Podręcznik użytkownika Anuluj

Przewodnik po pierwszych krokach z Adobe Acrobat Sign

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dopuszczalne zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Dostosowane szablony wiadomości e-mail
   6. Włączanie powiadomień bez łączy
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Archiwizacja eOriginal dla zabezpieczenia
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny

Wysyłanie, podpisywanie oraz zarządzanie umowami

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwórz, aby przeczytać umowę bez pól
   3. Odmów podpisania umowy
   4. Deleguj uprawnienia do podpisywania
   5. Ponownie uruchom umowę
   6. Pobierz plik PDF umowy
   7. Wyświetl historię umowy
   8. Wyświetl wiadomości umowy
   9. Konwertuj z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertuj z powrotem na podpis elektroniczny
   11. Nawiguj po polach formularza
   12. Wyczyść dane z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosuj preferencje plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Witamy w programie Adobe Acrobat Sign!

Zanim rozpoczniesz korzystanie z usługi Adobe Acrobat Sign, chcielibyśmy omówić podstawy. Niniejszy przewodnik został utworzony, aby zaznajomić użytkownika z usługą Acrobat Sign oraz dostępnymi dla niego funkcjami.

Przewodnik omawia wszystkie istotne procesy zachodzące w usłudze Acrobat Sign i pozwala zapoznać się z interfejsem użytkownika. W razie potrzeby w systemie pomocy usługi
Acrobat Sign można znaleźć więcej - szczegółowych informacji. Jeśli masz połączenie z Internetem, możesz wyświetlić powiązane tematy pomocy, klikając łącza w szarych polach rozpoczynające się od tekstu „Dodatkowe informacje…”. 

Uwaga:

W zależności od wybranej opcji dostępne są możliwości i funkcje usług na poziomie Business i/lub Enterprise. Ten przewodnik opisuje możliwości i funkcje dostępne na najwyższym poziomie umowy licencyjnej — Acrobat Sign dla przedsiębiorstw. Aby określić typ posiadanej licencji, przejdź do sekcji Mój profil. W przypadku pytań dotyczących funkcji dostępnych dla posiadanego przez Ciebie typu licencji skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta lub działem pomocy technicznej Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign to wysoce konfigurowalna aplikacja wyposażona w szeroką gamę funkcji, które w razie potrzeby można dostosować do potrzeb Twojej firmy.  Administrator konta lub administrator grupy mógł wyłączyć niektóre z opisanych opcji. Jeśli potrzebujesz opcji, która jest niewidoczna, skontaktuj się z administratorem grupy lub konta. Usługa obsługuje różne konfiguracje dla różnych grup, więc funkcje wyłączone dla jednej grupy mogą zostać włączone dla innych.

 

Po dotarciu do końca tego przewodnika powinno się posiadać wiedzę na temat standardowych obiegów pracy „wysyłania” w usłudze Acrobat Sign oraz zarządzania umowami i generowania raportów, które pozwalają być na bieżąco z tym, co zostało sfinalizowane i co jest nadal w toku.

Personalizowanie konta

Przy pierwszym logowaniu w usłudze Acrobat Sign poświęć chwilę na sprawdzenie swoich danych osobowych. Informacje te są wykorzystywane w różnych szablonach, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, czy są prawidłowe.

 • Umieść wskaźnik myszy na nazwie użytkownika w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu, i kliknij pozycję Mój profil.

Strona profilu wyświetla określone wartości, które usługa Acrobat Sign będzie wykorzystywać do personalizowania Twoich transakcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na pozycje:

 • Imię i nazwisko – wykorzystywane w wiadomościach e-mail i do domyślnego podpisu wykorzystującego czcionkę.
 • Nazwa stanowiska – automatycznie uzupełniana, jeśli pole Tytuł zostało wcześniej wypełnione.
 • Nazwa firmy – uwzględniana w wiadomości e-mail, musi to być pełna, prawnie obowiązująca nazwa firmy.
 • Strefa czasowa – datownik będzie wystawiany w ustalonej strefie czasowej dla większej przejrzystości przepływu raportów.

Jeśli konieczna jest edycja zawartości, kliknij przycisk Edytuj profil, dokonaj koniecznych zmian, a następnie je Zapisz.

Edytuj profil

Po skonfigurowaniu danych osobowych zapoznaj się z innymi preferencjami osobistymi wyświetlanymi z lewej strony ekranu.  Opcje te są specyficzne dla użytkownika i mogą stanowić przydatne automatyzacje pracy:

 • Mój profil — identyfikacyjne dane osobowe.
 • Tokeny dostępu – jeśli jesteś programistą, w tym miejscu znajdziesz zdefiniowane i wymienione tokeny interfejsu API.
 • Integracja z Twitterem – wyślij tweeta za każdym razem, gdy umowa zostanie sfinalizowana!
 • Moja stopka wiadomości e-mail – dodawanie niestandardowej stopki (zwykłego tekstu) u dołu szablonów wiadomości e-mail podczas wysyłania nowych umów.
 • Automatyczna delegacja — automatyczne oddelegowanie dowolnej umowy wysłanej za pośrednictwem Acrobat Sign do podpisu przez stronę umowy. W sposób podobny do procesu przekazywania umów Acrobat Sign, gdy odbiorca jest „poza biurem”.
 • Moje powiadomienia — konfigurowanie typów zdarzeń/alarmów, o których usługa Acrobat Sign ma powiadamiać, oraz sposobów wysyłania powiadomień. Można otrzymywać wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym lub zarejestrować zdarzenie i skonfigurować wysyłanie raportów codziennie lub w cyklu tygodniowym. (Wyzwalaczami zdarzeń są powiadomienia. Alerty są wyzwalane, gdy minie określony czas i nie zdarzy się coś, co miało się zdarzyć).
 • Udostępnione powiadomienia — jeśli udostępniono nam konto innego użytkownika, możemy określić, o których zdarzeniach i alertach tego użytkownika chcemy otrzymywać powiadomienia.
 • Mój podpis – przesyłanie obrazu podpisu i inicjałów. Najlepiej się sprawdzają pliki PNG.
 • Preferencje językowe — pod tym nagłówkiem znajdują się dwa ustawienia:
  • Preferencje językowe — to ustawienie umożliwia określenie języka używanego w aplikacji internetowej
   Acrobat Sign.
  • Język podpisywania – to ustawienie definiuje domyślny język używany dla powiadomień e-mail oraz dla instruowanego procesu podpisywania przez odbiorcę.
 • Wyświetl inne konta – jeśli konieczne jest wyświetlenie umów znajdujących się na koncie innego użytkownika, można o to poprosić, korzystając z tej opcji. Zostanie wyświetlona lista wszystkich przeglądanych kont. Ta funkcja działa w trybie tylko do odczytu.
 • Udostępnij moje konto — jeśli konieczne jest udostępnienie konta innej osobie, dzięki tej opcji możemy określić, kto widzi nasze umowy. Udostępnianie konta działa tylko w trybie widoku. Osoba przeglądająca nie może podpisywać, anulować ani delegować umów.

Przegląd dostępnych stron

Strona główna to pierwsza strona, którą użytkownicy zobaczą po zalogowaniu.  (Administrator konta może opcjonalnie skonfigurować w tym miejscu stronę Wyślij).

Strona główna

Strona główna to widok składający się z następujących sekcji, które umożliwiają szybki przegląd i dostęp do większości funkcji Acrobat Sign:

 • W toku – licznik utworzonych umów, które są nadal w toku.
  • Kliknięcie licznika powoduje otwarcie strony Zarządzaj z filtrem umów, które są w toku.
  • Licznik W toku nie zawiera umów, które oczekują na Ciebie.
 • Oczekujące na Ciebie – licznik wskazujący wszystkie umowy oczekujące na Twoje działanie.
  • Kliknięcie licznika powoduje otwarcie strony Zarządzaj z filtrem oczekujących na Ciebie umów.
 • Zdarzenia i alerty – kliknięcie licznika powoduje otwarcie strony Powiadomienia, która otwiera się na karcie Zdarzenia.
 • Poproś o podpisy — szybkie łącze do strony Wyślij z dodatkową opcją rozpoczęcia procesu przez dołączenie dokumentu biblioteki lub rozpoczęcia niestandardowego obiegu pracy (jeśli został włączony dla konta).
 • Zacznij od biblioteki — umożliwia wybranie szablonu biblioteki lub obiegu pracy w celu rozpoczęcia nowej umowy.
 • Więcej rzeczy, które możesz zrobić – lista innych typowych akcji.
  • Wypełnij i podpisz dokument – tej opcji używa się, gdy trzeba zastosować podpis do dokumentu, a następnie wysłać podpisany dokument do kolejnej strony. Na przykład przy wypełnianiu formularzy podatkowych lub formularzy zgody.
  • Publikowanie formularza internetowego formularze internetowe to dokumenty/formularze, które można połączyć z witryną internetową, lub je w niej umieścić, aby umożliwić klientom wygenerowanie podpisanego dokumentu. Na przykład aplikacja członkowska lub formularz rejestracyjny w witrynie sieciowej.
  • Wysyłaj zbiorczo obieg pracy, który umożliwia wysyłanie dokumentów do setek osób do złożenia indywidualnego podpisu. Każda osoba otrzymuje odrębną umowę z prośbą o podpis. Na przykład roczne sprawozdanie z kodeksu postępowania.
  • Tworzenie szablonów wielokrotnego użytku – umożliwia utworzenie szablonu dokumentu lub pola do wielokrotnego użycia. Zapisane szablony mogą być dostępne do użytku osobistego, grupowego lub dla całego konta.
  • Zarządzanie umowami i śledzenie ich — przenosi do strony Zarządzaj.
  • Ulepsz swoje konto – przycisk Ulepsz konto otwiera małe okno dialogowe, które może być różne w zależności od najwyższego poziomu uprawnień użytkownika:
   • Użytkownicy są przenoszeni na stronę Mój podpis, na której mogą utworzyć swój podpis.
   • Administratorzy na poziomie grupy są przenoszeni na stronę ustawień konta w celu przesłania logo dla swoich grup.
   • Administratorzy konta są przenoszeni na stronę ustawień na poziomie konta w celu skonfigurowania nazwy firmy, nazwy hosta i logo.
  • Uzyskaj pomoc — użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pomocy, klikając znak zapytania w prawym górnym rogu dowolnego okna usługi Acrobat Sign.  Kliknięcie znaku zapytania powoduje otwarcie menu podrzędnego z następującymi opcjami:
   • Podręcznik użytkownika — otwiera nową kartę przeglądarki z podręcznikiem użytkownika usługi Adobe Acrobat Sign.
   • Samouczki — otwiera nową kartę z samouczkami wideo usługi Adobe Acrobat Sign.
   • Kontakt z działem pomocy technicznej — otwiera portal kontaktowy pomocy technicznej, w którym można uzyskać wsparcie za pomocą poczty e-mail, czatu i przez telefon.
    • Opcje pomocy technicznej zależą od poziomu usług na koncie klienta.
    • Żądania zmiany ustawień, modyfikacji konta lub zbadania konkretnej transakcji (lub innej zawartości konta użytkownika) muszą być składane przez administratora konta dla konta Acrobat Sign.
   • Informacje o wydaniu – łącze do informacji o bieżącym wydaniu.
Menu Uzyskaj pomoc

Strona Wyślij to miejsce, na którym można konfigurować i wysyłać nowe umowy ad hoc. Istnieje pięć sekcji funkcjonalnych do skonfigurowania:

 1. Grupa Wyślij z (tylko dla kont z włączonym UMG) narzędzie wyboru grup określa opcje konfiguracji i dostępne szablony dla tej umowy. Najpierw skonfiguruj tę opcję, ponieważ zresetowanie grupy spowoduje odświeżenie strony i usunięcie wszystkich wcześniejszych konfiguracji.
 2. Odbiorcy – odbiorcami są osoby, które mają aktualnie do wykonania akcję związaną z umową. Istnieje wiele typów odbiorców. Dostępność opcji zależy od administratora konta.
 3. Wiadomość – służy do definiowania nazwy umowy oraz wiadomości przesyłanej odbiorcom.
 4. Opcje – opcje zapewniające kontrolę nad umową.
 5. Pliki — przycisk umożliwia wybranie dokumentów wysyłanych do podpisania.
Strona Wyślij

Jeśli uczestniczyło się w procesie podpisywania umowy w usłudze Acrobat Sign jako nadawca, odbiorca lub nawet jako odbiorca wiadomości DW, będzie ona dostępna na stronie Zarządzaj.  Strona stanowi portal do wszystkich umów powiązanych z użytkownikiem i została zaprojektowana z myślą o osiągnięciu dwóch celów: umożliwieniu znalezienia umowy, którą chce się przejrzeć, oraz umożliwieniu zarządzania wybraną umową.

Główną część strony stanowi spis dostępnych umów z dostępnym po lewej stronie filtrowaniem według stanu umów (W toku, Oczekujące na Ciebie, Zakończone, Anulowane, Wygasłe i Wersje robocze). Pod filtrami umów dostępne są również filtry szablonów (Szablony, Formularze internetowe i Wyślij zbiorczo).

Filtry tekstu wejściowego, znajdujące się w górnej części strony, ułatwiają wyszukiwanie i lokalizowanie poszczególnych dokumentów za pomocą adresu e-mail, nazwy umowy, nazwiska odbiorcy (jeśli jest znane), daty, notatek itp.).

Strona Zarządzaj

Regularnie wysyłane raporty mogą pomóc szybko ocenić postępy w dokumentach oraz wskazać miejsca, na które trzeba zwrócić uwagę. Raporty można dostosować tak, aby były wyzwalane dowolnego dnia o dowolnej porze i żeby obejmowały swoim zakresem wszystkie umowy lub tylko dokumenty o określonej nazwie.

Interfejs strony Raport

Wskaźniki Zwróconych raportów

Wysyłanie umów

W usłudze Acrobat Sign chodzi przede wszystkim o wysyłanie dokumentów i zbieranie podpisów oraz zatwierdzeń! Każdy klient może mieć inne wymagania dotyczące tego, kto powinien wejść w interakcję z dokumentem i w jakiej kolejności, dlatego też istnieje szereg funkcji obiegu pracy dostępnych w interfejsie strony Wyślij, o których musisz wiedzieć. 

Strona Wyślij

Jeśli korzystasz z konta, na którym włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach (UMG), przed skonfigurowaniem umowy wybierz grupę, z której chcesz wysłać umowę.

 • Ustawienie wartości Grupa powoduje wczytanie właściwości i szablonów związanych z grupą, spośród których można wybierać.
 • Podczas zmiany Grupy strona się odświeży. Po odświeżeniu wszystkie wprowadzone treści zostaną usunięte.

Jeśli u góry strony nie widać listy rozwijanej Wyślij z, Twoje konto nie ma włączonego UMG.

Narzędzie wyboru grup

Zdefiniuj odbiorców oraz kolejność, w jakiej zyskują możliwość wchodzenia w interakcję z dokumentem.

 • Proces konfigurowania umów z wieloma sygnatariuszami jest taki sam, jak w przypadku umów z jednym sygnatariuszem – inna jest tylko liczba odbiorców. Dodaj poszczególne elementy i skonfiguruj je w razie potrzeby.
 • Wielokrotne dodawanie tego samego adresu e-mail do umowy (np. jeśli ktoś wykonuje operacje na różnych etapach procesu) jest dozwolone.

W sekcji Odbiorcy przełącznik w górnej części strony prosi o wybranie podstawowej kolejności podpisywania w obiegu pracy:

 • Gdy zaznaczona jest opcja Finalizuj w kolejności (jak pokazano powyżej), sekwencyjny proces podpisywania można obserwować na każdym etapie, a odbiorcy są ponumerowani, aby wskazać dokładną kolejność uczestnictwa.
  • Hybrydowy proces składania podpisów ma swój początek w sekwencyjnym obiegu pracy (Finalizuj w kolejności).
 • Gdy włączona jest opcja Finalizuj w dowolnej kolejności, podpisy można składać równolegle, a odbiorcy nie są numerowani, aby zasygnalizować, że nie ma określonej kolejności uczestnictwa.

Po prawej stronie przełącznika kolejności podpisywania dostępne są dwa łącza:

 • Dodaj mnie – kliknij łącze, aby uwzględnić siebie jako następnego odbiorcę w kolejności uczestnictwa.
 • Dodaj grupę odbiorców – kliknij to łącze, aby utworzyć grupę odbiorców, w której konieczne jest uczestnictwo jednego z odbiorców w imieniu całej grupy. Można na przykład utworzyć grupę dla całego działu kadr, w której umowę może podpisać jedna z pracujących w tym dziale osób.
Uwaga:

Aby zmienić kolejność odbiorców, można kliknąć i przeciągnąć odbiorców na właściwe miejsce w grupie. Można również edytować ich numery, a grupa się odpowiednio dostosuje.

 

Każdy odbiorca jest tworzony z pięcioma elementami:

A. Kolejność uczestnictwa — gdy zaznaczona jest opcja Finalizuj w kolejności, kolejność uczestnictwa zawiera wyraźne wskazówki dotyczące tego, kiedy każdy z odbiorców wejdzie w interakcję z umową.

B. Rolajak najlepiej określić odbiorcę?

C. Adres e-mail – to identyfikujący odbiorcę adres e-mail, którego używa się podczas całej komunikacji e-mail z odbiorcą, w tym podczas wysyłania prośby o podpisanie.

D. Metody uwierzytelniania – w jaki sposób odbiorca będzie uwierzytelniany? Czy chcesz używać uwierzytelniania dwuskładnikowego?

E. Wiadomość prywatna (opcjonalnie) – nadawca może przekazać każdemu odbiorcy indywidualne instrukcje, które pojawiają się, gdy odbiorca wyświetli umowę.

 

Łącze Pokaż odbiorców DW poniżej listy odbiorców wyświetla pole, w którym można wprowadzić adresy e-mail do wiadomości (DW), na które zostanie przesłana kopia umowy bez możliwości jej podpisania/zatwierdzenia.

„Hybrydowy” obieg pracy to przykład sekwencyjnej kolejności uczestnictwa, gdzie jeden lub więcej kroków obejmuje dwóch lub więcej odbiorców, którzy uzyskują dostęp do dokumentu w tym samym czasie. Wszyscy równolegli sygnatariusze / osoby zatwierdzające muszą uzupełnić swoją część, zanim proces sekwencyjny przejdzie do następnego kroku.

Grupy odbiorców są przydatne, gdy konieczny jest podpis zespołu lub organizacji, a nie konkretnej osoby w grupie. Każdy członek grupy jest uprawniony do podpisywania lub zatwierdzenia w imieniu całej grupy.

Sekcja Wiadomość zawiera dwa pola, które mogą znacznie zwiększyć skuteczność pracy.

Pole Nazwa umowy umożliwia wprowadzenie dowolnego ciągu identyfikującego umowę.  Ten ciąg znaków zostanie umieszczony w wierszu Temat w wiadomości e-mail (zaznaczono poniżej na żółto) do odbiorców, a także w wartości nazwy na stronie Zarządzaj. Niepowtarzalna i rozpoznawalna nazwa umowy pomoże odbiorcom lepiej zidentyfikować wiadomość e-mail i ułatwi wyszukiwanie (w razie potrzeby).

Uwaga:

Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna nazwa umowy przed załączeniem dokumentu, umowa przejmie nazwę od nazwy pierwszego załączonego pliku. Wartość tą można edytować do momentu wysłania umowy.

 

Pole Wiadomość umowy to zwykłe pole tekstowe, w którym możesz wprowadzić dowolne komentarze lub instrukcje (zaznaczono poniżej na zielono). Ten komunikat jest wyświetlany w wiadomości e-mail Podpisz wysyłanej do wszystkich odbiorców (w odróżnieniu od wiadomości prywatnej, która jest widoczna tylko dla odbiorcy, dla którego jest skonfigurowana).

Wiadomość e-mail Sprawdź i podpisz z nazwą i wiadomością

Szablony wiadomości

Klienci na poziomie przedsiębiorstwa mają dostęp do szablonów wiadomości skonfigurowanych przez administratora. Szablony wiadomości są bezpośrednio powiązane z funkcją Język odbiorcy w sekcji Opcje, dlatego na przykład po wybraniu języka hiszpańskiego z rozwijanej listy języków dostępne staną się wszystkie szablony w tym języku.

Uwaga:

Jeśli wybrano język, który nie ma powiązania z żadnymi szablonami, opcja Szablon wiadomości nie będzie widoczna na stronie Wyślij.

Sekcja Opcje umożliwia lepszą kontrolę nad umową po jej wysłaniu:

 • Ochrona hasłem – wymagaj od odbiorców wprowadzenia hasła, które umożliwi otwarcie i wyświetlenie podpisanego pliku PDF.  To hasło jest definiowane przez nadawcę i przekazywane innym kanałem. Usługa Acrobat Sign nie przechowuje tego hasła, dlatego należy je zapamiętać!
 • Termin sfinalizowania – ustaw liczbę dni, po upływie których umowa wygasa i nie można już jej ukończyć.
 • Ustaw przypomnienie – ustaw częstotliwość przypomnień (raz dziennie lub raz na tydzień), które będą wysyłane do momentu sfinalizowania umowy. Informowani będą tylko bieżący odbiorcy.
 • Język odbiorcy — wybierz język, którego chcesz używać w wiadomościach e-mail wysyłanych do odbiorców oraz podczas korzystania z funkcji podpisywania.
  • To ustawienie definiuje również widoczne szablony wiadomości, jeśli twoje konto jest skonfigurowane do korzystania z tych funkcji.

W sekcji Pliki można załączyć dokumenty do transakcji.

Acrobat Sign połączy wszystkie dokumenty w jeden plik PDF z umową do podpisania i utworzy go na podstawie kolejności dokumentów na liście. Kolejność dokumentów można zmienić, klikając i przeciągając poszczególny dokument na nową pozycję listy.

Pliki można dołączyć z biblioteki Acrobat Sign, usługi Dokumenty Google, Box.net, Dropbox, OneDrive, bądź przesłać je z lokalnego systemu za pomocą funkcji wyszukiwania plików. Plik można również przeciągnąć i upuścić w polu Pliki.

Dozwolone typy plików: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, GIF, TIF, PNG, BMP, TXT, RTF, HTML

Pliki

Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu

Tuż pod listą plików znajduje się pole wyboru Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu.  Ta opcja pozwala otwierać przesłane dokumenty i w razie potrzeby umieszczać w nich pola formularza.

Należy umieścić przynajmniej pola podpisu, jednak dostępnych jest wiele innych pól, których można używać do tworzenia złożonych formularzy.

Uwaga:

Jeśli w umowie nie zostaną umieszczone żadne pola podpisu, usługa Acrobat Sign automatycznie doda nową stronę, aby uwzględnić podpisy na końcu dokumentu.

Wysyłanie dokumentu do jednego odbiorcy to jeden z najczęstszych obiegów pracy z umowami i świetny sposób nauki podstawowych procesów. Wszystko, czego potrzebujesz to:

 • Adres e-mail odbiorcy
  • Podany adres e-mail musi różnić się od adresu e-mail używanego do logowania (nie można wysłać umowy do siebie)
 • Dokument lub plik, który ma zostać podpisany
Prośba o podpisy

Wysyłanie do wielu odbiorców

Wysłanie umowy do wielu odbiorców odbywa się dokładnie według tych samych kroków z uwzględnieniem dwóch istotnych różnic:

 • Wszyscy odbiorcy muszą zostać umieszczeni w oddzielnych wierszach w sekcji Odbiorcy, w kolejności, w jakiej mają złożyć swoje podpisy
 • Podczas umieszczania pól należy ustalić, który odbiorca ma mieć dostęp do tego pola poprzez dwukrotne kliknięcie pola i ustawienie wartości Odbiorca.

Środowisko podpisywania

Znajomość procesu podpisywania jest pomocna w zrozumieniu rezultatów konfiguracji przeprowadzonych przez nadawcę.

1. Odbiorca otrzyma na swoją skrzynkę odbiorczą wiadomość e-mail z umową.

○ Wiersz tematu będzie się rozpoczynał od słów: Prośba o podpisanie {Nazwa dokumentu}

2. Umowę można otworzyć, klikając przycisk Sprawdź i podpisz.

Wiadomości e-mail Sprawdź i podpisz

3. Umowa zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki.

Inne opcje dostępne na stronie:

A. Opcje – ta lista zawiera opcje, które posiada odbiorca na podstawie przydzielonej mu roli.

○ Przeczytaj umowę – otwieranie umowy w formacie tylko do przeglądania.

○ Oddeleguj podpisanie do innej osoby – opcja umożliwiająca odbiorcom oddelegowanie uprawnień do innej osoby. Na przykład do współpracownika lub menedżera.

○ Odmów podpisania – ta operacja wygasza umowę.

○ Wydrukuj, podpisz i przekaż – umożliwia sygnatariuszowi przekonwertowanie obiegu pracy z podpisu elektronicznego na podpis fizyczny. Następnie sygnatariusz przesyła podpisany dokument.

○ Wyczyść dane dokumentu – ta opcja służy do czyszczenia pól z całej zawartości.

Wyświetl historię – otwieranie bieżącego raportu kontroli do przejrzenia.

Pobierz plik PDF – pobieranie bieżącej wersji umowy w formacie PDF.

B. Wiadomość – ikona dymku wypowiedzi będzie wyświetlać komunikaty.

C. Wymagany licznik pól – ten licznik pokazuje liczbę wymaganych pól w dokumencie, które są nadal niewypełnione. Kliknięcie tego pola nawiguje sygnatariusza po wymaganych (nieopcjonalnych) polach.

D. Następna zakładka pola – żółta strzałka może pomóc w znalezieniu następnych pól w przypadku przewijania dużego dokumentu.  Uwzględnione zostaną wszystkie pola, a nie tylko wymagane.

Opcje podpisywania

Ten dokument posiada tylko jedno pole podpisu, które jest wymagane (zgodnie z oznaczeniem czerwoną gwiazdką). W przypadku dokumentów z wieloma polami można przechodzić między nimi za pomocą klawisza Tab.

 

4. Aby zastosować podpis, kliknij dwukrotnie pole i otwórz panel podpisu.

5. Wpisz swoje imię i nazwisko w górnym polu panelu podpisu.

Swój podpis można złożyć na cztery sposoby:

○ Ustawiona czcionka (domyślnie) — dla wpisywanego nazwiska usługa Acrobat Sign zastosuje czcionkę przypominającą odręczne pismo.

○ Narysowany fizycznie – podpis można narysować za pomocą myszy, rysika lub innego urządzenia wskazującego. Doskonałe rezultaty daje użycie palca na tablecie.

○ Obraz — jeśli użytkownik posiada obraz stempla, może go przesłać.

Mobilny — opcja Mobilny umożliwia przesłanie panelu podpisu z komputera na urządzenie mobilne, co ułatwia fizyczne rysowanie podpisu na urządzeniu.

Panel Podpis

6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby umieścić podpis w polu podpisu i powrócić do dokumentu.

7. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać u dołu okna (łatwo znaleźć).

Dodatkowe informacje na temat podpisywania umów można znaleźć tutaj.

Uwaga:

Na dole strony Acrobat Sign znajduje się pasek narzędzi zawierający narzędzia umożliwiające nawigację w umowie, powiększanie i zmniejszanie oraz pobieranie dokumentu. Pasek ten można ukryć, klikając ikonę X w prawym dolnym rogu. Aby tymczasowo wyświetlić ukryty pasek narzędziowy, umieść kursor na dole okna, co spowoduje ponowne wyświetlenie kontrolek. 

Dodatkowe informacje na temat korzystania z elementów sterujących powiększeniem można znaleźć tutaj.

Zarządzanie umowami

Zarządzanie umowami jest ważną częścią pracy z programem Acrobat Sign. Za pomocą strony Zarządzaj można śledzić, przetwarzać i dostosowywać umowy. Zarówno w przypadku anulowania umowy, jak i zastąpienia sygnatariusza, procesy te pozwalają wpływać na postępy transakcji w systemie.

Strona Zarządzaj zawiera dużo osadzonych funkcji. W celu uproszczenia można ją podzielić na trzy obszary funkcjonalne:

A. Filtry

B. Lista umów

C. Narzędzia umów

Strona Zarządzaj      sekcje

Filtry umów

„Foldery” z wieloma statusami na klasycznej stronie zostały połączone w o wiele praktyczniejszą serię filtrów, wyświetlających umowy o określonym statusie.  W górnej sekcji znajdują się filtry umów wyświetlające umowy na podstawie ich aktualnego statusu.

Istnieją dwa statusy „aktywne”. Po nazwie każdego statusu w nawiasie podany jest rozmiar zawartości:

 • W toku (N) – wyświetlone umowy ze statusem W toku czekają na zakończenie akcji przez użytkownika. Umowy oczekujące na zalogowanego użytkownika nie są wyświetlane.
 • Oczekujące na Ciebie (M) — umowy oczekujące na zalogowanego użytkownika są przechwytywane przez filtr Oczekujące na Ciebie.

 

Istnieją trzy statusy „końcowe”:

 • Sfinalizowane — umowy, które zostały pomyślnie i całkowicie rozwiązane.
 • Anulowane – umowy, które z jakiegoś powodu zostały porzucone. Należą do nich:
  • umowy anulowane przez nadawcę,
  • umowy odrzucone przez uczestnika,
  • umowy rozwiązane z powodu powtarzającego się problemu z uwierzytelnieniem,
  • umowy zawierające błąd systemowy, przez który umowa jest nierentowna.
 • Wygasłe – umowy, które osiągnęły datę wygaśnięcia i zostały automatycznie zamknięte.

 

Istnieje również status Wersja robocza, zawierający wszystkie częściowo utworzone umowy.

 

Dolna sekcja przeznaczona jest dla szablonów obiektów nadrzędnych.  Umowy podrzędne utworzone na podstawie tych szablonów są filtrowane powyżej w filtrach statusu umowy.

Obiekty nadrzędne nie są same w sobie umowami, ale są wykorzystywane do tworzenia dużych ilości indywidualnych umów. Obiekty nadrzędne obejmują:

 • (Biblioteka) Szablony – wszystkie szablony dokumentów i pól dostępne w bibliotece dokumentów.
 • Formularze internetowe – znane wcześniej jako „Widżety”, formularze internetowe to szablony umów, które mogą być przesyłane jako łącza lub osadzone na stronach internetowych.  Formularze internetowe są inicjowane przez sygnatariuszy i generują umowy podrzędne dla każdego uczestnika, który je wypełni.
 • Wyślij zbiorczo – szablony Wyślij zbiorczo są zaprojektowane w taki sposób, aby generować dużą liczbę indywidualnych umów wysyłanych i podpisywanych jak „zwykła” umowa.
Uwaga:

Użytkownicy, którzy udostępniają im zawartość z innych kont użytkowników, mogą filtrować tę zawartość, klikając strzałkę w dół obok Twoich umów.

Rozwijane menu wyświetla listę wszystkich użytkowników (i grup, gdy włączone jest udostępnianie zaawansowane), którzy udostępnili Ci zawartość.  Wybierz użytkownika, a twoja strona Zarządzajzostanie wczytana ponownie z zawartością wybranego użytkownika.

Listy umów

Główna część strony zawiera listę umów, z którymi powiązany jest użytkownik.  Każda umowa zawierająca Twój adres e-mail zostanie wyświetlona na liście. Nie tylko umowy zainicjowane przez Ciebie, ale też wszelkie umowy, które zostały do Ciebie wysłane w celu podpisania/zatwierdzenia oraz te, które zostały wysłane do jego wiadomości.

Lista umów jest zawsze filtrowana według statusu dokumentu wybranego po lewej stronie.

Nagłówki w górnej części list po pojedynczym kliknięciu sortują zawartość w każdej sekcji. Ponowne ich kliknięcie odwraca porządek sortowania.

Poszczególne rekordy zawierają następujące informacje:

Lista umów

 • Odbiorca – wartość nazwy zawiera nazwę lub adres e-mail pierwszego odbiorcy, który nie jest nadawcą.
  • Adres e-mail jest używany, gdy odbiorca nigdy nie podpisywał dokumentu za pośrednictwem systemu Acrobat Sign.
  • Po wprowadzeniu wartości nazwy podczas procesu składania podpisu adres e-mail zostanie zastąpiony nazwą.
 • Firma – jeśli pierwszy odbiorca wprowadził nazwę firmy za pomocą pola podpisu lub po zalogowaniu się i zaktualizowaniu profilu, zostanie wprowadzona wartość z nazwą tej firmy.
  • Jeśli umowy nie będą zawierać pól Nazwa firmy, ta kolumna pozostanie w dużej mierze pusta.
 • Tytuł dokumentu — jest to nazwa umowy.
 • Stan — gdy zaznaczony jest filtr W toku, druga kolumna prezentuje Stan, który zawsze powinien przyjmować wartość Wysłana do podpisania (lub zatwierdzenia, akceptacji itp.).
 • Operacja — podczas korzystania z filtra Oczekujące na Ciebie druga kolumna wskazuje rodzaj operacji, której wykonanie jest oczekiwane (wraz z łączem umożliwiającym otwarcie umowy).
 • Nadawca — podczas przeglądania trzech statusów ostatecznych (Sfinalizowane, Anulowane i Wygasłe) druga kolumna wskazuje pierwotnego nadawcę umowy.
 • Zmodyfikowano — wyświetla datę ostatniej modyfikacji, tj. datę ostatniej aktualizacji umowy przez zdarzenie wysyłania lub podpisywania/zatwierdzania.

Panel Narzędzia umów umożliwia dostęp do kilku elementów sterujących pozwalających na lepsze zarządzanie umowami oraz zrozumienie ich.

Narzędzia umów

Pasek wyszukiwania i towarzyszący mu przycisk Filtry umożliwia precyzyjne określenie kryteriów wyszukiwania, ułatwiając znalezienie konkretnych umów mimo szybko rosnącej liczby transakcji.

Dowiedz się więcej o działaniu funkcji wyszukiwania tutaj >

Filtry wyszukiwania

Filtrowanie zwróconych danych

Dostępne są cztery filtry, których można używać pojedynczo lub razem, ograniczając zbiór danych do przystępnej listy rekordów.

Filtrowanie według daty modyfikacji

Wartość Data modyfikacji filtruje najnowszy datownik aktualizacji umowy przez działanie użytkownika. Wartość Data modyfikacji zostaje zablokowana, gdy umowa osiągnie stan końcowy (Sfinalizowana/Anulowana/Wygasła).

Ikona filtrowania Data modyfikacji otwiera opcje dalszego zawężenia zestawu danych wg zakresu dat:

 • Wszystkie daty
 • Ostatnie 24 godziny
 • Ostatnie siedem dni
 • Ostatnie 30 dni
 • Ostatnie 12 miesięcy
 • Niestandardowy zakres dat

Filtrowanie według wartości pola

Za pomocą okienka Szukaj (po prawej stronie przycisku Filtry) można zastosować filtr do pól zawierających bardzo konkretne, unikalne dane.

Opcje pól z możliwością wyszukiwania to:

 • Wszystkie pola — wartość domyślna; ta opcja wyszukuje wszystkie opcje pola dla podanego w polu Szukaj ciągu znaków, zwracając największy zestaw rekordów.
 • Tytuł — ogranicza zwrócony zestaw danych do rekordów z wyszukiwanym ciągiem znaków znalezionym w tytule obiektu (np. nazwa umowy).
 • Notatka — ogranicza zestaw danych do rekordów zawierających wyszukiwany ciąg znaków w notatkach osobistych przeszukiwanego użytkownika.
 • Wiadomość — ogranicza zestaw danych do rekordów zawierających wyszukiwany ciąg znaków w polu Wiadomość lub Wiadomość prywatna umowy.
 • Oryginalne nazwy plików — sprawdza nazwę pliku pierwotnie przesłanego dokumentu i zwraca tylko rekordy, które spełniają kryteria.
 • E-mail — dopasowuje adres e-mail odbiorcy.
  • Uwaga: ten filtr nie uwzględnia pól tekstowych zdefiniowanych za pomocą uwierzytelniania adresu e-mail.
 • Imię i nazwisko — dopasowuje wartość Imię i nazwisko dostarczoną przez odbiorcę podczas składania podpisu. W przypadku podania tylko jednego nazwiska zostaną zwrócone wszystkie rekordy pasujące do tej jednej wartości.
  • Uwaga: wartość Imię i nazwisko zależy od odbiorcy i może nie pasować do poprzednich wartości podpisu lub nazw profilu (jeśli odbiorca ma konto użytkownika Acrobat Sign).
 • Stanowisko — dopasowuje wartości umieszczone w polu Tytuł.
 • Nazwa firmy — Dopasowuje wartości umieszczone w polu Firma.
 • Nazwa grupy odbiorców — odpowiada wprowadzonej przez nadawcę nazwie grupy odbiorców.
 • Zawartość pola tekstowego — odpowiada wartości dowolnego wejściowego pola tekstowego. Obejmuje to wartości domyślne i pojedyncze słowa występujące w dłuższych fragmentach tekstu.

Filtrowanie według grupy

Konta z włączoną opcją Użytkownicy w wielu grupach mają dostęp do filtra Grupa, który ogranicza wyświetlanie danych tylko do umów wysłanych z danej grupy.

Filtrowanie ukrytej zawartości

Dostępna jest dodatkowa opcja Wyszukaj ukryte treści.

Po wybraniu opcji Wyszukaj ukryte treści w zwróconym zestawie danych zostaną uwzględnione tylko ukryte treści.

Uwaga:

Po wybraniu filtra obok ikony filtrowania zostanie wyświetlony znacznik.  Można kliknąć tylko jeden filtr, aby usunąć go po zwróceniu zestawu danych.

Raporty (dostępne tylko dla użytkowników usług na poziomie Business i Enterprise)

Funkcja raportowania umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób Twoje konto korzysta z usługi Acrobat Sign. Twórz własne raporty i zyskaj kompletny wgląd w proces podpisywania dokumentów, obserwując postępy poszczególnych grup i użytkowników.

Aby utworzyć nowy raport, kliknij kartę Raporty, aby przejść do strony Raporty i kliknij łącze Utwórz nowy raport.

 

Zostanie wyświetlona strona Utwórz nowy raport:

Utwórz nowy raport

Dodatkowe informacje na temat tworzenia raportów można znaleźć tutaj.


Parametry raportu

Podczas konfigurowania raportu można ustawić wiele parametrów, które pozwolą dostosować wyniki. Dostępne są wszystkie opisane poniżej parametry. 

Data utworzenia

Data utworzenia to przedział czasowy, który raport ma obejmować. Może wybrać jeden z czterech predefiniowanych przedziałów (bieżący tydzień, poprzedni tydzień, poprzedni miesiąc) lub wpisać własny zakres dat.

Grupy użytkowników

Ten parametr umożliwia uruchomianie raportów dla określonych użytkowników lub grup. Dla każdego użytkownika można wybrać jeden lub więcej raportów lub można uruchomić raport obejmujący wszystkich użytkowników na koncie.

Dokumenty i obiegi pracy

Opcja ta umożliwia uwzględnienie w raporcie konkretnych dokumentów. Dokumenty wymienione w tym polu są używanymi na koncie dokumentami w bibliotece. Nie będą tutaj wymienione indywidualne, jednorazowe dokumenty. 

Nazwa dokumentu

Ten parametr służy do dołączania lub wykluczania dokumentów zawierających lub nie zawierających określonej zmiennej. Można zdecydować, czy wpisywany ciąg znaków ma zostać dołączony, czy wykluczony.

Wyślij zbiorczo

Włączenie tego parametru pozwala uwzględnić umowy Wyślij zbiorczo w raporcie wynikowym.

Wyślij zbiorczo

Cele efektywności

Korzystając z widoku Cel efektywności można ustawić progi wydajności. W wynikowym raporcie zostaną wyświetlone wskaźniki odzwierciedlające wydajność.

Test porównawczy

Domyślnie parametr testu porównawczego jest dla raportów wyłączony. Aby go włączyć, kliknij łącze ustawień raportu.

Testowanie porównawcze pozwala w rozszerzony sposób monitorować postępy w umowach i szybkość podpisywania. 

Przedstaw umowy na wykresie według

Każda włączona opcja (wg daty, nadawcy, grupy, formularza, obiegu pracy i typu podpisu) pozwala wyświetlić w raporcie wykres innego typu.

Et Cetera

Parametry w tej sekcji umożliwiają zmianę grafiki w raporcie wynikowym. Zmiana tych parametrów może przyspieszyć proces raportowania.

Po kliknięciu przycisku Uruchom raport zostanie wygenerowany raport na podstawie wybranych parametrów. Na raporcie można wykonać szereg operacji.

Aktualizuj raport za pomocą bieżących danych

Kliknięcie tego łącza przypomina odświeżenie strony. Nowy raport będzie zawierał najnowsze transakcje i aktywności.

Zapisz raport

Zapisanie raportu umożliwia ponowne uruchomienie tego raportu w przyszłości.

Udostępnij raport

Udostępnienie umożliwia wysłanie wyników raportu do innej osoby. Wystarczy wpisać adres e-mail odbiorcy i treść wiadomości.

Zaplanuj raport

Ustawienie harmonogramu dla raportu powoduje uruchomienie go z tymi samymi parametrami w określonych odstępach czasu.

Eksportuj dane raportu

Kliknięcie tego łącza spowoduje wyświetlenie monitu o otwarcie lub zapisanie pliku .CSV. Pliki CSV można otwierać w programie Excel, a wszystkie informacje o transakcjach dla umów zawarte w raporcie są klasyfikowane w różnych kolumnach.

Wersja do druku

Kliknięcie tego łącza spowoduje otwarcie raportu w wersji do druku.

Obsługa podglądu i tworzenia

Środowisko tworzenia udostępnia w aplikacji Acrobat Sign funkcje tworzenia formularzy. Poza umieszczaniem pól podpisu można dodawać pola, które automatycznie uzupełniają zawartość, np. wartości daty lub podpisy sygnatariuszy (jeśli są znane), oraz pola tekstowe służące do walidacji informacji i/lub przeprowadzania złożonych obliczeń. Dostępne są również inne typy pól, takie jak pola rozwijane, przyciski opcji i pola wyboru.

Dostęp do środowiska tworzenia można uzyskać przez:

 • Wysyłanie nowego dokumentu i włączanie opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu na stronie Wyślij.

 

 • Edytowanie dokumentu w wersji roboczej na stronie Zarządzaj.
Edytuj wersję roboczą umowy

 

 • Utworzenie nowego szablonu lub formularza internetowego na stronie głównej.
Tworzenie formularzy i szablonów internetowych

 

 

 • Edytowanie istniejącego dokumentu w bibliotece lub formularza internetowego na stronie Zarządzaj.

○ Edytować można tylko przesłane szablony. Na poniższym obrazie widać, że drugi szablon jest współużytkowany przez innego użytkownika, a zatem nie można go edytować.

 

Edytuj szablon

Po uruchomieniu środowiska tworzenia poświęć chwilę na zweryfikowanie pięciu najważniejszych obszarów:

A. Szablon pola formularza – ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy utworzono co najmniej jeden szablon biblioteki pól formularza.

B. Układ pola i wyrównanie – wyświetla pasek rozmiaru/wyrównania pola formularza.

C. Wybierz odbiorcę (rolę) – z tej rozwijanej listy można wybrać odbiorców umowy.

D. Karty pól formularza – ze znajdujących się tu kart można wybrać pola, które mają zostać dodane do dokumentu.

E. Wstecz / Zresetuj / Zapisz szablon / Zapisz postęp:

► Wstecz – przycisk Wstecz umożliwia powrót do strony Wyślij w celu edycji nazwy, adresów e-mail odbiorców oraz wiadomości i plików dołączonych do umowy.

Zresetuj – ta opcja usuwa wszystkie zmiany wprowadzone w szablonie od czasu jego załadowania lub ostatniego zapisania.

Zapisz jako szablon – po zaznaczeniu tej opcji wraz z wysłaniem umowy szablon jest zapisywany jako odrębny obiekt biblioteki.  Po kliknięciu przycisku Wyślij użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy nowego szablonu.

Zapisz postęp – kliknięcie tej opcji spowoduje zapisanie bieżącego stanu szablonu.

Środowisko tworzenia

Szablon pola formularza

Jeśli utworzono szablon pól formularza dla dokumentu, przy pomocy tego zestawu narzędzi można wybrać ten szablon i go zastosować.

Rozwijana lista zawiera listę dostępnych szablonów pól formularza i umożliwia wybranie strony, na której ma zostać uruchomiony szablon.  Można zastosować wiele szablonów.

Szablony pól

Dodatkowe informacje o korzystaniu z szablonów pól formularza można znaleźć w pomocy usługi Acrobat Sign, dostępnej po kliknięciu tutaj.

Wyrównanie i układ pól

W tym menu są wyświetlane narzędzia służące wyrównywaniu i zmianie rozmiaru pól względem siebie. Aby dostosować pola jako grupę, można kolejno klikać w pola z naciśniętym klawiszem Control lub nacisnąć klawisz Shift i wybrać obszar za pomocą myszy.

Sześć ikon po lewej stronie służy wyrównaniu pola do górnej krawędzi, poziomej linii środkowej, dolnej krawędzi, lewej krawędzi, pionowej linii środkowej oraz prawej krawędzi (w widoku od lewej do prawej). 

Następne trzy ikony przyciągają wszystkie pola do tej samej szerokości, wysokości lub obu wartości jednocześnie. 

Wyrównanie i zmiana rozmiaru bazują na pierwszym zaznaczonym polu.

Wybierz odbiorcę (rolę)

Prawdopodobnie najważniejszym elementem budowania formularzy jest przypisywanie różnych odbiorców do pól, które muszą wypełnić. Po wybraniu odbiorcy z listy Odbiorcy każde następne pole umieszczane w formularzu będzie automatycznie powiązane z tym odbiorcą. Wystarczy zmienić odbiorcę, aby wszelkie nowo umieszczane pola były z nim powiązane.

Uwaga:

Gdy zaznaczymy określonego odbiorcę, przypisane do niego pola zostaną w dokumencie podświetlone, co w sposób wizualny sygnalizuje nam, które pola są powiązane z wybranym odbiorcą.

 

Gdy pole znajduje się już w dokumencie, można zmodyfikować odbiorcę, z którym powiązane jest pole. Możemy to zrobić, klikając dwukrotnie w pole, aby otworzyć menu pola, a następnie zmieniając odbiorcę na rozwijanej liście.

Dodatkowe informacje na temat ról uczestników można znaleźć tutaj.

Dodatkowe informacje na temat roli wstępnego wypełniania można znaleźć tutaj.

Menu pól formularza

Wszystkie pola dostępne w aplikacji Acrobat Sign można znaleźć w menu po prawej stronie okna. Pola te są klasyfikowane według zastosowania i typu pola. Większość można przekształcić do wysokości i szerokości wymaganej przez formularz.

Szczegółowe informacje o typach pól formularza można znaleźć w artykule Typy pól.

Zapisz jako szablon

Po dodaniu nowych pól formularza do umowy w bibliotece można zapisać kopię umowy przed wysłaniem jej do podpisania.

Aby dodać zmodyfikowaną umowę do biblioteki, przed kliknięciem przycisku Wyślij zaznacz pole wyboru Zapisz jako szablon, które znajduje się w prawym dolnym rogu okna projektowego.

Zapisz jako szablon

 

Najpierw dokument zostanie zapisany w bibliotece.

 

Potem umowa zostanie wysłana do podpisania.

Powiększanie, zerowanie i zapisywanie/wysyłanie

Pozostałe opcje umożliwiają powiększanie i zmniejszanie dokumentu, resetowanie lub usuwanie wszystkich umieszczonych pól lub zapisywanie/wysyłanie dokumentu w bieżącym stanie.

Opcja Zapisz jako szablon spowoduje zapisanie formularza jako nowego szablonu biblioteki po wysłaniu umowy. Nadawca uzyska opcję nadania nazwy szablonowi po wybraniu przycisku Wyślij.

Dobrą praktyką jest częste zapisywanie postępu. Jeśli jednak wychodzisz ze środowiska projektowego, dokument zostaje automatycznie zapisany. Dostęp do niego można uzyskać później ze strony Zarządzaj w sekcji Wersja robocza.

Wysyłanie i narzędzia zapisu

Szablony biblioteki

Szablon biblioteki jest obiektem wielokrotnego użytku. Aplikacja Acrobat Sign obsługuje dwa typy szablonów bibliotek: szablony dokumentów i szablony pól formularza.

 • Szablony dokumentów – szablon dokumentu jest dokumentem wielokrotnego użytku. Szablony dokumentów można udostępniać innym użytkownikom na koncie, umożliwiając wielu użytkownikom wysyłanie tego samego dokumentu bez konieczności wprowadzania zmian.
 • Szablony pól formularza – szablon pól formularza jest warstwą pól wielokrotnego użytku, którą można zastosować do dowolnego dokumentu. Szablony pól formularza można również udostępniać innym użytkownikom na koncie. Szablony pól formularza są idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach:
  • Gdy jeden układ pól ma zastosowanie w wielu dokumentach.
  • Gdy dokument można przesłać na kilka sposobów.
  • Gdy chcesz zmodyfikować zawartość dokumentu, ale pola muszą pozostać w tym samym miejscu.

Zamiast tworzyć nowy dokument w bibliotece za każdym razem, gdy dokument jest uaktualniany, można zastosować tę samą warstwę pól formularza. Szablony pól formularza można edytować w celu ułatwienia zmian w układzie pól lub właściwości pól. Wszystkie narzędzia w środowisku tworzenia są dostępne podczas tworzenia szablonu pola formularza.

 

Zaleca się jako dobrą praktykę, aby użytkownik (administrator dokumentu) był odpowiedzialny za tworzenie i obsługę szablonów. Utworzenie loginu administratora dokumentu eliminuje wątpliwości dotyczące używania szablonów i zapewnia kontrolę wersji dokumentów wielokrotnego użytku.

Zalecamy skorzystanie z listy dystrybucji lub funkcjonalnego adresu e-mail jako loginu administratora dokumentu. Pozwala to kontrolować dostęp do logowania administratora, jednocześnie, w razie potrzeby, pozwalając na współdzielenie obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z narzędzi do tworzenia szablonów można znaleźć tutaj.

1. Kliknij kartę Strona główna. Następnie kliknij przycisk Utwórz szablon wielokrotnego użytku.

Utwórz szablon dokumentu

 

Wyświetli się strona Utwórz szablon biblioteki.

 

2. W polu Nazwa szablonu wpisz nazwę szablonu. W razie potrzeby można to później zmienić.

3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do wybranego pliku w lokalnym systemie, który zostanie wykorzystany do utworzenia szablonu wielokrotnego użytku. Jeśli tworzysz dokument wielokrotnego użytku, zostanie użyty ten plik i jego zawartość. W przypadku tworzenia warstwy z polami formularza wielokrotnego użytku zawartość pliku nie zostanie dołączona do szablonu.

4. Wybierz odpowiednią opcję szablonu: Utwórz jako dokument wielokrotnego użytku, Utwórz jako warstwę z polami formularza wielokrotnego użytku, lub obie opcje jednocześnie.

 

5. Wybierz odpowiednią opcję zezwoleń na udostępnianie szablonu.

Uwaga:

Uprawnienia grupowe można przyznawać tylko grupom, w którym aktualnie się znajdujemy. Nie można przyznawać uprawnień innym grupom.

 

6. Kliknij przycisk Wyświetl podgląd lub dodaj pola. Zostanie wyświetlone środowisko tworzenia.

Umieść pola

 

 

7. Umieść wymagane pola przeznaczone dla przewidzianych uczestników, przeciągając je z z kart pól formularza i upuszczając je na dokumencie.

Po zakończeniu dodawania pól kliknij przycisk Zapisz.

Szablon będzie teraz wyświetlany w sekcji Szablony na stronie Zarządzaj. Jeśli szablon udostępniono użytkownikom w Twojej grupie lub w Twojej organizacji przez przyznanie im do niego uprawnień, szablon będzie teraz wyświetlany również na ich stronie Zarządzaj w sekcji Szablony i będą mogli go używać do wysyłania tak często, jak będą chcieli.

 

Szablony biblioteki

Uwaga:

Tylko użytkownik, który utworzył szablon biblioteki, może go edytować lub usunąć (chyba że włączono udostępnianie zaawansowane).

Alternatywne obiegi pracy dla podpisów

Istnieje kilka obiegów pracy, za pomocą których można wysyłać dokumenty do podpisów, gromadzić podpisy i wysyłać podpisane dokumenty, między innymi:

 • Wysyłanie za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz”
 • Wysyłanie za pomocą funkcji Wyślij zbiorczo
 • Zbieranie podpisów za pomocą formularzy internetowych

Poniższe sekcje szczegółowo omawiają każdy z tych procesów.

Dodatkowe informacje na temat wysyłania umów można znaleźć tutaj.

W zależności od wymogów biznesowych konieczne może być podjęcie działania na umowie przez wielu odbiorców. Na przykład może okazać się konieczne podpisanie umowy przez dwie osoby, oraz uczestnictwo trzeciej osoby, która zatwierdzi umowę lub oddeleguje ją do kolejnego sygnatariusza. Podczas wysyłania umowy do wielu odbiorców dostępne są dodatkowe opcje dotyczące sposobu, w jaki umowa powinna zostać wysłana: sekwencyjnie, równolegle lub przy użyciu wysyłania hybrydowego. 

Dodatkowe informacje na temat wysyłania umowy do wielu sygnatariuszy można znaleźć tutaj.

Ten proces jest dokładnie taki, jak nazwa wskazuje. Używa się go w sytuacjach, gdy wymagane jest tylko podpisanie dokumentu i wysłanie go do jednej lub kilku osób. Na przykład może być konieczne wysłanie podpisanego formularza W-9 lub umowy o zachowaniu poufności, lub obu, do jednej lub większej liczby osób. Podpisany dokument można również wysłać do siebie, o ile nie zostanie użyty ten sam adres e-mail, którego używa się do logowania. Wynika to z faktu, że kopia podpisanego dokumentu jest zapisywana i można uzyskać do niej dostęp za pomocą karty Zarządzaj. Zwróć uwagę, że funkcja „Wypełnij i podpisz” znajduje się tylko na stronie głównej.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z funkcji „Wypełnij i podpisz” można znaleźć tutaj.

1. Kliknij opcję Wypełnij i podpisz dokument na stronie głównej.

Wypełnij i podpisz na stronie głównej

 

3. Wprowadź nazwę umowy.

4. Przeciągnij i upuść plik, który chcesz podpisać, lub kliknij łącze Dodaj pliki i znajdź/załącz dokument z lokalnego systemu lub z dysku sieciowego.

5. Kliknij przycisk Dalej.

dodaj pliki

6. Zostanie wyświetlona strona Wypełnij i podpisz.

                W razie potrzeby umieść dowolną zawartość (tekst, kontrole, podpisy).

7. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

8. Wyświetli się strona po podpisaniu umowy, zawierająca opcje pozwalające wysłać dokument, pobrać kopię, wyświetlić dokument na stronie Zarządzaj lub podpisać inny dokument.

Po podpisaniu

Proces Wyślij zbiorczo umożliwia wysłanie dokumentu do setek osób jednocześnie. Każdy sygnatariusz podpisuje swoją własną kopię dokumentu, a wszystkie indywidualne umowy wracają do Ciebie. Proces ten może służyć do gromadzenia umów o zachowaniu poufności, dokumentów kadrowych lub formularzy zgody. Łącze do funkcji Wyślij zbiorczo można znaleźć na stronie głównej.

Odbiorców funkcji Wyślij zbiorczo można dodawać, wprowadzając ich adresy e-mail w polu „Do:” lub przesyłając plik .CSV (wartości rozdzielone przecinkiem) z dołączonymi informacjami o odbiorcach. Proces .CSV umożliwia wstępne wypełnienie danych dla poszczególnych sygnatariuszy, dając możliwość dostosowania informacji w polach dla poszczególnych osób. Można na przykład dostosować treść wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie, które są wysyłane do poszczególnych sygnatariuszy.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z funkcji Wyślij zbiorczo można znaleźć tutaj.

Formularze internetowe to hostowane dokumenty, które mogą być podpisywane przez użytkowników mających do nich dostęp. Są idealne w przypadku arkuszy rejestracji, rozwiązywania problemów lub dokumentów, do których dostępu potrzebuje wiele osób w celu złożenia podpisu online.

Formularze internetowe mogą być generowane w dwóch różnych formach: JavaScript lub URL. Opcja JavaScript udostępnia kod niezbędny do osadzenia formularza internetowego na stronie internetowej. Opcja URL zapewnia adres internetowy hostowany przez usługę Acrobat Sign, na który nadawcy mogą otrzymywać podpisane dokumenty. Łącze do tworzenia formularzy internetowych można znaleźć na stronie głównej.

Podczas gdy interfejs podpisywania formularzy internetowych jest taki sam jak w przypadku zwykłej transakcji za pośrednictwem usługi Acrobat Sign, formularze internetowe mogą być podpisywane tylko przez jednego sygnatariusza i kontrasygnowane przez użytkowników. 

Urządzenia mobilne

Podpisywanie dokumentów to jedna z najważniejszych funkcji usługi Acrobat Sign. Każdy może złożyć podpis za pośrednictwem łącza e-mail w dowolnej przeglądarce na komputerze lub na urządzeniu przenośnym. Jeśli masz konto Acrobat Sign, możesz również złożyć podpis za pomocą aplikacji Acrobat Sign Manager dla systemu iOS lub Android. Możesz także zainicjować podpisywanie na stronie Zarządzaj. Podpisywanie jest także wbudowane w proces Wypełnij i podpisz.

Dodatkowe informacje na temat funkcji aplikacji mobilnej można znaleźć tutaj

Aplikacja Acrobat Sign obsługuje najnowsze przeglądarki internetowe na smartfonach i tabletach z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Intuicyjny pulpit nawigacyjny w aplikacji Acrobat Sign Manager umożliwia dostęp do dokumentów z urządzenia przenośnego oraz wysyłanie i podpisywanie umów. Nowy pulpit działa dobrze także z systemami iOS 9 i iPad Pro. Zastosowane ulepszenia upraszczają proces wysyłania dokumentów do podpisania. 

Pobierz aplikację tutaj.

Aplikacja Acrobat Sign Manager dla systemu Android jest zlokalizowana w 19 językach, podobnie jak oprogramowanie Acrobat Mobile.

Pobierz aplikację tutaj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?