Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB18-16

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB18-16

8 maja 2018 r.

2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS. Aktualizacje te dotyczą krytycznych luk w zabezpieczeniach w programie Adobe Flash Player w wersji 29.0.0.140 i starszych wersjach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Środowisko desktop Adobe Flash Player

29.0.0.140 i starsze wersje

Windows, Mac OS i Linux

Adobe Flash Player dla Google Chrome

29.0.0.140 i starsze wersje

Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS 

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

29.0.0.140 i starsze wersje

Windows 10 i 8.1

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Środowisko desktop Adobe Flash Player

29.0.0.171

Windows, Mac OS

2

Adobe Flash Player dla Google Chrome

29.0.0.171

Windows, Macintosh, Linux i Chrome OS 

2

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

29.0.0.171

Windows 10 i 8.1

2

Środowisko desktop Adobe Flash Player

29.0.0.171

Linux

3

Uwaga:
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, Mac OS i Linux aktualizację do wersji 29.0.0.171 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 29.0.0.171 dla systemów Windows, Mac OS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 29.0.0.171.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numer CVE

Błędne rozpoznanie typu

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2018-4944

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować następującym osobom oraz organizacjom za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Jihui Lu z Tencent KeenLab (CVE-2018-4944)
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto