Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Illustrator | APSB21-98

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-98 

26 października 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Illustrator 2021. Ta aktualizacja eliminuje wiele  krytycznych  i istotnych luk w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wycieku pamięci, wykonania dowolnego kodu i spowodować odmowę świadczenia usługi.    
             

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Illustrator 2021

25.4.1 i wcześniejsze wersje 
 

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Illustrator 2022    

26.0 

Windows i macOS

3

Illustrator 2021    

25.4.2

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Wyciek pamięci  

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40718 

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Eskalacja uprawnień 

Istotna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-40746

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 
  

Poważna 

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40747 

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 

Istotna 

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40748 

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 
  

Istotna 

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40749 

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • Yonghui Han z działu FortiGuard Labs firmy Fortinet (CVE-2021-40718; CVE-2021-40746, CVE-2021-40747; CVE-2021-40748; CVE-2021-40749)

 

Wersje

27 października 2021 r.: Zaktualizowano podziękowania.

1 listopada 2021 r.: Dodano wiersz do tabeli rozwiązań dla wersji N-1.

8 listopada 2021 r.: Zaktualizowano wpływ i wynik CVSS dla CVE-2021-40746.

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online