Funkcja przesyłania plików do usługi OneDrive w aplikacji Adobe Sign Page jest dostępna w przypadku usług na poziomach Business i Enterprise. Opcje nadawcy i sygnatariusza umożliwiają administratorowi Adobe Sign włączenie/wyłączenie opcji na poziomie konta lub grupy.

Opis funkcji

OneDrive to oferowane przez firmę Microsoft rozwiązanie do udostępniania plików w chmurze, dzięki czemu jest doskonałym źródłem osobistych lub udostępnianych plików dokumentów używanych w umowach Adobe Sign.

Usługa Adobe Sign zezwala na powiązanie z usługą OneDrive w dwóch sytuacjach:

  • podczas załączania dokumentu w procesie wysyłania;
  • podczas umożliwiania sygnatariuszom przesyłania własnych obrazów w procesie podpisywania.


Korzystanie

Po włączeniu integracji z usługą OneDrive na koncie odpowiednie opcje zostaną wstawione automatycznie do interfejsu użytkownika. Poszczególni użytkownicy konta nie muszą wykonywać żadnych czynności, aby uzyskać dostęp.

Jeśli chodzi o użycie, dostępne są dwa miejsca integracji:

  • podczas procesu tworzenia umowy na stronie Wyślij;
  • podczas procesu podpisywania, gdy sygnatariusz przesyła plik obrazu.


Usługa OneDrive podczas korzystania z funkcji wysyłania

Podczas wysyłania umowy użytkownicy będą widzieć opcję OneDrive w menu wyboru Plik:

add_files

 

Przy pierwszym użyciu użytkownicy będą musieli uwierzytelnić się w firmie Microsoft, aby uzyskać dostęp do plików w usłudze OneDrive:

  • uwierzytelnianie na koncie OneDrive;
  • po wyświetleniu monitu należy kliknąć przycisk Tak, aby umożliwić aplikacji dostęp do informacji.
microsoft_login
microsoft_oauth

Uwaga:

Po pierwszym uwierzytelnieniu i zaakceptowaniu prośby o dostęp nie będzie już konieczne ponowne uwierzytelnianie.

 

Po zakończeniu procesu uwierzytelniania zostanie przedstawiona struktura plików w usłudze OneDrive, umożliwiając załączenie jednego lub większej liczby plików.

onedrive_upload_fileselection

 

Wszystkie wybrane pliki zostaną automatycznie wysłane do umowy Adobe Sign.

uploaded_file


Usługa OneDrive podczas korzystania z funkcji podpisywania

Kiedy sygnatariusz będzie musiał przesłać plik obrazu, dostępna będzie opcja przesłania z usługi OneDrive.

Po kliknięciu pola Obraz zostaną wyświetlone opcje, przy użyciu których można pobrać plik źródłowy:

signer_image_fieldandselection

 

Sygnatariusz musi uwierzytelnić się na swoim koncie Microsoft i przyznać dostęp do plików.

signer_authentication
microsoft_oauth_-signer

 

Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlona struktura plików i sygnatariusz będzie mógł wybrać dowolny plik obrazu.

signer_file_selection

 

Obraz zostanie zaimportowany do formularza:

signers_uploadedimage


Opcje konfiguracji

Opcja użycia usługi OneDrive może być włączona lub wyłączona. W usłudze Adobe Sign nie ma żadnych opcji konfiguracji poza dostępem do usługi OneDrive.


Włączanie i wyłączanie

W przypadku klientów na poziomie Individual i Team opcja OneDrive jest włączona domyślnie zarówno dla nadawców, jak i sygnatariuszy.

W przypadku klientów na poziomie Business i Enterprise opcja OneDrive może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta Adobe Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

 

Elementy sterujące do włączania/wyłączania usługi można znaleźć, wybierając kolejno opcje: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

 

Ustawienia nadawcy znajdują się w pobliżu górnej części strony w sekcji Załączanie dokumentów:

ui_-_sender_attachdocuments

 

Opcje przesyłania dla nadawcy znajdują się na dole strony w sekcji Opcje przesyłania na stronie eSign:

ui_-_recipient_attachdocuments


Kwestie, o których należy pamiętać...

OneDrive to usługa odrębna od Adobe Sign. Jest ona udostępniana i obsługiwana przez firmę Microsoft.

Licencja usługi Adobe Sign nie obejmuje licencji usługi OneDrive.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online