Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Premiere Pro CC | APSB19-33

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB19-33

13 sierpnia 2019

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Premiere Pro CC do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa lukę związaną z niebezpiecznym wczytywaniem bibliotek, która mogła prowadzić do eskalacji uprawnień.

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Premiere Pro CC 2019

13.1.2 i wcześniejsze wersje

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet Ocena

Dostępność

Adobe Premiere Pro CC 2019

13.1.3

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery  CVE

Niebezpieczne wczytywanie bibliotek (DLL hijacking)

Wykonanie dowolnego kodu

Istotna

CVE-2019-7931

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Yongjun Liu z zespołu ds. zabezpieczeń firmy NSFOCUS za zgłoszenie tych problemów oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?