Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Flash Player | APSB18-42
ID biuletynu Data publikacji Priorytet
APSB18-42 5 grudnia 2018  1

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, macOS, Linux i Chrome OS. Aktualizacje te dotyczą jednej krytycznej luki w programie Adobe Flash Player oraz jednej ważnej luki w instalatorze tego programu. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz eskalacji uprawnień w kontekście bieżącego użytkownika. 

Firma Adobe zna raport o istnieniu mechanizmu wykorzystania luki CVE-2018-15982.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt Wersja Platforma
Środowisko desktop Adobe Flash Player 31.0.0.153 i starsze wersje Windows, macOS i Linux
Adobe Flash Player dla Google Chrome 31.0.0.153 i starsze wersje Windows, macOS, Linux i Chrome OS 
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 31.0.0.153 i starsze wersje Windows 10 i 8.1
Instalator programu Adobe Flash Player 31.0.0.108 i starsze wersje Windows

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt Wersja Platforma Priorytet Dostępność
Środowisko desktop Adobe Flash Player 32.0.0.101 Windows, macOS 1

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Adobe Flash Player dla Google Chrome 32.0.0.101 Windows, macOS, Linux i Chrome OS  1 Wersje przeglądarki Google Chrome
Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11 32.0.0.101 Windows 10 i 8.1 1 Wskazówka dotycząca zabezpieczeń — Microsoft
Środowisko desktop Adobe Flash Player 32.0.0.101 Linux 3 Centrum pobierania programu Flash Player
Instalator programu Adobe Flash Player 31.0.0.122 Windows 2

Centrum pobierania programu Flash Player

Rozpowszechnianie programu Flash Player

Uwaga:

  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, macOS i Linux aktualizację do wersji 32.0.0.101 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 32.0.0.101 dla systemów Windows, macOS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 32.0.0.101.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Istotność Numer CVE
Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free) Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna CVE-2018-15982 
Niebezpieczne wczytywanie bibliotek (DLL hijacking) Podniesienie uprawnień Istotna CVE-2018-15983 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Chenming Xu i Ed Miles z zespołu Gigamon ATR (CVE-2018-15982)
  • Yang Kang (@dnpushmen) i Jinquan (@jq0904) z zespołu Qihoo 360 Core Security (@360CoreSec) (CVE-2018-15982)
  • He Zhiqiu, Qu Yifan, Bai Haowen, Zeng Haitao i Gu Liang z zespołu 360 Threat Intelligence firmy 360 Enterprise Security Group (CVE-2018-15982)
  • b2ahex (CVE-2018-15982)
  • Souhardya Sardar z Central Model School Barrackpore (CVE-2018-15983)