Adobe Acrobat Sign — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Podręcznik początkującego

Zacznij pracę z programem Adobe Acrobat Sign.
 

Podręcznik początkującego

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Elektroniczne podpisywanie dokumentu to szybki i łatwy proces. Omawiane są następujące zagadnienia:

Podpisz wysłany do Ciebie dokument

lub

Dodaj podpis do swojego dokumentu.

Informacje na temat konfigurowania konta zawiera podręcznik szybkiej konfiguracji.

Wykonaj te operacje, aby wysłać umowy i zebrać podpisy.

Dowiedz się, jak dodać pola podpisu i formularze do dokumentu.

Tak. Aby dowiedzieć się, jak zmienić osobę podpisującą, zresetować datę ważności, anulować umowę i ustawić przypomnienia, zobacz temat Zarządzanie zawartością.

Wykonaj te proste operacje, aby zresetować swoje hasło.

Obejrzyj ten samouczek, aby dowiedzieć się, jak dodać nowych użytkowników do swojego konta.

Opcje Grupa są dostępne na karcie Konto. Z tego krótkiego samouczka dowiesz się, jak tworzyć grupy i nimi zarządzać.

Tak. Swoje konto możesz udostępnić innym. Zobacz temat Udostępnianie konta między użytkownikami.

Tak. Każdy poziom usługi ma ograniczenie ilości transakcji na rok, a każda transakcja ma ograniczony rozmiar (według liczby stron i rozmiaru w MB).

Pełną listę ograniczeń dla każdego poziomu usługi można znaleźć tutaj >

Podręcznik programisty można znaleźć w serwisie Github

Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut dzięki tym instrukcjom.  

Informacje można znaleźć w przewodniku online.