Planowanie raportu lub eksportu danych

Omówienie

Klienci korzystający z nowego środowiska raportowania mogą skonfigurować raporty/eksporty tak, aby regularnie aktualizować, a następnie wysyłać zaktualizowaną zawartość pocztą e-mail do siebie i opcjonalnej listy innych użytkowników.

Harmonogram można skonfigurować tak, aby były wykonywane codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Ponadto opcja Wyślij teraz powoduje natychmiastową aktualizację i dostarczenie raportu/eksportu do listy odbiorców ad hoc.

Użytkownik definiujący harmonogram może uwzględnić dowolną osobę w ramach konta Acrobat Sign. Uwzględnieni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z usługi Acrobat Sign z łączem do otwarcia raportu lub pobrania eksportu danych. Odbiorca musi uwierzytelnić się na koncie Acrobat Sign przed otrzymaniem danych.

Opcje Zaplanuj raport i Wyślij teraz

Uwaga:

Harmonogramy raportów są generowane z uprawnieniami właściciela, co oznacza, że użytkownicy na poziomie konta mogą utworzyć raport zawierający wszystkie dane konta, a następnie udostępnić ten raport użytkownikom niebędącym administratorami.

Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć harmonogramy raportów i eksportów z następującymi ograniczeniami:

 • Dla każdego raportu/eksportu można zdefiniować tylko jeden harmonogram.
 • Raporty umowy obsługują jedynie dane z poprzednich 60 miesięcy.

Aby utworzyć nowy harmonogram:

 1. Wybierz wielokropek, aby otworzyć menu Działania, lub najedź kursorem na rekord umowy i wybierz ikonę Harmonogram, aby otworzyć interfejs harmonogramu.

  Tworzenie nowego harmonogramu

 2. Skonfiguruj harmonogram:

  • Częstotliwość harmonogramu – w zależności od wybranej powtórzeń częstotliwości mogą być dostępne dodatkowe opcje:
   • Codziennie – raport/eksport jest wykonywany jednocześnie z utworzeniem raportu. Codziennie.
   • Co tydzień – po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona opcja wyboru dnia tygodnia. Raport jest wykonywany w wybranym dniu jednocześnie z utworzeniem raportu.
   • Co miesiąc – po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona opcja wyboru dnia miesiąca. Raport jest wykonywany jednocześnie z utworzeniem raportu w wybranym dniu kalendarzowym.
  • Do kogo chcesz wysłać? – lista odbiorców raportu/eksportu.
   • Wybierz opcję +Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy.
   • Wpisz adresy e-mail dowolnych innych użytkowników w ramach konta Acrobat Sign.
    • Próba dodania adresu e-mail, którego nie ma na koncie, powoduje błąd.
  • Załącz wiadomość – wprowadź opcjonalną wiadomość, która zostanie załączona do wiadomości e-mail do wszystkich odbiorców.

  Kliknij Zapisz po zakończeniu.

  Interfejs harmonogramu

  Po wprowadzeniu harmonogramu ikona Harmonogram przyjmuje niebieski kolor i jest stale widoczna na liście raportów/eksportów.

  Ikony zaplanowanego raportu

  Po wykonaniu harmonogramu do wszystkich odbiorców zostanie dostarczony prosty szablon wiadomości e-mail z łączem pobrania eksportu danych lub otwarcia wykresu raportu.

  Odbiorca musi uwierzytelnić się na koncie Acrobat Sign przed otrzymaniem danych.

   

  Przykład zaplanowanej wiadomości e-mail z raportem

Tylko pierwotny twórca harmonogramu może go edytować. Obejmuje to dodawanie i usuwanie użytkowników.

W celu edytowania istniejącego harmonogramu wybierz niebieską ikonę raportu/eksportu lub wielokropek, aby otworzyć menu Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj harmonogram.

Edytowanie harmonogram raportu

Zostanie otwarty interfejs Harmonogram, który umożliwia edycję wszystkich elementów.

Zapisz konfigurację po zakończeniu.

Edytowanie i zapisywanie harmonogramu

Tylko pierwotny twórca harmonogramu może go usunąć.

W celu usunięcia harmonogramu wybierz niebieską ikonę raportu/eksportu lub wielokropek, aby otworzyć menu Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj harmonogram.

Edytowanie harmonogram raportu

Zostanie otwarty interfejs Harmonogram. Przycisk Usuń znajduje się w lewym dolnym rogu panelu.

Planowanie raportu

Po wybraniu opcji Usuń należy potwierdzić usunięcie harmonogramu.

Wybierz opcję Usuń, aby zakończyć usuwanie.

Planowanie raportu

Wyślij teraz to żądanie ad hoc dotyczące odświeżenia raportu/eksportu i dostarczenia go do listy zdefiniowanych odbiorców, którzy mogą należeć lub nie należeć do zaplanowanego raportu (jeśli istnieje zaplanowany raport).

W celu uzyskania dostępu do opcji Wyślij teraz można wybrać wielokropek, by otworzyć menu Działania i wybrać opcję Wyślij teraz.

Wybierz opcję Wyślij teraz z menu.

Po wybraniu opcji Wyślij teraz zostanie otwarte okno konfiguracji.

Skonfiguruj opcje Wyślij teraz:

 • Do kogo chcesz wysłać? – lista odbiorców raportu/eksportu.
  • Wybierz opcję +Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy.
  • Wpisz adresy e-mail dowolnych innych użytkowników w ramach konta Acrobat Sign.
   • Próba dodania adresu e-mail, którego nie ma na koncie, powoduje błąd.
 • Załącz wiadomość – wprowadź opcjonalną wiadomość, która zostanie załączona do wiadomości e-mail do wszystkich odbiorców.

Wybierz opcję Wyślij po zakończeniu.

Konfiguracja funkcji Wyślij teraz

Kwestie, o których należy pamiętać...

 • Dla każdego raportu/eksportu można skonfigurować tylko jeden harmonogram.
 • Harmonogramy raportów/eksportów mogą być tworzone, edytowane i anulowane tylko przez autora.
 • Raporty/eksporty są generowane z uprawnieniami użytkownika, który tworzy raport/eksport. Administratorzy konta udostępniający raport użytkownikom niebędącym administratorami będą wyświetlać dane na poziomie konta.
 • Raporty/eksporty można planować codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Uruchomienie jest wykonywane jednocześnie z zapisaniem harmonogramu.
 • Zaplanowane raporty/eksporty są ograniczone do 100 powiadomień e-mail dziennie dla każdego użytkownika.
 • Do dystrybucji wiadomości e-mail harmonogramu można dołączyć tylko użytkowników z tego samego konta Acrobat Sign.
 • Tylko użytkownicy z listy powiadomień e-mail będą mogli wyświetlać zawartość raportu/eksportu.
 • Podczas uzyskiwania dostępu do łącza e-mail użytkownik będzie musiał uwierzytelnić się w systemie Acrobat Sign.
 • Łącza wysyłane pocztą e-mail są wyłączane po upływie siedmiu dni od chwili dostarczenia wiadomości e-mail.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?