Gdy potencjalny klient zmienia się w obiekt innego typu, numer obiektu ulega zmianie, a powiązane obiekty mogą zostać porzucone w systemie. Ustawienia konwersji potencjalnych klientów pozwalają zachować związek pomiędzy umowami i obiektami, które zostały przekonwertowane z potencjalnego klienta na konto, kontakt lub okazję.

Aby umożliwić konwersję potencjalnych klientów:

  1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
    • Spowoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
  2. Kliknij etykietę Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign.
    • Zostanie wczytana strona ustawień konwersji potencjalnych klientów.
Custom lead Settings Page

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

LEad Conv Setting

    4. Kliknij przycisk Nowe.

LEad Conv Setting2

    5. Wybierz opcje konwersji, które chcesz zachować i kliknij przycisk Zapisz.

LEad Conv Settings3
  • Konto zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w konto.
  • Kontakt zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w kontakt.
  • Okazja zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w okazję.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online