Rozwiązywanie problemów i pomoc

Elektroniczne podpisywanie dokumentu to szybki i łatwy proces. Omawiane są następujące zagadnienia:

Podpisz wysłany do Ciebie dokument

lub

Dodaj podpis do swojego dokumentu.

Informacje na temat konfigurowania konta zawiera podręcznik szybkiej konfiguracji.

Wykonaj te operacje, aby wysłać umowy i zebrać podpisy.

Dowiedz się, jak dodać pola podpisu i formularze do dokumentu.

Tak. Aby dowiedzieć się, jak zmienić osobę podpisującą, zresetować datę ważności, anulować umowę i ustawić przypomnienia, zobacz temat Zarządzanie zawartością.

Wykonaj te proste operacje, aby zresetować swoje hasło.

Obejrzyj ten samouczek, aby dowiedzieć się, jak dodać nowych użytkowników do swojego konta.

Opcje Grupa są dostępne na karcie Konto. Z tego krótkiego samouczka dowiesz się, jak tworzyć grupy i zarządzać nimi.

Tak. Swoje konto możesz udostępnić innym. Zobacz temat Udostępnianie konta między użytkownikami.

Tak, jeżeli sieć firmowa obsługuje protokół SAML 2.0. Więcej informacji zawiera temat Włączanie pojedynczego logowania z wykorzystaniem protokołu SAML.

Społeczność

Popularne powiązane fora