Błąd aktualizacji statusu umowy w programie Salesforce

Problem

Po podpisaniu umowy status w programie Salesforce nie został zmieniony na Podpisany. Umowa może na przykład wciąż mieć status Projekt zamiast Podpisany.

Taka niezgodność występuje w przypadku nieprawidłowej konfiguracji użytkownika automatycznej aktualizacji statusu. Konfiguracja użytkownika automatycznej aktualizacji statusu następuje poprzez dodanie prawidłowych poświadczeń administratora programu Salesforce. Błędna konfiguracja użytkownika automatycznej aktualizacji statusu (ASUU) występuje najczęściej, jeśli hasło administratora programu Salesforce wygasło i ASUU nie został zaktualizowany o nowe hasło.

W przypadku gdy usługa Adobe Sign nieskutecznie próbuje zaktualizować status pozycji umowy użytkownik API/klucza integracji (wersja 15 i wcześniejsze) lub użytkownik uwierzytelniający (wersja 16 i nowsze) zostanie również powiadomiony pocztą e-mail.

Rozwiązanie

  1. Przejdź do karty Administrator Adobe Sign (wcześniej karta Administrator EchoSign).

  2. Przejdź do karty Konfiguracja konta.

  3. Kliknij łącze „Update Salesforce User Name or Password to Enable Automatic Status Updates” (pl. „Aktualizuj nazwę użytkownika lub hasło programu Salesforce, aby włączyć automatyczne aktualizacje statusu”).

  4. Wprowadź prawidłowe poświadczenia administratora programu Salesforce.

  5. Zielony komunikat o powodzeniu oznacza, że ustawienie jest prawidłowe.

Istniejące umowy z błędnym statusem

Po ustawieniu ASUU istniejące umowy z błędnym statusem należy zaktualizować ręcznie.

  1. Przejdź do karty Umowy.

  2. Utwórz widok listy wszystkich umów ze statusem innym niż Podpisany.

  3. Wybierz wszystkie umowy w tym widoku i kliknij przycisk aktualizuj.

W przypadku korzystania z aplikacji Adobe Sign for Salesforce w wersji 14 lub starszej

Aby sprawdzić wersję zainstalowanej aplikacji, przejdź do opcji Konfiguracja > zainstalowane pakiety.

Wersja 14 i starsze nie obsługują funkcji wsadu. Zalecamy dokonanie aktualizacji aplikacji do bieżącej wersji z aplikacji Salesforce appexchange.

Jeśli aktualizacja nie jest możliwa, należy za pomocą programu Dataloader wyeksportować umowy z błędnym statusem, zaktualizować plik .csv i uaktualnić kolumnę status.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto