Komponent poczty e-mail usługi Adobe Sign for Salesforce jest zgodny z aplikacją internetową Microsoft Outlook Web App (OWA), programem Outlook 2016 i Outlook dla komputerów Mac 2016.

Omówienie

Administrator Salesforce musi najpierw skonfigurować składnik po stronie Salesforce. Po wykonaniu tej czynności użytkownik indywidualny musi jedynie włączyć dodatek poczty e-mail, uwierzytelnić tożsamość w Salesforce, a następnie kliknąć e-mail.

Dodatek Adobe Sign for Salesforce umożliwia użytkownikowi kliknięcie dowolnej wiadomości e-mail w ramach klienta poczty e-mail i wygenerowanie listy powiązanych umów na podstawie adresów e-mail biorących udział w danej korespondencji mailowej.

Użytkownicy mają również możliwość wysyłania nowych umów, wysyłania przypomnień, a nawet anulowania umowy bezpośrednio z klienta poczty e-mail.

Włączanie klienta poczty e-mail

Każdy użytkownik musi włączyć dodatek Salesforce dla swojego klienta poczty e-mail. Jeśli używany jest klient poczty e-mail zarówno w wersji na komputer, jaki i internetowej, w obu przypadkach należy go włączyć w odpowiednim środowisku.

Włącz dodatek dla klientów OWA (wersja internetowa)

1. Zaloguj się na swoje konto Outlook 365 i wybierz opcję Poczta.

2. Klika ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu.

3. Wybierz opcję Zarządzaj integracjami, aby wczytać stronę Dodatki dla programu Outlook.

Manage Integrations

 

4. W lewym górnym polu wyszukiwania wprowadź frazę Salesforce i kliknij ikonę wyszukiwania.

5. Kliknij przycisk po prawej stronie opcji Salesforce Lightning dla programu Outlook, aby włączyć integrację.

 • Po wykonaniu tej czynności pod integracją powinien zostać wyświetlony komunikat Dodano pomyślnie.
365 Plugin

 

6. Zamknij stronę Dodatki.

7. Kliknij dowolną wiadomość e-mail, a nad jej treścią pojawi się mała ikona Salesforce.

Outlook Email-marked

 

8. Kliknij ikonę Salesforce, aby otworzyć panel dodatku i wyświetlić przycisk Zaloguj się do Salesforce.

OWA Authentication

 

9. Kliknij przycisk Zaloguj się do Salesforce.

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o dane logowania do Salesforce.

10. Wprowadź swoje dane logowania Salesforce i kliknij opcję Zaloguj.

OWA Credentials

 

11. Okno dialogowe zostanie odświeżone i poprosi o potwierdzenie. Kliknij opcję Potwierdź, aby zakończyć integrację.

OWA Confirmation

Po przeprowadzeniu konfiguracji możesz otworzyć panel Salesforce, klikając ikonę Salesforce nad treścią wiadomości e-mail.

Włącz dodatek poczty e-mail klientów programu Outlook w wersji na komputer.

1. Otwórz na komputerze aplikację Outlook.

2. Kliknij ikonę Sklep, aby otworzyć stronę Dodatki dla programu Outlook.

Add in store

 

3. W lewym górnym polu wyszukiwania wprowadź frazę Salesforce i kliknij ikonę wyszukiwania.

4. Kliknij przycisk po prawej stronie opcji Salesforce Lightning dla programu Outlook, aby włączyć integrację.

 • Po wykonaniu tej czynności pod integracją powinien zostać wyświetlony komunikat Dodano pomyślnie.
 • Na wstążce zostanie dodana nowa ikona Wyświetl dla dodatku Salesforce.
desktop Plugin

 

5. Zamknij stronę Dodatki.

6. Kliknij ikonę Salesforce Wyświetl na wstążce programu Outlook.

MS Desktop Log in button

 

7. Kliknij przycisk Zaloguj się do Salesforce.

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe proszące o dane logowania Salesforce.
MS Desk Credentials

8. Uwierzytelnij swoją tożsamość w Salesforce.

 • Okno dialogowe zostanie odświeżone i poprosi o potwierdzenie.

9. Kliknij opcję Potwierdź, aby zakończyć integrację.

desktop Confirmation

Po przeprowadzeniu konfiguracji możesz otworzyć panel Salesforce, klikając ikonę Salesforce Wyświetl na wstążce programu Outlook.

Zarządzanie umowami w oknie dodatku

Gdy dodatek jest włączony, możesz kliknąć dowolną wiadomość e-mail i przeglądać umowy, które odnoszą się do uczestników korespondencji w danym wątku.

Uwaga:

Dodatek zawrze umowy dla wszystkich zidentyfikowanych adresów e-mail w danej wiadomości e-mail, w tym wszystkich stron, do których została wysłana wiadomość e-mail.

Kliknięcie ikony Salesforce (nad treścią wiadomości e-mail lub na wstążce programu Outlook) spowoduje otworzenie panelu dodatku i wyświetlenie umów.

Outlook SFDC Panel-marked-rebranded

 

W górnej części panelu widoczna jest liczba znalezionych umów, np. Umowy (6).

Domyślnie na liście wyświetlanych jest maksymalnie pięć umów, a jeśli dostępnych jest więcej umów pod listą pojawi się łącze Wyświetl wszystkie.  Kliknięcie łącza Wyświetl wszystkie umożliwia przewijanie okna w celu wyświetlenia pełnej listy umów.

View All Link-rebranded

Lista umów jest posortowana według Stanu. Kolejność sortowania jest następująca:

 • Wstępnie wysłana/Szkic
 • Wysłana do podpisania/Wysłana do zatwierdzenia/Oczekująca na kontrsygnatariusza/Zatwierdzenie
 • Zatwierdzona/Podpisana
 • Anulowana/Odmowa//Wygasła

W obrębie sekcji umowy są posortowane według Daty wysyłania. Najnowsza data jest wyświetlana u góry.

Kliknięcie nazwy umowy powoduje otworzenie nowej karty Salesforce i wyświetlenie pełnej umowy.


Dostępne operacje

Panel dodatku ma więcej funkcji niż tylko wyświetlanie listy umów. Za pomocą interfejsu opartego na menu można tworzyć nowe umowy i rozpoczynać najbardziej typowe zadania.

Najbardziej widoczny jest przycisk Wyślij nową umowę, jednak po prawej stronie od nazwy umowy znajduje się strzałka otwierająca listę menu dodatkowych operacji.

Na liście menu dostępne są tylko operacje, które można wykonać. Na przykład, dla umowy o statusie Szkic dostępne są tylko opcje Edytuj i Usuń.

Uwaga:

Dodatek nie prosi o dodatkowe potwierdzenie wyboru. Operacje wybrane z listy menu są wykonywane bezpośrednio po kliknięciu.

Outlook Menu items-rebranded

Wyślij nową umowę

Tak jak można oczekiwać, przycisk Wyślij nową umowę powoduje otworzenie Salesforce w nowej karcie i rozpoczyna tworzenie nowej umowy.  Adres e-mail nadawcy jest automatycznie importowany z szablonu umowy.

Skonfiguruj umowę tak jak zwykle.

Opcja menu: Edytuj

Kliknięcie opcji Edytuj na liście menu powoduje otworzenie nowej karty i uruchomienie umowy w Salesforce.

Opcja menu: Usuń

Opcja Usuń na liście menu obejmuje dwa zadania:

 • anuluje umowę w programie Adobe Sign;
 • usuwa zapis umowy z Salesforce.

Opcja menu: Podpisz

Opcja Podpisz jest dostępna tylko wtedy, gdy jest Twoja kolej na podpisanie dokumentu.

Kliknięcie opcji Podpisz powoduje otworzenie umowy w celu jej przejrzenia i złożenia podpisu.

Opcja menu: Przypomnij

Kliknięcie opcji Przypomnij na liście menu bezpośrednio ustawia przypomnienie dla osoby aktualnie składającej podpis.

Opcja menu: Anuluj

Opcja Anuluj na liście menu powoduje anulowanie transakcji w usłudze Adobe Sign i w Salesforce.

W przeciwieństwie do opcji Usuń zapis w Salesforce pozostaje na liście umów Salesforce ze statusem „Anulowana”

Opcja menu: Wyświetl

Opcja Wyświetl powoduje otworzenie nowego okna w celu wyświetlenia bieżącego stanu umowy.

Uwaga:

Wszystkie opcje menu, które nie przenoszą użytkownika do okna Salesforce, generują raport o powodzeniu podjętej akcji w górnej części listy umów

Outlook Action Confirmation-rebranded

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online