Wyślij zbiorczo — często zadawane pytania

Uwaga:

W wydaniu z czerwca 2021 r. funkcja „Mega Sign” zmieniła nazwę na „Wyślij zbiorczo”.

Obie nazwy odnoszą się do tej samej funkcji.

Delegowanie/zastąpienie osoby podpisującej

Nie można oddelegować wysłanych transakcji wysyłki zbiorczej do żadnego innego sygnatariusza. Jeśli pierwotny odbiorca nie jest osobą, która ma podpisać dany dokument, anuluj transakcje przesłane za pośrednictwem usługi Następnie wyślij dokument jako nową transakcję do nowej osoby podpisującej.

Odbita wiadomość e-mail

Jeśli wiadomość e-mail przesłana do danego odbiorcy zostaje odbita, sprawdź, czy wprowadzony adres e-mail jest poprawny.

Jeśli adres e-mail był poprawny, odbiorca może skorzystać z następujących wskazówek, aby upewnić się, że może otrzymywać wiadomości e-mail z usługi Adobe Acrobat Sign:

 • Sprawdź folder spam.
 • Dodaj adres „adobesign@adobesign.com” do książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
 • Jeśli w poczcie e-mail ustawiono rygorystyczną zasadę bezpieczeństwa, która blokuje wiadomości e-mail z aktywnymi łączami HTML, zmień to ustawienie.
 • Wyłącz filtrowanie.

Możesz ustawić przypomnienie dla danej transakcji na podany adres e-mail została wysłana kolejna wiadomość z prośbą o podpisanie. Jeśli problem nadal występuje, prześlij do działu pomocy technicznej zgłoszenie ze szczegółowym opisem problemu oraz odbijanym adresem e-mail.

Jeśli adres e-mail był nieprawidłowy lub błędny, anuluj transakcję przesłaną za pośrednictwem usługi , a następnie wyślij dokument jako nową transakcję do nowej osoby podpisującej.

Błąd partii

Często spotykana jest sytuacja, w której ten sam adres e-mail, z którego wysyłana jest transakcja usługi , znajduje się również na liście odbiorców. Transakcje nie mogą być przesyłane na ten sam adres e-mail, z którego są wysyłane. Dokładnie sprawdź listę odbiorców i upewnij się, że nie ma na niej adresu e-mail użytego przy logowaniu do usług Acrobat Sign.

Jeśli problem nadal występuje, prześlij do działu pomocy technicznej zgłoszenie ze szczegółowym opisem problemu i załącz do niego zrzuty ekranu komunikatów o błędach oraz plik CSV.

 1. Przejdź do strony Zarządzaj.

 2. Kliknij filtr wysyłki zbiorcze po lewej stronie.

 3. Kliknij transakcję, do której chcesz dodać przypomnienie. 

  • Zostanie otworzony panel po prawej stronie zawierający działania dotyczące umów.
 4. Kliknij działanie Przypomnij.

 5. Ustaw:

  • Częstotliwość przypomnień
  • Komu chcesz przypomnieć
  • Opcjonalną wiadomość dla odbiorców
  Ustawianie przypomnienia

 6. Kliknij Utwórz.

  Na górze ekranu wyświetli się komunikat o powodzeniu operacji:

  Komunikat o powodzeniu przypomnienia

Poniżej przedstawiono czynności konfiguracji poszczególnych przypomnień dla umów wysyłki zbiorczej (podrzędnych):

 1. Przejdź do strony Zarządzaj.

 2. Kliknij filtr wysyłki zbiorcze po lewej stronie.

 3. Kliknij transakcję, do której chcesz dodać przypomnienie. 

  • Zostanie otworzony panel po prawej stronie zawierający działania dotyczące umów.
 4. W sekcji Umowy kliknij opcję W toku.

  • Wyrenderowana zostanie filtrowana strona umów podrzędnych, które są nadal przetwarzane.
  Przejdź do umów w toku.

 5. Kliknij umowę, do której chcesz dodać przypomnienie. 

  • Zostanie otworzony panel po prawej stronie zawierający działania dotyczące umów.
 6. Kliknij działanie Przypomnij.

 7. Ustaw:

  • Częstotliwość przypomnień
  • Komu chcesz przypomnieć
  • Opcjonalną wiadomość dla odbiorców
  Ustawianie poszczególnych przypomnień

 8. Kliknij Utwórz.

  Na górze ekranu wyświetli się komunikat o powodzeniu operacji:

  Komunikat o powodzeniu przypomnienia

Nie.

Administratorzy nie mogą skonfigurować przypomnienia dla transakcji wysyłki zbiorczej na stronie wysyłania.

Mogą oni ustawić przypomnienia ze strony Zarządzaj po utworzeniu umowy lub skonfigurować domyślne codzienne/cotygodniowe przypomnienia ze strony Ustawienia konta.

 1. Przejdź do strony Zarządzaj.

 2. Kliknij filtr wysyłki zbiorcze po lewej stronie.

 3. Kliknij transakcję, którą chcesz anulować.

  • Zostanie otworzony panel po prawej stronie zawierający działania dotyczące umów.
 4. Zaznacz sekcję Umowy.

  • Jeśli nie ukończono żadnej z umów, można anulować globalną transakcję wysyłki zbiorczej.
   • Jeśli transakcje zostały anulowane, nadal można anulować pozostałą część transakcji wysyłki zbiorczej.
  Anuluj umowę Mega Sign

  • Jeśli zakończono co najmniej jedną z poszczególnych transakcji, opcja anulowania transakcji wysyłki zbiorczej zostanie usunięta z dostępnych akcji.
   • W takim przypadku umowy muszą zostać anulowane indywidualnie.
 5. Kliknij działanie Anuluj.

 6. Opcjonalnie skonfiguruj:

  • Powód 
  • Zaznacz pole Powiadom odbiorców pocztą e-mail, aby powiadomić odbiorców o anulowaniu umowy.
 7. Kliknij przycisk Anuluj wysyłkę zbiorczą.

  Pojawi się komunikat o powodzeniu:

  Komunikat o pomyślnym anulowaniu

  Transakcja wysyłki zbiorczej pozostaje widoczna na stronie Zarządzaj.

  Aby usunąć transakcję:

  • Kliknij transakcję, aby wyświetlić działania.
  • Kliknij opcje Ukryj wysyłkę zbiorczą.
  Ukrywanie anulowanych umów Mega Sign

 1. Przejdź do strony Zarządzaj.

 2. Kliknij filtr wysyłki zbiorcze po lewej stronie.

 3. Kliknij transakcję, której dane chcesz pobrać.

  • Zostanie otworzony panel po prawej stronie zawierający działania dotyczące umów.
 4. Kliknij działanie Pobierz dane pól formularza.

  • Nastąpi automatyczne pobranie pliku CSV zawierającego informacje o bieżącym polu dla wszystkich umów podrzędnych powiązanych z transakcją wysyłki zbiorczej.
  Pobieranie danych pola formularza

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto