8.1

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Wersja Platforma Priorytet Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player 29.0.0.140 Windows, Mac OS 2

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player dla Google Chrome 29.0.0.140 Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS  2 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 29.0.0.140 Windows 10 i 8.1 2 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop Adobe Flash Player 29.0.0.140 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player

Uwaga:

  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, Mac OS i Linux aktualizację do wersji 29.0.0.140 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 29.0.0.140 dla systemów Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 29.0.0.140.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ostrość Numer CVE
Używanie zasobu po zwolnieniu Zdalne wykonywanie kodu Krytyczna CVE-2018-4932
Odczyt poza zakresem  Ujawnienie informacji  Istotna  CVE-2018-4933
Odczyt poza zakresem  Ujawnienie informacji 
Istotna 
CVE-2018-4934
Zapis poza zakresem  Zdalne wykonywanie kodu  Krytyczna  CVE-2018-4935
Przepełnienie sterty  Ujawnienie informacji  Istotna  CVE-2018-4936
Zapis poza zakresem Zdalne wykonywanie kodu 
Krytyczna  CVE-2018-4937

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować następującym osobom oraz organizacjom za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Mateusz Jurczyk i Natalie Silvanovich z projektu Google Project Zero (CVE-2018-4936, CVE-2018-4935, CVE-2018-4934, CVE-2018-4937)
  • willJ z zespołu Tencent PC Manager (CVE-2018-4933)
  • Lin Wang z Uniwersytetu Pekińskiego (CVE-2018-4932)