Wyślij dokument do podpisania

Szybkie kroki

 1. Zaloguj się w usłudze Adobe Sign.
 2. Dotknij przycisku Wyślij do podpisania.
 3. Dotknij przycisku Dodaj dokument. 
 4. Dodaj jeden lub więcej dokumentów. 
 5. Dotknij przycisku Gotowe.
 6. Dotknij przycisku Odbiorcy. 
 7. Wprowadź jeden lub kilka adresów e-mail lub dotknij ikony przeglądania, aby zaznaczyć osoby z listy kontaktów.
 8. Dotknij ikony kontaktu, aby zmienić domyślny typ sygnatariusza oraz metodę weryfikacji identyfikatora.
 9. Dotknij przycisku Gotowe.
 10.  Dotknij przycisku Wiadomość.
 11. Edytuj Nazwę dokumentu lub Wiadomość wedle potrzeby.
 12. Dotknij przycisku Gotowe.
 13. Dotknij przycisku Opcje, aby ustawić hasło, zmienić język lub edytować pola formularza: 
 •  Dotknij pola wyboru Ustaw hasło, aby zabezpieczyć dokument hasłem. Wprowadź hasło dwukrotnie. 
 • Zmień język, dotykając listy rozwijanej Język i wybierając nowy język. 
 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza, aby edytować pola formularza. 
 1. Dotknij przycisku Gotowe.
 2. Dotknij ikony Wyślij do podpisania.
 3. Jeśli chcesz dodać lub edytować pola, zmień dokument zgodnie z potrzebą po jego ponownym wczytaniu. 
 4. Dotknij ikony Wyślij do podpisania.

Kroki wraz ze zrzutami ekranu

 1. Zaloguj się w usłudze Adobe Sign.
 2. Dotknij przycisku Wyślij do podpisania.
 1. Dotknij przycisku Dodaj dokument.
 2. Dodaj jeden lub więcej dokumentów.
 3. Dotknij przycisku Gotowe.
 4. Dotknij przycisku Odbiorcy.
 5. Wprowadź jeden lub kilka adresów e-mail lub dotknij ikony przeglądania, aby zaznaczyć osoby z listy kontaktów.
 1. Przesuń przełącznik Finalizuj w kolejności, aby go wyłączyć, jeśli nie wymagasz podpisywania dokumentu w kolejności określonej na liście odbiorców.
 2. Jeśli chcesz ustawić rolę sygnatariusza lub mechanizm uwierzytelniania, dotknij ikony sygnatariusza. 
 1. Określ rolę sygnatariusza. Dla sygnatariusza lub osoby zatwierdzającej można wybrać rolę osoby delegującej (lub „przedstawiciela”).
 1. Jeśli chcesz zmienić domyślną metodę weryfikacji tożsamości, wybierz hasło, uwierzytelnianie telefoniczne lub uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA). 
 1. Dotknij przycisku Gotowe.
 2. Jeśli chcesz dostosować wiadomość e-mail, dotknij przycisku Wiadomość.
 3. Edytuj Nazwę dokumentu lub Wiadomość wedle potrzeby.
 4. Dotknij przycisku Gotowe.
 5. Dotknij przycisku Opcje, aby ustawić hasło, zmienić język lub edytować pola formularza.
 • Dotknij pola wyboru Ustaw hasło, aby zabezpieczyć dokument hasłem. Wprowadź hasło dwukrotnie.
 • Zmień język, dotykając listy rozwijanej Język i wybierając nowy język. 
 • Zaznacz pole wyboru Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza, aby edytować pola formularza. 
 1. Dotknij przycisku Gotowe.
 1. Dotknij ikony Wyślij do podpisania.
 2. Jeśli chcesz dodać lub edytować pola, zmień dokument zgodnie z potrzebą po jego ponownym wczytaniu. 
 3. Dotknij ponownie ikony Wyślij do podpisania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online