Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Illustrator | APSB22-07

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-07

8 lutego  2022 r.     

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację dla programów Adobe Illustrator 2022 i Adobe Illustrator 2021. Ta aktualizacja usuwa krytyczneistotne i umiarkowanie ważne luki w zabezpieczeniach mogące prowadzić do podwyższenia uprawnień, odmowy świadczenia usługi lub wycieku pamięci.   
             

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Illustrator 2022

26.0.2 i wcześniejsze wersje 
 

Windows i macOS

Illustrator 2021

25.4.3 i wcześniejsze wersje 

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Illustrator 2022    

26.0.3

Windows i macOS

3

Illustrator 2021    

25.4.4

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-23186

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476)

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2022-23189

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23190

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23191

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23192

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23193

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23194

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23195

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2022-23196

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2022-23197

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476)

Odmowa usługi aplikacji

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2022-23198

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476)

Odmowa usługi aplikacji

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2022-23199

Przepełnienie bufora (CWE-120)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-23188

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

Yonghui Han z FortiGuard Labs firmy Fortinet - CVE-2022-23198, CVE-2022-23197, CVE-2022-23196, CVE-2022-23189, CVE-2022-23199, CVE-2022-23186

Kushal Arvind Shah z FortiGuard Labs firmy Fortinet – CVE-2022-23195, CVE-2022-23194, CVE-2022-23193, CVE-2022-23192, CVE-2022-23191, CVE-2022-23190, CVE-2022-23188
 
 

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto