Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB18-19

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB18-19

Czerwiec 7, 2018

1

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, macOS, Linux i Chrome OS. Aktualizacje te dotyczą krytycznych luk w zabezpieczeniach w programie Adobe Flash Player w wersji 29.0.0.171 i starszych wersjach.  Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Firma Adobe wie o zgłoszeniu istnienia w Internecie programu wykorzystującego lukę CVE-2018-5002 oraz jego używaniu do przeprowadzania ograniczonej liczby ataków skierowanych przeciwko użytkownikom systemów Windows. W atakach tych wykorzystywane są wysyłane w wiadomościach e-mail dokumenty pakietu Office z osadzonymi złośliwymi treściami programu Flash Player.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Środowisko desktop Adobe Flash Player

29.0.0.171 i starsze wersje

Windows, macOS i Linux

Adobe Flash Player dla Google Chrome

29.0.0.171 i starsze wersje

Windows, macOS, Linux i Chrome OS 

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

29.0.0.171 i starsze wersje

Windows 10 i 8.1

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Środowisko desktop Adobe Flash Player

30.0.0.113

Windows, macOS

1

Adobe Flash Player dla Google Chrome

30.0.0.113

Windows, macOS, Linux i Chrome OS 

1

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

30.0.0.113

Windows 10 i 8.1

1

Środowisko desktop Adobe Flash Player

30.0.0.113

Linux

3

Uwaga:
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, macOS i Linux aktualizację do wersji 30.0.0.113 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 30.0.0.113 dla systemów Windows, macOS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 30.0.0.113.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Istotność

Numer CVE

Błędne rozpoznanie typu

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2018-4945

Przekroczenie zakresu liczb całkowitych

Ujawnienie informacji

Istotna

CVE-2018-5000

Odczyt poza zakresem

Ujawnienie informacji

Istotna

CVE-2018-5001

Przepełnienie buforu na stosie

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2018-5002

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Jihui Lu z zespołu KeenLab firmy Tencent oraz willJ z zespołu PC Manager firmy Tencent, współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2018-4945)

  • Anonimowy użytkownik współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2018-5000, CVE-2018-5001)

  • Luka CVE-2018-5002 została zidentyfikowana i zgłoszona niezależnie przez następujące organizacje i osoby: Chenming Xu oraz Jason Jones z firmy  ICEBRG , Bai Haowen, Zeng Haitao i Huang Chaowen z ośrodka 360 Threat Intelligence Center firmy 360 Enterprise Security Group, Yang Kang, Hu Jiang, Zhang Qing i Jin Quan z firmy Qihoo 360 Core Security (@360CoreSec), zespół PC Manager firmy Tencent (http://guanjia.qq.com/

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto