Gdy potencjalny klient zmienia się w obiekt innego typu, numer obiektu ulega zmianie, a powiązane obiekty mogą zostać porzucone w systemie. Ustawienia konwersji potencjalnych klientów pozwalają zachować związek pomiędzy umowami i obiektami, które zostały przekonwertowane z potencjalnego klienta na konto, kontakt lub okazję.

Aby umożliwić konwersję potencjalnych klientów:

  1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
    • Spowoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.
  2. Kliknij etykietę Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign.
    • Zostanie wczytana strona ustawień konwersji potencjalnych klientów.
custom_settings_-settings

    3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

LEad Conv Setting

    4. Kliknij przycisk Nowe.

LEad Conv Setting2

    5. Wybierz opcje konwersji, które chcesz zachować i kliknij przycisk Zapisz.

LEad Conv Settings3
  • Konto zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w konto.
  • Kontakt zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w kontakt.
  • Okazja zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w okazję.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online