Dodawanie użytkowników do grupy

Konta usług Adobe Sign dla wielu użytkowników mają opcję tworzenia grup. Opcja ta umożliwia administratorowi konta (lub grupy) zmieniać niektóre ustawienia lub strefy czasowe dla poszczególnych grup. Ustawienia mają wpływ na użytkowników w danej grupie, sprawiając, że praca różnych działów lub zespołów przebiega inaczej.

Dodawanie użytkowników do grup to prosty proces, który umożliwia przenoszenie użytkowników zgodnie z potrzebą.

Szybkie kroki

 1. Jako administrator konta lub grupy przejdź do strony Konto.
 2. Kliknij przycisk Grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij opcję Ustawienia grupy.
 5. Kliknij opcję Użytkownicy w grupie.
  1. Aby utworzyć użytkownika, kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu okna dialogowego, a następnie kliknij przycisk Utwórz użytkow.
  2. Aby przypisać użytkownika do grupy, kliknij ikonę ludzi w prawym górnym rogu.
 6. Wprowadź informacje dla użytkownika (Utwórz użytkow.) lub zaznacz pola użytkowników do dodania (Przypisz użytkowników do tej grupy).
 7. Kliknij przycisk Zapisz (Utwórz użytkow.) lub Przypisz (Przypisz użytkowników do tej grupy).

Krok po kroku

 1. Jako administrator konta lub grupy zaloguj się i przejdź do strony Konto. Kliknij przycisk Grupy, a następnie kliknij nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkownika. 

 2. Kliknij opcję Ustawienia grupy.

  Nav to Groups
 3. Kliknij opcję Użytkownicy w grupie.

  • Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij symbol plusa w prawym górnym rogu. 
   • Wprowadź adres e-mail i nazwę użytkownika, którego chcesz utworzyć.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby przypisać istniejącego użytkownika, kliknij ikonę ludzi w prawym górnym rogu. 
  Add users
 4. W trakcie przypisywania istniejących użytkowników strona odświeża się, aby wyświetlić Aktywnych użytkowników konta, którzy nie są aktualnie w grupie.

  • Kliknij jednokrotnie użytkownika, po czym na górze listy pojawi się łącze Wybierz.
  • Kliknij łącze Wybierz lub kliknij dwukrotnie użytkownika, aby oznaczyć go do przeniesienia do grupy.
  Select users to move to the new group

  Uwaga:

  Jeżeli użytkownik, którego zamierzasz przypisać, nie pojawia się na liście, kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku (trzy linie jedna nad drugą). Następnie wybierz opcję Pokaż wszystkich użytkowników.

 5. Po wybraniu wszystkich żądanych użytkowników kliknij przycisk Przypisz.

  4. Assign USers

   

  Nastąpi powrót na stronę Grupy i wszyscy wybrani użytkownicy będą już w grupie.

  5. Added User

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online