Komponent poczty e-mail usługi Adobe Sign for Salesforce jest zgodny z aplikacją internetową Microsoft Outlook Web App (OWA), programem Outlook 2016, Outlook dla komputerów Mac 2016 i Outlook 2013. Ten sam pakiet składników działa również w przypadku integracji poczty Gmail for Work.

Wymagania wstępne

Wymagana jest zainstalowana wersja usługi Adobe Sign for Salesforce w wersji 18.37 lub nowszej

SFDC AS Version

Należy też skonfigurować pozycję Moja domena (Patrz Rejestrowanie mojej domeny na stronie pomocy Salesforce.com).

Uwaga:

Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji nowej domeny nie zaleca się, aby nazwa domeny była bardzo długa lub adres URL bezpiecznej usługi internetowej przekraczał limit 255 znaków, obowiązujący w usłudze Adobe Sign dla adresów URL witryn zwrotnych.

Instalacja

 1. Kliknij tutaj , aby uzyskać dostęp do pakietu składników Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
 3. Wybierz odpowiednią opcję logowania.
 • Jeśli masz już konto Salesforce, wybierz opcję Zaloguj do AppExchange.
  • Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania.
 • Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Kontynuuj jako gość.
  • Zostanie wyświetlony monit proszący o utworzenie próbnego konta Salesforce.
  • Po wykonaniu tej czynności powtórz kroki 1 i 2, aby zalogować się za pomocą swoich danych.
1_log_in

4. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica

5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania:

 • Zaznacz pole wyboru Warunki użytkowania, aby potwierdzić ich przeczytanie i zaakceptowanie.
 • Kliknij opcję Potwierdź i zainstaluj!, aby rozpocząć proces instalacji
3_confirm_details

6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.

7. Po wyświetleniu strony Zainstaluj Adobe Sign

 • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
 • Kliknij przycisk Zainstaluj
Install for all users

Konfiguracja Lightning for Outlook

1. Po ukończeniu instalacji upewnij się, że wyświetlasz Salesforce za pomocą układu stron Lightning

2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Administracja > E-mail > Integracja i synchronizacja poczty Outlook

 • Włącz opcję Integracja poczty Outlook
 • Włącz opcję Dostosuj zawartość za pomocą oprogramowania do tworzenia aplikacji
enable_outlook

3. Przewiń w dół do pozycji Panele aplikacji poczty e-mail

4. Kliknij opcję Utwórz nowy panel (lub Edytuj, jeśli masz istniejący panel, którego chcesz użyć)

email_applicationpanes

5. W układzie strony Panel aplikacji poczty e-mail dodaj niestandardowy element AgreementMailComponent.

 • W razie potrzeby możesz usunąć dowolne inne istniejące składniki
move_mail_componentintopane

6. W polu Szablon umowy ustaw szablon, którego chcesz używać lub wartość Brak –

 • Wartość dla tego pola musi zostać wybrana, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno błędu
 • Jest to szablon, który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika przycisku Wyślij nową umowę w interfejsie poczty e-mail
 • W przypadku wybrania opcji Brak – zostanie użyta standardowa strona umowy, a nie „Domyślny” szablon zdefiniowany w karcie Szablony umowy
 • Szablony umowy ze zdefiniowanym Typem obiektu nadrzędnego nie mogą być używane. Próba użycia takiego szablonu spowoduje wygenerowanie błędu
agreement_panel_dropdown

7. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu okna

8. W przypadku wyświetlenia komunikatu Strona zapisana kliknij przycisk Aktywuj

Accept the page layout

9. Przypisz Panel aplikacji poczty e-mail do jednego (lub więcej) z Twoich profili Salesforce lub wybierz opcję ustawienia domyślnego, a następnie kliknij opcję Dalej

Set profiles

10. Zapoznaj się z oceną szablonu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj

Activate

Po skonfigurowaniu i aktywacji Panelu aplikacji poczty e-mail będzie ona gotowa dla użytkowników indywidualnych w celu łączenia z ich klientami poczty e-mail

Konfiguracja Lightning for Gmail

1. Po ukończeniu instalacji upewnij się, że wyświetlasz Salesforce za pomocą układu stron Lightning

2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Administracja > E-mail > Integracja i synchronizacja poczty Gmail

 • Włącz opcję Integracja poczty Gmail
 • Włącz opcję Dostosuj zawartość za pomocą oprogramowania do tworzenia aplikacji
enable_gmail

3. Przewiń w dół do pozycji Panele aplikacji poczty e-mail

4. Kliknij opcję Utwórz nowy panel (lub Edytuj, jeśli masz istniejący panel, którego chcesz użyć)

email_applicationpanes1

5. W układzie strony Panel aplikacji poczty e-mail dodaj niestandardowy element AgreementMailComponent.

○ W razie potrzeby możesz usunąć dowolne inne istniejące składniki

move_mail_componentintopane1

 

6. W polu Szablon umowy ustaw szablon, którego chcesz używać lub wartość Brak –

 • Wartość dla tego pola musi zostać wybrana, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno błędu
 • Jest to szablon, który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika przycisku Wyślij nową umowę w interfejsie poczty e-mail
 • W przypadku wybrania opcji Brak – zostanie użyta standardowa strona umowy, a nie „Domyślny” szablon zdefiniowany w karcie Szablony umowy
 • Szablony umowy ze zdefiniowanym Typem obiektu nadrzędnego nie mogą być używane. Próba użycia takiego szablonu spowoduje wygenerowanie błędu
agreement_panel_dropdown1

 

7. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu okna

8. W przypadku wyświetlenia komunikatu Strona zapisana kliknij przycisk Aktywuj

Accept the page layout - Copy

 

9. Przypisz Panel aplikacji poczty e-mail do jednego (lub więcej) z Twoich profili Salesforce lub wybierz opcję ustawienia domyślnego, a następnie kliknij opcję Dalej

Set profiles - Copy

 

10. Zapoznaj się z oceną szablonu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj

Activate - Copy

Po skonfigurowaniu i aktywacji Panelu aplikacji poczty e-mail będzie ona gotowa dla użytkowników indywidualnych w celu łączenia z ich klientami poczty e-mail

Opcjonalnie – wyłączanie opcji „Wyślij nową umowę”

Zainstalowany komponent zawiera domyślnie przycisk „Wyślij nową umowę”, który umożliwia użytkownikom otwieranie nowej Umowy w Salesforce z ich klienta poczty e-mail.

Przycisk ten można usunąć z komponentu w następujący sposób:

1. Przejdź do pozycji: Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.

2. Kliknij akcję Zarządzaj obok pozycji Ustawienia poczty Adobe Sign.

custom_settings_-mailsettings1

3. Zostanie otworzona strona Ustawienia niestandardowe. Kliknij przycisk Nowy.

Custom Setting - New

4. Zostanie otworzona strona Edytuj ustawienia. Zaznacz pole obok pozycji Ukryj wysyłaną umowę.

Edit Setting

5. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie połączeń użytkownik:wymiana

W przypadku uwierzytelniania tożsamości w Salesforce za pośrednictwem klienta poczty e-mail, to połączenie jest rejestrowane i egzekwowane ze strony Salesforce.

Użytkownicy uwierzytelniają swoją tożsamość w Salesforce z poziomu klienta poczty e-mail.

Na stronie ustawień poczty e-mail (dla programu Outlook lub poczty Gmail) Salesforce rejestruje i wiąże nazwę użytkownika z adresem e-mail wymiany, tworząc uwierzytelnione połączenie.

Salesforce rygorystycznie egzekwuje korzystanie z relacji jeden do jednego w przypadku nazwy użytkownika. W przypadku próby uwierzytelnienia użytkownika pod inną nazwą niż ta, która jest już zarejestrowana w adresie e-mail wymiany, uwierzytelnienie zostanie odrzucone.

Administratorzy w Salesforce mają możliwość usunięcia połączenia, wymuszając na użytkowniku ponowne uwierzytelnienie tożsamości.

Delete user relation

 

Użytkownicy mają możliwość wylogowania z poziomu komponentu poczty e-mail Salesforce, co powoduje usunięcie tego połączenia.

Log Out

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online