Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Illustrator | APSB22-02

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-02

11 stycznia  2022     

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Illustrator 2021. Ta aktualizacja usuwa ważną  i umiarkowanie ważną lukę w zabezpieczeniach, która mogłaby doprowadzić do podniesienia uprawnień.    
             

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Illustrator 2022

26.0.1 i wcześniejsze wersje 
 

Windows i macOS

Illustrator 2021

25.4.2 i wcześniejsze wersje 

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Illustrator 2022    

26.0.2

Windows i macOS

3

Illustrator 2021    

25.4.3

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43752

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Istotna

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44700

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2021-43752, CVE-2021-44700


 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto