Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Lightroom | APSB20-51

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB20-51

11 sierpnia 2020     

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Lightroom Classic do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa istotną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do podniesienia uprawnień w kontekście bieżącego użytkownika.  

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Lightroom Classic

9.2.0.10 i wcześniejsze wersje      

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Lightroom Classic        

9.3

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

Niebezpieczne wczytywanie bibliotek

Eskalacja uprawnień

Istotna

CVE-2020-9724

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Honggang Ren z działu FortiGuard Labs firmy Fortinet za zgłoszenie tych problemów i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?