Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Illustrator | APSB22-56

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-56

18 października  2022     

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Illustrator. Ta aktualizacja usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Uwaga: ten biuletyn został opublikowany zgodnie z regularnie zaplanowaną aktualizacją programu Adobe Illustrator wydaną na konferencji Adobe MAX 2022Zalecamy użytkownikom aktualizację zainstalowanych produktów do najnowszej wersji w oparciu o powyższe oceny priorytetów.

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Illustrator 2022

26.4 i starsze wersje

Windows i macOS

Illustrator 2021

25.4.7 i starsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Illustrator 2023    

27.0

Windows i macOS

3

Illustrator 2022   

26.5.1

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych (CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38435

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38436

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • Tran Van Khang — khangkito (VinCSS) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro - CVE-2022-38435, CVE-2022-38436

Wersje

16 marca 2022 r.: dodano zagrożone i naprawione wersje programu Illustrator v25.x

9 listopada 2022 r.: zaktualizowano produkt pakietu Solution


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?