Tworzenie grupy

Konta usługi Adobe Sign wykorzystywane przez wielu użytkowników mają dostęp do funkcji Grupa. Grupy umożliwiają konfigurację podzbiorów użytkowników, którzy mają dostęp do różnych dokumentów w bibliotece oraz korzystają z różnych ustawień (np. logo, odbiorcy DW).

Po dodaniu użytkownika do konta, jest on automatycznie umieszczany w grupie domyślnej. Grupa ta jest główną grupą na koncie, a ustawienia skonfigurowane na karcie Konto dotyczą właśnie tej grupy.

Uwaga:

Tylko administrator konta może tworzyć grupy.

Szybkie kroki

 1. Przejdź do strony Konto.
 2. Kliknij przycisk Grupy.
 3. Kliknij ikonę plusa w prawym górnym rogu.
 4. Wprowadź nazwę grupy.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok po kroku

 1. Możesz dodać grupę, logując się jako administrator konta, klikając kartę Konto, a następnie klikając przycisk Grupy.

  Kliknij ikonę plusa w prawym górnym rogu. 

  1. Nav to Groups
 2. W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy, którą chcesz utworzyć.

  Kliknij przycisk Zapisz.

  Group Name Panel
 3. Nowa grupa zostanie dodana do listy na karcie Grupy.

  NEw Group on page

Wskazówka od Działu pomocy

 • Obecnie nie istnieje sposób usuwania grupy, ale można zmienić jej nazwę, klikając nazwę grupy na liście Pokaż grupy.
 • Nowo utworzeni użytkownicy są automatycznie dodawani do grupy domyślnej, chyba że określono dla nich inną grupę.

Tworzenie grup – samouczek wideo

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online