Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Illustrator | APSB21-42

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-42 

13 lipca 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Illustrator 2021. Ta aktualizacja usuwa szereg krytycznychważnych luk w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Illustrator 2021

25.2.3 i wcześniejsze wersje   

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Illustrator 2021    

25.3

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Użycie pamięci po zwolnieniu (Use After Free)

(CWE-416)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików  

Istotna 

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-28593

CVE-2021-36008

Zapis poza zakresem   

(CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu  

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28591

CVE-2021-28592

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików  

Istotna 

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36010

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu  

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36009

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Mat Powell (@mrpowell) i Joshua Smith (@kernelsmith) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-28591, CVE-2021-28592, CVE-2021-28593)
  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36010, CVE-2021-36009, CVE-2021-36008)  

 

Wersje

19 lipca 2021 r.: Dołączono informacje dotyczące numerów CVE-2021-36010, CVE-2021-36009, CVE-2021-36008.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online